Arenduse töögrupp

Üliõpilasesindajate tavatoimetusi rikastab võimalus olla osa erinevatest töögruppidest, milles keskendutakse konkreetsetele teemadele põhjalikumalt. Näiteks 2020/2021 õppeaastal on neid tegutsemas viis: õppekvaliteedi, arenduse, doktorantide, välistudengite ja kommunikatsiooni töögrupp. Järgemööda tutvustame neid kõiki.

Alustame arenduse töögrupist, mis on praeguses koroonasituatsioonis tõenäoliselt kõige nurkasurutumas seisus. Selle ülesanne on suurendada sidusust üliõpilasesinduse sees, aga mida sa teed, kui ainuke võimalus kohtuda on läbi Zoomi (vm säärase), aga millest kõigil juba judinad nahale tulevad. Kuid mängime korraks sellist mängu, et pandeemiat ei ole.

Kaks aastat tagasi üliõpilasesindust juhtinud koosseis jõudis tõdemuseni, et valdkondade üliõpilasesindajad vajavad oma üliõpilaskogu sees spetsialiseerumist. Nõnda loodi “ametikohad” – lisaks esimehele veel õppekvaliteedile, arendusele ja kommunikatsioonile keskenduvad esindajad ning IÜK-meister, kes on kõige suurem sõber vastava valdkonna instituutide üliõpilasesindajatele.

Sealt edasi leidis eelmisel õppeaastal arenduse aseesimehe ametit alustanud Trine Tamm, et arendusentukate ja IÜK-meistrite tegevussuunad kattuvad arengu seisukohast olulistes kohtades ja nii lõi ta neid mõlemaid kaasava arenduse töögrupi. Ning kui esimesel aastal kulus omajagu aega organisatsiooni olemuse ja tegutsemise tunnetamiseks, siis teine aasta on töögrupi plaanide ja juhtimise poolest juba kaks korda ägedam. Rakendile lisandus eestvedavaks jõuks ka arendusnõunik Kristin Nugis.

Trine

Kristin

Trine sõnul on põhifookus organisatsiooni kultuuri arendamisel. “Võiks arvata, et kõik esindajad tunnetavad end organisatsiooni liikmetena, kuid paraku see nii ei ole,” nendib ta, mistõttu on oluline pakkuda lähemalt tutvumise ja koosviibimise võimalusi. On ju TÜÜE ometi organisatsioon, mis ühendab ligi 150 potentsiaalset sõpra! 

Eelmisel õppeaastal käimatõmmatud filmi- ja lauamänguõhtud said juba omaette traditsiooniks. Üliõpilasesinduse “kontoris”, Tõllakuuris, mis asub kohe peahoone kõrval, olevad diivanid, tumbad, kott-toolid ja kööginurk tegid olemise päris õdusaks ja üheskoos filme vaadata või mänge mängida oli megatore. Ka korraldati vestlusõhtuid põnevatel ja mõistagi tudengeid puudutavatel teemadel koondnime all “TÜÜE esitleb”. 

Sügisel, veel enne piirangute jõustumist jõuti käia ka EscapeTartus, kus esndajad jaotati tiimidesse ning mõistatuste lahendamises ja ruumist aja peale välja muukimises omavahel mõõtu võeti. Võitjad olid Pangaröövi toast 25 minutit enne lõppu pääsenud Taavo Tähtjärv järelevalvekomisjonist, Anton Žatkin loodus- ja täppistaduste valdkonna üliõpilaskogust, Annabel Raudsepp keemia ja Kärt Soieva füüsika instituudi üliõpilaskogust.

Vasakult: Karl Lembit Laane, Ilona Tamm, Stella Maria Kangur, Joosep Heinsalu

Arvestades, et valimised on tulemas, siis kes on see, kes võiks oma valdkonna üliõpilaskogusse kandideerida ja TÜÜE vaimu ergutada? Trine naljatles selle peale: “Need võiks olla natuke nagu need South-Western tüübid, kelle ind on nii suur, et isegi kui “ust ei avata”, koputavad nad edasi”. Kristin lisab, et kindlasti peaks olema julge. “Julge küsida, julge aktiivselt kaasa mõelda ja julge ideid välja pakkuda,” on ta konkreetsem. Ka tema murrab müüti, et esindajaks olemine ei nõua oskusi või varasemaid kogemusi. Ja täpselt nii ongi!

Loe veel TÜÜE kohta

Töögrupid: kommunikatsioon

Töögrupid: õppekvaliteet

Töögrupid: välistudengite töögrupp

Mida teevad esindajad – tõeline huvikaitse!

Mida teevad esindajad – kuidas olla nähtav?

Mida teevad esindajad – toimiv üliõpilaskogu

TÜÜE struktuur

Liitu TÜÜEga!