Author:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Liitu TÜÜEga

 Vaata meie tegemisi ka sotsiaalmeedias:

   

Image

Miks peaksid SINA liituma TÜÜEga?

🏛️ Saad muuta ülikooli veelgi paremaks

💡 Pakume erinevaid teadmisi aktuaalsete teemade kohta (nt vaimne tervis, kõrghariduse rahastamine, juhtimine)

📽️ Erinevad sotsiaalsed üritused väljasõitudest filmiõhtuteni 👥 Uued sõbrad ja tuttavad üle ülikooli

Milliseks üliõpilasesindajaks kandideerida?

Instituudi üliõpilasesindaja

Instituudi üliõpilasesindaja seisab just enda instituudi tudengite eest. Ühe instituudi üliõpilasesindajad moodustavad instituudi üliõpilaskogu (IÜK).

Instituudi üliõpilasesindajate ülesanded:

  • Instituudi nõukogus üliõpilaste esindamine
  • Oma valdkonnale ja TÜÜE juhatusele instituudi üliõpilaste arvamuste edastamine
  • Instituudi üliõpilaste toetamine õppemuredes
  • TÜÜE väljasõitudel osalemine

Valdkonna üliõpilasesindaja

Valdkonna üliõpilasesindaja seisab terve oma valdkonna tudengite eest. Ühe valdkonna üliõpilasesindajad moodustavad valdkonna üliõpilaskogu (VÜK).

Lisaks moodustavad kõikide valdkondade üliõpilasesindajad üliõpilaskonna volikogu.

Valdkonna üliõpilasesindajate ülesanded:

  • Korra kuus valdkonna nõukogus üliõpilaste esindamine
  • Instituudi üliõpilasesindajatega suhtlemine ja nende tegevuste toetamine
  • Korra kuus volikogus üliõpilaskonna seisukohtade kujundamine 
  • Üliõpilaste toetamine ja esindamine õppekvaliteediga seotud muredes ja ettepanekutes
  • TÜÜE väljasõitudel osalemine

Vaata videost, millega Tartu Ülikooli üliõpilasesindajad igapäevaselt tegelevad:

#ühiskonnale #ülikoolist
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus, stend

TIKSULA ruumi rent

#ülikoolist
TÜÜE raha jagamise aktsioon

Üliõpilasesindus jagas ülikoolilt saadud auhinnaraha tudengitele

#ülikoolist

Juhatus ja büroo

Tutvu TÜÜE juhatuse ja bürooga. Katariina Sofia Päts, üliõpilaskonna esimees, katariina.sofia.pats@ut.ee. Hanna Britt Soots, üliõpilaskonna aseesimees, hanna.britt.soots@ut.ee. Siret Siim, ...