Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Algas kandideerimine TÜÜE järelvalvekomisjoni, üliõpilasesindajaks senatisse ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) üldkoosoleku liikmeks

Lisaks esindajatele üliõpilasesinduses valib Tartu Ülikooli üliõpilasesindus ka tudengiesindajaid teistesse otsustuskogudesse. Nendeks on Tartu Ülikooli üliõpilaesinduse järelvalvekomisjon, Tartu Ülikooli senat ja  Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL). Kandideerimiseks ei pea olema TÜÜE liige. Kandideerimine lõppeb 12. mail.

Järelevalvekomisjon revideerib Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse eesmärkide elluviimist, töökohustuste täitmist ja õiguspärasust. Järelevalvekomisjoni saavad kandideerida kõik Tartu Ülikooli üliõpilaskonna liikmed ja üliõpilasesinduse vilistlased, kes on oma kandidatuuri ülesseadnud juhinduvalt üliõpilaskonna põhikirjast ja valimiseeskirjast. 
Järelevalvekomisjoni volitused kestavad ühe aasta või volikogu poolt tagasi kutsumiseni. Rohkem infot järelevalvekomisjoni töökorralduse kohta on võimalik leida Tartu Ülikooli üliõpilaskonna töökorrast. 

Esita avaldus TÜÜE järelvalvekomisjoni kandideerimiseks SIIN.  

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kvaliteedi. Senati koosseisu kuuluvad rektor senati esimehena ja kuni 21 liiget, millest üliõpilased moodustavad vähemalt 1/5. Üliõpilaste esindajad valib üliõpilaskonna volikogu. 
Volikogu saab valida senatisse neli liiget ja nendega peavad olema esindatud nii kõik valdkonnad kui ka õppeastmed. Viiendaks üliõpilasesindajaks senatisse määratakse ametist tulenevalt üks juhatuse liige. Senati töö ja materjalid on üldjuhul eesti keeles, mistõttu on kandideerimiseks vajalik eesti keele oskus.

Esita avaldus TÜ senatisse üliõpilasesindajaks kandideerimiseks SIIN.

Kas soovid olla kõrghariduspoliitika infoväljas ja selles kaasa rääkida? Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 14-st liikmesüliõpilaskonnast. Üldkoosolek otsustab näiteks liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse. 
EÜL-i üldkoosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ning nendel osalemine on kohustuslik. EÜLi üldkoosolek on organisatsiooni kõrgeim otsustuskogu. Tartu Ülikooli üliõpilasesindust (TÜÜE) esindab seal kaheksa üliõpilast, kellest üks on TÜÜE juhatuse liige, kuid ülejäänud seitsmele kohale võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli üliõpilased. 

Esita avaldus EÜLi üldkoosolekule kandideerimsieks SIIN.

Kandideerimine lõppeb 12. mail ja valimised toimuvad 23. mail 2024 kell 18.15 algaval volikogu koosolekul senati saalis. Kandideerimise korral oleks hea, kui saaksid sellel koosolekul kohal olla, et volikogu saaks vajadusel küsimusi esitada.  

Küsimuste korral pöörduda Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimehe Renar Kihho (renar.kihho@ut.ee) poole. 

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu on avatud perioodil 20. mai – 07. juuni

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega