Koroona, tudengid ja meedia

Kahtlemata on ajakirjanduse roll jälgida ühiskonnas toimuvat kriitiliselt ja teatavasti lubab juhtkiri vastupidiselt tavapärastele ajakirjandusreeglitele väljaande või selle ainuautori põhjendatud hoiakuid kriitiliselt ka väljendada. Tudengiväljaanne 4jaleht avaldas 12. mail ilmunud juhtkirjas pahameelt üliõpilasesinduste ning äratuntavatele sündmustele põhjendamatu negatiivsusega viidates ka Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse vähese võitluse üle meedias tudengite lähiõppe nimel.

Sotsialiseerumisvõimaluse puudus kaugõppe ajal on enamiku tudengite murekoht. Lähiõppele minemise soovi tervise arvelt pole aga üliõpilasesindusele väljendatud. Hambad ristis püütakse ikka meeles hoida, et nii üliõpilaste endi, nende lähikondsete ja õppejõudude seas on riskigrupis inimesi, kes pole veel vaktsineeritud ning kelle elu ja tervis liigkiirustades ohtu seataks. Valdavalt on üliõpilasesinduseni aga jõudnud tudengite ebakindlus õppe jätkumise vormi osas, mille pinnalt tegi TÜÜE ülikoolile ettepaneku loobuda igakuiselt nakatumisnäitajate põhjal otsustamise strateegiast.

Ehkki distantsõppeks on paljud üliõpilased läinud tagasi koju, on lähiõppe taastumise võimaluse tõttu hoitud alles oma üüripinnad Tartus. Samas on tudengite peamine sissetulekuallikas, teenindussektor, olnud suures ulatuses suletud ning ilma stabiilse sissetulekuta ei ole kohatasu maksmine mõistlik.

Üliõpilasesindus esitas ülikoolile põhjendatud palve teha otsus, mis kehtiks semestri lõpuni. Ülikooli juhtkond otsustas hetkenäitajatest lähtuvalt semestri lõpuni kestva distantsõppe kasuks 27. aprillil, mis tehti üliõpilastele teatavaks 3. mail. Samas on jäetud ruumi mööndustele praktiliste õppeainete läbiviimiseks, nagu näiteks praktiline ajakirjandus.

Lisaks kindlustunde tagamisele on TÜÜE fookus olnud sellel, et üliõpilaste õigused õppekorralduslikus eriolukorras oleksid kaitstud: et muudatustest ainekavades teavitataks neid piisavalt palju varem; et hindamisskaalat ei saaks muuta eriolukorra egiidi all mitteeristavast eristavaks; et kõik erandid piirangutes oleksid põhjendatud ja õiguspärased. Seda kõike on tehtud koostöös ülikooli juhtkonnaga.

Üliõpilaste ja ülikooli dialoog käib sellekohastes otsustuskogudes ning meedia vahendus selleks peab olema väga põhjendatud. Üliõpilasesinduse seisukoht on, et eriarvamuste lahendamisel on oluline kõigi poolte rünnakutevaba ja lahenduskeskne suhtumine. Kes soovib konfrontatiivsemat lähenemist katsetada, võib ise üliõpilasesindajaks kandideerida ehkki enamikku üliõpilasesinduse organitest on see selleks aastaks läbi. Samas on 23. maini võimalik olemasolevate kandidaatide seast valida oma eelistus ning lähenemas on ka uue juhatuse valimised.