Uus järelevalvekomisjoni koosseis – millega tegeleb järelevalvekomisjon?

TÜ üliõpilasesindusele valiti 21. juunil elektroonilise hääletuse kaudu TÜÜE volikogu poolt uus järelevalvekomisjoni koosseis. Järelevalvekomisjon jääb ametisse 1 aastaks.

Kohanduste tegemine õppetöös ehk hariduse ligipääsetavuse parandamine

Selleks, et kõik inimesed saaksid ennast ülikoolis arendada, siin hästi tunda ning ühiskonda panustada, vajame paindlikke süsteeme. Kohanduste abil saame tagada võrdsemad tingimused ka lisavajadustega tudengitele.

TÜ üliõpilaskonnal on uus juhatus!

TÜ üliõpilasesinduse volikogu 10. juuni koosolekul valiti TÜ üliõpilaskonnale uus juhatus, kes astub 1. juulist 2021 ametisse järgnevaks kaheks aastaks. 

TÜÜE ja kevadsemester 2021

Kevadsemester on jõudnud vaikselt lõpule ning toimunud on palju olulisi mõttetalguid, koosolekuid, arutlemisi ja vaidlemisi, õiguste ja heaolu eest seismist.

Üliõpilaskonna juhatuse kandidaadid

Alates 1. juulist 2021 astub järgnevaks kaheks aastaks ametisse uus juhatuse koosseis, millesse kuulub üliõpilaskonna esiisik ning kaks aseesiisikut. Kandideerimine toimus 19. maist kuni 2. juunini ning oma kandidatuuri esitas neli üliõpilast, kelle motivatsioonikirja ning valimisplatvormiga on võimalik tutvuda allpool.

Õppekorralduseeskirjast

28. mail võeti senatis vastu uus õppekorralduseeskiri (ÕKE), mis jõustub 30. augustil. ÕKE on kõige olulisem õppetööd reguleeriv õigusakt ning ka TÜÜE tegi dokumenti muudatusettepanekuid. Nüüd anname sulle ülevaate, milliste muutuste üle võiksime üliõpilastena rõõmu tunda, millised teevad murelikuks ning milliste eest jätkame tulevikuski võitlemist.