TÜ üliõpilaskond sai uue esimehe

Karl Lembit Laane
Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

TÜ üliõpilasesinduse volikogu 4. juuni koosolekul valiti TÜ üliõpilaskonna uueks esimeheks Karl Lembit Laane, kelle mandaat algab 1. juulil. 

Karl Lembit Laane on TÜÜEga seotud olnud varemgi. Ta alustas 2018. aastal sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaskogu ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi üliõpilaskogu liikmena. Vaid mõni kuu hiljem usaldati Laane üliõpilasesinduse juhatuse aseesimehe kohale, kus ta paralleelselt instituudi üliõpilaskogu liikmena 2019. aasta suveni toimetas. TÜÜE on aga hinges ning peale ajateenistuse läbimist on Karl Lembit Laane tagasi ülikoolis ja üliõpilasesinduses, et ellu viia oma visioonid, millega saate tutvuda siin. Värskelt valitud esimees kinnitas oma valimisplatvormis väljatoodut: “Mu ametiaja põhifookus on viia esindajatevaheline koostöö uuele tasemele ning lähendada üliõpilasesindust senisest enam oma esindatavatega, laskmata latti madalamale meie hariduspoliitilises tegevuses. Mu seisukoht on, et ülikool ei tohi võtta üliõpilaselt tahet õppida, esindus esindajatelt tahet esindada, üliõpilasesindus jääda üliõpilaskonnnast kaugeks ning üliõpilaskonna huvid esindamata. Mu soov on, et kogemus nii üliõpilase kui ka esindajana siin ülikoolis oleks arendav, võimetekohane, innustav ja lõbus; et üliõpilased päriselt tunneks, et me oleme nende esindus, ning et üliõpilaskonna huvid oleksid kaitstud kõigi otsuste juures, olgu siis Tartu Ülikoolis või Eestis Vabariigis laiemalt. Aitäh kõigile, kes mind toetasid, ja vastaskandidaate sisuka arutelu eest. TÜÜE-l on palju tööd ees, aga ühisel nõul ja jõul ei saa miski meile takistuseks.”

Muu hulgas valis ja kinnitas volikogu ka järelevalvekomisjoni liikmed, kelleks on Taavo Tähtjärv, Katariina Sofia Päts, Darja Sotnikova, Anette Kuuseorg ja Signe Parts.