Mis takistab välistudengite lõimumist?

Välisüliõpilased Eesti ülikoolides kannavad olulist rolli, aidates kaasa nii teaduse levikule kui arengule, sest koos nendega jõuavad siia ka teistsugused kogemused ja vaated probleemide lahendamiseks. Tegu pole küll reegliga, kuid kahjuks jääb paljude välistudengite potentsiaal kasutamata, kuna Eestis paikseks jäämise teel on omajagu raskusi.

Algab hariduspoliitiline kampaania “Inclusivity”

Tartu Ülikool on üks üheksast Euroopa ülikoolist, mis on kaasatud kolm aastat vältavasse projekti ENLIGHT. Projektil, mille keskmes on tudengid ja rahvusvaheline koostöö, on igal aastal ka oma temaatika, sellel korral kaasatus. Laiema kõlapinna eesmärgil otsustasime meiegi käima lüüa hariduspoliitilise kampaania “Inclusivity”.