Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Liitu TÜÜEga

 

Vaata meie tegemisi ka sotsiaalmeedias:

   

Image
TÜÜE

Miks peaksid SINA liituma TÜÜEga?

🏛️ Saad muuta ülikooli veelgi paremaks

💡 Pakume erinevaid teadmisi aktuaalsete teemade kohta (nt vaimne tervis, kõrghariduse rahastamine, juhtimine)

📽️ Erinevad sotsiaalsed üritused väljasõitudest filmiõhtuteni 👥 Uued sõbrad ja tuttavad üle ülikooli

Milliseks üliõpilasesindajaks kandideerida?

Instituudi üliõpilasesindaja

Instituudi üliõpilasesindaja seisab just enda instituudi tudengite eest. Ühe instituudi üliõpilasesindajad moodustavad instituudi üliõpilaskogu (IÜK).

Instituudi üliõpilasesindajate ülesanded:

  • Instituudi nõukogus üliõpilaste esindamine
  • Oma valdkonnale ja TÜÜE juhatusele instituudi üliõpilaste arvamuste edastamine
  • Instituudi üliõpilaste toetamine õppemuredes
  • TÜÜE väljasõitudel osalemine

Valdkonna üliõpilasesindaja

Valdkonna üliõpilasesindaja seisab terve oma valdkonna tudengite eest. Ühe valdkonna üliõpilasesindajad moodustavad valdkonna üliõpilaskogu (VÜK).

Lisaks moodustavad kõikide valdkondade üliõpilasesindajad üliõpilaskonna volikogu.

Valdkonna üliõpilasesindajate ülesanded:

  • Korra kuus valdkonna nõukogus üliõpilaste esindamine
  • Instituudi üliõpilasesindajatega suhtlemine ja nende tegevuste toetamine
  • Korra kuus volikogus üliõpilaskonna seisukohtade kujundamine 
  • Üliõpilaste toetamine ja esindamine õppekvaliteediga seotud muredes ja ettepanekutes
  • TÜÜE väljasõitudel osalemine

Vaata videost, millega Tartu Ülikooli üliõpilasesindajad igapäevaselt tegelevad:

Pilt rahvusülikooli 103. aastapäeva ballist.

Rahvusülikooli 104. aastapäeva ball

Juhatus ja büroo

Tutvu TÜÜE juhatuse ja bürooga.

Esindajad teistes otsustuskogudes

Lisaks instituudi ja valdkonna üliõpilaskogudele kuulub Tartu Ülikooli üliõpilasesindajaid ka teistesse otsustuskogudesse. Nendeks on üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon, Tartu Ülikooli senat ...