TÜÜE tunnustab

Õpingute kõrval esindajaks olemine on niigi tuhandet kiidusõna väärt ja pole saladus, et 2020. aasta kevad veel omaette väljakutseid lisas. Soovime kõiki nende panuse eest siiralt tänada ning sellest tulenevalt töötasime välja esindajate tunnustussüsteemi, mida tänavu esmakordselt rakendame. Erinevates kategooriates said üliõpilasesindajad ise üksteist nomineerida ning tulemused on teie ees.

Megaesindaja

TOIVO KIKKAS

Toivo Kikkas on üliõpilasesindajana aktiivne olnud nii instituudis, valdkonnas kui senatis, osalenud TÜ teadusraamatukogu nõukogu töös, ning oli üks kahest üliõpilasesindajast TÜ arengukava väljatöötamise komisjonis. Alati diskuteerides ja väärtuslikku sisendit andes, ei ole ta lihtsalt TÜÜE liige — Toivo Kikkas on megaesindaja.

TÜÜE hing (individuaalne)

JOOSEP HEINSALU

Joosep Heinsalu on meeletult töökas ja kõige selle juures alati rõõmsameelne. Oma positiivsusega nakatab ta kõiki kõrvalolijaid ja hoiab üleval kõigi vaimu. Joosepis on alati jaksu võtta enda kanda nii sisulisi teemasid kui kommunikatsiooni ja kõike seda teeb ta vankumatu järjepidevusega.

TÜÜE hing (meeskondlik)

MATEMAATIKA JA STATISTIKA INSTITUUDI ÜLIÕPILASKOGU

Matemaatika ja statistika instituudi üliõpilaskogu ühtsust ja indu esindajatena on tunda ka väljapoole. Nad on alati kohal nii töistel kui seltskondlikel koosviibimistel ja aktiivne suhtlus ulatub instituudi nõukogust ja valdkonna üliõpilasesindajatega kohtumistest kaugemalegi. Alati valmis kaasa tulema, alati esirindlik. See on MSIÜK.

Aasta tegu

TÜÜE 100 KOGUMIK

Kas saab olla TÜÜE-lähedasemat tegu, kui selle ajaloo kirjapanemine ja jäädvustamine? Võibolla. Aga täna on selleks just TÜÜE 100. sünnipäevaks koostatud raamat. Täname Toivo Kikkast ja Janet Laidlat veelkord selle tänuväärse töö eest.

E-ÕPPE HINDAMINE

Meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilasesindajad algatasid tagasiside kogumise e-õppele eriolukorras. Nende initsiatiivist ei võtnud eeskuju mitte ainult terve ülikool, vaid ka Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool. Tänu kiirele reageerimisele sai õpe jätkuda maksimaalses võimalikus vormis ning kogutud infost jagub palju kasulikku ka tulevikuks.

Uuenduste pakkuja

ILMAR UDUSTE

Ilmar Uduste eestvedamisel on loodus- ja täppisteaduste nii instituutide kui valdkonna kommunikatsioon saavutanud hoopis uue taseme. Sel aastal on pidevalt kokku saadud ja asju arutatud. Ja pitsat söödud. Ilmar mõtleb ja elab kaasa KÕIKIDELE instituutidele, on koosolekuteks ette valmistunud ning oskab välja tuua nõrku kohti, sealjuures ka lahendusi pakkudes.

KAREL PAAN

Karel Paan ei karda välja pakkuda uuendusi. Ka neid, mis esmapilgul never-ever heakskiitu ei tundu saavat. Aga niisamuti never-ever ei lase ta end sellest heidutada ja tegutseb ikka innukalt edasi. Karel on alati kohal, alati aktiivne. Tänu temale on meil ka uus koduleht. Karel on innovatsiooni eestvedaja. 

Töökaim meeskond

KLIINILISE MEDITSIINI ÜLIÕPILASKOGU

Kõige töökam meeskond on kliinilise meditsiini instituudi üliõpilaskogu. Nad tegutsevad ööl ja päeval selle nimel, et KMI tudengid oleks rahulolevad ja informeeritud. Nad on alati aktiivselt ja mõttega kohal nii õppekvaliteeti kui logistilisi teemasid käsitledes. Pole saladus — KMIÜK on eeskujuks kõigile.

NARVA KOLLEDŽI ÜK

Narva Kolledži üliõpilaskogu on võtnud enda hooleks nii kolledži arengutrendide suunamise kui ürituste korralduse. Nad on elav tõestu sellest, et Tartust kaugel asumine ei takista aktiivse suhtluse hoidmist TÜÜE-ga, mida tõestab ka igal üritusel osalemine. Lühikese ajaga on esindajatöö tehtud kolledžis nähtavaks nii õppekvaliteedi kui üldise õpikeskkonna edendamisega. Narva Kolledži heast üliõpilaskogu tööst annab märku kõrge esindajakandidaatide arv kui ka valimisaktiivsus.

Väline abistaja

JULIUS JUURMAA

Julius Juurmaa on meditsiinivaldkonna üliõpilaskogu hindamatult abistanud, võimaldanud arstitudengite konspektikeskkonna korrastamist ja seadnud ritta kuldaväärt mõtteid ülikooli parendamiseks. Arstiteaduskonna üliõpilaskogu veteran Julius Juurmaa on imeline inimene ja eeskuju! Aitäh!

ÕPPEPROREKTOR AUNE VALK

Vaatamata sellele, et TÜÜE ja Aune seisukohad ei ole õppekvaliteedi küsimustes alati sarnased, on Aune koostöövalmis ja suhtleb tudengitega kui võrdsetega. Olgu teemaks õpe, lõpuaktused või kasvõi üheainsa tudengi mure, Aune on alati olemas nii tudengite kui TÜÜE jaoks!