Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

2023/2024 õppeaasta üliõpilasesindajad

Siit lehelt leiad kõik 2023/2024 akadeemiliseks õppeaastaks valitud üliõpilasesindajad. Tutvu oma uute üliõpilasesindajatega ning loe, mida nad kandideerimisel enda kohta rääkisid ning milliseid lubadusi jagasid. Uute üliõpilasesindajate mandaat hakkab kehtima 1. juulil 2023 ning kestab kuni 30. juunini 2024.

Iga kandidaadi juures näed tema vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Mis teeks Sinust hea üliõpilasesindaja?
 • Milliste teemadega tegelemine on Sulle üliõpilasesindajana kõige olulisem?
 • Kui Sul oleks võlukepp, mis oleks üks asi, mida Sa ülikooli juures muudaksid?

2023/24 õppeaastaks valituks osutunud üliõpilasesindajad

Valdkondade üliõpilaskogud

Image

Anette-Mai Pirk-Birk


"Ma soovin taas kandideerida üliõpilasesindajaks, kuna soovin uusi väljakutseid ning kogemusi, mida TÜÜEs olemine annab. Ma olen väga avatud uutele katsumustele ning valmis otsima lahendusi erinevatele probleemidele. Olen olnud juba kaks aastat seotud TÜÜEga. Mul on kogemust nii instituudi kui ka valdkonna esindajana. Selle aja jooksul on tekkinud väga tore võrgustik ja olen saanud silmiavava kogemuse, mille eest olen väga tänulik ning mida sooviksin ka järgneval aastal jätkata. Samuti olen varasemalt olnud tuutor ning praegusel semestril olen välissemestril Erasmus+ programmiga Roomas. Mulle meeldib olla aktiivne ja seda on väga hea võimalus väljendada üliõpilasesindajana. Soovin veel enam areneda inimesena ning tekitada mälestusi, mille üle olen ülikooliaastatele tagasivaadates uhke."


"Minu jaoks kõige olulisem teema üliõpilasesindajana on üliõpilaste omavaheline suhtlus ja ühendus, nii erinevate instituutide kui ka valdkondade vahel."


"Võlukepiga muudaksin ülikooli rahastust. Üliõpilased ei peaks enam käima tööl, et ennast üleval pidada. Nende "töö" oleks õppimine ja üliõpilaseks olemine."

Image

Elsa Triin Raidla


"Olen kaks aastat olnud üliõpilasesindaja ning selle ajaga on saadud läbi viia muutuseid ja kuulata kaastudengite muresid ning need siis edastada kõrgematele jõududele. Tänu oma kogemusele oskan orienteeruda siin maastikul ning läheneda probleemidele lahendustega, tehes koostööd ülikooli juhtivate organitega. Lisaks olen nii TÜÜEs kui ka väljaspool TÜÜEt aktiivne tegelinski ja mulle meeldib väga üliõpilasesindaja olla."


"Minu jaoks on väga oluline instituutide vaheline suhtlus humanitaarvaldkonnas, sest me kõik saame üksteiselt õppida ja tuge pakkuda. Tänu suhtlusele ilmneb ka murekohti, mis muidu võib-olla võivad märkamatuks jääda. Selle suhtluse alla läheb nii jooksvate murede lahendamine kui ka sotsiaalsete sündmuste korraldamine. Loomulikult on tudengina mulle oluline ka kõrghariduse alarahastuse teemadega tegelemine."


"Võrdne kohtlemine on väga oluline asi, seda ka ülikoolis. Kahjuks tunnevad paljud tudengid siiski, et kuigi meil on olemas kohad kuhu kurta, siis nad ei julge seda teha, kartes edasist tule alla sattumist. Võlukepiga lahendaksin ära selle mure – tudengid tunnevad, et neil on alati tagajärjed, kuid kui neid kehvasti koheldakse, siis tagajärjed puuduvad. Isegi kui see pole nii, siis see hirm on olemas."

Image

Angela Puur


"Soovin kandideerida taaskord üliõpilasesindajaks, et saaksin panustada ülikooliellu natuke rohkem, kui keskmine tudeng. Minu viimased kaks aastat TÜÜEs on olnud niivõrd toredad ja tegusad, et ma ei oska oma edasist tudengipõlve ette kujutada üliõpilasesinduseta. Tahan panustada tudengite heaolu parandamisse ja tudengielu edendamisse! Mulle meeldib olla asjaajaja rollis ja tunda/teada, et olen osa millestki suuremast."


"Kindlasti soovin jätkata TÜÜE viimase aja üldise suunaga – tudengite stipendiumite ja õppetoetuste olukord. Samuti soovin valdkonna ja instituudi tasandil jätkata praegust kurssi üliõpillaskonna ühtekuuluvustunde edendamiseks."


"Võlukepiga võluksin kõigile stipendiumit väärt tudengitele õiglase stipendiumi ja tõstaksin õppetoetusi vastavalt miinimumpalgale, et tudengid saaksid tegeleda eelkõige ainult õppimisega."

Image

Aurora Ruus


"Kuna olen kõikidel haridusastmetel paralleelselt mitmes koolis õppinud ning näen seetõttu ülikooliharidust avarama vaatevinkli läbi, leian, et selliste soodsate eeldustega saaksin panustada ka Tartu Ülikooli käekäigu edendamisesse. Pean samaväärselt oluliseks üldist akadeemilist silmaringi ja erialast spetsialiseerumist, mida väärtustades saavad tudengid võimaluse nii hariduse kui ka harituse omandamiseks."


"Tartu Ülikoolis ning üleüldse Eestis pakutava kõrghariduse korralduse ja edasise käekäigu huvides on vaja tegeleda esmalt rahastust puudutavate probleemidega (sh tudengite toimetuleku perspektiivist), mistõttu tahaksin oluliste otsuste langetamisel tudengite hääle kuuldavaks ning kuulda võetavaks teha. Lisaks on minu jaoks oluline erialadevaheline, ent ka -sisene koostöö, et süvendada tudengite ja õppejõudude ühtekuuluvustunnet ning seeläbi võimekust enda soovide ja vajaduste artikuleerimiseks. Peale tudengite majandusliku olukorra pean oluliseks ka tähelepanu juhtimist õppejõudude töökoormusele ning morjendavalt väikesele palganumbrile."


"Muudaksin ülikooli harmooniliseks ökosüsteemiks, mis ei peaks vähese rahastuse ja välise surve tõttu enda eesmärkide ja kvaliteedi suhtes allahindlusi tegema."

Image

Helen Link


"Usun, et minust teeks hea üliõpilasesindaja minu varasem ning mitmekülgne kogemus. Mul on üle viie aasta kogemust erinevates õpilasesindustes ning üks aasta neist ka presidendi ametis olles. Lisaks kuulusin kaks aastat oma valla noortevolikokku, tegeledes lisaks oma kooli noorte murede ja rõõmudega valla tasemel. Veetsin üle nelja aasta üle-eestilises noorteorganisatsioonis nagu Eesti Õpilasesinduste Liit, kus sai läbi proovitud nii liikmete valdkond kui ka kultuuri- ja kommunikatsiooni valdkond. Sain sealt tugeva põhja alla ürituste organiseerimises, üle Eesti õpilasesinduste arendamises ning osalesin aruteludes, mis tegelesid hariduspoliitiliste küsimustega."


"Minu jaoks on oluline tegeleda tudengite vaimse tervise hoidmisega, et ülikooliaastad ei jääks selle taha varju. Teisalt tooksin välja rahastuse probleemid nii esindusel endal, et üliõpilasesindused oleks jätkusuutlikud ning kuidas toetada tudengit isiklikul tasandil."


"Looksin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia majja tudengitele mõnusa lebola, kus aega viita ning õppida."

Image

Julia Divonina


"As an active citizen and socially active individual, I would be a good candidate for the student representative position. I have many experiences, from working in cafes to interning at big law firms. I also was president of a student council at my high school. My communication and leadership skills have been honed through my work as a communication manager and team leader at a programming school and my involvement as a participant and later mentor in youth programs such as Changemakers Academy. I am passionate about promoting diversity and inclusion and would work hard to ensure that all voices are heard and represented in the student body. Additionally having done two semesters of the Erasmus exchange in Germany and the Czech Republic I would be happy to share my international experience and apply the best practices I saw in my exchange universities."


"As a student representative, my top priorities would be to ensure that the voices of my fellow students are heard and their concerns are addressed. I strive to create a welcoming and inclusive environment for my peers and work towards implementing initiatives that promote academic success, student engagement, and personal well-being. More precisely, I would like to focus on the mental well-being of the students and the supportive environment of the university."


"I would add free sport classes and free phycological help for all of the students."

Image

Petrik Saks


"Olen kandideerimise hetkel ülikoolis õppinud nüüdseks juba peaaegu 4 aastat ja tunnen, et olen selle aja jooksul kogunud mitmekülgse kogemuste pagasi üliõpilasesindaja tööks. Esimese kraadi olen omandanud ajaloos koos riigiteaduste kõrvalerialaga, mille tulemusena pean enda tugevuseks head analüütilist ja kriitilist mõtlemist. Hetkel jätkan magistris õpinguid õppekaval "Muutuste juhtimine ühiskonnas", mille interdistsiplinaarne õpe annab laiahaardelise ning tugeva silmaringi sotsiaalsetest protsessidest ja nende mõjutamisest.

Aktiivse tudengina olen kõik oma õpingute aastad sisustanud vabatahtliku tööga tudengiorganisatsioonide maastikul. Esmased kogemused juhina sain AIESEC Tartus ja viimased kaks aastat olen kandnud juhtivaid rolle Üliõpilaskonna Sihtasutuses (ÜKSAs), mis haldab OLE ROHKEM. tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku Tartus. ÜKSAs olen selle aja jooksul olnud organisatsioonide arenduse tiimijuht, võrgustiku arenduse valdkonnajuht ning nüüdseks ka juba organisatsiooni tegevjuht. Selle töö tulemusena on mul palju kontakte Tartu Ülikooli kõige aktiivsemate üliõpilastega kui ka hea ülevaade TÜ valdkondade ja instituutide koostööst üliõpilastega, eeskätt läbi tudengiorganisatsioonide perspektiivi."


"Üliõpilasesindajana soovin aasta jooksul leida lahendusi, kuidas ülikool saaks toetada ja teha rohkem koostööd üliõpilasorganisatsioonidega.

Aegunud õppetoetuste ja stipendiumite mahud ei võimaldab üliõpilastel teha õpingute kõrvalt paindlikumaid valikuid, sest noorel inimesel on hädavajalik lisaks täiskohaga õppele käia ka täiskohaga tööl. See aga omakorda piirab võimalusi tegutseda südamelähedaste hobidega, huviharidusega või tudengiorganisatsioonides vabatahtliku tööga. Sellest tulenevalt kannatab üliõpilaste vaimne tervis ning näeme rohkem ülekoormatust, kuna võimalusi eneseteostuseks, toetava keskkonna ja sõprate leidmiseks on selle võrra vähem."


"Tõstaksin õppetoetuste ja stipendiumi mahte selliselt, et need oleksid vastavuses viimase kümne aasta inflatsioonimääraga."

Image

Teele Kanarbik


"Minust saab hea üliõpilasesindaja, sest olen motiveeritud, sihikindel ning õpetajakoolituse üliõpilasena läheb mulle väga korda Eesti hariduse tulevik ning selle kujundamine. Sellele annab lisaväärtust minu aastane kogemus haridusteaduste instituudi ja sotsiaalvaldkonna esindajana. Selle ajaga olen selgeks saanud, kuidas ülikool üksusena toimib. Lisaks sellele olen loonud ülikoolisiseselt väärtuslikke suhteid töötajate, õppejõudude ning kaasüliõpilastega."


"Minu jaoks kõige olulisemad teemad puudutavad eelkõige õppekvaliteeti ja õppekorraldust. Leian, et ülikooli õppetöös peaks toimima koostöö üliõpilase ja õppejõu vahel, keskkond peaks olema toetav ning kõige tähtsam on see, et protsess pakub läbimõeldud arenemisvõimalusi. Üliõpilasesindajana tahan keskenduda just sellele, et tudengid saaksid ülikoolist võimalikult väärtuslikud teadmised, kogemused ning mälestused."


"Kui mul oleks võlukepp, siis võluksin ülikoolile koostöö kesklinnas asuvate söögikohtadega, et Tartu Ülikooli tudengid ja töötajad taskukohase hinna eest lõunat süüa saaksid. Meie ajud vajavad efektiivseks õppetööks energiat!"

Image

Hanna Kerstina Kartau


"Olen põline sotsiaalteaduste tudeng - hetkel omandan magistrit ühiskonna ja infoprotsesside õppekaval, aasta tagasi lõpetasin infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuse õppekava. Enda õppekava tudengeid olen esindanud ka mõlema õppekava programminõukogudes, kuid tunnen, et sooviksin teha veel rohkem, et praeguste ja tulevaste tudengite ülikooli kogemus oleks nii hea kui võimalik. Tartu Ülikool on mul võimaldanud omandada sotsioloogia-alased teadmised ning analüüsioskused, mille abil sooviksin nüüd tagasi anda ülikooli edasisse arengusse."


"Minu jaoks on kõige olulisem tudengite vaimne tervis ning see, et ülikool toetaks nende kõrghariduse omandamist terve kõrgharidustee vältel. Sellega seonduvalt on oluline ka tudengite majanduslik toimetulek - tudeng, kes peab korraga täiskohaga õppima, käima praktikal ja ka raha teenima, ei ole tõenäoliselt see tudeng, kes nominaalaja ning ühegi läbipõlemiseta lõpetamisele jõuab."


"Ei tahaks öelda raha, aga pean ikkagi tunnistama, et juurde oleks vaja raha. Õppida, õpetada ja teadust teha ei ole lihtne, kui kuklas tiksub pidevalt mure rahastuse pärast. Üldiselt näen meie ülikooli puhul ikkagi nii palju positiivset, et võluväel midagi muutma ei kipu."

Image

Elisabeth Rebase


"Usun, et minust teeks hea üliõpilasesindaja see, et mul on seljataga juba üks aasta üliõpilasesindaja kogemust. Tänu sellele tean, mida kujutab endast üliõpilasesindaja töö ning et ülikoolis võtab muutuste toimumine kaua aega. Uuesti esindajaks saades oleksin juba hulga pädevam ja saaksin jätkata sellega, millega meie eelmine esindus alustas."


"Minu silmis on oluline, et ülikool oleks kõikide tudengite jaoks võimalikult hea paik. Üliõpilasesindajana on oluline olla nähtav teistele tudengitele - paljud tudengid ei tea, et õppekorralduse ja õppekeskkonnaga seotud murede korral on võimalik saada abi ka üliõpilasesindajatelt, kuna esindaja ülesandeks on seista just tudengite heaolu eest. Seega on minu jaoks oluline tegeleda sellega, et võimalikult paljud tudengid oleksid üliõpilasesindusest teadlikud ja oskaksid ka abi saamiseks esindajate poole pöörduda."


"Muudaksin selle, et ÕIS töötaks ilusti ja saaks esimese korraga vajalikesse ainetesse ennast ära registreerida."

Image

Hanna Marta Nellis


"Minust teeb hea üliõpliasesindaja minu suhtlemisoskus ja kohusetundlikus. Mul on ka väga hea ajaplaneerimisoskus. Kuna olen aasta juba ülõpilasesindaja olnud, on paljud asjad mulle tuttavad. Olen valmis kuulama kaastudengite muresid ning aitama neile ka lahendusi leida."


"Minu jaoks on olulisemad teemad õppetöö ja õppekvaliteediga seotud teemad. Leian, et hea õppetöö aluseks on suhtlus õppejõududega, hästi koostatud õppematerjalid ning selged juhised õppeaine läbimiseks."


"Looksin andmebaasi, kus oleks kõigi õppekavade vaba- ja valikained kevad- ja sügisemestri kaupa väljatoodud. Nii ei peaks üliõpilased ise neid ÕISist otsima."

Image

Emma Anni Koppel


"Tunnen tudengeid nii endast nooremalt kui ka vanematelt kursustelt ning olen kursis erinevate tudengigruppide murekohtadega. Lisaks olen õppinud füsioteraapia õppekaval, seega oskan vaadelda probleeme erinevatelt külgedelt, mitte vaid ühe õppekava piires. Olen kogenud tiimitöötaja ja -juht, kuna olen Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis (EAÜS) tegelenud erinevate projektidega (sh juhtinud Kaisukaruhaiglat). Olen rõõmsameelne ning mulle meeldib suhelda, mistõttu sobiksin suurepäraselt ühendavaks lüliks tudengite ja ülikooli juhatuse vahel."


"Sooviksin tegeleda kõige rohkem õppekvaliteediga, et muuta ainete korraldusi paremaks, ausamakas ja ühtlasemaks."


"Võimatute asjade seas: Biomeedikumi kohvikuala tudengitele kättesaadavaks :3 ENG: Among the impossible things: make the Biomeedikum’s cafeteria area accessible for students :3"

Image

Mattias Pettai


"Tere mina olen Mattias. Olen kandideerimas meditsiinivaldkonna üliõpilaskogusse. Olen Arstiteaduse õppekava IV kursuse tudeng.

Olen olnud 2022-2023 aastal bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilasesindaja ja alates 2021 aastast oma kursuse kursusevanem, seega on mul juba kogunenud õhuke kogemus ülikooli rohkem ja vähem keerulisest toimimisest.

Minu kandideerimise ajend on võrdlemisi lihtne ehk isegi üheülbaline - ma soovin näidata laiemat valgust valdkonna kitsaskohtadele, sest näen, et lihtsalt hambad ristis 3, 5, 6 või n+1 aastat kannatada ülikoolis õppimise asemel ei ole kuidagi otstarbekas.

Kui peaksin end ise kirjeldama siis olen elava loomuga, hea suhtleja ja julge meelega üliõpilane ning ennekõike inimene. Mulle meeldib tegevusi ja ülikoolis õppimist optimiseerida, sest näen üliõpilase aega ja rahulikku meelt sama kalli varana kui üliõpilase kõhn rahakotisisu. Samas ei soovi ma ka näha üliõpilast päris "min-max"imas oma ülikooliaastaid seega pean oluliseks ka üliõpilaste lähendamist omavahel, sest teinekord annab hõlpu koos kannataminegi."


"Üliõpilasesindajana sooviksin hoida kätt pulsil oma valdkonna akuutsetel teemadel:
Arstiteaduse praktiline lõpueksam
Õppeainete tagasidestamine
Järjest vähenevad parkimisvõimalused meditsiinivaldkonna õppehoonete lähedal

Samas tõdesin ma enda jaoks viimase õppeaasta jooksul olles bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilasesindaja, et ääretult oluline on tegeleda ka sellega, mis on ülikoolis hästi. Seega tahaksin pöörata tähelepanu nii õppejõudude kui ka kaasüliõpilaste tunnustamisele, sest palju lihtsam on liikuda paremuse poole kui on eeskujud, kes näitavad raja ette nii õppimises kui õpetamises."


