TÜÜE septembris

Üliõpilasesinduse töö on ikka ja endiselt üliõpilaste huvide kaitse. Jätkuvalt osaleme kõigis ülikooli otsustuskogudes, et tagada üliõpilast puudutavate regulatsioonide ja otsuste tudengisõbralikkus. Soovime, et tudengil säiliks tahe õppida.
Väärtustame üliõpilasesindajaid, sest ilma nendeta oleks meie nägemine ja kuulmine piiratud. Korraldame üritusi ja tunnustame meie liikmeid, sest soovime, et esindajal säiliks tahe esindada.
Ka oma meeskonda oleme laiendanud. Võtsime kampa tõlgi, kes aitab meid suhtluses välistudengitega, ja arendusnõuniku, kes tegeleb toredate ja kaasavate ürituste korraldamisega. Lisaks nende liitumisele on toimunud ka üks vahetus. Üle kaheksa aasta TÜÜEsse panustanud senine poliitikanõunik Marge Vaikjärv sai sel aastal oma arstikraadi ja läks uusi väljakutseid püüdma. Nüüd on meil ka uus poliitikanõunik.

Marlen Laanep

Marlen Laanep

Marlen aitab nii kirjaliku kui sünkroontõlkega kaasa selgemale suhtlusele välistudengitega

Õnnely Roos

Õnnely Roos

Õnnely toetab juhatust ja esindajaid üliõpilaste esindamisel ja hariduspoliitika kujundamisel

Kristin Nugis

Kristin Nugis

Kristin kuulub filosoofia ja semiootika instituudi üliõpilaskogusse ning nüüdsest ka arendusnõunikuna TÜÜE büroosse

TÖÖ JA VILE

Toimus esimene volikogu koosolek

Volikogu uue koosseisu esimene koosolek toimus 10. septembril, mil sai üksteisega tutvutud ning paika pandud tulevaste kohtumiste ajad. Tänu uuendusele lisada sellest õppeaastast üliõpilasesinduse ridadesse tõlk, sai võimalikuks ka välistudengite kaasamine volikogu tegemistesse.
Volikogu koosneb valdkonna üliõpilaskogude liikmetest. Leia enda valdkond ja võta nendega julgelt ühendust, kui tunnetad valdkonnaülest murekohta.

Kõrghariduse ja teadusarenduse rahastus

14. septembril toimunud meeleavaldusel panime seljad kokku EÜL-i, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Teaduskoja ja teiste üliõpilasesindustega ning nõudsime riigilt teadusrahastuse ühe protsendini ja kõrghariduse rahastuse 1,5 protsendini tõstmist SKP-st. TÜÜE esimees rõhutas kohapeal peetud kõnes teaduse ja kõrghariduse asendamatut olulisust koroonakriisiga toime tulemisel.

29. september premeeris meid saavutusega — vabariigi valitsuse koostatud 2021. aasta riigieelarve eelnõu näeb ette teadusrahastuse kasvu ühe protsendini sisemajanduse koguproduktist, kasvab kõrghariduse rahastamine.

Alates 2018. aastast oleme end teemasse sisse lugenud, korraldanud mitmeid arutelu- ja teemaõhtuid, vestlenud kõrghariduses töötavate inimestega nii kodu- kui välismaal, väisanud ja korraldanud toetus- ja meeleavaldusi ning veetnud unetuid öid artikleid kirjutades. Kuigi alati võiks tahta veel paremat tulemust või oodata suuremat absoluutsummat, on otsus siiski märk üliõpilasliikumise algatusel toimuvatest päris muutustest!

TÜÜE ülikooli otsustuskogudes

Septembri keskel arutasime rektoraadiga senati materjale — valdkondlike arengukavade täitmist, rektoraadi tulemuseesmärke ning ülevaadet juhtimis- ja töörahuloluuuringutest. Juhtisime tähelepanu ülikooli koroonareeglitest kinnipidamise olulisusele, maskide kättesaadavaks muutmisele ning digitaalsete õpivõimaluste tekitamisele eelkõige suure osaliste arvuga õppeainetes. Õppeprorektor lubas kaaluda suure osalusega ainete eritähelepanu alla võtmist.

Senatis algatasime arutelu õppekulude hüvitamise korra üle. Tegime ettepaneku vabastada õppetasu maksmisest täiskoormusega eestikeelsel õppekaval õppiv tudeng mitte ainult siis, kui tal on puue, vaid ka osalise või täieliku töövõimetuse korral. Seekord lükati ettepanek tagasi, ent lubati uuesti lauale panna siis, kui on läbitud täpsem kuluanalüüs.

Arenduse töögrupp

Selleks, et tõsisemate hetkede kõrval oleks ka lõbusat koosveetmise aega, on TÜÜEs arenduse töögrupp, kes korraldab üritustesarja “TÜÜE esitleb”. Üritustesari koosneb põnevatest vestlus-, lauamängu- ja filmiõhtutest. Ja koroona meid ei peata — iga kuu viimasel kolmapäeval on võimalik lõbusalt aega veeta ka virtuaalselt!

