Inclusivity

Tartu Ülikool on üks üheksast Euroopa ülikoolist, mis on kaasatud kolm aastat vältavasse projekti ENLIGHT. Projektil, mille keskmes on tudengid ja rahvusvaheline koostöö, on igal aastal ka oma temaatika, sellel korral kaasatus. Laiema kõlapinna eesmärgil otsustasime meiegi käima lüüa hariduspoliitilise kampaania “Inclusivity”.

Kampaania kestab terve 2021. aasta kevadsemestri. Lähemalt võtame luubi alla välistudengid, kakskeelse Eesti ja lisavajadustega tudengid ning nende kaasatuse ülikooli- ja igapäevaelus ning poliitilistes protsessides. 

Välistudengitest rääkides paneme nad suure ühisnimetaja alla, ent selle sees on kirju maailm. Tudengeid on Eestisse õppima asunud paljudest maailmajagudest. Ka Eestis kasvanud, kuid teise või mitme emakeelega tudengid võivad sattuda keerulistesse olukordadesse, mis teistele ehk iseenesestmõistetavad tunduvad. Iseenesestmõistetavusest võib hargneda murekohti ka lisavajadustega tudengite jaoks. Igasugusel kohanemisel on palju erinevaid aspekte ja üksteise mõistmine võib olla väljakutse kõigile pooltele. Tihti mängivad rolli ka eelarvamused ning visaku me pihta kivi see, kel neid ei ole.

Kampaania vedavaid jõudusid, üliõpilasesinduse poliitikanõunik Õnnely Roosi ja arendusnõunik Kristin Nugist ajendas tegudele lisaks ka äratundmine. Kristin jagas oma kogemust ühest vestlusest välistudengitega, millest selgus, et ta oli esimene eestlane, kes ei rääkinud nendega vaid sellepärast, et on vaja. Õnnely mäletab oma õpiaega välismaal ning meenutab integreerumist võõras riigis nii sotsiaalses mõttes kui muudes aspektides keerulisena. 

Veebruari lõpus esimese arutelu salvestamisega hoo sisse saanud kampaania kätkeb endas paneeldiskussioone, mida saab kuulata taskuhäälinguna ning artikleid, mis loodetavasti jõuavad üle Eesti laiema auditooriumini. Muu hulgas puudutame ka kakskeelsust Eestis. Kõige krooniks on aprilli keskel plaanis “Suud puhtaks” formaadis jutusaade, kuhu on kaasa rääkima oodatud kõik.

Esimest taskuhäälingu episoodi “TÜÜE vestleb: välistudengid Eesti haridussüsteemis“ on võimalik kuulata 16. märtsil.