Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Üliõpilasorganisatsioonide arengufond

TÜÜE üliõpilasorganisatsioonide arengufondi eesmärk on toetada tudengiorganisatsioonide projekte, mis aitavad kaasa Tartu Ülikooli arengukava eesmärkide täitmisele ning suurendavad ülikooli ja üliõpilaste sidusust.  

Arengufondil on aastas kolm taotlusvooru tähtaega. 2024. aasta taotlusvoorude tähtajad on 18. veebruar, 1. september ja 17. oktoober . Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad üliõpilaskonna juhatus, õppeprorektor ja arendusjuht. Tulemused tehakse teatavaks kolme nädala jooksul taotlusvooru tähtajast. 


Nõuded projektitaotlusele:

 • Taotlev tudengiorganisatsioon peab olema tugevalt Tartu Ülikooliga seotud* 

 • Taotletav summa on vähemalt 500 eurot 

 • Planeeritava projekti kõik kulutused on tehtud 2025. aasta 17. märtsiks 

 • Projekt aitab kaasa TÜ arengukava eesmärgi tegevussuuna või -suundade täitmisele 


Kuidas taotleda arengufondist raha? 

 1. Tutvuge TÜ arengukavaga 

 1. Töötage välja projekti kontseptsioon, mis on ambitsioonikas, jõuab paljude üliõpilasteni ja vastab nõuetele  

 1. Laadige alla projektitaotluse vorm

 1. Täitke vorm – vastake küsimustele ning täitke tegevuskava ja eelarve tabelid 

 1. Saatke organisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud projektitaotluse vorm meiliaadressile tyye@ut.ee  

TÜÜE-poolne isik saadab kinnitusmeili, kui taotlus on kätte saadud ja sobilik. 


Positiivse vastuse puhul tuleb pärast projekti läbiviimist esitada: 

 • Projekti tegevusaruanne 

 • Kulude sisu- ja finantsaruanne 

 • Hüvitamisele kuuluvaid kulusid tõendavate dokumentide koopiad 

 • Registreerimislehtede koopiad (kui projekt on üritus) 

 • Fotod projekti toimumisest 


Üliõpilasorganisatsioonide arengufondi dokumendid:

Üliõpilasorganisatsioonide arengufondi projektitaotluse vorm

Üliõpilasorganisatsioonide arengufondi STATUUT

Tartu Ülikooli arengukava 2021–2025 terviktekst


*Tartu Ülikooliga seotud tudengiorganisatsioonide alla lähevad:

1. Akadeemilised organisatsioonid 

2. Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS)  

3. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS)  

4. Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts  

5. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit 

6. Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus  

7. Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit  

8. EGEA-Tartu (geograafia erialaselts)  

9. ELSA Estonia (õigusteaduse üliõpilaste organisatsioon)  

10. Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts  

11. Matemaatika-Informaatika tudengiselts (MITS)  

12. Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts

13. Rahvusvaheliste Suhete Ring  

14. Riigiteaduste Selts  

15. Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts  

16. Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts  

17. Tartu Ülikooli Spordiesindus  

18. Tartu Ülikooli Väitlusklubi  

19. TÜ Investeerimisklubi  

20. Ülikooli Kultuuriklubi  

21. Üliõpilaskonna Sihtasutus (ÜKSA)

Kui organisatsioon ei kuulu nimekirja, hindab selle sobivust liikmelisuse alusel TÜ üliõpilaskonna juhatus.