"Ma looksin ülikooli inimesed, kes on üksteise suhtes mõistvad, kes näevad üksteise võimalusi ja piiranguid ning kes pühenduksid samas ka oma eriala pädevasse õppimisse ja õpetamisse."

Image

Andreas Kevin Põldvee


"Olen võidelnud varasemalt kaaslaste huvide eest nii gümnaasiumis, kaitseväes, jalgpalliväljakutel kui ka ülikoolis. Teiste heaolu eest seismine pole minu jaoks midagi uut. Huvitun igapäevase ülikoolielu veel sujuvamaks muutmisest. Hetkel hoolitsen ka TÜ spordiesinduse ridades meie ülikooli spordipisiku leviku eest. Olen konkreetne, julge esineja, olukorraga kiiresti kohanev ning optimistliku ellusuhtumisega. Leian, et minu instituudil on suur roll üliõpilaselu kirevaks muutmisel ning olen kindel, et minu näol on tegemist selleks õige inimesega."


"Kindlasti mitteakadeemiline pool ülikoolist. Sa tuled kooli haridust saama, kuid lahkud siit täiesti teistsuguse inimesena. Soovin panustada sellele, et Tartu Ülikooli mitteakadeemiline pool vastaks tasemelt meie akadeemilisele poolele."


"Ülikoolil võiks olla suur-suur söökla, kus kõik õpilased saaksid endale tasuta lõuna! :)"

Image

Martin Veližanin


"Ma olen väga kaastundlik inimene ja mõistan oma kaastudengite muresid ja valusid. Mulle ei pea mitu korda seletama, et ma saaksin aru, et miski vajab lahendamist. Kui on probleem on sellele olemas ka lahendus ja ma leian selle. Lisaks olen juba esindanud Tartu Ülikooli Rakett69 saates vägagi edukalt. Olen ka enda rühma rühmavanem ja õpin iga päevaga, kuidas paremini esindada kaastudengeid ja nende vajadusi."


"Ma soovin tegeleda kõige enam õppekvaliteedi tagamisega ja rahaliste toetuste kättesaadavaks muutmisega. Stipendiume võiks olla rohkem ja nende suurus rohkem vastavuses tänaste kõrgete hindadega."


"Lisaksin mitu uut üliõpilaselamut, et igal tudengil oleks võimalus saada taskukohast majutust."

Image

Anna Zobel


"Ma olen avatud ja otsekohene ning ei pelga tõstatada tõsiseid teemasid nii kaastudengitega kui ka autoriteetsemate figuuridega. Minu jaoks on oluline, et iga tudengi hääl oleks kuuldav, muuhulgas ka teistelt erialadelt või välismaalt pärit tudnegite hääl. Seisan selle eest, et igal tudegil oleks mugav ja turvaline õpikeskkond. Olen juba kaks aastat olnud esindaja, viimasel õppeaastal nii intituudis, valdkonnas kui senatis, seega saan julgelt väita, et kogemuspagas selleks rolliks on põhjalik."


"Suhtlus ülikooli töötajate ja tudengite vahel on pidevas arengujärgus protsess. Oma kahe-aastase esindajakogemuse põhjal võin öelda, et nii tudengid kui ka töötajad kipuvad esmajoones kalduma vastaspoole süüdistamisse ja alles seejärel tekib mingi dialoog. Minu jaoks on oluline, et dialoog oleks mõlema poole esimene samm. Dialoogide lõpuks on oluline saavutada ka tulem, mis sobib mõlemale osapoolele, mitte et dialoogi lõpuks laiutavad töötajad käsi ja ütlevad tudengitele, et pole midagi teha.

Teine teema mis mul hingel on, on õpi- ja puhkealad. Pooleteise aastase töö tulemusena on lõpuks ometi Chemicumis valmimas selle maja esimene õpi- ja puhkeala. Valmiv ala on vaid aga esimene versioon sellest. Minu soov oleks, et hoonetes, kus veel neid alasid ei ole, saaks need loodud, ja hoonetes kus on, saaks need alad kaasajastatud/laiendatud."


"Igasse ülikoolihoonesse suured ja mugavad 24/7 kasutatavad õpi-ja puhkealad."

Image

Agnes Rohtsalu


"Minust teeb hea üliõpilasesindaja see, et olen väga kohusetundlik ja inimestekeskne inimene. Armastan väljakutseid ning reageerin probleemidele kiiresti.

Mul on kogemust Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi ja Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Seltsi ühistöörühma juhina ning ESTCube tiimi meeskonnaliikmena, seega olen õppinud töötama koos erivanuses inimestega. Samuti olen kuus aastat olnud õpilasesinduses ning neist kahel aastal president.

Soovin seista meie üliõpilaste murede kui ka vahvate ettepanekute eest."


"Üliõpilasesindajana on minu jaoks kõige olulisemad teemad teadusrahastus, õppekvaliteet ning LTT valdkonnas aastane suur lahkuvate tudengite hulk.

Samuti leian, et üks murekoht, milles tundengid vajaksid toetust on elamispindade leidmine.

Teiseks soovin edendada meie valdkonna meelsust püüelda innovatiivsuse poole."


"Kui mul oleks võlukepp, siis ma tooksin LTT valdkonna igas erialas tagasi erialastipendiumi ning kergendaksin stipendiumi saamise võimalusi."

Image

René Piik


"Olen meie esindajana teinud õppekvaliteedi parendamiseks tööd juba terve aasta ning loodan, et saan sama rada pidi jätkata veel pikalt. Muresid, mis jääks ilma tudengite sekkumiseta lahendamata, kerkib alatasa ning mu eelmise mandaadi vältel saadud kogemused ja tutvused on asendamatu hüppelaud meie õiguste ja huvide eest seismiseks.

Minu side ülikooliga ei katke tuleva õppeaasta lõpus. Jään siia kauemaks ning võite arvestada, et ma ei piira end ega oma tegevusi kevadsemestri lõpus terendava lõpetamisega.

Viimaks, olen aktiivne ka väljaspool TÜÜEt. Olen kaks sügist järjest korraldanud matemaatika- ja statistika instituudi perele õppeaasta avapidu, olen (esindaja tööst sõltumatult) regulaarselt kontaktis Helsingi Ülikooli üliõpilasesinduse liikmetega ning käin regulaarselt Piro baaris."


"Meie õppekeskkond ja meile pakutava õppe kvaliteet ei püsi õhust ja armastusest heal tasemel. Taseme säilitamiseks tuleb näha vaeva ja selle parandamiseks tuleb olla kriitiline ülikoolis toimuvate muutuste ja stagneerumiste osas. On oluline, et meie tagasisidet päriselt kuulda võetaks ja et tudengid ei kulutaks energiat ajale jalgu jäänud ainetele. Kahjuks pole ÕISi kaudu tagasisidestamine selleks piisav: ka kõige väiksemate muudatuste ellu viimine nõuab sageli suurt vaeva ja pikka jonni.

Koostöös ülejäänud valdkonna esindajatega oleme pannud tudengite sõna kõlama (muuhulgas) nii loodus- ja täppisteaduste õpetajate koolitamise, kooli- ja tööelu tasakaalu kui ka Kõrgem matemaatika 1 probleemide osas. Kõik need teemad - ja mistahes teil endil veel mõtteis mõlgub - on minu südameasjuks."


"Peaksime tulemusstipendiumite jaoks koostatavaid paremusjärjestusi moodustama esimeses õppeastmes igal õppekaval eraldi, mitte üle kogu valdkonna. Ka parima tahtmise juures jaotuvad eri õppekavadel keskmised tulemused erinevalt. Pole aus, et rangema hindamisega kavadel õppijad jäävad stipendiumitest ilma, sest mujal on kas ained kergemad, hindamine leebem või immatrikuleeritud tudengeid lihtsalt rohkem."

Image

Stina-Marie Maripuu


"Olen juba varasemalt olnud üliõpilasesindaja ning samuti olen aktiivne mitmes seltsis. Tunnen, et mul on hea ülevaade ülikoolis toimuvast ning olen kursis üldiselt Tartu tudengieluga. Oskan näha suurt pilti ja saan aru, kuidas praegused otsused võivad mõjutada üliõpilasi ja õppekvaliteeti ka pikemas perspektiivis. Kuid selleks, et päriselt mingeid muutusi ellu viia, tuleb seista ka väikeste muutuste eest, mida olen juba edukalt teinud."


"Minu jaoks üliõpilasensindajana on kõige olulisem teema tudengite heaolu. Olgu selleks tudengite kaasatus, õppeainete korralduse parandamine, tudengite huvide eest seismine või vajadusel konfliktide lahendamine õppejõudude ja tudengite vahel."


"Tõstaksin tudengistipendiumeid ja annaks neid rohkem välja ning tõstaks õppejõudude palka, et see oleks konkurentsivõimelisem."

Image

Iris Luik


"Olen geograafiatudeng, kelle südameteema on alati haridus olnud. Usun, et pisikene riik saab edukas olla ainult tänu targale rahvale. Olen haridusvaldkonda panustanud eriala populariseerija, tudengivarjuprojekti koordineerija, (era)õpetaja ja noorsootöötaja rollis. Möödunud semester Ljubljana Ülikoolis pakkus mulle kamaluga mõtteid, kuidas oma koduülikooli veel paremaks teha. TÜÜE pakuks mulle suurepärase platvormi nende ideede elluviimiseks."


"Minu jaoks on kõige olulisemad teemad kõrghariduse rahastamine ning kvaliteetse eestikeelse õppe elujõu tagamine."


"Vaataksin üle tudengitoetuste süsteemi, alustades tulemusstipendiumi tõstmisest."

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image

Angela Puur


"Soovin kandideerida taaskord üliõpilasesindajaks, et saaksin panustada ülikooliellu natuke rohkem, kui keskmine tudeng. Minu viimased kaks aastat TÜÜEs on olnud niivõrd toredad ja tegusad, et ma ei oska oma edasist tudengipõlve ette kujutada üliõpilasesinduseta. Tahan panustada tudengite heaolu parandamisse ja tudengielu edendamisse! Mulle meeldib olla asjaajaja rollis ja tunda/teada, et olen osa millestki suuremast."


"Kindlasti soovin jätkata TÜÜE viimase aja üldise suunaga – tudengite stipendiumite ja õppetoetuste olukord. Samuti soovin valdkonna ja instituudi tasandil jätkata praegust kurssi üliõpillaskonna ühtekuuluvustunde edendamiseks."


"Võlukepiga võluksin kõigile stipendiumit väärt tudengitele õiglase stipendiumi ja tõstaksin õppetoetusi vastavalt miinimumpalgale, et tudengid saaksid tegeleda eelkõige ainult õppimisega."

Image

Kirke Piiskoppel


"Soovin taas kandideerida üliõpilasesindajaks, kuna tunnen, et saaksin rohkem ära teha. Olen aktiivne, kohusetundlik ja tegus tudeng. Mulle meeldib olla osa, millestki olulisest, mis aitab edendada tudengite heaolu ja ma arvan, et läbi TÜÜE on seda võimalik teha. Ma hoolin oma instituudi käekäigust väga ja soovin olla osa selle toimimisest."


"Minu jaoks on kõige olulisem tudengite heaolu ja nähtavus instituudis."


"Võlukepiga võluksin kõigile tudengitele vajalikud stipendiumid ja toetused."

Image

Sarah Bouirabdane


"Olen nüüdseks olnud üle poole aasta ajaloo eriala tudeng ning selle aja jooksul meie kursuse seas ka üsna aktiivne. Olen seltskondlik, avatud ja rõõmsameelne inimene. Olen paljude minu kursuse ürituste korraldamist eestvedaja olnud ja suhelnud nii insituudi kui ka eriala vanemate kursuslastega. Juba gümnaasiumi aegadel olen rohkelt osavõtnud kooliürituste korraldamisest ja pidanud kontakte looma koolisiseselt kui ka -väliselt. Valdan ka mitmeid keeli - prantsuse, inglise ning vähesel määral vene ja araabia keeli, mis võimaldavad mul laiemat suhtlust rahvusvahelisel tasandil."


"Minu jaoks on oluline ülikooli võrgustik ja üliõpilaste omavahelise suhtluse ja heaolu tagamine. Erinevad üritused on head võimalused luua instituudisisesest ühtsust. Lisaks sooviksin olla rohkem kursis ülikooli ja instituudi tegevuste ja saavutustega, mis jõuaksid teiste üliõpilasteni laiemalt."


"Minu hinnangul on suureks mureks mikrolaineahjude puudus Ajaloo ja arheoloogia instituudis, kuid eelkõige Tartu Ülikooli Raamatukogus. Nende olemasolu tagaks üliõpilastele parema rahalise toimetuleku. Lisaks võiks Ajaloo ja arheoloogia instituudil olla ka oma puhkeruum. See võimaldaks loengute vahel oma eriala üliõpliastel rohkem aega veeta, puhata ja õppida ilma, et peaks sellise koha pärast muretsema."

Image

Eskarina Jaanus


"Olen pigem kuulaja ja keegi, kes püüab enne otsuse tegemist analüüsida poolt ja vastu argumente ning eri arvamusel inimeste puhul kuulata kõiki osapooli. Mu sõbrad on mind kirjeldanud inimesena, kes ei reageeri kunagi üle, vaid jääb olukorras võimalikult rahulikuks."


"Otsuste tegemisel lähtun sageli teiste heaolust ja olen valmis seisma kõigi eest, kes seda vajavad, sest minu jaoks on kõige olulisem on see, et mu sõprade/kolleegide arvamus on arvesse võetud. Kuigi enda eest ma alati võitlusse ei torma, siis teiste nimel olen valmis seda tegema."


"Soovin, et kõigil üliõpilastel oleks ülikoolis õppimise ajal majanduslikult võimalik õpingutele keskenduda ega peaks samal ajal tööl käima."

Image

Hanna-Riin Karu


"Mul on varasem esindaja kogemus Ajaloo- ja arheoloogia instituudis ning olen ka viimased kaks aastat aidanud eest vedada TÜ Ajalooringi. Hoolin, et meie instituudi siseselt töö ja suhtlus toimiks ning et oldaks teadlikud tudengite arvamusest ja vaadetest."


"Soovin seista selle eest, et õppekavaga seotud muudatused oleksid tudengite vaatest asjakohased, et meil oleks võimalus saada kvaliteetne haridustee. Ning teiseks tahan esindada tudengite arvamust ja ideid instituudi nõukogus."


"Võluksin meie ülikooli töötajatele juurde hädavajalikke ressursse - aega ja raha."

Image

Johannes Sarapuu


"Mulle on öeldud, et olen diplomaatiline suhtleja. Enne otsuste tegemist kuulan kõiki seisukohti. Püüan kõigiga läbi saada, ent lepin, kui alati ei saa. Kasulikest kogemustest ei jää samuti puudu: vahetussemester Uppsala ülikoolis on andnud mulle tunduvalt avarama vaate ülikooliõpingutele. Mõni asi on Tartus niigi hästi, mõni aga Rootsis parem kui meil. Minu eesmärk on need ideed meie instituuti tuua."


"Kuuluvustunne on minu jaoks väga oluline. Meie tudengid võiksid end tunda koduselt, osana instituudist. Oluline on ka suhtlus, eriti tudengite ja õppejõudude vahel. Tudengid võiksid olla kaasatud instituudi projektidesse ja tegemistesse, et ülikoolis õppimine oleks midagi enamat kui vaid loengutes käimine ja Moodle’is ülesannete esitamine."


"Minu võlukepp tooks ülikoolile piisavalt raha, et õppejõud saaksid väärilist palka, et teadustöö oleks võimalikult heal tasemel ning et ükski tudeng ei peaks oma rahalise toimetuleku pärast muretsema. Selline võlukepp on kellelgi juba olemas, kuid seda lihtsalt ei kasutata."

Image

Laura Rebane


"Sõbralikkus, koostöövalmidus ning minu rõõmu täis süda, millest jagub kõigile tükike."


"Mulle meeldib näha inimesi koos, sest seltsis on alati segasem. Seega on minu jaoks kõige olulisem viia tudengid kokku, luua ühtne sõprade võrgustik, millest loobuda on juba raske."


"Soovin vaid, et kõik ülikooli põhiväärtused oleks täidetud ning visioon olla kokkuhoidev, inspireeritud ja avatud akadeemiline kogukond säiliks."

Image

Marianna Verpson


"Oma sõbralikkuse ja positiivsusega hoolitseksin selle eest, et ka teistel oleks hea tuju."


"Pean oluliseks oma instituudi tudengitega koosolemist. Samuti on tähtis, et keegi ei muretseks liialt kodutööde pärast ning ei jätaks seetõttu tudengielu kõrvale."


"Võluksin kõik kodutööd Moodle'i kalendrisse, et järgmine päev algaks ilma üllatusteta."

Image

Ana Marić


"As I already have experience of being a both Faculty and Institute representative, I managed to organize a student sharing experience along with my other colleagues from the Faculty Council, in which international students of Tartu University participated and shared their study experiences, points of view regarding lectures and structure of courses and their own opinion on how to improve the study enviroment and also played some interactive games and ate tasty snacks. I am also in the process of organizing a meme competition for the students of Philosophy and Semiotics with my other Institute representative colleagues, so the students have a chance to express themselves creatively and win some valuable prizes. In short, my creativity, readiness to help out all the students in need, especially the international students and the love for various activities are my three main virtues which will make me an ideal candidate who will continue to contribute to UTSU and once again be a part of the great Tartu University family."


"1. To help out the students who are struggling with their studies; geel that they have been graded unfairly or have problems with some lecturers. I want to prove to them that they are not alone and the help is on the way!

2. To create and plan events which will include more international students and present UTSU more to them that way.

3. To participate and organize more useful and fun activities for UTSU members as well, as I am a part of UTSU spirit group as well."


"Create Tartu University's own caffeteria, because every university needs its own caffeteria, not a borrowed one from high schools."

Image

Mykyta Kabrel


"The main thing you need to know about me is that I want to be a minister of education in my country. Thus, I have a high standards towards educational processes. I aim to reform education to make it freer and more comfortable for each individual.

I already have experience in managing students problems and requests, for as I was in a student council in my previous university and was responsible for academic issues. Together with my team we made several projects and achieved a sufficient progress.

I am a bachelor of psychology, so I’m very empathic and tolerant person with a good persuasion skills. Therefore, I’m sure I will be able to make our student’s experience better by communicating with professors, managers and other responsible people."


