Mona Sõukand

Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindaja

Milline oli sinu eelarvamus esindajaks olemisest ning mida tähendab esindajaks olemine sinu jaoks täna?

Ei olnud mingeid eelarvamusi, sest ei teadnud varem suurt midagi sellest, millega instituudi esindajad tegelevad. Hetkel tähendab esindajaks olemine seda, et olen keskmisest tudengist rohkem teadlik sellest, mis protsessid instituudis toimuvad ning mul on ka võimalus sel teemal kaasa rääkida ja hoida kätt pulsil, et muutused oleks kooskõlas ka tudengite huvidega.

Milliseid väljundeid sa esindaja tööst leidsid (erialane tegevus, isiklik huvi, kogemused)? Too palun mõni konkreetne näide väljakutsetest ja tulemustest, millega kokku puutusid.

Minu jaoks on see oluline, sest annab mulle võimaluse ka laiemalt näha, mida minu erialal tehakse. Instituudi nõukogu on koht, kus räägitakse ka sellest, kuhu minu eriala tulevikus liigub, millised on teadussuunad, millega instituudis tegeletakse. Näiteks on esindajaks olemine andnud mulle võimaluse kaasa rääkida nii enda õppekava arendamises kui ka täiesti uue õppekava loomises.