Õppekvaliteedi töögrupp

Üliõpilasesindajate tavatoimetusi rikastab võimalus olla osa erinevatest töögruppidest, milles keskendutakse konkreetsetele teemadele põhjalikumalt. Näiteks 2020/2021 õppeaastal on neid tegutsemas viis: õppekvaliteedi, arenduse, doktorantide, välistudengite ja kommunikatsiooni töögrupp. Järgemööda tutvustame neid kõiki.

Õppekvaliteedi töögrupi fookus ilmselt selgitust ei vaja. Mõistagi võetakse selles üksipulgi ette kõik, mis Tartu Ülikoolis õppimisega seondub ja oma tee töögruppi leiab. Seda veab TÜÜE hariduspoliitika aseesimees Helo Liis, kes vastutab üliõpilaste arvamuse esindamise eest õppekorralduse ja õppekvaliteedi teemadel ning kes osaleb vastavates ülikooli komisjonides. 

Aruteludeks töögrupis annavad tõuke näiteks ülikooli ettepanekud ja muudatused, millel üliõpilasesindus kiivalt silma peal hoiab. Mõtteid ja ettepanekuid toovad lauale ka tudengid erinevatest valdkondadest ja instituutidest, mida kuulevad teistelt tudengitelt või oma instituudi või valdkonna nõukogust. Nii arutati näiteks tagasiside kuvamise aega ÕIS keskkonnas.

Seni on tagasiside kvalitatiivset osa avalikult kuvatud üks aasta. Ent töögrupp leidis, et selle pikemaajaliselt kuvamine on oluline, sest näitab sellisel juhul ka trendi õppejõu käitumises. Ettepanekut võeti arvesse ja nüüd on ÕIS-is näha viimase kahe aasta kvalitatiivne osa tagasisidest. Ka e-õppele tagasiside küsimise osas võeti tudengite arvamust kuulda – küsimus tehti paremini ja üheselt mõistetavaks ning rakendatavaks.

Kelle jaoks on üliõpilasesinduse õppekvaliteedi töögrupp?

Võiks ju arvata, et õppekvaliteedi töögrupis on tudengid, kes õpivad mõnel haridusalasel õppekaval. Nii see siiski ei ole. Kui sind huvitab, kuidas toimib ülikool ja selle õppekorraldus ning tunned, et tahaksid sellesse panustada, siis oled igal juhul oodatud. Näiteks on üks töögrupi liige, Andrea Jõesaar, hoopis molekulaarsete bioteaduste tudeng.

See siin on molekulaarsete bioteaduste tudeng Andrea

Aga see on Andrea Jõesaar, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi üliõpilasesindaja ja õppekvaliteedi töögrupi liige

Andreat huvitab väga, mis toimub ülikoolis “kõrgemal”. Esindaja on ta juba teist aastaringi, ent kui sel õppeaastal tuli asuda juhtima Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS) õppekvaliteedi töögruppi, oli selge, et liituda tuleb ka üliõpilasesinduse õppekvaliteedi töögrupiga. Ikka selleks, et oma rolli BÜS-is paremini täita. 

BÜSi töögrupi juhina küsis Andrea selle liikmetelt esimese asjana, mis on nende jaoks õppekvaliteet. Sama küsisime nüüd temalt ka meie.

“Õppekvaliteet ehk kvaliteetne õpe on minu jaoks selline õpe, mis on pidevas arengus ja võimaldab tudengitel efektiivselt teadmisi omandada. Õppekvaliteedi tähtsaks osaks on ka õppejõud, kes väärivad head õpetamiskeskkonda ning hea töö eest tunnustust,” kirjeldab ta oma nägemust.

Aga kuidas sa tead, millest TÜÜE töögrupis rääkida?

“Kõik meie instituudi tudengid teavad, kes on nende esindajad. Esmakursuslastele käime end kohe nende ülikoolitee alguses tutvustamas ja kui veel sai üritusi korraldada, siis tegime neidki aktiivselt. Lisaks jõuame peaaegu kõigi tudengiteni läbi Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi. Kui teed end nähtavaks, jõuavad tudengid ise oma muredega sinuni,” selgitas Andrea.

TÜÜE õppekvaliteedi töögrupist räägib ta kui väga sõbralikust ja mõnusa õhkkonnaga koosolemisest. Kuna õppekvaliteet puudutab absoluutselt kõiki tudengeid, oskavad tema sõnul kõik ka sõltumata erialast alati kaasa rääkida. “Meelekindlust lisab asjaolu, et miski ei jää vaid aruteluks, vaid jõuab tänu Helole ka just sinna “kõrgemale” ülikoolis,” lisab ta.

“Ootused vastavad tegelikkusele,” on aga Andrea realistlik ja tunnistab, et kõik ettepanekud heakskiitu ei saa, kuid lisab, et töögrupis on lihtsalt hea olla ning see annab jaksu edasi toimetada.

Muuseas…

Sügissemestril tunnustas TÜÜE õppekvaliteedi töögruppi töökaima meeskonna tiitliga!

Loe veel TÜÜE kohta

Töögrupid: kommunikatsioon

Töögrupid: välistudengite töögrupp

Töögrupid: arenduse töögrupp

Mida teevad esindajad – tõeline huvikaitse!

Mida teevad esindajad – kuidas olla nähtav?

Mida teevad esindajad – toimiv üliõpilaskogu

TÜÜE struktuur

Liitu TÜÜEga!