"1. Tolerance, diversity, equality

2. Freedom and development

3. Student’s success"


"I would make a cheap and qualitative canteen inside the university campuses. (Or I would make Estonia a warmer and lighter country :)"

Image

Aurora Ruus


"Kuna olen kõikidel haridusastmetel paralleelselt mitmes koolis õppinud ning näen seetõttu ülikooliharidust avarama vaatevinkli läbi, leian, et selliste soodsate eeldustega saaksin panustada ka Tartu Ülikooli käekäigu edendamisesse. Pean samaväärselt oluliseks üldist akadeemilist silmaringi ja erialast spetsialiseerumist, mida väärtustades saavad tudengid võimaluse nii hariduse kui ka harituse omandamiseks."


"Tartu Ülikoolis ning üleüldse Eestis pakutava kõrghariduse korralduse ja edasise käekäigu huvides on vaja tegeleda esmalt rahastust puudutavate probleemidega (sh tudengite toimetuleku perspektiivist), mistõttu tahaksin oluliste otsuste langetamisel tudengite hääle kuuldavaks ning kuulda võetavaks teha. Lisaks on minu jaoks oluline erialadevaheline, ent ka -sisene koostöö, et süvendada tudengite ja õppejõudude ühtekuuluvustunnet ning seeläbi võimekust enda soovide ja vajaduste artikuleerimiseks. Peale tudengite majandusliku olukorra pean oluliseks ka tähelepanu juhtimist õppejõudude töökoormusele ning morjendavalt väikesele palganumbrile."


"Muudaksin ülikooli harmooniliseks ökosüsteemiks, mis ei peaks vähese rahastuse ja välise surve tõttu enda eesmärkide ja kvaliteedi suhtes allahindlusi tegema."

Image

Kätri Kiilberg


"Filosoofiatudengina ongi pool minu erialast argumenteerimine ja arutamine. Naudin inimestega suhtlemist ning olen üpris aktiivne tegelane, kellel on liiga palju vaba aega. Mulle meeldib seista asjade eest, millesse usun ning võiks öelda, et võidan tihti vaidlusi:) Korraldasin ka 2022 Fil/Sem Jõulupidu!!"


"Toidu- ja kohviautomaadid, mis on kättesaadavad ka baka tudengitele! Kindlasti tuleb rääkida üleüldisest suuremast organiseeritusest. Siiani ei ole moodle`is kõik vajalik info kättesaadav, paljud õppejõud ei kanna tunde õisi tunniplaani ning tudengitele jääb ebaselgeks, millal midagi esitada, kui palju tohib puududa, mis on aine läbimise kriteeriumid, millal toimub seminari asemel iseseisev töö jne. Õisis peaks õppeainete toimumisajad ja sagedus kirjas olema juba enne aine esimest toimumist, et enne semestri algust oleks võimalik oma aega planeerida. Jooksvalt pean ka oluliseks rahuloluküsitlusi, et uurida nii õppejõudude kui üliõpilaste käest, millega nad on rahul ning mida saaks muuta/parandada."


"Looks hoone keldrisse söökla, kus on hea ja odav toit."

Image

Heldi Marleen Lang


"Ma olen hea tiimiliige ja uuenduste pakkuja. Julgen esindada massist erinevat arvamust. Oman varasemat kogemust õpilasesindajana."


"Mulle on oluline soodsa toidu (ka vegantoidu) kättesaadavus tudengitele. Hoolin sellest, et tudengitel oleks erinevaid võimalusi endale mugavas keskkonnas iseseisvalt õppida."


"Motiveerivad stipendiumid humanitaarvaldkonnale."

Image

Mia Riin Roosalu


"Olen heas kontaktis nii kaasüliõpilaste kui üliõpilasi mõjutavate teguritega, valmis seisma õpilaste vajaduste, soovide, õiguste ja huvide ning nende tulihingelise väljendamise eest. Juba väiksest saati vägagi kaitsev, hooliv ja võrdset kohtlemist pooldav - olen valmis midagi tõelist korda saatma!"


"Vaimne tervis, rahaline heaolu, igakülgne individuaalne toimetulek, huvide väljendamise toetamine, võimaluste loomine! Samuti olen huvitatud erinevates vormides koostöö suurendamisest teiste instituutide, valdkondade ja ka ülikoolidega."


"Rohkem võimet ja tahtmist individuaalsema lähenemise saavutamiseks!"

Image

Christofer Kivipalu


"Olen olnud üliõpilasesindaja aastat kaks,
muutun aina kogenumaks.
Esindamisel sees mul hoog,
üliõpilasi aidata mu ainus soov."


"Mind käivitab üliõpilaste vaimse tervise teema. Soovin, et kõik tunneksid end Ülikoolis hoituna. Keegi ei tohiks jääda oma murega üksi ning tundma end üksikuna."


"Vaata minu eelmist vastust, noorte vaimne tervis vajab hoolt!"

Image

Marta Selma Grünvald


"Olen avatud mõtlemisega ja kohusetundlik tudeng, kes suudab mõelda loominguliselt ning ka kõigi suurepäraste ideede teostamiseks midagi praktiliselt ette võtta. Kuulusin õpilasesindusse ka gümnaasiumis, kust sain omajagu kogemust ürituste korraldamises ning õpetajate ja kaasõpilastega koostöö tegemises."


"Praegusest veel rohkem peaks pöörama tähelepanu üliõpilaste vaimse tervise muredele ja abi kättesaadavusele. Üliõpilastel võiks ka rohkem puhkeruume olla."


"Ma teeksin kõik ülikooli arvutid korda, nii et need teevad alati täpselt seda, mida lektor või tudeng soovib."

Image

Killu Issak


"Uudishimu."


"Üliõpliaste heaolu ja toimetulek."


"Võluksin ülikoolile rohkesti raha juurde ja nii, et see jõuaks ka humanitaarideni. :)"

Image

Saara Jaanisk


"Minu jaoks on hea üliõpilasesindaja keegi, kes on valmis teiste eest muretsema ning tegelema tudengite raskustega. Ta on keegi, kelle poole saab pöörduda teadmisega, et probleem lahendatakse (või vähemalt sellega tegeletakse). Sama kehtib ka rõõmsate sündmuste puhul - üliõpilasesindaja aitab sul neid tähistada ja pühitseda; sa tunned end turvaliselt ja mugavalt. Arvan, et olen suuteline kõigiks nendeks ülesanneteks ja vastutusteks."


"Üheks teemaks oleks kindlasti rahastus ja toetused. Samuti koostöö tudengite ja õppejõudude vahel - üksteisest üheselt arusaamine ning ebameeldivate olukordade vältimine. Viimaks, erinevate valdkondade tudengite kokkutoomine - arvan, et see muudaks meie ülikoolitee veelgi mitmekesisemaks ja rikkamaks."


"Rohkem raha ülikoolile! Rohkem omavahelist suhtlust!"

Image

Elsa Triin Raidla


"Olen kaks aastat olnud üliõpilasesindaja ning selle ajaga on saadud läbi viia muutuseid ja kuulata kaastudengite muresid ning need siis edastada kõrgematele jõududele. Tänu oma kogemusele oskan orienteeruda siin maastikul ning läheneda probleemidele lahendustega, tehes koostööd ülikooli juhtivate organitega. Lisaks olen nii TÜÜEs kui ka väljaspool TÜÜEt aktiivne tegelinski ja mulle meeldib väga üliõpilasesindaja olla."


"Minu jaoks on väga oluline instituutide vaheline suhtlus humanitaarvaldkonnas, sest me kõik saame üksteiselt õppida ja tuge pakkuda. Tänu suhtlusele ilmneb ka murekohti, mis muidu võib-olla võivad märkamatuks jääda. Selle suhtluse alla läheb nii jooksvate murede lahendamine kui ka sotsiaalsete sündmuste korraldamine. Loomulikult on tudengina mulle oluline ka kõrghariduse alarahastuse teemadega tegelemine."


"Võrdne kohtlemine on väga oluline asi, seda ka ülikoolis. Kahjuks tunnevad paljud tudengid siiski, et kuigi meil on olemas kohad kuhu kurta, siis nad ei julge seda teha, kartes edasist tule alla sattumist. Võlukepiga lahendaksin ära selle mure – tudengid tunnevad, et neil on alati tagajärjed, kuid kui neid kehvasti koheldakse, siis tagajärjed puuduvad. Isegi kui see pole nii, siis see hirm on olemas."

Image

Marleen Marjapuu


"Olen rõõmsameelne ja jutukas neiu, kes õpib inglise keele ja kirjanduse õppekava esimesel kursusel. Olin põhikoolis oma kodukohas samuti aktiivne õpilasesinduse liige ning viisin läbi üritusi ja suhtlesin tihedalt kooli juhtkonnaga. Praegu olen ka enda õppekava fookusrühmas, kus arutame ja lahendame kõike sellega seotuid muresid ja rõõme. Hea suhtlusoskus on elu alus ning minu pikaaegne kogemus teenindusvaldkonnas töötades on andnud mulle vajalikud oskused, et rääkida ükskõik kellega ükskõik millest. Ma ei karda teiste üliõpilaste eest seista ja olen valmis neid abistama igasuguste muredega!"


"Minu jaoks on oluline tudengite toetamine, nii majanduslikult kui ka akadeemiliselt ning samuti ka üliõpilaselu edendamine ja välisõppevõimaluste tutvustamine. Kindlasti sooviksin ka tegeleda tudengite ja õppejõudude vahelise suhtluse ning usalduse parandamisega."


"Parem majanduslik toetussüsteem! Töötava tudengina saan aru vajadusest käia tööl, et ära elada, aga see kindlasti mõjutab mingil viisil ka mu õpinguid. Suurem osa minu õppivatest sõpradest käivad tööl, kuna nad ei saa riigilt/ülikoolilt mitte mingit toetust või saadav summa on liiga väike, et päriselt sellega hakkama saada. Tahan, et kõigil oleks võimalik õppida ilma muredeta, et kas kõht saab täis või kas katus jääb peakohale!"

Image

Ave Albert


"Olen hea kuulaja ning usun, et igasugusele probleemile leidub lahendus, eriti kui tegutseda üheskoos. Soovin, et iga tudeng leiaks ülikoolis oma õige koha ja tunneks end siin koduselt."


"Leian, et kaks kõige olulisemat (ja tegelikult omavahel seotud) teemat on tudengite vaimne ja majanduslik stabiilsus. Õppimise kõrvalt töölkäimine peaks olema valik, mitte vajadus ning ka muude, vahel nähtamatute murede korral võiks ülikool olla abistav sõbrakäsi."


"Pakkuda kõigile tudengile vajadusele vastavat stipendiumit (vm toetust), sest isegi kui alati kiirnuudleid sööma ei pea, jääb eneseteostus sageli just rahaliste võimaluste taha pidama ning huvitavad ja kasulikud ettevõtmised realiseerumata."

Image

Erich Karl Moik


"Olen Erich Karl ning õpin 1. aasta Inglise keele ja kirjanduse bakalaureuse õppekaval. Kirjeldaksin ennast enesekindla, otsekohese, laia silmaringi ning sooja südamega üliõpilasena. Olen hea valik just meie instituudi ning üliõpilaste huve esindama, sest tegutsen ja langetan otsuseid mõeldes ratsionaalselt ja arvestades teistega. Olin põhikooli lõpupoole klassivanem ning gümnaasiumiajast on mul kogemust õpilaste jaoks ürituste korraldamisega. Lisaks olen kirglik endale ja ka teistele hingelähedaste teemade suhtes, millest üks on kindlasti poliitika. Seisan kõigi eest, kes abi vajavad!"


"Meie instituudi üliõpilaste üldine heaolu on minu jaoks prioriteet. Soovin edendada koostöö laabumist ning suhtlust õppejõudude ja üliõpilaste vahel. Kindlasti on eelpoolmainitud gümnaasiumiajast mulle hingelähedane ürituste korraldamine ning kuna olen üliõpilasena kooli kõrvalt ka tööl, siis tean kui raske on toime tulla, kui toetused on niivõrd madalad. Seisan seega selle eest, et üliõpilased saaksid keskenduda rohkem õppimisele, mitte ots-otsaga toimetulemisele."


"Teeksin õppetoetuste tõusu õiglaseks, kuna tänu üliõpilasesinduste protestiaktsioonile on uue valitsuse koalitsioonileppes õppetoetuste kahekordistamiseks vastav punkt nüüdseks olemas, ei ole kindel, kellele see toetus mõeldud on või mis ajaks lubatu täide viiakse. Tuleb teha nii, et üliõpilased saavad õiglaste tingimustega õppetoetuse tõusu!"

Image

Aron Aivar Frühling


"Tere armsad kaaslased! Kui otsite õigeid inimesi, et esindada teid ülikoolis, siis olete jõudnud õigesse kohta. Ma tean, et teile on oluline, et teie hääl oleks kuuldav, ja mul on hea meel öelda, et olen just õige inimene, et aidata teid oma murede ja probleemidega. Minu jaoks on üliõpilaste heaolu esmatähtis ning olen valmis tegutsema, et muuta meie ülikool veelgi paremaks kohaks, kus õppida, kasvada ja nautida elu täiel rinnal. Valige mind, ja ma teen kõik, mis minu võimuses, et teie ülikoolikogemus oleks unustamatu!"


"Üliõpilasesindajana on minu jaoks kõige olulisem esindada ja kaitsta üliõpilaste huve, pakkuda toetust ja ressursse, mis aitavad neil saavutada oma eesmärke, ning edendada positiivset ja kaasavat kogukonda ülikoolis. Konkreetsete teemade hulka võivad kuuluda näiteks üliõpilaste heaolu, hariduse kvaliteet, ligipääsetavus, sotsiaalne õiglus, karjääriteenused ja üliõpilaste esindamine ülikooli tasandil otsuste tegemisel."


"Kuidas saaksite tudengite elu kergemaks muuta? Minu arvates saab seda teha läbi erinevate teenuste ja tugimehhanismide, mis aitavad üliõpilastel ületada igapäevaseid väljakutseid. Näiteks võiksid ülikoolid pakkuda rohkem finantsabi võimalusi, suuremat toetust vaimse tervise probleemide korral ja paremat juurdepääsu karjäärinõustamisele. Lisaks oleks kasulik pakkuda tudengitele rohkem paindlikkust õppekavades ja ajakavades, et võimaldada neil tasakaalustada õpinguid, tööd ja isiklikku elu."

Image

Nora Laukse


"Minust teeb hea üliõpilasesindaja minu kahe aastane kogemus üliõpilasesindajana. Hetkel olen veel Kreekas vahetusaastal, kuid siit saan võtta kaasa veel rohkem ideid, kuidas oma teaduskonna elu paremaks teha. Olen sõbralik, lõbus ja aktiivne."


"Minu eesmärk õpilasesindajana on hoida teaduskonna üliõpilaselu kaasaegne ja lõbus."


"Looksin õpilastele tasuta koolitoidu."

Image

Elo Saal


"Ülikooliaja kõige olulisem ülesanne on tudengite jaoks õppimine. Minust teeb hea üliõpilasesindaja missioonitunne: tahan, et erinevate võimalustega tudengitele oleks õppimine võimaldatud võrdsetel alustel. Tudengil vajab õppimiseks ainult aega ja kohta: TÜ Raamatukogu avatakse nädalavahetusiti kella 12st ainult kuueks tunniks, riigipühadel on aga täiesti suletud. Vaikimisi eeldatakse tudengitelt isikliku õppimisruumi olemasolu, mis võib aga mitmel puhul eeldada head majanduslikku seisu. Tahan, et üliõpilastel oleks võimalik taodelda õppimisruumidesse pääsemist kõigil aegadel."


"Kõige olulisem on mulle õppimise võimaldamine raamatukogudes ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Kõige suurem eesmärk oleks a) TÜ Raamatukogu avamisaegade muutimine, aga vaheetapina oleks hea ka b) BA ja MA tudengitele ligipääsu tagamine teaduskonna raamatukogudele."


"Teeksin Ülikooli Raamatukogu avatuks 24h ja paigutaksin sinna mõistlike hindadega tudengisöökla."

Image

Joosep Katt


"Minu nimi on Joosep Katt ja ma olen 19-aastane. Õpin hetkel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning olen esmakursuslane. Olen alates viiendast klassist õpilasomavalitsuse liige olnud. Ühel aastal kandideerisin isegi presidentiks, kuid kahjuks jäi hääli väheseks ning sain endale asepresidendi rolli. Olen väga hea suhtleja ning ei pelga seltskondade ees sõna võtta. Mulle meeldib kogu aeg millegi kallal tegutseda või midagi korraldada. Olen alati olnud see inimene, kes millegi kallal nokitseb.

Õpilasesinduses sain aimu tööülesannete jaotamisest ning meeskonnatööst. Nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis korraldasime väga paljusid mitmekülgseid üritusi nagu näiteks laulu- ja tantsuvõistlusi, aktusi, jõulupidusid, erinevaid väljasõite, luulepäevi, muusika- ja stiilinädalaid ning arutelukohvikuid, kuhu kutsusime kõik õpetajad ja arutasime koolielu edendamist.

Samuti jätkus mu panus ka ülikoolis, kus esitasin taotluse saada üliõpilasesinduse toetajaliikmeks. Sellel positisoonil olen olnud terve viimase õppeaasta ning üheskoos esinduse- ja teiste toetajateliikmetega oleme korda saatnud väga värvikaid ja ägedaid üritusi (nt avapidu; jõuluball ja naistepäeva pidu). Loodan, et saan oma teekonda üliõpilasesinduses jätkata!"


"Isiklikult tunnen, et väga tähtis ülesanne üliõpilasesinduses on ülikooli erinvate erialade kokkutoomine ja suhete parandamine. Hetkel on minu arvates veel arenguruumi ning paljud üliõpilased isegi ei tunne või ei ole teadlikud teistes erialades õppivate üliõpilaste tegemistest. Sooviksin seda parandada ning üliõpilasi üksteisele lähemale tuua! Samuti tunnen, et väga oluline on hea õpikeskkond, sest see toetab parimate tulemuste saavutamist. Usun, et neid koht, kus üliõpilased saavad kokku tulla ja koos õppida võiks veel olla.

Kindlasti sooviksin ka tegeleda infovahendamisega kuna tunnen, et tihti juhtub see, et paljud üliõpilased pole teadlikud näiteks mõnest toimuvast üritusest. Minu eesmärgiks oleks info jõudmine kõigini, et õpilased ei tunneks ennast kõrvale jäetuna. Samuti on ka muu info oluline, mis hõlmab näiteks õppetöö korraldust.

Lõpetuseks soovin lisada, et minu jaoks on oluline ka välisüliõpilastega tegelemine. Kindlasti on hirmus võõras riigis oma õppetööd alustada, kuid tunnen, et üliõpilasesindus on just see koht, mille poole välistudengid pöörduda saaksid."


