Kui sul on mure

Instituudi üliõpilaskogu liikmed on esimesed märkamaks kitsaskohti või vajakajäämisi oma instituudi õppetöös või -keskkonnas. Moodustades valdavalt viiendiku instituudi nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks.

Kui tunned, et õppekorraldus on ebaõiglane või õppekeskkond vajaks parendamist, siis võta esmalt ühendust enda instituudi üliõpilasesindajatega. Kui näed murekohta ja sul on välja pakkuda ka lahendus, võta samuti kindlasti ühendust oma instituudi esindajaga.

 

Leia oma esindajad

Üldised kontaktid

Korduma kippuvad küsimused

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine

Üliõpilasesinduste avalik pöördumine erakondadele seoses õppetoetuste ja stipendiumitega

#õppimine #ülikoolist

Esindajad teistes otsustuskogudes

Lisaks instituudi ja valdkonna üliõpilaskogudele kuulub Tartu Ülikooli üliõpilasesindajaid ka teistesse otsustuskogudesse. Nendeks on üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon, Tartu Ülikooli senat ...
#õppimine #valdkonnast

Meditsiiniteaduste valdkonna esindajad

Meditsiiniteaduste valdkonna esindajad. Siit lehelt leiad kõigi meditsiiniteaduste valdkonna instituutide üliõpilasesindajad ning meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu liikmed.