TÜ senatisse ja EÜL-i üldkoosolekule üliõpilasesindajaks kandideerimine on avatud

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku liikmete valimine

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) üldkoosolek on organisatsiooni kõrgeim otsustuskogu ning selle liikmena oled kõrghariduspoliitika infoväljas ja saad võimaluse kaasa rääkida. Viimasel ajal on fookuses olnud keskkonnasäästlik areng, võrdsed võimalused, üliõpilaste sotsiaalsete tagatiste süsteem ja vaimne tervis.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindust (TÜÜE) esindab seal seekord seitse üliõpilast, kellest üks on TÜÜE juhatuse liige, kuid ülejäänud kuuele kohale võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli üliõpilased. Kandideerimine lõpeb 4. mail ja TÜÜE esindajad EÜL-i üldkoosolekule valitakse 13. mail TÜÜE volikogu veebikoosolekul. Kandideerimise korral oleks hea kui saaksid sellel koosolekul kohal olla, et volikogu saaks vajadusel sinule küsimusi esitada.

EÜL-i üldkoosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ning nendel osalemine on kohustuslik. Eelmise sügisese üldkoosoleku kohta saad lugeda siit >

Küsimuste korral pöördu tyye@ut.ee

Kandideeri üliõpilasesindajaks TÜ senatisse!

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mida juhib rektor Toomas Asser. See vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Muu hulgas võtab senat vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks.

Senati koosseisu kuuluvad rektor senati esimehena ning kuni 21 liiget. Ülikooli õppejõud ja teadustöötajad valivad igast ülikooli valdkonnast senatisse neli esindajat. Üliõpilased moodustavad senati koosseisust vähemalt 1/5, üliõpilaste esindajad valib üliõpilasesindus.

Tartu Ülikooli senatisse valitakse neli üliõpilasliiget, kelle volitused kestavad ühe aasta. Viienda üliõpilasliikmena kuulub ex officio senatisse Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse üks liige, kelle üle hääletust ei toimu.

Senatis peavad olema esindatud nii kõik teadusvaldkonnad (humaniora, medicina, socialia, realia et naturalia) kui ka kõik õppeastmed (bakalaureus, magistrantuur, doktorantuur). Integreeritud õppeastmete puhul loetakse esimese kolme aasta üliõpilased võrdsustatuks bakalaureuse õppeastme esindajaks ja järgnevate aastate üliõpilased magistrantuuri õppeastme esindajateks.

Kandideerimise tähtaeg on 4. mai. Senati üliõpilasesindajad valib TÜÜE volikogu 13. mai veebikoosolekul. Kui kandideerid, siis oleks hea, kui sul oleks võimalus sellel osaleda, et vajadusel vastata volikogu küsimustele.

Praegused senati liikmed leiad siit >

Senati üliõpilasliikmete valimise korra kohta saad lugeda siit >

Senat