Author:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Esindajad

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse liikmed esindavad üliõpilasi kõikides Tartu Ülikooli otsustuskogudes, mis mõjutavad üliõpilaselu, õppimist ja õpetamist.

 

Instituudi üliõpilaskogu

Instituudi üliõpilaskogu liikmed on esimesed märkamaks kitsaskohti või vajakajäämisi oma instituudi õppetöös- või keskkonnas. Moodustades valdavalt viiendiku instituudi nõukogust, on nad selle sõnaõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks.

 

Valdkonna üliõpilaskogu

Valdkonna üliõpilaskogu liikmed hoiavad silma peal õpikeskkonnal ja õppekorraldusel valdkonna tasandil. Suureks abiks neile selles on vastava valdkonna alla kuuluvate instituutide üliõpilasesindajad, kellega käib tihe koostöö. Kõigi valdkondade üliõpilaskogu liikmed moodustavad kokku üliõpilaskonna volikogu.

 

Üliõpilaskonna volikogu

Üliõpilaskonna volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse, kinnitab üliõpilasesinduse eelarve ja võtab vastu poliitilisi seisukohti.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilasesindajad

Sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilasesindajad

Meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilasesindajad

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna üliõpilasesindajad

Teised otsustuskogud

 

Üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon

Kõikide instituutide ja valdkondade esindajaid,
üliõpilaskonna juhatust ja üldiselt kogu
TÜ üliõpilaskonna tegevust revideerib üliõpilaskonna järelevalvekomisjon, kes jälgib eelnimetatute õiguslikku
ja majanduslikku korrektset käitumist.

TÜ üliõpilastest senatiliikmed

TÜ senatis on viis üliõpilasesindajat 
(üliõpilassenaatorid). Senat on kõige kõrgem
akadeemiline otsustuskogu ülikoolis, kus valitakse professoreid ja otsustatakse muid olulisi akadeemilise elu küsimusi.

Esindajad EÜLi üldkoosolekul

Kõikide Eesti üliõpilasesinduste katuseorganisatsioon on Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL), mis seisab üliõpilaste huvide ja õiguste eest riiklikul tasandil. EÜL on pidevas kontaktis Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste osapooltega, et riiklikul tasandil üliõpilaste häälel suund ja kaal oleks.

 

Üliõpilasesindajad teistes otsustuskogudes

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine

Üliõpilasesinduste avalik pöördumine erakondadele seoses õppetoetuste ja stipendiumitega

#õppimine #ülikoolist

Esindajad teistes otsustuskogudes

Lisaks instituudi ja valdkonna üliõpilaskogudele kuulub Tartu Ülikooli üliõpilasesindajaid ka teistesse otsustuskogudesse. Nendeks on üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon, Tartu Ülikooli senat ...
#õppimine #valdkonnast

Meditsiiniteaduste valdkonna esindajad

Meditsiiniteaduste valdkonna esindajad. Siit lehelt leiad kõigi meditsiiniteaduste valdkonna instituutide üliõpilasesindajad ning meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu liikmed.