"Kui mul oleks võlukepp, siis ma teeksin üliõpilaste toetused kordades suuremaks ning tagaksin tasuta/või palju odavama lõunasöögi võimaluse üliõpilastele. Õnneks pole ma ainus, kes nii arvab kuna Tartu Ülikooli üliõpilasesindus juba tegeleb selle probleemiga."

Image

Jürgen Joost


"Olen oma esimese tudengiaasta jooksul olnud aktiivne TÜ VKA üliõpilasesinduse toetajaliige. Töötades kaasa TÜ VKA Hooaja Avapeo, Talvepeo "Maskiball", Sõbrapäeva Hängi ja Naistepäeva Peo sponsor- ja korraldustiimis on mul juba piisav nägemus, kuidas üliõpilasesinduses tegutsemine ja arutelu käib. Pühendnud ja vastutustundliku tegutsemist tahan ma üliõpilasesinduses jätkata."


"Näen murekohti järgnevatel teemadel:

 • Üliõpilaste heaolu ja tervise edendamine, sealhulgas vaimse tervise toetamine ja teadlikkuse tõstmine üliõpilaste terviseprobleemidest.
 •  
 • Õppe- ja uurimistingimuste parandamine, sealhulgas kvaliteetse õppematerjali, rajatiste ja seadmete tagamine.
 •  
 • Üliõpilaste esindamine ja huvide kaitsmine ülikoolisiseses ja välises koostöös, sealhulgas üliõpilasvahetuse programmid ning stipendiumide ja toetuste taotlemine."

"Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Ülikooli üliõpilasesinduste omavahelise suhtluse kvaliteetsemaks."

Image

Betti Nora Raasman


"Lõppemas on minu esimene ülikooliaasta ja siin oldud aja jooksul olen leidnud end nii mõnegi asja puhul mõtlemas, et see võiks teisiti olla. Näiteks vähene suhtlus eri osakondade vahel ja ainult üks väike diivan garderoobi juures. Ma ei saa kindlalt väita, et neid olukordi parandada saab, aga ma tahaksin proovida. See ehk teekski minust hea üliõpilasesindaja- soov tuua uusi ja värskeid mõtteid, kuid säilitada ka traditsioone. Olen toetajaliikmena juba veidike aimu saanud, millega esindus tegeleb, kuid tahaksin sellest veel rohkem teada saada ja ülikooli korraldusse oma panuse anda. Samuti meeldib mulle ennast ületada ning uusi kogemusi saada. Arvan, et esindusse kuulumine täidaks need ootused."


"Minu meelest on tähtis, et tudengitel oleks ülikoolis meeldiv ja tore olla. Seega on minu jaoks olulised teemad hea ja õiglane õppekorraldus ning väljaspool kooliaega toimuvad kvaliteetsed ning inimesi kokku toovad üritused. Pean tähtsaks ka pakkuda tudengitele võimalusi eneseteostuseks ja kaasatuseks. Soovin, et üliõpilasesindus oleks hästi toimiv ja tegus, olles tudengite jaoks olemas ning muutes ülikooliaega veel vahvamaks ning meeldejäävamaks."


"Kui mul oleks võimalus, muudaksin peamaja hubasemaks ja värskemaks. Tekitaksin juurde rohkem istumiskohti, lisaksin nt piljardilaua ning taimi ja tooksin hoonesse juurde mõnusamaid toone."

Image

Deelia Kurg


"Ma hoolin oma kaastudengitest. Ma tahan, et mul ja ka kõikidel teistel TÜ VKA tudengitel oleks koolis hea, piisavalt meelelahutust ja olemas koht ning inimesed, kelle poole tudengid saavad oma muredega pöörduda. Mul on palju motivatsiooni ja mõtteid, kuidas Viljandi tudengielu arendada ning põnevamaks muuta."


"Mulle on oluline, et üliõpilaste murekohad saaksid lahendused ning et tudengitel oleks väikses Viljandis ka õppetöö väliselt võimalus omavahel tutvuda ning koos midagi toredat ja põnevat teha."


"Kui mul oleks võlukepp, siis ma rajaksin TÜ VKA peamajja korraliku puhkeala."

Sotsiaalteaduste valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image

Maarja Sõrmus


"Töötades enam kui 5 aastat haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli projektijuhina olen kokku puutunud kõigi Tartu Ülikooli haridusteaduste doktorantidega. Sellele tuginedes julgen väita, et kõik haridusteaduste instituudi kaasdoktorandid teavad, et saavad enda tekkinud küsimustega minu poole pöörduda ja kui ma kohe ise ei oska tekkinud muret lahendada, siis tean kedagi, kes teab kedagi."


"Minu jaoks kõige olulisem teema on seista doktorantide õiguste ja huvide eest."


"Ülikooli juures muudaksin mitte niivõrd ülikooli kuivõrd kogu kõrgharidussüsteemi, mis on tugevalt alarahastatud."

Image

Eva Margareta Päts


"Tänaseks olen Tartu Ülikoolis õppinud kolm aastat, peagi lõpetan eripedagoogika bakalaureuseõppe. Kuigi algul tundus ülikool hirmutavalt suure süsteemina, kus on tudengitel endil keeruline – kui mitte võimatu – ülikooli organisatoorses pooles kaasa rääkida, siis nüüdseks on mul kujunenud teine arvamus. Olen jälginud lähedalt TÜÜE tööd ja leian, et need aastad, mil olen tudeng olnud, on üliõpilasesindus ennast igapidi tõestanud ja pidevalt oluliste teemadega pildis olnud. Nüüd, kus olen kolm aastat õppinud, inimeste ja süsteemiga tutvunud, tunnen, et tahaksin midagi ülikoolile ka tagasi anda ja leian, et üliõpilaste esindamine ja haridusteaduste instituudi jaoks olulistel teemadel kaasa rääkimine on selleks suurepärane võimalus. Eelnev kogemus sarnasest tegevusest on mul juba Tallinna Reaalkooli ajast, mil olin aktiivne sealse õpilasesinduse liige. Ülikooli algul liitusin korporatsiooniga, kus diplomaatia ja head läbirääkimisoskused, vastutustundlikkus ja julgus oma arvamus õigetel hetkedel välja öelda on samuti vajalikud. Julgen väita, et need omadused on mul olemas. Pisut kogemust ja palju tahet ka."


"Minu jaoks on kõige südamelähedasemad ikkagi haridusteemad ja kuna kandideerin haridusteaduste instituudi esindajaks, siis saaksin neil teemadel kindlasti kaasa rääkida. Olen mures noorte õpetajate vähesuse ja nende sageli kiire koolidest lahkumise pärast. Samuti näen probleeme ülikooli rahastuses ja mõnede õppekavade sisus-ülesehituses."


"Ma ei leia, et midagi vajaks kardinaalset muutust. Soovin ehk ainult üliõpilaste sekka rohkem initsiatiivi ja ettevõtlikkust."

Image

Teele Kanarbik


"Minust saab hea üliõpilasesindaja, sest olen motiveeritud, sihikindel ning õpetajakoolituse üliõpilasena läheb mulle väga korda Eesti hariduse tulevik ning selle kujundamine. Sellele annab lisaväärtust minu aastane kogemus haridusteaduste instituudi ja sotsiaalvaldkonna esindajana. Selle ajaga olen selgeks saanud, kuidas ülikool üksusena toimib. Lisaks sellele olen loonud ülikoolisiseselt väärtuslikke suhteid töötajate, õppejõudude ning kaasüliõpilastega."


"Minu jaoks kõige olulisemad teemad puudutavad eelkõige õppekvaliteeti ja õppekorraldust. Leian, et ülikooli õppetöös peaks toimima koostöö üliõpilase ja õppejõu vahel, keskkond peaks olema toetav ning kõige tähtsam on see, et protsess pakub läbimõeldud arenemisvõimalusi. Üliõpilasesindajana tahan keskenduda just sellele, et tudengid saaksid ülikoolist võimalikult väärtuslikud teadmised, kogemused ning mälestused."


"Kui mul oleks võlukepp, siis võluksin ülikoolile koostöö kesklinnas asuvate söögikohtadega, et Tartu Ülikooli tudengid ja töötajad taskukohase hinna eest lõunat süüa saaksid. Meie ajud vajavad efektiivseks õppetööks energiat!"

Image

Yurii Kondratyk


"My prior experience in non-formal education, tutoring, and volunteering provided me with a broader picture that the educational process is not necessarily limited to only academic reading and attending seminars but is rather about building the community in the first place. Leading multiple projects such as training week and job fair for the students at my previous university in Ukraine, I gained knowledge of maintaining between students' interests and needs and university capabilities.

I am applying for the position of institute student representative precisely because my knowledge and experience will be useful in the context of my institute. I believe that my passion for making our institute better and my empathy will help me achieve the goal of creating a safe and better space for everyone."


"As the student representative, one of the top priorities I would like to focus on is mental health. Sometimes studying gets too hard, and we all need support, so I suggest providing students with psychological trainings where they can feel secure to share and overcome challenges.

The second priority is personal growth. We all need a mentor to help and point us in the right direction. I see this in bringing together passionate students and experienced alumni who can share their knowledge.

The third priority is building the community. Skytte is like a small family, and I realized that having monthly meetings in my program with professors, PhDs, and peers. Connecting students and involving them in a small community that can be valuable and supportive is the foundation of a successful future."


"If I had the wand and could change one thing about the university, I would redistribute the intensity of the workload so students, as well as professors, would be more relaxed. P. S. (and maybe with a wave of a magic wand, I would move the Skytte building so that we don't have to climb the hill every day, but it's good for our health, so that we will keep it there)."

Image

Riin Selart


"Terekest! Mina olen Riin ja ma õpin riigiteadusi Johann Skytte instituudis. Ma olen veel esmakas ja seega mingis mõttes Tartu Ülikooli süsteemi koha pealt kogenematu, kuid küll see kogemus tuleb. Sellegipoolest olen juba kokku puutunud VÕTA süsteemiga ja muude Ülikooli bürokraatlike keerdkäikudega. Mul kogemusi teistes organisatsioonides osalemisega. Ma olin Tartu noorte töömalva aktiivis, seega on mul olemas organiseerija, esindaja ja korraldaja kogemus. Muidu olen ma tegev Riigiteaduste Seltsi Poliitikalaboris kirjutaja ja toimetajana. Ma armastan koostööd ning ei oska abipalvetele ei öelda. Musid-kallid-kukerpallid!"


"Lühidalt: piisav uni, väiksed seminarigrupid ja pistikupesad. Uni on tudengile ülimalt tähtis. Minu moto on "kui ma midagi kella 00:00-ks ei tea, siis ma ei teagi seda", sest südaööl, peale kella kukkumist, algab uneaeg ja arvuti läheb kinni. Kvaliteetne uni tähendab paremat mälu. Teine hingelähedane teema on väiksed seminarigrupid. Nii õppejõule kui ka tudengile on raske teha õppetööd seminarigrupis, kus on hea 15 inimest või rohkem. Vaja on paremat rahastust ainete jaoks, millest võtavad osa rohkem tudengeid. Tähtis on individuaalsem lähenemine. Teine probleem on pistikupesadega. Paljudes klassiruumides (kus mina olen viibinud) on pistikupesad kas olematud, raskesti ligi pääsetavad või katki. Loengus või seminaris tühja arvutiga istuda on väga nukker."


"Ausalt öeldes ei muudaks ma eriti mitte midagi. Tartu Ülikool on võrreldes Tallinna ülikooliga, kus ma aasta veetsin, muinasjutuline maa. Küll aga tinistaksin ma Viplala kombel Tartu Ülikoolile ja sotsiaalteaduste valdkonnale parema rahastuse ja lisaks paar töötavat pistikupesa."

Image

Ijeoma Faustina Ekeh


"As a student representative, I bring the student's voices closer to the university through active listening and communication among the students. As one who has held the position of president during my bachelor's days, I bring the best leadership qualities to help move our Institute/Faculty forward."


"Firstly, I advocate for student needs by ensuring that the concerns and needs of the students are heard and addressed by the university administration. For Example, better academic support services.

Secondly, Improving academic experience: I would work to enhance the quality of education by providing feedback and suggestions to faculty members and the university administration. I also advocate for academic policies that benefit students, such as more flexible grading systems and improved course offerings.

Thirdly, I would try to promote diversity and inclusion by promoting cultural awareness and sensitivity among the Institute and student body."


"I would want to see more study grants given to students so that even the poor of middle class would have access to standard education offered at the university."

Image

Sofia Samoilova


"Hey! My name is Sofia. I am a current representative of the Faculty of Social Sciences and the School of Economics and Business Administration. After a year of hard work with the team of the year (SVÜK <3 ), I have gained sufficient experience and made a significant contribution to the lives of my institute and faculty. Despite that, I am currently a teaching assistant in the Financial Management course. This position helps me to understand the needs of our faculty's (and my institute's) students more!"


"I love speaking up and solving problems. I am here for anyone who needs a piece of advice. My ability to communicate with people helps to achieve goals faster. Additionally, my previous experience as an UTSU representative let me understand how the university works from the inside. I gained information to help me continue to make our beloved university a better place."


"If I had a wand, I would foster the sense of community among students. We would support and accept each other, and build relationships faster so all of us could feel as a member of a loving family."

Image

Kristjan Pulk


"Tegutsedes eelmisel aastal majandusteaduskonna üliõpilasesindaja, tõin nõukogus erinevatel kordadel esile üliõpilaste murekohad ning arvamused õpetamise kvaliteedi osas. Esindajana püüan arvesse võtta erinevate tudengite arvamusi ning edastan info otsustajatele."


"Minu jaoks on oluline, et kõik tudengid saaksid panustada teaduskonna arengusse selliselt, et nende arvamust võetakse arvesse."


"Otsustusprotsessid võiksid olla läbipaistvamad."

Image

Mariann Saabas


"Heaks üliõpilasesindajaks teevad mind nii mu isikuomadused kui varasem kogemus. Olen aktiivne ja rõõmsameelne, mulle meeldib palju suhelda ning ma ei karda oluliste teemade tõstatamist ning probleemide lahendamist. Lisaks on mul varasem kogemus gümnaasiumi õpilasesinduses ning olen panustanud erinevate klubide töösse ülikoolis."


"Üliõpilasesindajana sooviksin ma seista just õppekava kvaliteedi ja tudengite heaolu eest. Usun, et dialoog instituudiga on oluline, et hoida õppekavu kvaliteetsena. Samuti soovin sesita selle eest, et tudengid tunneksid ennast ülikoolis hästi ning saaksid keskenduda õppimisele teiste tegevuste kõrvalt."


"Kui mul oleks võlukepp, siis sellega võluksin ülikoolile ouliselt rohkem raastust juurde, et parandada nii õppekvaliteeti, õppejõudude tasusid kui ka üliõpilaste toimetulekust."

Image

Getter Lepp


"Tsau, tulevane psühholoog!

Sa näed siin lehel minu kandidatuuri, sest ma usun väga sellesse, et vahel tuleb teha ka ebamugavaid asju, sest need on arendavad. Ja see kandideerimine ja SINU hääle palumine on minu jaoks üpris suur mugavustsoonist väljaastumine. Mitte, et mu mugavustsoon muidu väga suur oleks: ma olen nähtamatu erivajadusega psühholoogiafanatt, kes töötab kooli kõrvalt Käopesa perekodus vaimsete ja psüühiliste häiretega laste kasvatajana, kasvasin üles põllul sibulaid rohides ja olen igal võimalikul moel "first gen", tulen lihtsast maakoolist ja oma tee elus olen sisse tammunud läbi paksu heina. Minu süda kuulubki neile, kes on nõrgemad: loomad, lapsed, erivajadustega inimesed. Tead küll. Aga mu süda kuulub ka enda kaastudengitele: ma luban, et kui osutun valituks, saabki minust ka SINU esindaja ja ma annan endast kõik, et teha kuuldavaks kõik hääled, mis kuulmist vajavad. Vabal ajal meeldib mulle niisama tsillida, mängida arvutimängudes farmerit, kaisutada kassi ja kuulata head mussi."


"Minu jaoks on see küsimus päris raske, sest reaalselt tean ma, et tegeleda tuleb eeskätt nende teemadega, mis on parasjagu aktuaalsed. Kui mahti üle jääb, oleks minu prioriteet erivajadustega üliõpilased ja nende hääle kandmine. Lisaks veel meie armsa instituudi õpilas- ja töötajaskonna ühtsemaks ja lähedasemaks muutmine."


"Ma annaksin ülikoolile juurde raha, et meie armsad õppejõud, teadlased ja kõik muud töötajad oleks vääriliselt tasustatud ning meie üliõpilased ei peaks muretsema korraga eksamite ja raha pärast. Ja siis ..... ma muudaks ringauditooriumi istmed vähem ebamugavaks (eeldusel, et Muinsuskaitse lubaks)."

Image

Anette Andresoo


"Olen olnud aktiivne väitleja juba peaaegu 6 aastat ning sel ajal olen õpetanud ka teistele argumenteerimisoskusi. See kogemus on aidanud mul õppida, kuidas oma ideid selgelt ja efektiivselt edastada ning ka raskete vestluste ajal kindlalt oma seisukohta kaitsta. Minu arvates puudub paljudel inimestel julgus seista oma arvamuse eest oluliste otsuste tegemisel ning seetõttu tahan pakkuda häält neile õpilastele, kes tunnevad, et nende mured on seni jäänud tähelepanuta.

Väitlustausta tõttu on mul ka hea analüüsioskus, mille tõttu suudan hästi hinnata, kas väljapakutud lahendused on ka reaalsuses mõistlikud. Lisaks usun, et üliõpilasesindaja kvaliteeti määratleb suuresti ka see, kui kirglik ta on nendel teemadel, millega ta tegeleda lubab. Olen üliõpilane olnud juba pea 3 aastat ja iga päevaga tunnen üha rohkem kuidas psühholoogia on nii minu valdkond ja ma tahan, et kõik tunneks samasugust elevust oma õppimisprotsessi jooksul. Seega suudan hästi suhestuda nii raskuste kui ka rõõmudega ja tahan, et iga õpilane saaks täita oma täieliku potentsiaali."


"Minule on südamelähedased peamiselt kolm teemat. Esmalt olen märganud, et üha rohkemad üliõpilased on kimpus õpingute ja vaba aja tasakaalustamisega, mille tõttu on saanud kannatada nende vaimne tervis. Kuigi on loodud võimalusi (näiteks nõustamiskeskuse näol), kust oleks võimalik abi saada, siis on pikkade järjekordade tõttu raske leida viise, kuidas end aidata. Seega tahaksin pöörata rohkem tähelepanu just vaimsele tervisele, et kõigil oleks õppimisprotsess võimalikult meeldiv ja alati oleks võimalik abi saada. Paljud praegused meetodid on keskendunud just tagajärgedega tegelemisele ning tahan leida viise, kuidas ennetada vaimse tervise murede tekkimist suures plaanis.

