Töögrupid: arenduse töögrupp

Arenduse töögrupp on praeguses koroonasituatsioonis tõenäoliselt kõige nurkasurutumas seisus. Kuid mängime korraks sellist mängu, et pandeemiat ei ole.

Mida teevad esindajad – tõeline huvikaitse!

Ülikoolis on hulk erinevaid õigusakte ja häid tavasid, et kõik akadeemilise pere liikmed end selles toimetades hästi tunneksid. Kuid et maailm me ümber areneb ja muutub pidevalt, tuleb need aeg-ajalt värske pilguga üle vaadata. Kes oskaks arvata, et ühe ja teise amtekonna erinev tõlgendus samast probleemist võib omada sellist liblikaefekti…

Mida teevad esindajad – kuidas olla nähtav?

Selleks, et mõtted ja mured üliõilasesinduseni jõuaks, peavad tudengid teadma, kes on nende esindajad. Nii võtsime sügisel eesmärgiks seada õppehoonetes sisse eraldiseisvad infotahvlid üliõpilasesindajate tutvustamiseks ja nende sõnumite jagamiseks.

Mida teevad esindajad – toimiv üliõpilaskogu

Üliõpilasesindajad on tublid ja teravad, mitmekülgsed üliõpilased, kelle poole erinevalt tuutoritest võib oma mõtete ja muredega pöörduda igal ajal ja kogu õpingute vältel. Olgu selleks mõnusam olemine õppehoones või hoopis suurem ja laiem õppekorralduslik küsimus. Kuidas toimib ja toimetab üks üliõpilaskogu, küsisime eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üliõpilasesindajatelt.

TÜÜE struktuur

Üliõpilasesindus liidab aktiivseid tudengeid, kes soovivad panustada üliõpilaste heaolusse ülikoolisiseselt või Eesti kõrgharidusmaastikul. Huvikaitsja või hariduspoliitilist rolli on võimalik kanda mitmel tasandil.

Algab hariduspoliitiline kampaania “Inclusivity”

Tartu Ülikool on üks üheksast Euroopa ülikoolist, mis on kaasatud kolm aastat vältavasse projekti ENLIGHT. Projektil, mille keskmes on tudengid ja rahvusvaheline koostöö, on igal aastal ka oma temaatika, sellel korral kaasatus. Laiema kõlapinna eesmärgil otsustasime meiegi käima lüüa hariduspoliitilise kampaania “Inclusivity”.

TÜÜE veebruaris

TÜÜE-l on käsil päris mitu suurt ja olulist projekti. Juba eelmises kuukirjas tõime välja hariduspoliitilise kampaania “Inclusivity”, õpialade uuendamise, liikuma kutsuva ülikooli ja tudengiäpi. Suured projektid kulgevad jõudumisi. Aga siiski — mis seis on?