INCLUSIVITY

Inclusivity on hariduspoliitiline kampaania, mille algatamist ajendas osavõtt rahvusvahelisest projektist ENLIGHT ning ka TÜÜEkate endi isiklikud kogemused. Luubi all on välistudengid, kakskeelne Eesti ja lisavajadustega tudengid ning nende kaasatus ülikooli- ja igapäevaelus ning poliitilistes protsessides.