TÜÜE struktuur

Image
TÜÜE struktuur

 

Tartu ülikoolis on neli valdkonda ja 31 instituuti ning peaaegu kõigis neis on üliõpilaskogud. Instituudi üliõpilaskogusid on 30 ja igaühes neis üks kuni kuus üliõpilasesindajat. Moodustades valdavalt viiendiku instituudi nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks.

Ka igas valdkonnas on üliõpilaskogu ning moodustades valdavalt viiendiku valdkonna nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks. Valdkondade üliõpilaskogud moodustavad üliõpilaskonna volikogu. Volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu, kes valib üliõpilaskonna juhatuse, kinnitab üliõpilasesinduse eelarve ja võtab vastu poliitilisi seisukohti.

Üliõpilasesindajad kuuluvad veel ka ülikooli senati ehk kõrgeima akadeemilise otsustuskogu ning Eesti üliõpilaskondade katuseorganisatsiooni, Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.

Üliõpilasesinduse tööd koordineerib juhatus ja büroo. Juhatuse moodustavad üliõpilaskonna esimees ning kuni kaks aseesimeest. Büroo abistab juhatust tööde elluviimisel. Kogu üliõpilasesinduse tööd revideerib järelevalvekomisjon.

Juhatus ja büroo

Tutvu TÜÜE juhatuse ja bürooga.

Esindajad teistes otsustuskogudes

Lisaks instituudi ja valdkonna üliõpilaskogudele kuulub Tartu Ülikooli üliõpilasesindajaid ka teistesse otsustuskogudesse. Nendeks on üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon, Tartu Ülikooli senat ...
Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse