TÜÜE märtsis

Õpialade projekt sai rahastuse

TÜÜE ellukutsutud projekt uuendada õpi- ja puhkealasid sai positiivse vastukaja kohe alguses ning nüüd ka ülikoolipoolse rahalise toetuse. Projekti võttis üle Tartu Ülikooli Kinnisvaraosakond ning selle valmimise tähtaeg praeguse seisuga on sügisel. 

Õppeaasta alguses kaardistasid Helo, Õnnely, Trine ja Kristin TÜ õppehoonete erinevaid võimalusi puhke- ja õpialadeks, sealjuures ka ligipääsetavust lisavajadustega õpilastele mõeldes.

Tudengiäpp sai rohelise tule

Kuu keskpaik tõi häid uudiseid, sest taotlus soovitud tudengiäpi loomise toetamiseks sai positiivse vastuse. Äpi valmimise tähtaeg on augustis.

Et head mõtted viivad veel paremateni, on esiti eraldiseisva kaardirakenduse ja infolaviini filtreerimise võimaluse mõtetest saanud visioon ühest korralikust tudengiäpist. Rakendus kuvab personaliseeritud sisu. Näiteks saab filtreerida infot vastavalt oma erialale, õppeastmele, huvidele jne. Ja mis peamine, see kõik on ühes kohas ning tudeng ei pea enam lappama erinevate brauseriakende vahel ega logima end alatasa uuesti sisse, et näiteks kiirelt oma tunniplaani vaadata. Lisaks on äpis kaardirakendus, mis aitab leida optimaalseimat teekonda TÜ õppehoonete vahel ja kuvab ligipääsetavuse võimalusi lisavajadustega tudengitele. Personaliseeritud sisuga rakendus on valmis tudengeid teenima juba õige pea!

Projekt toetab ülikooli 2021.–2025. aastaks koostatud arengukava innovaatilise digiülikooli väljaarendamise tegevussuuna eesmärgi saavutamist.

Liikuma kutsuv ülikool sai jalad alla

Liikuma kutsuva ülikooli projekti taotlus finantstoetuse saamiseks sai positiivse otsuse. 

Liikuma kutsuv kooli eeskujul läheb ka Tartu Ülikoolis käima liikuva ülikooli projekt, millesse on kaasatud nii TÜÜE, TÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakond, personaliarenduskeskus, liikumislabor kui ka kaks muutuste juhtimise õppekava üliõpilast. Liikumislabori panusega filmitakse mõneminutiliste liikumisharjutustega üles 60 videoklippi, mida loengute ajal ja vahel virgutamiseks kasutada.

Mis sa keskööl teed?

Õhus on küsimus, kas õppeainetele registreerimine keskööl on ikka mõistlik. 

Nii õppeosakonna kui TÜÜE mõtted on liikunud selles suunas, et ehk ei peaks tudengid ohverdama oma unetunde selle jaoks, et kesköö eel populaarsetele õppaianetele registreerimiseks “sabas” seista. Lisaks puudub sellisel kellaajal piisav tugipersonal, kes tõttaks appi juhul, kui süsteem kokku variseb, mis omakorda sunnib tudengeid veelgi pikemalt üleval olema kuniks süsteem taas toimib. Sestap on lauale pandud muudatusettepanek korda muuta.

Muudatuse rakendamise jaoks oleks tarvis aga natuke andmeid ning selleks on nüüd kokku pandud pisike töörühm, milles löövad kaasa Helo ja Riin. Õppeosakonna praktikantide eestvedamisel on optimaalse kellaaja leidmiseks kvantitatiivselt uuritud seniseid registreerumise mustreid ja uuring jätkub ankeetküsitlusega, mille leiad vahemikus 5.–14. aprill siit. Kuu lõpus tehakse andmete põhjal otsus, kas jätkata vanaviisi või viia muudatused sisse juba järgmise semestri eel.

KOV valimised

Mõni aeg tagasi laekus TÜÜE postkasti intrigeeriv kiri – mis te tahate?

Natuke lihtsustatud sõnastusega esitletud sõnumi sisu oli tegelikult ühe erakonna pöördumine meie kui üliõpilaste esindajate poole sooviga saada mõtteid kohaliku omavalitsuse valimiste ettevalmistuseks. Sellest inspireerituna otsustasime luua tervikliku nägemuse Tartust kui tudengilinnast ja sellest, millised võimalused võiks olla nii Tartus kui mujal õppivatel TÜ tudengitel. Visiooni lahatakse 8. aprillil toimuval volikogu koosolekul ning lõpliku sisu avaldame kodulehel.

Jooksvalt…

…on peetud õppekorralduseeskirja talguid, kohtutud peaaegu kõigi üliõpilaskogudega, arutletud vajaduspõhise eritoetuse üle ning lisaks saime ka Eurostudent VII tulemused, mis on eriti olulised, sest tänu TÜÜE utsitusele uuriti sel korral lähemalt tudengite tegeliku vaimset tervist.

Hakka esindajaks!

Raudselt oled juba ammu mõelnud, et miks sa ikka veel pole üliõpilasesindaja. Ära siis seekord oma võimalust maha maga! Kandideeri alates 19. aprillist!

Kui siiski on nii, et sinus on pisut kõhklust, sest pole päris kindel, mida üliõpilasesindaja tegema peab, siis oleme kokku pannud omajagu artikleid, mis avavad TÜÜE maailma. Aga lisaks meie enda tuimale selgitusele on sisule särtsu lisanud ka esindajad ise. 

“Koostöös on teatud jõud ja võlu”

“IT, tech ja innovatsioon, innovatsioon, innovatsioon!!!”

“TÜÜE ei hammusta!”

“Need võiks olla natuke nagu need South-Western tüübid”

Kes neid ütles ja milliste tegevustega on need seotud? Kuidas on üliõpilasesindajaks olemine tudengeid arendanud ja mida ütlevad nad edasi potentsiaalsetele kandidaatidele, leiad kõik siit.

Jälgi meid!