Entries by Silja Madison

Üliõpilaskonna juhatuse kandidaadid

Alates 1. juulist 2021 astub järgnevaks kaheks aastaks ametisse uus juhatuse koosseis, millesse kuulub üliõpilaskonna esiisik ning kaks aseesiisikut. Kandideerimine toimus 19. maist kuni 2. juunini ning oma kandidatuuri esitas neli üliõpilast, kelle motivatsioonikirja ning valimisplatvormiga on võimalik tutvuda allpool.

Õppekorralduseeskirjast

28. mail võeti senatis vastu uus õppekorralduseeskiri (ÕKE), mis jõustub 30. augustil. ÕKE on kõige olulisem õppetööd reguleeriv õigusakt ning ka TÜÜE tegi dokumenti muudatusettepanekuid. Nüüd anname sulle ülevaate, milliste muutuste üle võiksime üliõpilastena rõõmu tunda, millised teevad murelikuks ning milliste eest jätkame tulevikuski võitlemist. 

Koroona, tudengid ja meedia

Tudengiväljaanne avaldas pahameelt üliõpilasesinduste ning äratuntavatele sündmustele põhjendamatu negatiivsusega viidates ka Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse vähese võitluse üle meedias tudengite kontaktõppe nimel. Üliõpilasesinduse seisukoht on, et mõttevahetused ülikooli või tudengitega ei vaja meedia vahendust.

Töögrupid: kommunikatsioon

Üliõpilasesindajad peavad olema nähtavad, et tudengid teaksid, kelle poole mure korral pöörduda. Ja kui tudeng esindaja poole pöördub, peab esindaja mure õigesse kohta edastama. Samamoodi peab esindaja hoolitsema selle eest, et oluline info liiguks ka vastupidi – tudengi suunas.

Mis takistab välistudengite lõimumist?

Välisüliõpilased Eesti ülikoolides kannavad olulist rolli, aidates kaasa nii teaduse levikule kui arengule, sest koos nendega jõuavad siia ka teistsugused kogemused ja vaated probleemide lahendamiseks. Tegu pole küll reegliga, kuid kahjuks jääb paljude välistudengite potentsiaal kasutamata, kuna Eestis paikseks jäämise teel on omajagu raskusi.

Kuidas toetada vaimset tervist

Merle Purre ja Andres Käosaare koostatud raport Eurostudent VII uuringus annab meile parema ülevaate Eesti tudengite vaimsest tervisest. Aga teadmisest üksi ei piisa, et midagi muuta. Siit leiate ka nende koostatud abinõud!