Uus järelevalvekomisjoni koosseis – millega tegeleb järelevalvekomisjon?

TÜ üliõpilasesindusele valiti 21. juunil elektroonilise hääletuse kaudu TÜÜE volikogu poolt uus järelevalvekomisjoni koosseis. Järelevalvekomisjon jääb ametisse 1 aastaks. Uued komisjoni liikmed on: 

  • Kai Budrikas
  • Kertu Süld
  • Ilmar Uduste
  • Laura Ilottu

Millega tegeleb meie järelevalvekomisjon? 

Kõiki esindajaid, üliõpilaskonna juhatust ja üldiselt kogu TÜ üliõpilaskonna tegevust revideerib üliõpilaskonna järelevalvekomisjon, kes jälgib esinduse eesmärkide elluviimist, töökohustuste täitmist ja õiguspärasust.