Kommunikatsiooni töögrupp

Et paljud üliõpilasesinduse sõnumid on pigem kasulikud kui meelelahutuslikud, on keeruline jõuda tudengini õpingutega mitteseostuvate platvormide, nt sotsiaalmeedia vahendusel. Seetõttu on kommunikatsiooni töögrupp võtnud ette toimetada TÜÜE füüsiliselt õppehoonetesse. You’ll see!!!

Õppekvaliteedi töögrupp

E-õpe, distantsõpe, online-õpe, virtuaalõpe, hübriidõpe, veebiõpe… Lõi peas pirni põlema? Liitu! Sel semestril keskendume uutele õpilahendustele, kuid vaatame otsa ka igapäevastele muredele nagu läbipaistmatu hindamine või maskide puudumine praktikumides. Lööme kaasa atesteerimistes-retsenseerimistes, aga vahel sööme ka lihtsalt pitsat ja arutame kõige üle, mida ülikoolis parandada.

Välistudengite töögrupp

Väistudengite töögrupi eesmärgid ja ülesanded on muutuvas pandeemiaolukorras väljakutsuvamad kui varem — peamine siht on luua selgust riigipoolsetes segastes sõnumites ning toetada välisüliõpilaste toimetulekut. Lisaks vahetame kogemusi ingliskeelsete õppekavade hindamise osas ning anname endast parima, et tagada kõrge õppekvaliteet kõikjal ülikoolis.

Doktorantide töögrupp

Ehkki paljude jaoks on doktorantuur kauge teema, on just doktorandid sel aastal TÜÜE fookuses. Nii ülikooli kui riigi tasandil ees ootavate reformide tõttu on praegu parim aeg öelda oma sõna sekka. Töögrupi seni toimunud kohtumistel oleme tegelenud eelmisel aastal läbi viidud tagasisideküsimustiku tulemustega, et näha muutusi juba rohujuure tasandil.

Väljasõit

Küünarnukitunne on oluline iga meeskonna toimimiseks ja et see ei katkeks, korraldame aeg-ajalt väljasõite koos üliõpilasesindajatega, kus käib nii töö kui vile. Kaks päeva Sokka puhkekeskuses mahutasid endasse loenguid digiarengu, keskkonna, välistudengite, vaimse tervise ja seisukohtade teemadel, aga ka sportlikke ja sotsiaalseid tegevusi. Vähemalt järgmiseks neljaks kuuks on tiimitunne garanteeritud!

KÄIMAS JA TULEMAS

Õpiväljund näitab teed

Miks on vaja lugeda sadade lehekülgede kaupa keerulisi teadusartikleid, kirjutada kümneid esseesid ja uurimistöid, arutleda lõpmatult seminaridel? Kõike seda on lihtsam teha, kui teame, mis on selle kõige mõte. Et teada, mis on tegevuse eesmärk ja mida me sellest saame, on igal õppeainel ja -kaval oma õpiväljundid ehk teadmised, oskused ja hoiakud, mille omandamise nimel me õpime.
Semestriülese kampaania projektijuht, TÜÜE vilistlane Marge Vaikjärv on võtnud ette selgitada tudengitele väljundipõhise õppe olemust artiklitesarja ja vestlusõhtute näol. Loe esimest artiklit
“Õpiväljund näitab teed” ja hoia silma peal UT ajakirja kõigil numbritel kuni jaanuarini. Vestlusõhtutel osalemiseks jälgi TÜÜE infokanaleid.

TÜÜE uuring

Kui palju teab tudeng üliõpilasesinduse tegemistest? Mis põhjustel otsib ta TÜÜEst abi? Miks ta ei otsi TÜÜEst abi? Kui paljud ja kes võiksid olla üliõpilasesindajad? Sina tead vastust, aga meie ei tea. Ja sellepärast tõmbab TÜÜE käima mitmekuulise uuringu just sedasorti informatsiooni saamiseks. Hoia silm lahti ja ole valmis meile oma seisukohti tutvustama!

VABA AEG

Discgolf’i- ja saunaõhtu

TÜÜE büroo töötajad püüavad sõgeda töötegemise kõrvale aeg-ajalt ka natuke lõõgastust mahutada ja võtta iga kuu ette midagi, mida üks meie seast teab ja tunneb ning teistelegi tutvustab. Sel korral kohtusime pisukeseks discgolf’i- ja saunaõhtuks Elvas.
Meie turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Silja on tõeline kettagolfi fänn. Oleks ainult rohkem aega, elakski vist korvide vahel. Selle kire pealt tutvustas ta mängu põhiolemust tervele tiimile ja koos tegime ühe võistlusringi. Et aga keha seni kasutamata lihaste märku andes kangeks ei jääks, tegime ka lõõgastava sauna. Mida uut ja põnevat toob järgmine kord, seda ootame ja vaatame!