Tere tulemast Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse rahulolu uuringusse

Uuringu eesmärk on teada saada, kuidas näeb tudengkond üliõpilasesindust. Uuring koosneb kahest osast: kvantitatiivsest veebiküsimustikust ja vabatahtlikust fookusgrupi intervjuust. 

Küsimustiku täitmine võtab aega neli minutit. Uuring on anonüümne, vabatahtlik ja loobuda on võimalik igal ajahetkel. 

Kummagi uuringu osa vastanute vahel loosime ülikooli meeneid.