Teiseks tahaksin, et ülikool toetaks rohkem huvitegevust. Kuna olen tegev ka ühes teises organisatsioonis, siis olen pannud tähele, et raske on leida nii ruume kui ka ülikoolipoolset toetust tegevuste jätkamiseks. Näiteks on Tartu Ülikooli väitlusklubil raske oma tegevust jätkata, sest vaatamata meie seosele ülikooliga on reaalne tugi puudulik. Seega on oluline luua kontakt otsustavate organite ja organisatsioonide vahel, et tagada jätkusuutlik huvitegevus.

Kolmandaks olen tähele pannud, et mitmed õpilased eelistavad töötada koos ja grupis. Tahaksin tegeleda seega sellega, et ülikoolis oleks instituutidel õppegrupid, mis soodustaksid koostööd ja pakuksid inimestele võimaluse omandada teadmisi erinevate õppemeetodite kohta ja aitaksid luua keskkonna, kus inimesed saaksid enda ülesannete kallal kollektiivselt nokitseda."


"Tahaksin väga, et õpilased julgeksid luua kontakte enda õppejõududega, kellelt saada abi edaspidiste õpingute ja ka karjäärivalikute jooksul. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut tunneb suurt uhkust, et õpilasi õpetavad ja mentordavad oma ala eksperdid ja maailma tipud. Kui oleks veidi rohkem julgust peale loenguid juurde astuda ja erinevatest võimalustest rääkida, siis oleks ka edaspidi õpilasel rohkem teadmisi, kuidas oma professionaalses karjääris edusamme teha."

Image

Ann Viirmaa


"Usun, et minust teeks vahva üliõpilasesindaja minu hea suhtlemisoskus, empaatiavõime ning varasemad kogemused juhtivatel positsioonidel, mh nt Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu juhatuse liikmena. Mulle läheb korda, et asjad saaksid tehtud ja tehtud hästi, seega olen oma tegemistes alati kohusetundlik ning detailidele orienteeritud. Seejuures olen rõõmsameelne ja avatud inimene, kes ei ütle kunagi ära heast seltskonnast. :)"


"Minu jaoks on kõige olulisem läbipaistva kommunikatsiooni edendamine ning sõbraliku õhkkonna loomine. Soovin, et tudengite muresid ja rõõme võetaks kuulda ning teaduskonna poolt tehtud otsused ja muu informatsioon jõuaks kõigi asjaosalisteni."


"Kui mul oleks võlukepp, siis teeksin nii, et igal Tartu Ülikooli tudengil oleks võimalus õppida innovaatilises, hubases ja kaasaegses õpikeskkonnas."

Image

Gregor Pihlak


"Nüüdseks olen üliõpilane olnud peaaegu 3 aastat. Tunnen, et olen akadeemilise kõrghariduse heade külgede, kuid ka murekohtadega piisavalt hästi tuttav, et ise käed külge panna ja pingutada selle nimel, et midagi paremaks teha!

Keskhariduse omandasin Tallinna Reaalkoolis, kus 12. klassis olin õpilasesinduse president. See lubas mul juba gümnaasiumi ajal kogeda, mida tähendab õpilaste eest seismine ja kuidas tiimiga koolielu ägedamaks muuta. Põhihariduse sain Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. Tänu seal õpitud saksa keelele olen praegu Erasmus+ programmiga teist semestrit Kölni Ülikoolis. Saksamaal naudin piiranguteta õppeainete valikut ja keskendun oma õpingutes rahvusvahelisele õigusele, eriliselt süvenen humanitaarõiguse keerulisse valdkonda.

Olen aktiivne Eesti Üliõpilaste Seltsi liige ja kuulun Eesti Skautide Ühingu juhatusse.

Naudin inimestega suhtlemist, hindan avatud dialoogi ja aktiivset arutelu, väärtustan head meeskonnatööoskust. Teema, mis mulle korda läheb, võtan ette hingega ega puhka enne, kui olen tulemusega päriselt rahul! Tunnen, et TÜÜEs saaksin särada uute ideedega, mida olen sellel õppeaastal korjanud Euroopas eri programmides osaledes. Usun, et TÜÜEs tulevad kasuks minu töörutiin, kohusetunne ja senised kogemused.

Sügisel alustan TÜ õigusteaduskonna Tallinna filiaalis bakalaureuseõppe viimast aastat. Loodan väga, et saan uue energiaga panustada ka TÜÜE tegemistesse!"


"Õigusteaduskonnas õppides on mulle väga südamelähedane kõrghariduse rahastamise teema. Ei ole aus, et ülikooliga liitudes kujutan ette 5aastast programmi, kuid bakalaureuseõppe 2. aastal saan teada, et magistriõpe ei kesta enam kaks aastat, vaid hoopis kolm, ja selle kolme aasta eest tuleb üliõpilasel maksta. Sellised juhtumid muudavad murelikuks ja tekitavad ülikooliperes konflikte. Usun, et avatud ja mõistlik suhtlus võiksid edaspidi aidata vähendada või lausa vältida üliõpilaste suhtes ebaõiglust ja maandada pingeid kogu ülikoolis. Reaal-majandusteaduslikule rehkendusele ülikooli piiratud eelarves peab järgnema ka avatud sotsiaal-humanitaarteaduslik teavitustöö, mis jõuab kogu koolini.

Pean oluliseks ülikooli programmide moderniseerimist. Eesti ja Tartu Ülikool paistavad maailmas oma haritusega silma, kuid õppekavadel, kus puudub integreeritud õpe, on väga oluline (pluss ja võimalus) programmi pidev moderniseerimine. Oluline on mõelda, mis on ülikooli, mis üliõpilase ja mis ühiskonna ootused ülikooli lõpetajale.

Tartu Ülikooli õppevorm võimaldab tihti õpilasel niisama koolis käia ja ainepunkte koguda. Teadmised saadakse ka eksamiks kirja, kuid tegelik tulem võib olla õhuke. Oluline on, et igas programmis saab iga üliõpilane ennast väljendada. Kehtima peaks põhimõte, et kooliseinte vahel on kõik omad, kosta võivad kõik ideed ja kedagi ei halvustata seepärast. Õppejõuna tuleks sellist arutelu võimalikult palju soodustada. See aitab luua suhteid, mis kestavad ka koolimajast väljaspool; see on Eesti-suuruses riigis ülioluline. Üsna tõenäoliselt ollakse pärast kooli oma kursusekaaslasega töökaaslased ning on tobe, kui ülikooliõpingute jooksul ei suudetud kolme aastaga isegi üksteise nimesid ära õppida.

Ülikoolil peab olema julgust ja paindlikkust, et katsetada ja eksida, aga ka oma vigu tunnistada. Kui üks õppeaine õpilaste ega praktikute sõnul kasutegurit ei oma, tuleb ainele otsa vaadata ja võimaluse korral pakkuda juba järgmisel aastal paremini läbimõeldud lahendust! See peaks olema meie ülikooli ja ägedate inimeste parim omadus: avatus uutele mõtetele, tahe anda ja omandada parimat kõrgharidust ja teha seda kõike hooliva ning ühtehoidva ülikoolipere keskel."


"Idee võlukepist tundub lihtsalt nii muinasjutuline, et minu idee peab olema sama imeline. Tagaksin ülikoolile vajaliku rahastuse ja seda mitte üliõpilaste, õppejõudude või õpikeskkonna arvelt. Nii Tallinnas kui ka Tartus võluksin valmis moodsad ja kõigi mugavustega koolimajad: mõnus oleks kui üliõpilane ei peaks igapäevaselt mõtlema, kuhu kohvikusse täna sööma minna, vaid koolimajas oleks alati olemas võimalus tervislikult lõunat süüa. Soovideks need sellisel kujul vast jäävadki, aga vähemalt TÜÜEs võime mõelda, kuidas olemasolevat reaalsuse piires paremaks muuta."

Image

Karl Erik Piirimees


"Olen põhjalik, tähelepanelik ja uudishimulik. Jälje on jätnud ka varasem kogemus üliõpilasena 4 kõrgkoolis ning kogemus Tartu ülikooli ja Sisekaitseakadeemia üliõpilasesindajana."


"Kõige prioriteetsemad teemad mulle on õppe kvaliteet, üliõpilaste õigused ja toimetulek, erivajadustega üliõpilaste tugi, õppematerjalide kättesaadavus ja vaimne tervis."


"Väärikas ratastooliga ligipääs kõigile ülikooli ruumidele."

Image

Anna Markina


"Olen üliõpilane ja samal ajal ka õppejõud. Olen juba paar aastat olnud sillaks, mille kaudu viin üliõpilaste muresid kolleegideni ja vastupidi."


"Kõige olulisemad on õpilaste materiaalne ja vaimne heaolu, õppetöö reeglite läbipaistvus, üliõpilaste ülikooli elus osalemise toetamine."


"Muudaksin õigusteaduskonna hooned kaasaegsamateks ja vahemaa Tartu ja Tallinna vahel lühikeseks."

Image

Mario Truu


"Olen õigusteaduse doktoriõppes olnud neli aastat, lisaks töötan õppejõuna ja Riigikohtu nõunikuna ning kuulun teaduskonna programminõukogusse. Tänu tööle ülikoolis ja Riigikohtus teen omajagu koostööd kohtute, advokatuuri ja prokuratuuriga. Arvan, et mul on hea ülevaade sellest, milliseid võimalusi pakub doktoriõpe meie teaduskonnas, sh millele võiks keskenduda, et doktorantuuri läbimine oleks igale doktorandile veelgi tulemuslikum. Pean end toimekaks inimeseks ja soovin senist kogemust nii õigusteaduskonnas, doktorantuuris kui ka mujal kasutada selleks, et esindada enda parimal äranägemisel doktoriõppe üliõpilasi teaduskonna nõukogus."


"Panustaksin sellesse, et doktorantide küsimused, millega õigusteaduskond saaks tegeleda, kõlaksid teaduskonna nõukogus ning jõuaksid võimalikult kiire ja rahuldava lahenduseni. Lisaks lähevad mulle korda muu hulgas järgmised teemad: doktorantide koostöövõimalused erinevate asutustega, näiteks kohtute, advokatuuri ja prokuratuuriga (nt uurimisseisu tutvustamine, toetused doktorantidele ja stažeerimine), doktorantide uurimistulemuste teadustamine väljaspool teaduskonda ning toetused õigusteaduskonna doktorantidele konverentsidel osalemiseks."


"Võluksin õigusteaduskonnale nii Tartus kui ka Tallinnas parimad tingimused õppimiseks, õpetamiseks ja teaduse tegemiseks (nt uued ruumikad õppehooned koos tipptasemel auditooriumidega, järjepideva ja piisava rahastuse tagamine jm). Ülikooli seisukohalt lahendaks võlukepi abil muidugi palju räägitud ülikooli ja teaduse rahastamise küsimuse."

Image

Petrik Saks


Olen kandideerimise hetkel ülikoolis õppinud nüüdseks juba peaaegu 4 aastat ja tunnen, et olen selle aja jooksul kogunud mitmekülgse kogemuste pagasi üliõpilasesindaja tööks. Esimese kraadi olen omandanud ajaloos koos riigiteaduste kõrvalerialaga, mille tulemusena pean enda tugevuseks head analüütilist ja kriitilist mõtlemist. Hetkel jätkan magistris õpinguid õppekaval "Muutuste juhtimine ühiskonnas", mille interdistsiplinaarne õpe annab laiahaardelise ning tugeva silmaringi sotsiaalsetest protsessidest ja nende mõjutamisest.

Aktiivse tudengina olen kõik oma õpingute aastad sisustanud vabatahtliku tööga tudengiorganisatsioonide maastikul. Esmased kogemused juhina sain AIESEC Tartus ja viimased kaks aastat olen kandnud juhtivaid rolle Üliõpilaskonna Sihtasutuses (ÜKSAs), mis haldab OLE ROHKEM. tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku Tartus. ÜKSAs olen selle aja jooksul olnud organisatsioonide arenduse tiimijuht, võrgustiku arenduse valdkonnajuht ning nüüdseks ka juba organisatsiooni tegevjuht. Selle töö tulemusena on mul palju kontakte Tartu Ülikooli kõige aktiivsemate üliõpilastega kui ka hea ülevaade TÜ valdkondade ja instituutide koostööst üliõpilastega, eeskätt läbi tudengiorganisatsioonide perspektiivi."


"Üliõpilasesindajana soovin aasta jooksul leida lahendusi, kuidas ülikool saaks toetada ja teha rohkem koostööd üliõpilasorganisatsioonidega.

Aegunud õppetoetuste ja stipendiumite mahud ei võimaldab üliõpilastel teha õpingute kõrvalt paindlikumaid valikuid, sest noorel inimesel on hädavajalik lisaks täiskohaga õppele käia ka täiskohaga tööl. See aga omakorda piirab võimalusi tegutseda südamelähedaste hobidega, huviharidusega või tudengiorganisatsioonides vabatahtliku tööga. Sellest tulenevalt kannatab üliõpilaste vaimne tervis ning näeme rohkem ülekoormatust, kuna võimalusi eneseteostuseks, toetava keskkonna ja sõprate leidmiseks on selle võrra vähem."


"Tõstaksin õppetoetuste ja stipendiumi mahte selliselt, et need oleksid vastavuses viimase kümne aasta inflatsioonimääraga."

Image

Hanna Kerstina Kartau


"Olen põline sotsiaalteaduste tudeng - hetkel omandan magistrit ühiskonna ja infoprotsesside õppekaval, aasta tagasi lõpetasin infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuse õppekava. Enda õppekava tudengeid olen esindanud ka mõlema õppekava programminõukogudes, kuid tunnen, et sooviksin teha veel rohkem, et praeguste ja tulevaste tudengite ülikooli kogemus oleks nii hea kui võimalik. Tartu Ülikool on mul võimaldanud omandada sotsioloogia-alased teadmised ning analüüsioskused, mille abil sooviksin nüüd tagasi anda ülikooli edasisse arengusse."


"Minu jaoks on kõige olulisem tudengite vaimne tervis ning see, et ülikool toetaks nende kõrghariduse omandamist terve kõrgharidustee vältel. Sellega seonduvalt on oluline ka tudengite majanduslik toimetulek - tudeng, kes peab korraga täiskohaga õppima, käima praktikal ja ka raha teenima, ei ole tõenäoliselt see tudeng, kes nominaalaja ning ühegi läbipõlemiseta lõpetamisele jõuab."


"Ei tahaks öelda raha, aga pean ikkagi tunnistama, et juurde oleks vaja raha. Õppida, õpetada ja teadust teha ei ole lihtne, kui kuklas tiksub pidevalt mure rahastuse pärast. Üldiselt näen meie ülikooli puhul ikkagi nii palju positiivset, et võluväel midagi muutma ei kipu."

Image

Liisa Jõerüüt


"Bettering the environment around me drives me. It always has. I have been an active student representative since high school student union days. During my bachelors I was a peer tutor for two consecutive years, helping to make the start of a new life journey a little bit easier for over 80 people. I was also the president of the Society of Political Science. In addition, I'm also an avid volunteer and have been part of different organisations from JA Eesti to Arvamusfestival."


"Like many of my peers at the Institute of Social Studies, I divide my time between school and work. Ensuring open communication lines and flexibility between students and faculty is my top priority."


"I would budget in more financial support for students of societally necessary fields such as medicine and education."

Image

Kerttu Kuku


"Põhiline omadus, millega ma end müün, on uudishimu ümber toimuva suhtes. Mulle meeldib nina erinevatesse asjadesse toppida ja kui midagi tundub logisev, siis sellele tugi leida."


"Mulle on oluline seista tudengite heaolu eest-et õppimisele ja akadeemilisele maailmale saaks pühenduda ja vaimne tervis ikka eksisteeriks. Esimesel aastal on kujunenud ka südameasjaks enda instituudi õppekavade vormimisel silma peal hoidmine, et haridus on täisväärtuslik ja organiseeritud."


"Üks neist oleks õppejõudude palgad :). Eriti enda instituudi omadel, seda on valus näha."

Image

Inga Kaup


"Mulle meeldib organiseerida asju, ükskõik mida, alustades üritustest lõpetades lihtsalt istumistega. See on nagu jõuravim minu jaoks. Teiseks ma olen lobamokk, ausõna räägin surnuks inimese. Vaatamata sellele, et koolis ei olnud ma õpilaseesinduses, aitasin ma ikka neid organiseerimisega ja läbiviimisega. Samuti minuga on tore uusi asju proovida, mis võivad alguses hirmas tunduda nagu näiteks talisuplus, kuid kui korra proovid, siis jäädki käima."


"Kuna ma õpin Narva Kolledžis ning olen Narvas uus, siis soovin organiseerida õpilastele vahvaid üritusi ja mänge, ülikool ei ole ainult õppimine, vaid ka nautimine. Narva kolledž on väga hubane ja väike, mille tulemusena saaksime me kõik saada lähemaks ja olla üks suur pere. Samuti aktuaalne probleem Narvas on eesti keele puudumine, tahan organiseerida eestikeelseid vestlusõhtuid, kus kõik, kes tahavad arendada oma eesti keele oskust, saaksid seda teha hubases keskkonnas. Samuti tahan teha unustamatu rebaste ristimist, kus õpilased saaksid tunda ennast tõelise rebasena."


"Kui mul oleks võlukepp, siis ma teeks meie kolledži populaarseks, paljud ei tea, et Narvas saab õppida, mina näiteks ei teadnud. Käiks koolides ringi ning teeks reklaami, et kõik saaksid tunda seda toredad tunnet, mida mina seni olen tundnud."

Image

Vladlen Pokrova


"Olin koolis ja gümnaasiumis õpilasesinduse president ja tegime seal üsna palju üritusi noortele kui ka õpetajatele, nagu minu poolt oli TikToki päev, Stiilinädal, Jõulupidu jne. Oleksin väga huvitatud Narva kolledži üliõpilasesinduste süsteemi õppimisest."


"Minu jaoks on väga oluline kolledži üliõpilaste huvide eest hoolitsemine, sest see, millega üliõpilasesindus ise välja mõelda saab, ei pruugi alati ülikooliõpilastele sobida ega meeldida. Näiteks: puhkeruumi sisustamine, õpilaste vajadustest lähtuvate tegevuste loomine või pakkuda välja erinevaid projekte väljaspool ülikooli."


"Kui oleks võimalik, tahaksin veejahutitele lisada ühekordsed topsid, kuna neid pole kunagi olemas, mistõttu tudengid kulutavad vaheajal lisaaega, et neid ülikoolist leida."

