TÜÜE tunnustab. Kevad 2021

Usinad üliõpilasesindajad nomineerisid silmapaistvaid kaasesindajaid, keda tunnustada kevadsemestri tegevuste ja tubliduse eest. Kokku tunnustati esindajaid kuues kategoorias ning lisaks jagati eritunnustus pikaajaliste esindajatele.

Valimistoimkonda kuuluvad üks juhatuse liige, üks büroo liige ja üks järelevalvekomisjoni liige. Nomineerida ei saanud seega juhatuse, büroo ja järelevalvekomisjoni liikmeid.

TÜÜE hing

Meeskondlik

Välistudengite töögrupp

Välistudengite töögrupp jäi silma terava ja tähelepanu vajava teema – diskrimineerimise – kästilemise ja luubi alla võtmisega.

TÜÜE hing

Individuaalne

Pille-Riin Makilla

Pille-Riin liitus TÜÜEga poole õppeaasta pealt, kuid on lühikese aja jooksul jäänud silma asjalikkusega nii üliõpilaskogu sees kui ka loengutes üliõpilaste heaolu eest seismisega.

Semestri tegu

Meeskondlik

Matemaatika ja statistika instituudi üliõpilaskogu

MSIÜK märkas läbipõlemise äärel olevaid matemaatikatudengeid, kogusid olukorrast sisendit programmijuhtidele ning korraldasid vestlusõhtutudengite motivatsiooni tõstmiseks.

Semestri tegu

Individuaalne

Joosep Heinsalu

Joosep jäi silma olulistele aspektidele tähelepanu juhtimisega õppimist puudutavatel teemadel, sh tandemõppe ja individuaalsete õpiradade osakaalu suurendamise julgustamisega.

Uuenduste pakkuja

Individuaalne

Kseniya Gladenkaya

Kseniya on õigusteaduskonna üliõpilasesindaja, kes lisaks välistudengite töögrupis olemisele on osa võtnud vestlusõhtutest ja volikogu koosolekutest, julgeb mõelda suurelt ja ei jää kinni kehtiva korra raamidesse. Tal on lennukad mõtted, väga hea oskus oma argumente sõnastada, empaatiavõime ja soov ülikooli ja Eesti kõrgharidusmaastikku päriselt paremaks teha.

Töökaim meeskond

Kliinilise meditsiini instituudi üliõpilaskogu

Kliinilise meditsiini instituudi üliõpilaskogu tegevus COVID-19 pandeemia ajal on olnud märkimisväärne mitmel tasandil.

Väline abistaja

Välise abistaja tunnustuse pälvisid Kristjan Roogsoo, kes on väsimatult aidanud TÜÜEt olulistel hetkedel tehniliste lahendustega, Eero Loonurm informatiivsuse ja abi eest tudengitele ning Eesti Üliõpilaskondade Liit, kellega koostöös on kirja saanud mitmed põhimõtted ja juhendid delikaatsete teemade käsitlemiseks.

Pikaaegsed olijad

Alise-Valentine Prits

Andrea Jõesaar

Brigitta Rebane

Egert Möller

Hanna Britt Soots

Jay Zameska

Joosep Heinsalu

Kaari Kuus

Kadri-Ann Valdur

Kai Budrikas

Karl Lembit Laane

Kerli Ploom

Kertu Liis Krigul

Kertu Süld

Laura Kirss

Lembe Kullamaa

Liisa Ansip

Marge Vaikjärv

Mariia Shamonina

Marin Lehesalu

Mihkel Hallen

Mirjam Võsaste

Otto Palu

Rahel Toomik

Reelika Jõgi

Signe Parts

Sirelin Sillamaa

Taivi Mutso

Tiina Mikk

Triin Olde

Trine Tamm