Merle Purre ja Andres Käosaare koostatud raport Eurostudent VII uuringus annab meile parema ülevaate Eesti tudengite vaimsest tervisest. Aga teadmisest üksi ei piisa, et midagi muuta. Siit leiate ka nende koostatud abinõud!

Võiks ju arvata, et õppekvaliteedi töögruppi on oodatud vaid tudengid, kes õpivad mõnel haridusalasel õppekaval. Nii see siiski ei ole.

Märtsis said stardipakult minema päris mitu TÜÜE jaoks olulist projekti, millest osa loodetavasti juba sügisel realiseeruvad!

Välistudengite töögrupi fookuses on 1678 tudengit. Just nii palju on neid Tartu Ülikoolis õppimas. Aga milleks neile eraldi fookus? Kõik on ju sama, lihtsalt inglise keeles. Või…?

Arenduse töögrupp on praeguses koroonasituatsioonis tõenäoliselt kõige nurkasurutumas seisus. Kuid mängime korraks sellist mängu, et pandeemiat ei ole.

Ülikoolis on hulk erinevaid õigusakte ja häid tavasid, et kõik akadeemilise pere liikmed end selles toimetades hästi tunneksid. Kuid et maailm me ümber areneb ja muutub pidevalt, tuleb need aeg-ajalt värske pilguga üle vaadata. Kes oskaks arvata, et ühe ja teise amtekonna erinev tõlgendus samast probleemist võib omada sellist liblikaefekti…

Selleks, et mõtted ja mured üliõilasesinduseni jõuaks, peavad tudengid teadma, kes on nende esindajad. Nii võtsime sügisel eesmärgiks seada õppehoonetes sisse eraldiseisvad infotahvlid üliõpilasesindajate tutvustamiseks ja nende sõnumite jagamiseks.

Üliõpilasesindajad on tublid ja teravad, mitmekülgsed üliõpilased, kelle poole erinevalt tuutoritest võib oma mõtete ja muredega pöörduda igal ajal ja kogu õpingute vältel. Olgu selleks mõnusam olemine õppehoones või hoopis suurem ja laiem õppekorralduslik küsimus. Kuidas toimib ja toimetab üks üliõpilaskogu, küsisime eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üliõpilasesindajatelt.

Üliõpilasesindus liidab aktiivseid tudengeid, kes soovivad panustada üliõpilaste heaolusse ülikoolisiseselt või Eesti kõrgharidusmaastikul. Huvikaitsja või hariduspoliitilist rolli on võimalik kanda mitmel tasandil.

Tartu Ülikool on üks üheksast Euroopa ülikoolist, mis on kaasatud kolm aastat vältavasse projekti ENLIGHT. Projektil, mille keskmes on tudengid ja rahvusvaheline koostöö, on igal aastal ka oma temaatika, sellel korral kaasatus. Laiema kõlapinna eesmärgil otsustasime meiegi käima lüüa hariduspoliitilise kampaania “Inclusivity”.