Image

Aleksander Kaznikov


"Mina olen Aleksander Kaznikov, 20.aastane. Elan Paldiskis, Lääne-Harju vallas. Mängin korvpalli ja tantsin breiktantsu. Lisaks meeldib mulle joosta. Olen osalenud mitmetel jooksuvõistlustel ja plaanin osaleda ka Ironman 2023 võistlusel Tallinnas. Mulle meeldib mereääres jalutada, sest meri annab inspiratsiooni uuteks ideedeks ja projektideks.

Ma olen väga positiivne ja aktiivne inimene, kes on alati valmis aitama ja appi tulema. Mulle meeldib meeskonnatöö ja pean väga oluliseks usaldust meeskonnas. Meeskond peab olema motiveeritud ja iga meeskonna liige peab andma endast parima, et koostöö toimiks. Mulle sobib eesmärgipärane töö. Tulevane õpilasesindus peab seadma konkreetsed tegevused ja eesmärgid ning nende nimel töötama.

Oman kogemust Eesti Õpilasesinduste Liidus, olen sealne aktiivne liige ja suvekooli meeskonna liige. Soovin muuta Narva Kolledži elu, muuta seda huvitavamaks ja arendada Narva Kolledži üliõpilasesindust. Ma tahan muuta noortepoliitikat ja arendada noori parimal viisil."


"Minu arvates on probleem selles, et õpilasesindused ei ole piisavalt aktiivsed ja nad ei olnud piisavalt nähtavad. On olnud olukordi, kus tudengid ei ole teadnud, et eksisteerib üliõpilasesindus. Või ei ole esindus piisavalt nähtav üliõpilastele.

Minu eesmärk on muuta esinduse töö aktiivsemaks ja nähtavamaks. Üliõpilastel peab olema võimalus kaasa rääkida hariduspoliitikas ja seda saab teha läbi aktiivse ja toimiva esinduse."


"Kindlasti seisan selle eest, et toetused ja stipendiumid oleks üliõpilastele suuremad. See on väga oluline üliõpilastele, sest siis ei pea käima kooli kõrvalt tööl ja üliõpilane saab keskenduda õppimisele."

Meditsiiniteaduste valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image

Carolin Kuuskmäe


"Minust saaks hea üliõpilasesindaja, sest hoolin kõigi heaolust ja soovin tagada, et kõik tudengid saaksid Tartu Ülikoolis õppimisest suurepärase kogemuse. Samuti olen juba aastaid esindanud tudengeid tudengiorganisatsioonide tasandil, seega usun, et mul on piisavalt kogemust, et oma tööd hästi teha. Lisaks kuulusin instituudi üliõpilasesindajate hulka ka 22/23 õppeaastal."


"Minu jaoks on kõige olulisemad teemad tudengite rahuolu õppekavade ja õppejõududega, et tudengitel oleks võimalik õppida seda, mis on nende jaoks oluline, inimeste käest, kes on oma teema osas entusiastlikud ja tahavad seda õpetada."


"Ma suurendaksin oluliselt ülikooli pangakontol olevat summat."

Image

Mahvish Faisal


"I am an active doctoral student and have a greater understanding of University of Tartu processes and system. Moreover, I have a good communication, team working and presentation skills. I am highly keen to make a positive contribution for the fellow students and have an eager to help and support them."


"Students can collaborate and communicate once they need. I will support them regarding the factors that influence in important decisions, including about Neuroscience programmes of study (Course selection, curriculum criteria and Study information system). For both international and Estonian new doctoral students, first I would like to arrange a welcome meeting where they can interact with their fellows. Students can collaborate and communicate once they need. I will support them the factors that influence important decisions, including about Neuroscience programmes of study (Course selection, curriculum criteria and Study information system). For both international and Estonian new doctoral students first I would to arrange a welcome meeting where they interact with their fellows."


"I would like to change the curriculum content, prefer to decrease the course workload, in this way students will pay more attention and time towards their research."

Image

Kerda Pulk


"Minu olulisteks omadusteks on aktiivsus ja sihikindlus. Kui otsustan pühenduda, siis ma lihtsalt alla ei anna ja sama kehtiks ka üliõpilasesindajana, kus oleksin südamega asja juures!"


"Minu jaoks on väga oluline üliõpilaste vaheline võrdne kohtlemine. See kehtib nii Eesti kui ka rahvusvaheliste tudengite suhtes. Lisaks tuleks rohkem toetada majanduslikult keerulisemas seisus olevaid tudengeid."


"Ülikoolis võiks olla rohkem läbipaistvust, võrdset kohtlemist üliõpilaste vahel, rohkem rahvusvahelisust ja aksepteerimist."

Image

Kadri Liis Laas


"“Naine nagu orkester” – olen tegus neiu, kellele meeldib olla aktiivne mitmel rindel. Et jõuda palju, peavad ettevõtmised olema mõtestatud ning efektiivsed – seda põhimõtet rakendan ka ülikoolielu edendades. Nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis esindasin kaasõpilaste huve – abituriendina olin ka õpilaskogu president. Lisaks olen väitleja – mu energiline ja konkreetne suhtlusstiil mind teie huvide eest seistes ma juba hätta ei jää. Mulle meeldib tunda, et olen suutnud oma kaasõpilaste jaoks midagi ära teha – teen seda ka üliõpilasesindajana."


"Mulle läheb korda, et inimestel mu ümber oleks võimalik areneda ja jõuda enda parima versioonini. Sinna pole aga võimalik jõuda, kui üliõpilastel pole selleks 1) sobilikku keskkonda ega 2) piisavalt ressursse, et ennast 100% õpingutele pühendada. Seega tahan pühendada oma energia ülikooli hoonete tudengisõbralikemateks kohandamisele. Samuti toetan toetuste ja stipendiumite kättesaadavamaks muutmist: ambitsioonikus ja töökus peaksid olema ülikoolis motiveerivalt premeeritud ning sealse keskkonna poolt soositud. Ning ei, ma ei räägi sellest, et tekitame aga aina toetusi juurde – on olemas stipendiumeid, mida on pea võimatu saada, kuid on ka selliseid, millele keegi väga ei kandideeri, kuid mis võiksid paljusid hädas olijaid aidata. Kindlasti on olemas viise, kuidas ühtlustada ja lihtsustada stipendiumidele ja toetustele kandideerimist."


"Tahan, et igal üliõpilasel oleks olemas keskkond, kus varastest hommikutundidest hiliste õhtutundideni välja kaaslastega koos end arendada ja sõprussuhteid luua. Arstitudengina unistan, et ka meie õppehoonetes oleks sellised võimalused grupitöödeks, õppimiseks ja lihtsalt olelemiseks nagu näiteks matemaatika ja informaatika tudengitel. Teisisõnu et ma ei peaks pühapäevaõhtuseks õppimissessiooniks Deltasse samme seadma. Olgu see siis raamatukogu või mu enda kodune Biomeedikum – ülikooli hooned peaksid mulle kui tudengile pakkuma ka kohti ja võimalusi suhtlemiseks, mitte ainult loengus käimiseks. Sest kui kõik helged pead ainult kodus istuvad, ei teki ka suhtevõrgustikke ega loovaid ideid, mis meid päriselt edasi viivad."

Image

Linda Maria Laane


"Olen vana kala üliõpilasesinduses, farma instituut on teine kodu."


"Tegelen jooksvate probleemidega õppetöös, suhtlen kõikide kursustega, et olla vahemees instituudi juhatuse ja üliõpilaste vahel. Oluliseks pean ka meie esmakursuslasi, kellel püüan olla alati toeks õppetööga seonduvates küsimustes ja ülikooli sisseelamisel."


"Farma puhkeruumi Beliefi külmik."

Image

Hanna Marta Nellis


"Minust teeb hea üliõpliasesindaja minu suhtlemisoskus ja kohusetundlikus. Mul on ka väga hea ajaplaneerimisoskus. Kuna olen aasta juba ülõpilasesindaja olnud, on paljud asjad mulle tuttavad. Olen valmis kuulama kaastudengite muresid ning aitama neile ka lahendusi leida."


"Minu jaoks on olulisemad teemad õppetöö ja õppekvaliteediga seotud teemad. Leian, et hea õppetöö aluseks on suhtlus õppejõududega, hästi koostatud õppematerjalid ning selged juhised õppeaine läbimiseks."


"Looksin andmebaasi, kus oleks kõigi õppekavade vaba- ja valikained kevad- ja sügisemestri kaupa väljatoodud. Nii ei peaks üliõpilased ise neid ÕISist otsima."

Image

Hanna Laura Sepp


"Julgustan kaastudengeid avaldama oma ideid ja arvamusi ning jagama neid instituudiga."


"Eriala populariseerimine."


"Võluksin juurde rohkem proviisoritudengeid."

Image

Mart Leo Ruus


"Olen avatud suhtleja ja laia silmaringiga."


"Üliõpilaste heaolu, pakkuda neile võimalusi ennast arendada ka väljaspool õppetööd."


Image

Elis Udumets


"Minust teeks hea üliõpilasesindaja see, et olen juba aasta olnud oma instituudi üliõpilasesindaja ning oman head ülevaadet TÜÜE toimimisest. Sel aastal kandideerin ka valdkonna üliõpilasesindajaks, et saaksin veelgi rohkem panustada kaasüliõpilaste heaolusse. Olen abivalmis, heatahtlik ja valmis alati kõigi muresid ja probleeme ära kuulama."


"Minu jaoks on kõige olulisem see, et kõik teemad ja probleemid, mis üles kerkivad, leiaksid kõigi osapoolte jaoks parima lahenduse ning et probleemid saaksid lahendatud nii kiirelt kui võimalik. Otseselt teemasid ei oska välja tuua, et mis on kõige olulisem. Tahaksin lihtsalt, et iga mu esindatava instituudi/valdkonna üliõpilane julgeks minu juurde oma probleemiga pöörduda, et ma saaks teda tema murega aidata. :)"


"Et kõik üliõpilased, kes õpivad ülikoolis, saaksid 100% keskenduda õpingutele, ilma et nad peaksid kooli kõrvalt töötama."

Image

Linda Kasela


"Esimesel aastal üliõpilasesindajana sai palju kaasa räägitud instituudi töös, kuid palju jäi veel arutamata ja paljud probleemid lahendamata. Soovin uue kandideerimisega veel rohkem olla toeks kaasüliõpilastele, osaleda instituudi töös ja arendada ka ennast."


"Mulle on olulised: õppekava asjakohasus tulevase ameti suhtes, üliõpilaste heaolu ja turvaline ning mugav õpikeskkond."


"Tõstaksin õppejõudude palkasid."

Image

Liisa Kirs


"Tavaliselt on ikka nii, et algul ei saa minema ja pärast ei saa kuidagi pidama. Nõnda on ka minu ajaga TÜÜEs - esimene aasta kompasin piire, mis see üliõpilasesindus üldse endast kujutab, kes on tudengiesindaja ning nüüd targema ja kogenumana olen veel enam õhinat täis, et meditsiinitudengite heaolu eest edasi seista veel ühe õppeaasta. Mulle meeldib väga kuulata, kaasa mõelda ja praktiliselt kõigile maailma probleemidele lahendusi otsida, mis üliõpilasesindajana on minu silmis väärt alused. Ülikool ei eksisteeri muust maailmast eraldi ja paratamatult mõjutab kõik praegu ühiskonnas toimuv ka meie õpimaastikku. Leian, et sellistel momentidel on vaja tudengite ja hariduse eest veel rohkem häält teha, sest haridus on absoluutselt kõige alus ja meie tudengitena tulevikutegijad. Iga väike panus loeb ja mina juba ei oska niisama tiksuda!"


"Minu südameasi on õppekvaliteet kõigi oma alaosadega - EAP-dele ainete vastavus, puudumiste selge korraldus, mitmekesised toetavad õppemeetodid jne. Esindajana on minu jaoks olulisim, et tudengite mõtteid, kuidas muuta praegune õpe paremaks, kuulataks ära ja võetaks otsuste langetamisel kuulda."


"Kui mul oleks võlukepp, siis ma looks iga eriala tublidele stipendiumifondi, mis aitaks õpingute ajal toime tulla. Ülikooli ajal ei peaks tudeng muretsema toimetuleku eest, vaid olema noor ning nautima õppimist."

Image

Kristella Mariie Taimla


"Kindlasti aitab kaasa see, et olin esmakordselt üliõpilasesindaja eelmine aasta. Selle värske kogemusega sain rohkem aimu süsteemist ja probleemkohtadest, mistõttu indu nende lahendamiseks tekkis toooohutult juurde. Samuti meeldib mulle tiimis töötada ja koostööd teha. Tunnen, et olen osavõtlik nii selle õiges kui ka “vales” tähenduses. Muidugi on ka minus sisemine tung kõiki aidata ja kõigi eest hoolitseda, mistõttu tunnen, et üliõpilasesindaja oleks see koht, kus seda realiseerida."


"Minu jaoks on kõige olulisem tegeleda teemadega, mis on üliõpilaste jaoks tähtsad. Seega esimese asjana tuleks ära kaardistada need murekohad ja need ette võtta. Kindlasti on südameasi tegeleda abiõenduse, abiarstinduse ja lõpueksami teemadega."


"Suurendaksin praktilise õppe osakaalu arstiteaduskonnas. Kui võlukepp seda ei võimalda, siis alternatiivselt teeksin arstitudengitele kofeiini tasuta kättesaadavaks ;)"

Image

Meeri Jürgenson


"Olen juba varem olnud üliõpilasesindaja nii bio- ja siirdemeditsiini instituudis kui ka kliinilise meditsiini instituudis. Samuti olen olnud kahel aastal tuutor esmakursuslastele ja olnud rühmavanem, seega olen ülikoolis toimuvaga juba üsna hästi kursis. Tahan seista üliõpilaste huvide eest ja tagada, et arstiõpe oleks mõistlik ja inimlik. Olen motiveeritud panustama oma energia ja töökusega meie õppekava ja õpikogemuse paremaks muutmisesse."


"Minu jaoks on kõige olulisem, et ülikooliõpe ei oleks tudengi suhtes kiuslik, mida arstiõppes pahatihti kohata võib. Samuti on minu jaoks oluline, et üliõpilasi puudutavate otsuste juures oleksid üliõpilased kaasatud kohe algusest peale. Tahan tagada selle, et üliõpilased teaksid ja julgeksid mure korral üliõpilasesindajate poole pöörduda. Lisaks sellele tahan töötada selle nimel, et arstiõpe valmistaks tudengeid paremini ette praktiliseks tööks."


"Muudaksin seda, et ülikool oleks rohkem avatud muudatustele, uuendustele ja tudengite ideedele. Soovin, et iganenud süsteemidest oleks võimalik tervislikult edasi liikuda."

Image

Kerti Bobõlski


"Olen juba aasta kliinilise meditsiini instituudi üliõpilasesindaja rolli täitnud - sooviksin sellelgi aastal jätkata ja veel rohkem panustada. Näiteks täiendasin ja kujundasin käesoleval õppeaastal kliinilise õppe teejuhti, mis sai rohkelt positiivset tagasisidet. Inimesena meeldib mulle väga suhelda, kõigega alati kursis olla ning asju hingega teha."


"Üleüldiselt on kõik kliinilise õppega seonduv mulle väga põnev - minu jaoks on enim oluline, et õppeainete murekohad oleksid reaalselt kuuldavad ning muutused liiguksid positiivses suunas."


"Lisaksin arstiteadusüliõpilastele erialastipendiumi :-)"

Image

Karmen Kukk


"Olin 2021/2022. õppeaastal bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilasesindaja ning seejärel suundusin aastaks Erasmus+ õpirände raames välismaale. Palju on küll muutunud, aga minu soov TÜÜEs jätkata mitte. Mulle on alati meeldinud tegeleda erinevate valdkondade korraldusliku poolega ning mitte jääda kinni ühte erialasse, vaatenurka või sellesse, kuidas asjad alati olnud on. Samuti hindan väga kokkupuudet teiste õppekavade üliõpilastega ning üksteise toetamist nõu ja jõuga."


"Jätkuvalt on minu südameasjaks tudengite vaimne tervis, millele pööratakse ülikooli poolt liiga vähe tähelepanu. Tahaksin ka ülikooli üliõpilastele lähemale tuua ning parandada kommunikatsiooni õppejõududega. Samuti sooviksin populariseerida välismaal õppimise võimalusi."


"Ma soovin, et üliõpilasi hakatakse ka kohtlema nagu inimesi, kes lisaks õppetööle peavad samuti tegelema nii isikliku kui ühiskondliku elu probleemide ja muredega. Olgu selleks siis leiva lauale toomine, lähedase tervisemure või sõda Ukrainas - inimestena mõjutavad need meid kõiki."

Image

Keitlin Pirn


"Olen 3. kursuse arstiteaduse eriala üliõpilane ning kandideerin kliinilise meditsiini instituudi üliõpilasesindajaks, sest mulle läheb päriselt korda see, mis meie instituudis toimub. Olen valmis panustama oma aega ja energiat, et muuta meie kliiniline õpe veelgi paremaks. Kuigi ma ei ole varem üliõpilasesindaja olnud, siis tean, et mul on mitmeid ideid ja eesmärke, mida tahaksin oma ametiaja jooksul täita."


"Pean oluliseks eelkõige seda, et tudengitel oleks võimalus anda ausat tagasisidet instituudis toimuva kohta. Lisaks soovin, et tõstatatud rõõmu- ja murekohad saaksid vajalikku tähelepanu ja vajadusel ka sobiva lahenduse."


"Tahaksin näha tudengisõbralikumat stipendiumite ja õppetoetuste süsteemi."

Image

Liisa Hiob


"Olen avatud suhtleja, mul on palju lennukaid ideid ja armastan tegutseda suurema eesmärgi nimel. Varasemalt olen olnud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasesinduses esimehe ametikohal ning osalenud kõrgkooli nõukogus."


"Vaimse tervise ja toimetuleku toetamine."


"Nii võimsa võlukepi võimu ei ole vastutustundlik kasutada enne, kui ei ole piisavat ülevaadet ülikooli toimimisest - tugevustest ja nõrkustest :)"

Image

Martina Vesper


"Olen aktiivne, tegutsemishimuline ja kohusetundlik noor. Mulle meeldib osaleda sündmuste korraldamises, millega tegelesin palju põhikoolis ja gümnaasiumis, kui olin õpilasesinduse liige. Olen olnud üritustel vabatahtlik, kus peab tegutsema kiiresti ka pingelistes olukordades. Oskan väga hästi inimestega suhelda, olen suhtlemisjulge ja leian kergesti teistega ühise keele. Ma pean endast ja teistest lugu ning mulle on oluline, et kõigil oleks hea olla. Kuna olen kohusetundlik, siis annan endast alati maksimumi, isegi kui situatsioon on keeruline."


