Kuni 28. maini on võimalik kandideerida TÜ üliõpilaskonna esimeheks.

Kandideerimiseks tuleb saata oma CV, motivatsioonikiri ja valimisplatvorm koos viie üliõpilasesindaja soovitusega aadressile tammriin@ut.ee.

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna põhikirja punkti 62 järgi lõppevad erakorraliselt valitud juhatuse liikme volitused koos korraliselt valitud juhatuse liikmete volitustega. Kuivõrd TÜÜE valib TÜ üliõpilaskonna esimeest erakorraliselt, siis kestaksid valitava esimehe volitused 2021. aasta sügissemestrini.

Valimiste ajakava

21.05.2020 — 10 tööpäeva enne valimisi avalikustatakse debati aeg ja koht. Debatt toimub TÜ senati saalis 3. mai algusega 18:15 koos ülekandega.

28.05.2020 — hiljemalt 28.05.20 peab juhatuse liikme kohta seadma üles kandidatuuri (peab esitama büroo töötajale avalduse, elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja valimisplatvormi 5 soovitajaga

04.06.2020 TÜ üliõpilaskonna volikogu koosolek, kus valitakse esimees 

30.06.20 TÜ üliõpilaskonna praeguse esimehe volituste lõpp

Valimiseeskirjast

TÜ üliõpilasesinduse valimiseeskirjast:

II. Kandidaadid

10. Juhatuse esimehe ja/või aseesimehe kohale seatakse kandidatuur üles hiljemalt kuus tööpäeva enne valimisi, esitades avalduse koos elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja valimisplatvormiga üliõpilasesinduse sekretärile.

11. Kandidaat peab kandideerimisel märkima avaldusse, kas soovib kandideerida juhatuse esimeheks või aseesimeheks. Üks kandidaat võib esitada oma kandidatuuri ka mõlemale positsioonile.

12. Valimisplatvorm on kandidaadi planeeritud tegevuste ja lubaduste kogum, mis peegeldab tema prioriteete ja planeeritud meetodeid üliõpilasesinduse seisukohtade elluviimiseks. Valimisplatvormis tuuakse välja kandidaadi nägemus üliõpilasesinduse tegevustest, sh mis tegevused, lõppevad ja lisanduvad.

13. Juhatuse liikme kandidaat peab olema üliõpilaskonna liige, kellel on valdkondade või instituutide üliõpilaskogude liikmete hulgas vähemalt 5 soovitajat.