Linda Tender

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilasesindaja
Maailma keelte ja kultuuride kolledži üliõpilasesindaja

Milline oli sinu eelarvamus esindajaks olemisest ning mida tähendab esindajaks olemine sinu jaoks täna?

Enne liitumist arvasin, ja isegi kartsin, et üliõpilasesindajaks olemiseks ei piisa vaid entusiasmist, vaid peab olema kursis kõige instituuti/valdkonda puudutavaga. Praeguseks olen mõistnud, et TÜÜEs on äärmiselt palju toredaid liikmeid, kes lahkesti ka minu teadmisi ja silmaringi avardavad ning tunnen enese igakülgset arengut.

Milliseid väljundeid sa esindaja tööst leidsid (erialane tegevus, isiklik huvi, kogemused)? Too palun mõni konkreetne näide väljakutsetest ja tulemustest, millega kokku puutusid.

Esindajaks olemise juures on kõige huvitavamaks osaks suhtlus nii teiste esindajate kui erinevate külalistega. Eredalt meenub vestlusring ülikooli juhtimisest, mil tundsin, et enam paremini ja kompaktsemalt ei saakski seda kõike esitleda. Tunnen, et see kõik on silmaringi avardav ning olen ülikooli kohta tervikuna väga palju õppinud.