Kommunikatsiooni töögrupp

Üliõpilasesindajate tavatoimetusi rikastab võimalus olla osa erinevatest töögruppidest, milles keskendutakse konkreetsetele teemadele põhjalikumalt. Näiteks 2020/2021 õppeaastal on neid tegutsemas viis: õppekvaliteedi, arenduse, doktorantide, välistudengite ja kommunikatsiooni töögrupp. Järgemööda tutvustame neid kõiki.

Kommunikatsioon on üliõpilasesinduse toimimises väga olulises rollis. Üliõpilasesindajad peavad olema nähtavad, et tudengid teaksid, kelle poole mure korral pöörduda. Ja kui tudeng esindaja poole pöördub, peab esindaja mure õigesse kohta edastama. Samamoodi peab esindaja hoolitsema selle eest, et oluline info liiguks ka vastupidi – tudengi suunas. 

Selleks võiks olla igal üliõpilaskogul oma sotsiaalmeediakanal ja hea koostöösuhe instituudi infokirja haldajaga. Lisaks võiks normaalsuse taastudes üles seada TÜÜE päris enda teadetetahvlid õppehoonetes. Muuseas mõnes juba on 😉 Ja kui olukord lubab, siis on eriti teretulnud tudengite ja esindajate koostööd suurendavad üritused. Miks mitte üks väike kohv ja kringel loengute vahel üliõpilaste puhkeruumis? Näiteks korraldasid filosoofia ja semiootika instituudi üliõpilasesindajad eelmisel aastal osaluskohviku, kus üheskoos õppejõudude ja üliõpilastega arutleti õppe rakenduslikkuse, instituudi arengu, kogukonna ja füüsilise õppekeskkonna üle. 

Seega kui sulle meeldib suhelda ja organiseerida ning aktiivselt sotsiaalmeedias tegutseda, siis oled igal juhul oodatud seda olulist rolli üliõpilasesindajana rakendama!

Üliõpilasesinduses toimib ka kommunikatsiooni töögrupp, kus jagatakse häid praktikaid ja nõuandeid, näiteks kuidas sisukamaid ja visuaalselt atraktiivseid sõnumeid luua. Ehkki instituutide üliõpilaskogudes ei ole kohustust kommuentusiasti määramiseks, on see vägagi tervitatav ning töögrupist osa võtmine 100% kasulik. Küll aga on määratud kommunikatsiooni eest vastutav isik valdkondade üliõpilaskogudes. Meditisiiniteaduste valdkonnas on selleks Martin Špol, kes jagas oma nägemust töögrupist ja sellest, kuidas käib hea kommunikatsioon.

See siin on meditsiinitudeng Martin

Aga see on Martin Špol, meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu ja kommunikatsiooni töögrupi liige

Martin on veendunud, et üliõpilasesinduse peamine roll on tudengite õpitingimuste parendamine mitmel tasandil ja mitmes lähenemises, sest mõjude spekter on lai ning ilma kommunikatsioonita väga midagi ära ei teeks. “Teame, et kõik inimesed näevad just seda vaadet, mis nende kirikutornist avaneb. Ilma kommunikatsioonita ei peegeldaks TÜÜE otsused üliõpilaskonna nägemust ning vastupidi, iga instituut areneks liialt omasoodu, kasutamata ära muude erialade kogemusi uuenduste ellu viimisel, konfliktide lahendamisel, infrastruktuuri täiustamisel jne,” ütleb ta.

Martini sõnul on kommunikatsioon alustalaks, sellega peab ta silmas üliõpilasesindajana pildis olemist. Meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu (MVÜK) kasutab selleks oma strateegilisi tööriistu – koduleht, igakuine infokiri ning vähemal määral Facebook. 

“Koduleht koondab meditsiiniteaduste valdkonna tudengi jaoks väärtuslikke infolõike: üliõpilasesindus, erialaseltsid ja -ringid, meililistid, riigikaitse, stipendiumid ning valdkonna struktuur. Infokirjas kajastame valdkonnas toimuvat, mida üliõpilased on saavutanud ning tagame kahepoolset infovahetust. Facebooki grupp on pisut vähem formaalne keskkond, millega täidame neid infokirjade vahele jäävaid lünki,” kirjeldab ta iga kaetud aspekti kommunikatsioonis.

Kui õppeaasta alguses MVÜKis vastutusalasid jagati, soovis Martin just seda enda kanda. “Sel lihtsal põhjusel, et selline valik lubas palju väljakutseid. Paralleelne tuutorluse praktika, üldine avatud hoiak uutele inimestele ning soov tegeleda info liikumise küsimusega,” oli tema kindlustunde allikaks.

Loe veel TÜÜE kohta

Töögrupid: õppekvaliteet

Töögrupid: välistudengite töögrupp

Töögrupid: arenduse töögrupp

Mida teevad esindajad – tõeline huvikaitse!

Mida teevad esindajad – kuidas olla nähtav?

Mida teevad esindajad – toimiv üliõpilaskogu

TÜÜE struktuur

Liitu TÜÜEga!