Autor:
Andres Tennus

Selgunud on tudengisöökla katseprojekti tagasiside tulemused

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus küsis 30. oktoobrist 13. novembrini üliõpilaste tagasisidet tudengisöökla katseprojekti kohta. Tagasisidet oodati andma nii neid, kes käisid tudengisööklas söömas, kui ka neid, kes mingil põhjusel sinna ei jõudnud. 

2022. aasta suvel pöördusid üliõpilastest ja vilistlastest koosneva sõpruskonna Tartu Analytica esindajad Tartu Ülikooli juhtkonna poole ja juhtisid tähelepanu üliõpilaste järjest keerukamaks muutuvale majanduslikule olukorrale. Muu hulgas algatati petitsioon, mis kogus üle 1300 toetusallkirja. Järgnevates aruteludes ülikooli juhtkonna ja üliõpilasesindusega otsustati hakata probleemile aktiivselt lahendust otsima ning esimese sammuna lepiti kokku koostöö Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Toidutorn AS-iga. 12.‒28. oktoobrini kestiski tudengisöökla katseprojekt, mille käigus sai igal tööpäeval kl 14‒16 Treffneri kooli sööklas soodsalt lõunatada (tavatoit 3,50 ja XL-ports 4,20 eurot). 

Katseprojekti peamine eesmärk oli välja selgitada, millised tingimused peaksid olema täidetud, et pakkuda Tartu Ülikooli üliõpilaskonnale paremat ja püsivamat tudengisööklat. Selle tarbeks kogus üliõpilasesindus 30. oktoobrist 13. novembrini katseprojekti kohta tagasisidet. Tagasisideküsimustikule olid oodatud vastama nii need üliõpilased, kes tudengisööklas söömas käisid, kui ka need, kes mingisugusel põhjusel seda ei teinud. Kokku avaldas oma arvamust 629 üliõpilast, kellest 40% olid sööklas käinud ja 60% mitte. 

Tudengisöökla idee leidis poolehoidu kõigi vastanute seas. Pooled käinutest külastasid tudengisööklat ühel korral, 40% kahel kuni neljal korral ning 10% üle viie korra. Kiideti selgelt toimivat süsteemi, hindu ja meeldivat sööklapersonali. Kesklinnas õppivad üliõpilased kiitsid ka asukohta, samas kui Maarjaväljal õppijatele oli see mõistetavalt liiga kaugel. 

Ülekaalukalt nimetati suurima kitsaskohana liiga hilist avamisaega, soovitav lahtiolekuaeg oleks 11.30‒16.00. Teiseks põhjustas rahulolematust taimetoidu kvaliteet ning avaldati soovi, et pakutaks ka veganitoitu. Valdav osa vastanutest hindas toidu hinna ja kvaliteedi suhte keskmiseks. Tunnustati soodsat hinnataset võrreldes kesklinna restoranidega, kuid samas sooviti, et võrdluseks oleks pigem teiste sööklate tase ning toidu hind oleks paindlikum. Tudengisöökla lõunasöögi hinnalagi võiks vastanute hinnangul olla 3 eurot. 

Treffneri gümnaasiumi söökla põhiülesanne on toitlustada oma kooli õpilasi, mistõttu ei ole seal võimalust paindlikumateks lahtiolekuaegadeks. Seetõttu oleme jõudnud arusaamisele, et seal pole tudengisööklaga jätkamine optimaalne lahendus. Täname südamest Treffneri gümnaasiumi juhtkonda ja Toidutorn AS-i, kes sel suvel kiiresti tudengisöökla mõttega haakusid ja katseprojekti võimalust pakkusid. Ülikool, üliõpilasesindus ja Tartu Analytica liikmed jätkavad uuel aastal püsiva lahenduse otsimist.

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Pilt Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusest 2023. aasta sügisel.

Selgusid 2024/2025 õppeaasta üliõpilasesindajad

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine