Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

TÜÜE struktuur

Image
TÜÜE struktuur 2024

Tartu ülikoolis on neli valdkonda ja 32 instituuti ning peaaegu kõigis neis on üliõpilaskogud. Instituudi üliõpilaskogusid on 31 ja igaühes neis üks kuni kuus üliõpilasesindajat. Moodustades valdavalt viiendiku instituudi nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks.

Ka igas valdkonnas on üliõpilaskogu ning moodustades valdavalt viiendiku valdkonna nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks. Valdkondade üliõpilaskogud moodustavad üliõpilaskonna volikogu. Volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu, kes valib üliõpilaskonna juhatuse, kinnitab üliõpilasesinduse eelarve ja võtab vastu poliitilisi seisukohti.

Üliõpilasesindajad kuuluvad veel ka ülikooli senati ehk kõrgeima akadeemilise otsustuskogu ning Eesti üliõpilaskondade katuseorganisatsiooni, Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.

Üliõpilasesinduse tööd koordineerib juhatus ja büroo. Juhatuse moodustavad üliõpilaskonna esimees ning kuni kaks aseesimeest. Büroo abistab juhatust tööde elluviimisel. Kogu üliõpilasesinduse tööd revideerib järelevalvekomisjon.

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Pilt Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusest 2023. aasta sügisel.

Selgusid 2024/2025 õppeaasta üliõpilasesindajad

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine