TÜ üliõpilaskonnal on uus juhatus!

TÜ üliõpilasesinduse volikogu 10. juuni koosolekul valiti TÜ üliõpilaskonnale uus juhatuskes astub 1. juulist 2021 ametisse järgnevaks kaheks aastaks. 

Kes on uued juhatuse liikmed?! 

TÜÜE esimeheks valiti Katariina Sofia Päts. Sel suvel täitub Katariinal kolmas aasta TÜÜE-s, ta on olnud esindaja nii instituudi kui valdkonna tasandil ning osalenud järelvalvekomisjoni töös. Igapäevases õppetöös on Katariina jõudnud ajaloo ja arheoloogia instituudis arhiivinduse õppetoolis esimese magistrikursuse lõppu.  

Katariina lubab järgnevat: “Ideaaljuhul katab TÜÜE esimehe töö abstraktsiooniahela kogu ulatuse alates üksiküliõpilaseni jõudmisest Eesti kõrgharidusmõtte edendamiseni. Sellisel skaalal on keeruline piimajõgesid ja pudrumägesid kokku lubada, kuid ma saan lubada, et pühendun need kaks aastat kogu hingega Tartu Ülikooli üliõpilaste kogemuse parendamisele ja sisukamaks muutmisele.” 

Hanna Britt Soots valiti TÜÜE aseesimeheks. Hanna Britt on olnud Tartu Ülikooli Matemaatika ja statistika instituudi tudeng juba viis aastat ja soovib sügisel minna edasi doktorantuuri. Nende viie aastaga on ülikool ja Tartu saanud Hannale südamelähedaseks ja ta soovib nüüd anda veel suurema panuse tudengkonna elu paremaks tegemisele. Hanna Britt on olnud TÜÜE liige juba kolm aastat, DD Akadeemias enesejuhtimise ning õpioskuste töötubade läbiviija, töötanud õppeassistendina Tartu Ülikoolis kahes erinevas instituudis. Lisaks töötab Hanna hetkel Tallinna Reaalkoolis programmeerimisõpetajana.  

Hanna lubab järgnevat: “Usun, et TÜÜE juhatuse liige peab olema motiveeritud, hea ajaplaneerija ning kohusetundlik inimene. Need omadused on mul kindlasti olemas. Kuigi mul puudub suurte meeskondade juhtimiskogemus, arvan, et osalemine mitmetes erinevates organisatsioonides ning minu õpetajatöö on heaks eeldusteks aseesimehe tööle. Olen kiire õppija, analüütiline mõtleja ning hea kuulaja. Luban, et olles TÜÜE aseesimees, ei vea teid enda tööga alt.” 

Siret Siim valiti TÜÜE aseeesimeheks. Siret on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi riigiteaduste eriala esimese kursuse tudeng. Siret oli Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi 12. klassis õpilasesinduse asepresident ja tema peamiseks tegevusvaldkonnaks oli õpilasesinduse töö juhtimine, liikmete motiveerimine ning korraldusliku poole organiseerimine. Tiimide juhtimise ja koolitamisega on Siret palju kokku puutunud YFU Eestis olles juba neljandat aastat aktiivne vabatahtlik.  

Siret lubab järgnevat: “Minu eesmärk aseesimehena on anda endast parim, et jätkata sellega, mida eelnevad juhatused on juba alustanud, ning omalt poolt panustada TÜÜE sisekliima ja keskkonna parandamisse, suurendada teadlikkust ja huvi TÜÜE vastu ning seista organisatsiooni huvide eest välissuhtluses.” 

Järelevalvekomisjoni liikmed valitakse 21. juunil.