Hea üliõpilane!

Aprillikuu lõpuks oleme uue reaalsusega mõnevõrra harjumas. Kuigi sarnaselt üliõpilaskonnale kogeme ka esinduses väsimust ja pinget, oleme leidnud rutiini ja kujundanud töö ümber nii, et saaksime ka selles kummalises olukorras täita oma põhieesmärki — esindada üliõpilasi.

Aprill on meie jaoks aasta kiireim kuu ka teises olulises võtmes, nimelt peame leidma oma praegustele tublidele esindajatele järelkasvu ning täitma ära ligi 150 kohta esinduses. Vaatame nüüd koos otsa kõigele, millega möödunud kuu vältel ametis olime.

Eriolukorra algusest aprilli keskpaigani kogusime agaralt tagasisidet e-õppele

Meieni jõudsid kokku enam kui 500 üliõpilase arvamused ja seda tragide erialaorganisatsioonide, kursusevanemate ja teiste innukate tudengite abiga. Kõige levinumad probleemid edastasime nii ülikooli juhtkonnale kui ka instituutide juhtidele ja programmijuhtidele.

Hüppeliselt kasvanud töökoormus, mis on kurnav ning võib viia läbipõlemiseni

Muret tekitasid:


Ebaselgus õppeainete korralduses

E-seminaride ning interaktiivset arutelu võimaldavate õppemeetodite vähesus

Innustame kõiki meile märku andma, kuidas olukord nüüdseks muutunud on ning millised mured veel kimbutavad (tyye@ut.ee). Sel perioodil oleme veel enam kui varem saanud aru, et õppekvaliteeti saab parandada õppija ja õpetaja konstruktiivse koostöö kaudu ning loodame, et eriolukord õpetab mõlemat osapoolt võtma teise perspektiivi – me kõik kohaneme ja anname endast parima.

Lõpuaktus

Usume, et tegelikult mõlgub nii mõnegi lõpetaja mõttes see, kuidas praeguses olukorras tunda end lõpetamise päeval endiselt eriliselt. Kuigi füüsilisel kujul aktuseid meie kõigi tervise hoidmiseks ei toimu, anname endast parima, et töötada välja virtuaalaktus, mis pakuks ikkagi piduliku elamuse ja paneks sümboolse pitseri ülikooliõpingute ühele etapile.

Doktoriõpe ja ülikooli karjäärimudel

Lisaks eriolukorra õppeteemadele mahtus meie tegemistesse ka paras annus doktoriõppe arutelusid. Haridus- ja Teadusministeerium kirjeldas kuu alguses oma reformiplaane ning 6. aprillil pidasime selleteemalise vestlusõhtu maha ka TÜ personaliosakonna juhataja Kristi Kuninga ja teadusprorektori Kristjan Vassiliga. Muutustega seonduvalt oleme pea kogu semestri vältel tagasisidestanud ülikooli uut karjäärimudelit, mis muudab võimalikuks edutamise ning kannustab loodetavasti noori teadlasi end akadeemiaga siduma. Kui soovid nendel teemadel kaasa rääkida, anna meile julgelt märku!

Kuidas sina kaasa lüüa saad?

Jõudsime lõpuks kõige olulisema osani: kui tunned, et Sinuski on entusiasmi seista enda ja kaastudengite heaolu eest ning teha ära suuri asju juba õpingute ajal, siis kandideeri üliõpilasesindajaks! Vastutasuks saad väärtuslikud kontaktid, suure sõprusringkonna ning kasuliku kogemuse kogu eluks. Aga kuidas ma kandideerin?

  • Kandideerimisperioodi lõpeb 8. mail kell 23.59.
  • Kandideerida saad nii oma instituudi kui ka valdkonna üliõpilaskogusse. Loe täpsemalt siit.
  • Kui üksi tundub mõte kuskile kandideerimisest hirmus, haara sõber kaasa ja proovige koos ära! Alati saad meilt ka juurde uurida, mis see kogemus endast kujutab.
  • Miks sa peaksid kandideerima? Loe, mida ütlevad meie praeguseid esindajaid:

“Tunnen, et see kõik on silmaringi avardav ning olen ülikooli kohta tervikuna väga palju õppinud.”

Linda Tender, humanitaarteaduste valdkonna üliõpilasesindaja, maailma keelte ja kultuuride kolledži üliõpilasesindaja

“Iga tudeng saab esindajana anda väga väärtuslikku sisendit ülikooli paremaks muutmiseks ning ei pea kartma oma arvamust avaldada.”

Merli Ilves, Loodus-ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduse instituudi üliõpilasesindaja

“Esindajaks olemine on andnud mulle võimaluse kaasa rääkida nii enda õppekava arendamises kui ka täiesti uue õppekava loomises.“

Mona Sõukand, sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindaja

“Üliõpilasesindus on väga hea võimalus enesearendamiseks ning suurte tegude teostamiseks juba ülikooli ajal.“

Darja Sotnikova, meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilasesindaja

Pärast kandideerimisperioodi on sul teine tähtis ülesanne – otsustada, kes on kõige õigem inimene sinu huve instituudis ja valdkonnas esindama! Jälgi meie suhtluskanaleid ja püsi kursis.

Vestlusõhtu

4. mail kell 16 kohtume, et maha pidada virtuaalne vestlusõhtu TÜ tagasisidesüsteemi teemal. Mõtle küsimustele, mis sul hingel on ning mida tahaksid teistegagi põrgatada – ehk oled arutlenud tagasiside anonüümsuse 

ja konfidentsiaalsuse üle, ehk tahaksid õppida, kuidas tagasisidet paremini anda ja vastu võtta.Taustteadmine ei ole tarvilik ja oodatud on nii julgust koguvad kuulajad kui ka innukad sõnavõtjad. Loe lähemalt siit.

Tekkis meie tegemiste vastu huvi? Juba peagi saad sinagi TÜÜEga liituda. Loe täpsemalt siit.

Ilusat maikuud soovides

TÜ üliõpilasesindus