"Minu jaoks on väga tähtsad inimõigustega seotud teemad ja kõigi samaväärselt kohtlemine. Kindlasti on paljude jaoks võrdne inimestesse suhtumine loomulik, aga alati saab silmaringi laiendada. Olen taimetoitlane ja mulle oleks väga oluline, kui loomade inimlikule kohtlemisele rohkem tähelepanu pöörataks. Mulle tundub, et noorte inimestena on meil energiat ja motivatsiooni luua muutusi ühiskonnas - sellepärast ongi oluline rääkida keskkonnast, valikutest ja võrdsest kohtlemisest. Kõige rohkem sooviksin ma muidugi, et kõik tunneksid ennast ülikoolis hästi."


"Mulle isiklikult meeldib väga ülikool ja ma ei oskaks selle juures midagi muuta. Ma arvan, et meie kool on piisavalt moderne kuid samal ajal ka klassikaliselt vanamoeline."

Image

Hanna Mägi


"Olen 22-aastane füsioteraapia esmakursuslane. Juba põhikoolis kuulusin õpilasesindusse ning gümnaasiumis olin lihtsalt suur entusiast klassireiside ja kooliürituste korraldamises. Käisin enne gümnaasiumit ka vahetuaastal, mis muutis mind inimesena väga palju avatumaks, enesekindlamaks ja laiendas minu silmaringi. Olen vöga sotsiaalne ja hea suhtleja. Esimese ülikooli aasta jooksul olen kaasa löönud nii jõulupeo kui mälumängu õhtu korraldamises. Lisaks olen ka Tartu Ülikooli Spordiesinduse liige. Tunnen ennast enesekindlana suheldes kõrgemal asetsevate inimestega ning ei karda sõna sekka öelda ja oma arvamust avaldada. Tunnen, et oleksin hea kandidaat, sest olen julge, avatud ja tahan enda ja oma koolikaaslaste ülikooli teed põnevamaks, mugavamaks ja lõbusamaks muuta."


"Instituudi üliõpilaste esindajana tahaksin tegeleda kindlasti õpingute meeldivamaks ja sujuvamaks muutmisega. Tahaksin, et õpilased saaksid anda rohkem ja avatumalt tagasisidet õppejõududele ja õppesüsteemidele. Lisaks olen kuulnud, et füsioteraapia tudengite praktikale kandideerimise süsteem lonkab ja on pigem nn. õnne peale. Tahaks, et kõigil oleks võrdsem võimalus valida, kuhu nad praktikale suunduda saavad.

Kindlasti tahaksin jätkata instituudi ürituste korraldamist, et ühendada meie pisikese instituudi inimesi. Siiani on olnud minu ülikoolitee väga lahe ja tahaks, et ka teistel oleks nii ja et see jätkuks!

Meie instituudis on prügisorteerimine juba teema, kuid mis on puudu? Eraldi kast taara jaoks. Olen pakendiprügikastis märganud palju taarat ja arvan, et selle võiks pigem kokku koguda ning selle eest saadud raha panustada üritustekorraldusse."


"Tahan, et kõigil oleks võrdne võimalus nautida ülikooli aega ja saada heal tasemel soovitud haridus, muretsemata finantsilise olukorra pärast. Soovin, et riik ja suuremad ettevõtted oleksid valmis haridusse rohkem raha panustama."

Image

Kreete Kalinin


"Olen suhtlusaldis, visa, elurõõmus ja julge noor üliõpilane, kelle jaoks on oluline arengu tagamine nii ühiskonna kui ka enda heaks. Olen terve elu tegelenud spordiga, mistõttu olen olnud taustajõud erinevate spordiürituste korraldamises. Samuti olen gümnaasiumis kaasa löönud mitmete ürituste korraldamises ja klassi heaolu eest seismises. Lisaks töötan õpingute kõrvalt, seega oskan hästi aega planeerida ja olen kohusetundlik. Mul suur soov ja tahe enda ja teiste tudengiellu panustada."


"Minu jaoks on oluline tagada üliõpilaste heaolu nii akadeemilisest perspektiivist kui ka kooliväliselt. Soovin, et õppekvaliteet oleks maksimaalne ja pidevalt arenemas. Samuti sooviksin rõhuda erinevatele õppetoetustele. Kindlasti pean oluliseks ka instituudipõhiste traditsioonide jätkumist ning tudengite omavahelist kokkuhoidu. Koolivälised üritused on olulisel kohal. Samuti soovin, et kool oleks see koht, kuhu tullakse hea meelega, seega on oluline roll instituudil kui õppehoonel. Siinkohal võib välja tuua puhkeruumi täiustamise üliõpilaste mugavuse tagamiseks näiteks taarapunkti või köögitarvikute näol."


"Tahaksin, et Tartu Ülikoolil oleks alati võimalikult palju ressursse, et hoida Eesti ühiskond kõrgharituna."

Image

Andreas Kevin Põldvee


"Olen võidelnud varasemalt kaaslaste huvide eest nii gümnaasiumis, kaitseväes, jalgpalliväljakutel kui ka ülikoolis. Teiste heaolu eest seismine pole minu jaoks midagi uut. Huvitun igapäevase ülikoolielu veel sujuvamaks muutmisest. Hetkel hoolitsen ka TÜ spordiesinduse ridades meie ülikooli spordipisiku leviku eest. Olen konkreetne, julge esineja, olukorraga kiiresti kohanev ning optimistliku ellusuhtumisega. Leian, et minu instituudil on suur roll üliõpilaselu kirevaks muutmisel ning olen kindel, et minu näol on tegemist selleks õige inimesega."


"Kindlasti mitteakadeemiline pool ülikoolist. Sa tuled kooli haridust saama, kuid lahkud siit täiesti teistsuguse inimesena. Soovin panustada sellele, et Tartu Ülikooli mitteakadeemiline pool vastaks tasemelt meie akadeemilisele poolele."


"Ülikoolil võiks olla suur-suur söökla, kus kõik õpilased saaksid endale tasuta lõuna! :)"

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image

Heigo Tornik


"Hea üliõpilasesindaja omab perspektiivi ja suudab esindada tudengite püüdlusi ka kõige pingelistemas oludes.
Olles erialast tööd teinud juba 3 aastat täiskoormusel, oman selget ülevaadet õppekavade väljavaadete ja vajakajäämiste osas. Olen kooli ja töö kõrvalt sel õppeaastal esindanud akadeemilisi organisatsioone Eesti Korporatsioonide Liidu esimehena, tagades esindatust ligi 8000 liikmega korporatsioonidele ja seltsidele. Meenutan ameti valguses ka Eesti Vabariigi aastapäeva, kus paotasin tudengite muresid ka peaministrile ja esitasin terava küsimuse - “Kas ka kõrghariduse rahastus jõuab 3% SKP-st”."


"Mind vaevasid õpinguid alustades enim kaks küsimust - mida ma kõikide erinevate ülikooli veebikeskkondadega teen ja kuidas erinevad õppeained võimaldavad mul enda tulevikueesmärke saavutada? Kindlat vastust mõlemale küsimusele suudan alles 2. õppeaasta lõpus anda. Tudengil peaks olema kõik kaardid laual ja loetavad juba kui ta erialaga alustab ja need teadmised on selle alustalaks. Alustaksin esindajana esmalt selguse edendamisega."


"Informaatika erialal tuntakse ühte käsitust “üksainus tõe allikas” (ingl. Single Source of Truth). Printsiip, mida kasutatakse keeruliste süsteemide loomiseks - kõik olulised andmed agregeeritakse ühte kohta kokku ja saab kindel olla, et kõik oluline on seal olemas. Näen, et liiga paljud õppeained hajutavad olulist infot erisuguste keskkondade vahel laiali. Oluline info peaks olema kõik ühes kohas ning teised vahendid vaid selle võimendamiseks ja tõhustamiseks."

Image

Stina-Marie Maripuu


"Olen juba varasemalt olnud üliõpilasesindaja ning samuti olen aktiivne mitmes seltsis. Tunnen, et mul on hea ülevaade ülikoolis toimuvast ning olen kursis üldiselt Tartu tudengieluga. Oskan näha suurt pilti ja saan aru, kuidas praegused otsused võivad mõjutada üliõpilasi ja õppekvaliteeti ka pikemas perspektiivis. Kuid selleks, et päriselt mingeid muutusi ellu viia, tuleb seista ka väikeste muutuste eest, mida olen juba edukalt teinud."


"Minu jaoks üliõpilasensindajana on kõige olulisem teema tudengite heaolu. Olgu selleks tudengite kaasatus, õppeainete korralduse parandamine, tudengite huvide eest seismine või vajadusel konfliktide lahendamine õppejõudude ja tudengite vahel."


"Tõstaksin tudengistipendiumeid ja annaks neid rohkem välja ning tõstaks õppejõudude palka, et see oleks konkurentsivõimelisem."

Image

Ronald Judin


"Olen ühise eesmärgi nimel tegutsedes alati valmis tarbe korral initsiatiivi haarama ja suuteline meeskonda õigel teel hoidma. Samas olen loomu poolest teenija ehk töötan kõige paremini just teiste ettepanekuid kuulates ja nendega arvestades. Samuti on mul olemas asjakohane kogemus Miina Härma Gümnaasiumi õpilasesinduse presidendina."


"Esimeses järjekorras seisan eestikeelse kõrghariduse säilimise ja edenemise eest. Eriti minu erialal on tunda, kuidas inglise keel peale surub, ning selle vastu on vaja aktiivselt tegutseda. Iga eesti üliõpilane peab saama õppida täies mahus eesti keeles ja iga eesti õppejõud peab saama õpetada täies mahus eesti keeles. Samuti tuleb eesti keele oskust edendada välismaalaste, eriti aga õppejõudude seas.

On arusaadav, et kõrghariduse ingliskeelestumine on osaliselt põhjustatud sellest, et kõrghariduse rahastus pole kiita, mistõttu ülikoolid peavad ingliskeelseid õppekavasid avama eesmärgiga tudengite omaosalust kasvatada. Sellest lähtuvalt on teine oluline teema minu jaoks just kõrghariduse rahastus. Tahan teha kõik endast oleneva, et ülikoolil jätkuks raha mitte ainult peahoone nelja, vaid kõigi kuue samba ülalpidamiseks. Õppejõudude palgad peavad suutma konkureerida erasektori palkadega ja rohkem tuleb rahastamisel pöörata tähelepanu õppekvaliteedi parendamisele, mis on praegu peamine tegur, mis takistab meil maailma ülikoolide paremusjärjestuses näiteks Helsingi Ülikoolile järele jõudmist.

Kolmas minu jaoks oluline teema on üliõpilaste toimetulek. Kõrghariduse rahastamise suurenemisel ei tohi suureneda tudengite omaosalus, vastupidi, iga üliõpilane väärib võimalust õppida ilma töötamata. Tulevaste tippspetsialistide koolitamisel on hädavajalik, et needsamad tippspetsialistid jõuaksid tõepoolest segamatult õppetööle keskenduda, mistõttu tuleb pakkuda suuremat vajaduspõhist õppetoetust, tagada odava majutuse igaühele ja laiendada tulemusstipendiumiga seotud võimalusi, et see ei oleks mitte ainult neile väikeseks meeleheaks, kes niikuinii oskavad, vaid motiveeriks tänu kättesaadavusele ka vähem võimekaid rohkem pingutama."


"Paneksin kogu ülikooliperele eesti keele suhu. Välisüliõpilaste ja -õppejõudude ülikooli kaasamise eesmärkide seas on kultuurilise dialoogi edendamine ning eesti keele oskus aitaks neil kõigil täies mahus osa saada kõigest, mida ülikoolil ja Eestil tervikuna pakkuda on, ning tugevdaks sidemeid ka eesti üliõpilastega, et nad saaksid meiega paremini endagi kultuuri jagada. Samuti päästaks niisugune ime eestikeelse kõrghariduse ja kindlustaks Tartu Ülikooli mainet Eesti rahvusülikoolina."

Image

Biancamaria Bonucci


"Since the age of eight, I have participated and been an active part of a youth organisation in Italy that I still contribute to. This has allowed me to develop communication and team-working skills, together with organisational skills, that I think can be useful qualities to play the role of student representative.
Furthermore, I believe that open communication and listening to different ideas fosters a collaborative environment, so I am ready as a representative to listen to suggestions, creating an environment of open dialogue with both students and Institute council members."


"Should I be elected, I would primarily like to establish a dialogue with the members of the Institute council, ensuring that the voice of the students is heard. Furthermore, I would like to be an intermediary for communications in the Institute, so that these can be clear and reach everyone. I would like to put effort into prioritising students' mental health and into creating a community of students free to express their needs."


"If I had a magic wand, capable of changing just one thing, I would concentrate my energy on creating a more equal environment. Idealistically, I believe that the university should be a place where people can express their ideas openly."

 

Image

Ida Pinte


"Oleksin hea üliõpilasesindaja, sest ma oskan suhelda nii tudengite kui ka nõukogu liikmetega – mõistan mõlema osapoole soove ja suhtluskeelt. Lisaks on mul juba peaaegu aastane kogemus üliõpilasesindajana."


"Üliõpilasesindajana on mulle kõige olulisemaks teemaks, et FKM õppekava oleks uutele tudengitele huvitav ja ligitõmbav õppekava ning et meie õppeained kasvataks tudengite huvi loodusteaduste vastu. Veel on mulle oluline teema Physicumi arendamine hea õppekeskkonnana."


"Kui mul oleks võlukepp, siis muudaksin tulemuspõhise õppetoetuse jagamist ausamaks, nii et pingeread koostataks LTT valdkonna õppekavade siseselt. Siis ei tekiks olukordi, kus osadel õppekavadel on tulemusstipendiumit lihtsam saada kui teistel."

Image

Amina Aliyeva


"I'm a highly driven, responsible, communicative, friendly, energetic, and hardworking person. I already had to deal with a wide range of challenges in the first semester of my studies, ranging from university courses to housing concerns, which I had to deal with on my own because there was no adequate support structure. As a result, I'm more than merely aware of systemic issues. Furthermore, I am constantly discussing these issues with other students and my coursemates to learn about their experiences and perspectives on similar situations."


"
 1. Improving certain difficult courses and aiming to provide more alternatives for the elective courses (as this is one of the major issues of this program, in my opinion).  As a graduate of the Science and Technology program, I struggled to locate appropriate elective courses during the first year of my MSc. It is because I completed the majority of the elective courses offered in the Materials Science and Technology MSc program during my BSc studies in the S&T program. As a result, I would reconsider the optional courses for this specific program.
 2. Active promotion of study approaches, seminars, and practical classes as well as a public display of options for a more involved experience.
 3. Improving feedback methods so that students feel heard.
 4. Establishment of a strong student support structure, particularly for newcomers."

"To be honest, for now, nothing really comes to my mind . I am pretty satisfied with what we have now."

Image

Terje Tammekivi


"Hetkel õpin Füüsika doktorantuuri kolmandal kursusel. Oma tee siia positsioonile on olnud pikk ja käänuline kuid seiklusterohke. Ma olen väga mitmekülgne ning proovin kõike hoomata avatud meeltega. Minu soov on, et minu sõbrad, kolleegid ja meie üliõpilaspere tunnevad ülikoolis ennast hästi ja hoitud ning kogevad toredaid mälestusi ülikooliajast, mida vanaduspõlves meenutada. Veel parem oleks, kui saame siit häid sõpru ja "elukogemusi" terveks eluks."


"Ülikoolis on üliõpilasele tähtsal kohal oma teadmistejanu suurendamine. Minu soov on, et see püsiks terve ülikooliajal ja selle raames saadakse uusi kontakte ülikooli ajaks kui ka edaspidiseks. Lisaks suurendada üliõpilaste avatud meeli, et suurendada nende silmaringi ja tahet leida lahendusi õpikust kaugemalt."


"Ülikoolis veedame me enamuse argipäevast ning mulle meeldiks, kui inimesed julgeksid üksteisele öelda tere ning naeratada. Hea suhtluse algus võib saada ühest lihtsast "Terest"."

Image

Anna Zobel


"Ma olen avatud ja otsekohene ning ei pelga tõstatada tõsiseid teemasid nii kaastudengitega kui ka autoriteetsemate figuuridega. Minu jaoks on oluline, et iga tudengi hääl oleks kuuldav, muuhulgas ka teistelt erialadelt või välismaalt pärit tudnegite hääl. Seisan selle eest, et igal tudegil oleks mugav ja turvaline õpikeskkond. Olen juba kaks aastat olnud esindaja, viimasel õppeaastal nii intituudis, valdkonnas kui senatis, seega saan julgelt väita, et kogemuspagas selleks rolliks on põhjalik."


"Suhtlus ülikooli töötajate ja tudengite vahel on pidevas arengujärgus protsess. Oma kahe-aastase esindajakogemuse põhjal võin öelda, et nii tudengid kui ka töötajad kipuvad esmajoones kalduma vastaspoole süüdistamisse ja alles seejärel tekib mingi dialoog. Minu jaoks on oluline, et dialoog oleks mõlema poole esimene samm. Dialoogide lõpuks on oluline saavutada ka tulem, mis sobib mõlemale osapoolele, mitte et dialoogi lõpuks laiutavad töötajad käsi ja ütlevad tudengitele, et pole midagi teha.

Teine teema mis mul hingel on, on õpi- ja puhkealad. Pooleteise aastase töö tulemusena on lõpuks ometi Chemicumis valmimas selle maja esimene õpi- ja puhkeala. Valmiv ala on vaid aga esimene versioon sellest. Minu soov oleks, et hoonetes, kus veel neid alasid ei ole, saaks need loodud, ja hoonetes kus on, saaks need alad kaasajastatud/laiendatud."


"Igasse ülikoolihoonesse suured ja mugavad 24/7 kasutatavad õpi-ja puhkealad."

Image

Mattias Kaspar Krõlov


"Olen viimased aasta aega olnud keemia instituudi üiõpilaskogus ning see on mulle väga meeltmööda olnud, mistõttu tahaksin uuel aastal jätkata. Lisaks olen varasemalt olnud ka Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi juhatuse liige, kus olin pool aastat suhtekorraldaja rollis ning aasta esimehena."


"Tahan, et tudengid oleksid jätkuvalt hästi esindatud ning nende soove kuuldaks. Lisaks sooviksin oma panuse anda ja võimaldada võimalikult paljude tudengite häälte kaasamist nii instituudi ellu kui ka meie õppekava arengusse."


"Kaotaksin ülikoolilt igasugused rahalised mured. Et kõik teadlased saaks oma grantidele kinnitust ning tudengid saaksid ka edaspidi tasuta õppida (ja võibolla ka tasuta süüa)."

