Head üliõpilased!

Hea meel on tõdeda, et nii kevadsemestri kui õppeaasta lõpp on juba käegakatsutav ja vaja on vaid jaksu viimasteks pingutusteks enne suve, mis loodetavasti laseb ka mõnusalt ja vabalt ringi liikuda ning sotsiaalne olla. 

Üks tegusamaid kuid aastas on TÜÜE jaoks kahtlemata maikuu ja siinkohal võtamegi kokku meie peamised toimetamised.

Uued tuuled

Maikuu on semestri ja õppeaasta lõpu ootuses olnud ühtviisi helge, aga kohati ka keeruline ja tempokas. Kevadiste eksamite ja lõputööde kõrval on nii TÜÜE töötajate kui üliõpilasesindajate tähelepanu pälvinud eelkõige järgmise aastaringi üliõpilasesindajate valimised ning samuti on TÜÜE uue ajastu ootusärevuses — sel kevadel on muutuste nimekirja lisandunud ka TÜ üliõpilaskonna esimehe valimine.

Järgmise õppeaasta valdkondade ja instituutide üliõpilaskogu liikmed on tänaseks selgunud ning läbitud on ka esimene koolitus tutvustamaks nii Tartu Ülikooli kui selle üliõpilasesinduse tööd ja struktuuri. Valimistulemustega on võimalik tutvuda siin ning õige pea, 1. juulil, mil algab uute esindajate mandaat, on nad leitavad juba ka “esindajate” rubriigis. Soovime kandidaatidele palju häid mõtteid ja jaksu nende realiseerimisel!

TÜÜE 100

Sada aastat tagasi, 1920. aasta 17. mail toimus Tartu Ülikooli peahoone aulas koosolek, mis pani aluse esimesele üliõpilaste huve ja õigusi esikohale seadvale organisatsioonile Üliõpilaskonna Edustus. Esimene ajend selle kokkukutsumiseks oli üliõpilaste võrdne kohtlemine olenemata sotsiaalsest taustast, soost ja rahvusest. Läbi aegade on mõned põhjused jäänud samaks, kuid juurde on tulnud ka palju muid ülesanded. Näiteks täna räägib TÜÜE aktiivselt kaasa Eesti hariduspoliitika kujundamises.

Ehkki suurt pidustust korraldada ei õnnestunud, siis päris ära see siiski ei jää ning toimub detsembrikuus. Lisaks ilmub tähtpäeva puhul ka TÜÜE ajalugu tutvustav põnev raamat, mille on koostanud ajaloomagistrant ja üliõpilasesindaja Toivo Kikkas ning projektijuht Janet Laidla. Ühe peatüki on avaldanud ka ülikooli ajakiri Universitas Tartuensis ning seda saate lugeda siin.

Kriisiolukord ja e-õpe

Maikuu tõi ka kriisiolukorra lõpu ja olulisi leevenimisi eriolukorrast tulenevates piirangutes. Sellegipoolest tasub suurtesse kogunemistesse suhtuda ettevaatusega, mistõttu on Tartu Ülikool asunud ette valmistama ulatuslikku analüüsi kriisiolukorra õppetundidest ning õppekorralduse muudatusi võimaliku e-õppe jätkumiseks sügisel. Analüüsi viib läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ning esimesed lähteülesanded on neile juba edastatud.

Millised on prognoosid sügisese õppetöö jätkumiseks, arutlesime koos TÜ rektor Toomas Asseriga 29. mai vestlusõhtul Delta keskuses. Muu hulgas puudutasime ka kolmandatest riikidest välistudengite Eestisse õppima tulemise piiranguid ning siinkohal on oluline mõista, et vahetusõpilaseks tulemise ja minemise lepingud on kahepoolsed. St, et kui riik ei lase sisse välistudengeid, on tõenäoline, et meie üliõpilased ei pääse ka neisse riikidessse, millele ise piiranguid seame. Vestlusõhtut on võimalik järele vaadata siin.

Lõpuaktused

Epidemioloogilist olukorda arvesse võttes otsustati ka lõpuaktused läbi viia virtuaalselt. Enda instituudi aktuse aja leiad siit

Sellega on Tartu Ülikool eeskujuks eelkõige meie kõigi tervist silmas pidades, kuid lihtsustab ka nii tudengite kui nende lähedaste osavõttu tseremooniast, kuna ülikooli tullakse õppima üle Eesti. Lisaks ehitakse ära ülikooli peahoone, mille ees saavad lõpetajad omale ise kauneid lõpupilte tegemas käia ning lisada neile hiljem frame’i, mille ülikool lõpetajatele  Facebook’is teeb!

Tekkis meie tegemiste vastu huvi? Juba peagi saad sinagi TÜÜEga liituda. Loe täpsemalt siit.

Ilusat maikuud soovides
TÜ üliõpilasesindus