Edetabelikoht – mis see tegelikult tähendab?

Metodoloogia

Times Higher Education (THE) World University Ranking 2021. aasta edetabeli koostamiseks hinnati üle 1527 institutsiooni andmeid 93 riigist. Juhuslik valim akadeemikuid täidavad küsimustiku, nomineerides sealjuures oma valdkonna ülikoolid, mida peavad parimaks õpetamises või teadustöös. Hindamisel toetuti viiele tulemusindikaatorile: 

 1. õpetamine — õpikeskkond ja akadeemilised töötajad;
 2. teadustöö — teadustöö maht ja reputatsioon;
 3. viidete koguarv —  uurimistöö mõju;
 4. töövaldkonna sissetulek — tööturu vajadustele vastavate teadmiste ülekanne;
 5. rahvusvaheline väljavaade — rahvusvaheliste üliõpilaste, töötajate ja projektide osakaal.

Lisaks hinnatakse tabeli koostamisel institutsiooni üldnäitajaid.

Lõpptulemuses on oluline osakaal esimesel kolmel — õpetamine, teadustöö ja viidete koguarv moodustavad igaüks 30 protsenti, kokku 90 protsenti kogutulemusest.

Ülikoolid pääsevad edetabelisse seitsme kriteeriumi alusel:

 1. ülikool on eelneva viie aasta jooksul avaldanud rohkem kui 1000 relevantset publikatsiooni ja vähemalt 150 asjakohast publikatsiooni iga eraldiseisva aasta kohta;
 2. ülikoolil peab olema täieulatuslik bakalaureuseõpe (seetõttu võivad edetabelist välja jääda osad väga mainekad Ameerika Ühendriikide meditsiinikoolid, kuna meditsiinikooli pääsemiseks tuleb vastav bakalaureuseõpe läbida mõnes muus institutsioonis);
 3. ülikool peab olema laiahaardelise eriala valikuga;
 4. ülikool peab olema jaganud üldiseid andmeid edetabeli koostamise aasta kohta  (edetabelis kategooria “overall”)
 5. ülikoolil võib nullväärtusega olla kuni kaks tulemusindikaatorit;
 6. ülikool peab edastama andmed vähemalt ühe kehtiva aine kohta;
 7. ülikool ei tohi olla kohandatud välistatud ülikoolide nimekirjas. Sinna kuuluvad institutsioonid, kes ei soovi edetabelis olla või ei kvalifitseeru muudel institutsioonile iseloomulikel põhjustel.

Kaalukad indikaatorid

Head indikaatorid on akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarv, akadeemiliste töötajate ja doktorikraadiga akadeemiliste töötajate suhtarv ning viidete koguarv.

Akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarv on hea indikaator õppekvaliteedi hindamiseks. Suhtarv näitab tasemeõppe gruppide suurust, mis omakorda määrab õppijate tulemused.

Üldiselt on õppijate tulemused paremad, kui tasemeõppe grupp on väike, mis tähendab individuaalsemat lähenemist ja reeglina paremat õpiväljundite saavutamist. 

Akadeemiliste töötajate ja doktorikraadiga akadeemiliste töötajate suur suhtarv viitab kvalifitseeritud õpetavale töötajaskonnale ja kõrgemale õppekvaliteedile.

Viidete koguarv näitab institutsiooni teadustöö väärtust ülemaailmsete kolleegide hulgas. Suurem viitamiste hulk annab märku institutsiooni teadustöö mõjukusest.

Vähema kaaluga indikaatorid

Lõpptulemuses on vähem kaalu tööturu vajadustele vastavate teadmiste ülekandel ja rahvusvahelisel väljavaatel.

Tööturu vajadustele vastavate teadmiste ülekanne ei ole Euroopa Liidu (EL) kontekstis võrreldav ülejäänud maailma regioonidega. EL-i avatud ühisturu, sh tööturu tõttu üldistab see kriteerium institutsiooni suhet Euroopa Liidu, mitte riikliku tööturuga. Samuti viitab see näitaja pigem tööturule, kui kõrghariduse kvaliteedile. Kui THE suudaks EL-i avatud ühisturu eripärast tuleneva informatsiooni mõju muuta võrreldavaks edetabeli teiste regioonide näitajatega, võiks sellest indikaatorist kujuneda huvitav näitaja ülikoolide olemasolevatele ja potentsiaalsetele üliõpilastele.

Rahvusvahelise väljavaate osakaal varieerub liialt riigi ja ülikooli erinevuste tõttu. Välistudengite ja -õppejõudude osakaal sõltub nii riigi immigratsioonipoliitikast kui ka ülikooli loodud ingliskeelsete õppekavade ja töökohtade mahust. Rolli mängib ka institutsiooni populaarsus välistudengite ja -töötajate hulgas, mida mõjutavad omakorda väga erinevad asjaolud.

Mida tähendab olemine vahemikus 251—300?

Üldised näitajadÕpetamineTeadustööViidete koguarvTöövaldkonna sissetulekRahvusvaheline väljavaade
48,0—50,525,628,387,841,759,3

Tartu Ülikool saavutas hea tulemuse viidete koguarvu arvestuses ning ülikooli teadustööd väärtustatakse ka teiste teadlaste poolt. Samuti näitab see, et Tartu Ülikooli teadustöö on vajalik ja kasulik ka teistele ülikoolidele teadustöö läbiviimiseks. Viidete koguarvu kaal kõikidest indikaatoritest on 30%, seega viidete koguarvu tõstmine võiks kindlasti olla üks fookuspunkte, mille abil Tartu Ülikool tulevikus tabelis kõrgemale tõusta saaks.