Image

Paul Erik Olli


"Ma ei karda öelda julgelt oma arvamust, sest arvamuste paljususes mattub ebakindel ja vaikne hääl taustamürasse. Mulle meeldib tudengitega üks-ühele suhelda, sest nii saan kõige parema ettekujutuse, mida tudengid arvavad. Võite alati tulla rääkima või kirjutada. Ülikool ja keemia instituut on saanud mu põhiliseks koduks nii töös kui õppimises ning tahan neid kohti kõigi jaoks paremaks muuta. Mul on juba aastane kogemus keemia instituudi esindajana ning olen teadlik, mis kohustusi ja võimalusi instituudi esindaja roll endas hõlmab. Lisaks on mul kogemus Prantsusmaa teadusasutuses ning olen näinud, milliseid lahendusi rakendatakse probleemidele mujal."


"Olen aktiivne tudengi ning soovin, et kõik tudengid teeksid rohkem häält seal, kus nende hääl loeb. Tähtsal kohal on tudengite teadlikkuse ja kaasatuse tõstmine ülikooli poliitikaelust. Paljud ei ole teadlikudki, mis tudengeid mõjutavaid otsuseid tehakse ning kuidas saavad tudengid ise selles kaasa rääkida. Teiseks õppekava- ja ainete muutmine seal, kus on puudujääke ning kus see on võimalik. Õppeainete muutumatuna püsimine ei tähenda, et õppeainega oleks kõik hästi, vaid vastupidi, et on stagnatsioon. Ma näen, et on vaja teha muudatusi. Kolmandaks tudengite toimetulek, mis on viimaste aastate kuum teema ning ilmselt ei vaja pikemat selgitust."


"Ideid on mitmeid, kuid kui on vaid üks soov, siis peaks ette võtma midagi suurt. Võttes eeskuju välisriikide teadusasutustest, võiks Tartu Ülikoolil olla nii tudengite kui ka töötajate jaoks ühine söögikoht, kus Ülikool subsideerib mingi osa toidu hinnast. Tasuvuse ja klientkonna suurendamiseks võiks kaasata projekti ka teisi lähedalasuvaid teadus-ja õppeasutusi koos töötajate ja tudengitega. Üks asukoht võiks olla maarjaväljal, teine näiteks kesklinnas. Eeldatavat populaarsust näitas sügisene pilootprojekt, kuid klientkond võiks olla laiem kui ainult tudengid."

Image

Rasmus Rohtla


"Tartu Ülikoolis olen veetnud juba päris mitu aastat ja on päris selgeks saanud, kuidas siin ülikoolis asjad töötavad. Eriti on tuttav mulle olukord Keemia Instituudis. Samuti olles vedanud TÜKSi kokku u 1.5 aastat (nüüd hakkas taimer uuesti käima) olen üliõpililasi esindanud läbi selle seltsi väga palju kordi."


"Kõige tähtsam minu jaoks on õppeainete kvaliteet ja tudengite rahaline toetamine (stipendiumid)."


"Tudengitele suunatud rahastus (eriti lõputöö raames)."

Image

Heleen Saarse


"Alustaksin TÜÜEs sügisel neljandat aastat. Seega on mul juba kogemus instituudi ja tudengitega koostöö tegemises. Olen aktiivne ning oma eriala on mulle südamelähedane ja seetõttu olen valmis oma panust instituuti andma."


"Mulle on olulised õppekvaliteet ning instituudi ühtsustunne. Soovin, et meil oleks parim matemaatika- ja statistikaharidus ning iga meie tudeng tunneks end kui kodus."


"Väga igav vastus, aga annaks ülikoolile raha juurde. Siis ei jääks uuendused vähemalt materiaalsete asjade taha."

Image

Anet Ilustrumm


"Tere!

Mu nimi on Anet Ilustrumm ja ma õpin matemaatilise statistika bakalauruse esimesel kursusel. Ma olen hea üliõpilasesindaja, sest ma olen väga kohusetundlik oma töös ning tegemistes. Mulle meeldib aidata teisi ja olla toeks mind ümbritsevatele inimestele. Mul ei ole küll varasemat kogemust sellisel alal, kuid ma arvan, et see oleks hea esimene võimalus kogemust saada ja seeläbi siis ka areneda inimesena. Lisaks sellele on mul ka suur huvi, et saada teadmisi ja areneda. Seeläbi saaksin jagada teistele ka oma mõtteid ja ideid!"


"Kuna ma õpin matemaatilise statistika erialal, siis eelkõige tahaksin tõsta teadlikust teistes inimestes sellest erialast. Enne seda eriala õppima tulemist ma isegi ei teadnud, et selline suund olemas on. Seega selle eriala tutvustamine ja niinimetatud turundamine tooks juurde neid, kes seda õppima tulla tahaks. Meil siiski on puudus inimestest, kes õpiks statistikat. Samamoodi inimestele, kes juba seda õpivad, tahaksin kutsuda rohkem ülikooli rääkima isikuid, kes selles valdkonnas juba töötavad, et laiendada silmaringi, mida kõike selle erialaga tulevikus peale saab hakata."


"Ma muudaksin seda, et ülikoolis olevates ainetes hakataks rohkem kasutama (ja ka lubama) üliõpilaste koostööd. Koos jõutakse kaugemale ja tulevikus on väga suur vajadus osata meeskonnatööd. Koostööd teha, et lahendad probleeme, ei ole patt. Kuigi sellest jäetakse kohati selline mulje."

Image

Helene Loorents


"Olen matemaatika ja statistika instituudis nüüdseks õppinud juba 2 aastat. Vaadates enda ümber õppivaid tudengeid kui ka enda kogemustele põhinedes, näen MSIs nii tugevusi kui ka murekohti, mille lahendamisel üliõpilasesindusega liitudes sooviksin kaasa aidata."


"Kuna meie instituudis on tudengite väljalangemisprotsent üsna kõrge, siis kindlasti see oleks üks teema, millega sooviksin tegeleda. Samuti näeksin end korraldamas üritusi, et tudengitele sessiaegadel ja ka muudel hetkedel veidi meelelahutust õppimise kõrvale tuua."


"Ülikoolis õppimine võib tunduda raske, eriti MSI instituudis, kuid kui mul oleks võlukepp, siis ma sooviksin, et kõik MSI instituudis õppimist alustanud tudengid jõuaksid enda õpingutega lõpuni."

Image

René Piik


"Olen meie esindajana teinud õppekvaliteedi parendamiseks tööd juba terve aasta ning loodan, et saan sama rada pidi jätkata veel pikalt. Muresid, mis jääks ilma tudengite sekkumiseta lahendamata, kerkib alatasa ning mu eelmise mandaadi vältel saadud kogemused ja tutvused on asendamatu hüppelaud meie õiguste ja huvide eest seismiseks.

Minu side ülikooliga ei katke tuleva õppeaasta lõpus. Jään siia kauemaks ning võite arvestada, et ma ei piira end ega oma tegevusi kevadsemestri lõpus terendava lõpetamisega.

Viimaks, olen aktiivne ka väljaspool TÜÜEt. Olen kaks sügist järjest korraldanud matemaatika- ja statistika instituudi perele õppeaasta avapidu, olen (esindaja tööst sõltumatult) regulaarselt kontaktis Helsingi Ülikooli üliõpilasesinduse liikmetega ning käin regulaarselt Piro baaris."


"Meie õppekeskkond ja meile pakutava õppe kvaliteet ei püsi õhust ja armastusest heal tasemel. Taseme säilitamiseks tuleb näha vaeva ja selle parandamiseks tuleb olla kriitiline ülikoolis toimuvate muutuste ja stagneerumiste osas. On oluline, et meie tagasisidet päriselt kuulda võetaks ja et tudengid ei kulutaks energiat ajale jalgu jäänud ainetele. Kahjuks pole ÕISi kaudu tagasisidestamine selleks piisav: ka kõige väiksemate muudatuste ellu viimine nõuab sageli suurt vaeva ja pikka jonni.

Koostöös ülejäänud valdkonna esindajatega oleme pannud tudengite sõna kõlama (muuhulgas) nii loodus- ja täppisteaduste õpetajate koolitamise, kooli- ja tööelu tasakaalu kui ka Kõrgem matemaatika 1 probleemide osas. Kõik need teemad - ja mistahes teil endil veel mõtteis mõlgub - on minu südameasjuks."


"Peaksime tulemusstipendiumite jaoks koostatavaid paremusjärjestusi moodustama esimeses õppeastmes igal õppekaval eraldi, mitte üle kogu valdkonna. Ka parima tahtmise juures jaotuvad eri õppekavadel keskmised tulemused erinevalt. Pole aus, et rangema hindamisega kavadel õppijad jäävad stipendiumitest ilma, sest mujal on kas ained kergemad, hindamine leebem või immatrikuleeritud tudengeid lihtsalt rohkem."

Image

Marcella Laura Polverino


"Olen Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi uus alustav president ning oman eelnevat juhtimiskogemust Rändava bioklassi koordineerimise näol. Juhiomadustelt olen tolerantne, rahulik ja sihikindel ning tiimiliikmeid toetav. Olles osa TÜÜE-st saaksin võimaluse inspiratsiooni koguda, vahetada mõtteid ning ideid uute inimestega, seeläbi anda oma panus instituudi tudengite toetamiseks ning asjade paremaks toimimiseks."


"Minule kui üliõpilasesindajale on kõige olulisem tegeleda õppekava ja selle struktuuriga ning vaimse tervisega seotud teemadega."


"Tõstaksin rohkem esile vaimse tervise olulisust."

Image

Aleksandra Lupp


"Ma olen olnud aktiivne liige Bioteaduste Üliõpilaste Seltsis, kus juhtisin õppekvaliteedi töögrupi tegemisi. Seltsis olen omandanud juhtimise baasoskused ning piisavad teadmised TÜMRI õppekavadest ja õppe murekohtadest. Arvan, et sobin üliõpilasesindajaks hästi, sest mulle pakub huvi instituudi tegevus ja mul on soov iseend arendada. Lisaks olen ma hooliv, koostööaldis ja võtan oma kohustusi tõsiselt."


"Õppekava ja õppega seotud murekohtadega tegelemine ja neile lahenduste leidmine kõnetab mind kõige enam. Soovin anda oma panuse instituudi õppekvaliteedi tõstmisele ja selle hoidmisele."


"Võlukepiga looksin TÜMRI madala õppeedukusega loengupõhistele ainetele õppeassistendi positsiooni, kus tudeng ja õppejõud saavad koostööna muuta õpet efektiivsemaks."

Image

Anita Lipu


"Kuna olen TÜMRIs veetnud kolm toredat aastat, siis tean, mis kohad vajaksid rohkem tähelepanu ning kuidas murekohti parandada. Põhikoolist gümnaasiuni lõpuni tegelesin kooli õpilasesinduses, hetkel olen aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi liige. Ma naudin uusi väljakutseid ning usun, et mu kogemus TÜMRI tudengina teeb minust hea üliõpilasesindaja."


"Mulle on kõige olulisem õppekavade parandamine, eriti on mulle südamelähedane molekulaar- ja rakubioloogia suunal õppivate bioloogiatudengite õppekava, kuna selle õppekava olen ise läbi teinud. Samuti soovin, et suhtlus tudengite ja õppejõudude vahel muutuks aktiivsemaks ning et tudengid saaksid kergelt tuge ja abi, kui nad seda vajavad."


"Teeksin nii, et sessi ajal poleks kõik eksamid korraga."

Image

Quazi Saimoon Islam


"Over the past few years of my PhD studies, I have been personally developing my leadership skills and garnering experience in trying to manage teams and projects. As a result, I have been in touch with doctoral students at Tartu Observatory and have tried to facilitate their research work as much as possible. I have grown to empathize with my fellow students' problems and I believe that it gives me the best chance to provide a voice towards the issues they may face and also provide insights to the needs of the students."


"My top priorities would be to simply act as a conduit to present a collective voice for the students in my institute and presenting their issues in an organized, rational manner."


"I suppose I would try to improve the collaboration between different institutes and make it easier to contribute to common research goals together."

Image

Andres Sakk


"Soovin jätkata tehnoloogiainstituudi üliõpilasesindajana selleks, et tegeleda arvutitehnika bakalaureuseõppekava parendamisega."


"Üliõpilasesindajana hoolin ma kõige rohkem õppekvaliteediga seotud teemadest. Õppekava ülesehituse kujundamisel peaks kaasama rohkem tudengite tagasisidet ja kõikide õppeainete sisu peaks olema kasulik tudengi arenemisel oma ala spetsialistiks."


"Vähendaksin auditoorse õppetöö mahtu ja asendaksin need seminaride, praktiliste tööde, iseseisva tööga."

Image

Stepan Strelchenko


"I'm familiar with the Student Union and had experience being a student representative. I participated in council meetings and learned how the study process is organized at the Institute of Technology. Moreover, I had experience communicating with students from different years in the Science and Technology program and gathering and implementing their feedback."


"First priority is improving my curriculum and the general atmosphere based on students' feedback. I would like to create a friendly and supportive atmosphere in the institute and help all students accommodate. Finally, I would like to improve the quality of education and make courses more convenient to study. Moreover, some courses contain irrelevant and old information, given with mistakes sometimes. That is why I want to draw attention to that and thus increase the level and quality of education at the university."


"I would improve the inclusivity, so that every student would be treated equally, and students' opinion will have higher weight."

Image

Baiba Brūmele


"During my 4 years at the Institute of Technology, I have faced several problems myself and heard about many more from my fellow students. I am not scared to speak about them and would love to be given an opportunity to share my ideas how to solve them."


"PhD students are an important part of the Institute of Technology and my top priority would be to make sure our ideas are not ignored."


"I would provide unlimited funding to all of the institutes."

Image

Veronika Podliesnova


I have excellent communication skills, leadership qualities, responsiveness, dedication, organizational skills, and commitment. I aim to advocate for my peers, represent their interests, and drive positive change within the university."


"1) Represent international students' direction at UT.
2) Advocate for the problem of underfunding of higher education.
3) Introduce corrections in organizational moments of courses/program in our faculty.
4) Providing several tuition-waiver places for Ukrainian students for the next academic year."


"Prioritize mental health and wellness programs for students."

Image

Katariina Kurina


"Mind päriselt ka huvitavad kaastudengite mured ja rõõmud. Mulle meeldib kuulata, arutleda ja mõelde, kuidas olukorda paremaks teha ja siis ka tõsiselt korda saata. Lisaks olen juba paar aastat üliõpilasesinduses olnud, mis on andnud mulle sügavama arusaama ülikooli struktuurist ja tööpõhimõtetest."


"Üldiselt on mulle südamelähedaseimad olnud õppekvaliteeti puudutavad teemad. Viimasel ajal ei saa aga kuidagi mööda vaadata ka kõrghariduse rahastamisest, mis on järjest süvenev probleem. Kvaliteetne kõrgharidus peaks siiski kõigile olema kättesaadav."


"Hästi kihvt oleks, kui esimesel ülikooli aastal ei peakski sisse astuma mingile kindlale erialale, vaid saaks proovida erinevate suundade õppeaineid. Nii kuluks esimene aasta eneseleidmiseks ja avastamiseks, mida Sa üldse teha tahad, hiljem saaksid aga keskenduda juba täiega valitud suunale."

Image

Brigitta Taling


"Mind huvitab üliõpilaste käekäik ja see, et alati saab paremini. Minu poole võib alati murega pöörduda, aitan kuidas oskan ja kui ei oska kindlasti leiame selle, kes oskab ja lahendus leidub alati. Jätkates tüües saaksin edaspidigi tudengite hüvede ja õiguste eest seista!"


"Õppekvaliteet ja õpikeskkond. Need on kaks põhilist asja mis mõjutavad üliõpilast. Kui üliõpilane on toetavas keskkonnas siis tal on kergem hakkama saada. Sama ka õppekvaliteediga, kui aine on läbimõeldud igast küljest siis selle läbimisel tekib vähem raskusi."


"Üliõpilaste õppetoetused oleksid tänapäeva toimetuleku kohased."

Image

Nele-Rita Põldma


"Arvan, et minu suurim tugevus esindajana oleks koostöövalmidus ja suhtlemisoskus. Ligi 4-aastane kogemus YFU Eesti vabatahtlikuna on muutnud mind julgeks tiimimängijaks, kes ei karda oma arvamust avaldada, ent arvestab seejuures ka teiste ideede ja nägemustega. Olen lahendustele orienteeritud ja leian, et kui mul on võimalus anda oma panus instituudi käekäigu ja õppetöö edasiarendamisse, oleks patt seda kasutamata jätta!"


"Bioloogia- ja elustiku kaitse baka 3. kursuse tudengina on minu põhifookus õppekvaliteedi täiustamisel – õppekava uuendamine ning pidev progress on aluseks uute, veel innukamate bioloogide järelkasvuks. Bioloogia õppekavas tõstataksin seetõttu esimesena õppeainete mahu ainepunktidega vastavusse viimise ning väiksemahuliste ainete ühendamise teemad."


"Eks ikka rahastust – tahaksin võimaldada Tartu Ülikooli tudengitele seesuguse laenu- ja toetussüsteemi, et kellegi haridustee ei peaks rahapuuduse tõttu kannatada saama; samuti tahaksin tõsta teadusrahastust, et laboris töötavad tudengid saaksid oma panuse eest ka väärilist palka."

Image

Agnes Rosenberg


"Olles juba paar aastat TÜÜEs tegutsenud tunnen, et ülikooli tööprotsessid on mulle selgeks saanud ja suudan seda ka tudengite esindamisel ära kasutada."


"Mulle on kõige olulisem tudengite heaolu ja nende hääle kuuldavaks tegemine."


"Suurendaks rahastust."

Image

Anni Petron


"Olen väga avatud inimene ning võrdlemisi laia suhtlusringkonnaga. Saan oma kursusekaaslastega väga hästi läbi ning saan kindlasti nendega koostöös oma instituudiga seotud küsimuste osas head arvamust avaldada. Minu jaoks ei ole ürituste korraldamine võõras ning minu instituudi inimesed saaks kindlasti hästi esindatud."


"Tahaksin anda panuse, et õppeainete maht oleks vastavuses EAP-de arvuga, et õisis olev info(ka tunniplaan) oleks vastavuses päriselt toimuvaga ning, et mu kaastudengid saaksid oma muresid kurta nii, et need päriselt kuuldavaks saaksid."


"Tõstaksin tudengite toimetulekutoetust ja annaksin kõikidele tudengitele, kelle õppehooned ei asu kesklinnas, väga soodsa või isegi tasuta Tartu linna ühistranspordipileti (või siis tooks ellu üliõpilaste koolibussi)."

#juhtimine #ülikoolist
teine volikogu istungi pilt

Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

#tudengile #ülikoolist
TÜÜE silt seinal

Alanud on kandideerimine üliõpilasesinduse juhatusse