Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5957
sotsiaalteadused@ut.ee
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
teadus-arendusprodekaan
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36–127
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
  • liberalismi, demokraatia, rahvusluse, rahvusriikluse, föderalismi, suveräänsuse, rahvusvahelise rahu ja korra, rahvaste enesemääramise teooriad
  • keskkonnafilosoofia
  • ajaloofilosoofia
  • poliitilise mõtte ajaloo metodoloogia
Janek Saluse
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953)
Lossi 36–129

Dekanaadi juhataja vastutab dekanaadi töö juhtimise, valdkonna ja dekanaadi eelarve koostamise ja finantsseisu jälgimise ning valdkonna arengu- ja tegevuskava rakendamise ja aruandluse eest.

Laura Kiili
Laura Kiili
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121

Turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist toetab valdkonna üksuste turundus- ja kommunikatsioonitegevusi, haldab valdkonnasisest infokulgu ning aitab kaasa sellele, et sotsiaalteaduste valdkond paistaks avalikkuses silma.

Leana Lahesoo
Leana Lahesoo
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 5337
Lossi 36–126

Teadus-arenduskorralduse peaspetsialist assisteerib teadus-arendusprodekaani, haldab, arendab ja viib ellu valdkonna doktoriõppega seotud tegevusi, tegeleb valdkondliku arengukavaga, koordineerib arendusprojektide elluviimist ning panustab doktoriõppe keskuse arendustegevustesse.

Mariel Padar
Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5958
Lossi 36–120

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Kristel Sorge
Kristel Sorge
juhiabi
+372 737 5957
Lossi 36–124

Dekanaadi juhiabi korraldab dekanaadi asjaajamist ning dokumendihaldust. Valdkonna nõukogu sekretärina tegeleb nõukogu koosolekute ettevalmistamise ja korraldusega.

Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
juht
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
  • liberalismi, demokraatia, rahvusluse, rahvusriikluse, föderalismi, suveräänsuse, rahvusvahelise rahu ja korra, rahvaste enesemääramise teooriad
  • keskkonnafilosoofia
  • ajaloofilosoofia
  • poliitilise mõtte ajaloo metodoloogia
Urve Tammann
Urve Tammann
õppekorralduse peaspetsialist
MA (haridusinnovatsioon)
Pärnu kolledž
+372 445 0547
+372 5552 5501 (3501)
Ringi 35–C118, Pärnu
Aigi Hommik
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
+372 737 5583
Lossi 36-301
Katri Holst
Katri Holst
õppekorralduse spetsialist
Õigusteaduskond
+372 737 6062
Näituse 20-213

Doktoriõpe

Lehte Leesik
Lehte Leesik
õppekorralduse spetsialist
Õigusteaduskond
+372 627 1892
Kaarli pst 3 - 202, Tallinn

Bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused õppekava

Mari Pärn
Mari Pärn
õppekorralduse spetsialist
haridusteaduste instituut
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Jakobi 5-A128
Natalia Kravtsenko
Natalia Kravtšenko
õppekorralduse spetsialist
Narva kolledž
+372 740 1907
Raekoja plats 2–108, Narva
Anneli Adamson
õppekorralduse spetsialist
MA (õigusteadus)
haridusteaduste instituut
+372 737 6440
Jakobi 5-A131
Maarja-Mai Lõokene
Maarja Mai Lõokene
õppekorralduse spetsialist
Narva kolledž
+372 740 1909
Raekoja plats 2–108, Narva
Merle Ojasalu
Merle Põlder
õppekorralduse spetsialist
Õigusteaduskond
+372 6271 874
Kaarli pst 3–203, Tallinn

Bakalaureuse sessioonõpe, täiendusõpe, tunniplaanid

Ranet Rõõmussaar
Ranet Rõõmussaar
õppekorralduse spetsialist
haridusteaduste instituut
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Jakobi 5-A129
Sirli Soomlais
Sirli Soomlais
õppekorralduse spetsialist
Õigusteaduskond
+372 737 5390
Näituse 20-118

Päevaõpe

Maiu Salmistu
Maiu Salmistu
õppekorralduse spetsialist
mag (kirjalik tõlge)
Õigusteaduskond
+372 737 5397
Näituse 20-118

Sessioonõpe, tunniplaanid

Sülvi Mölder
Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist
Pärnu kolledž
+372 445 0535
Ringi 35–C117, Pärnu
Jana Kuremägi
õppekorralduse spetsialist
MA (keeleteadus ja keeletoimetamine)
haridusteaduste instituut
+372 737 6444
Jakobi 5–A130
Eelika Laane-Hannus
Eelika Laane-Hannus
õppekorralduse spetsialist
MA (klassiõpetaja)
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
+372 737 6212
Lossi 36-301
Helen Viik
Helen Viik
õppekorralduse spetsialist
Pärnu kolledž
+372 445 0537
+372 514 8796 (8796)
Ringi 35–C117, Pärnu
Triin Eenlo
Triin Eenlo
õppekorralduse spetsialist
Pärnu kolledž
+372 445 0521
Ringi 35–C117, Pärnu
Kristina Avdonina
õppekorralduse spetsialist
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
haridusteaduste instituut
+372 737 6456
Jakobi 5-A101
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)
Johan Skytte poliitikauuringute instituut