Autor:
Riigikogu

Valimiskompass tudengile

 

Erakondade valimisprogrammid vs TÜÜE kõrghariduse rahastamise seisukohad

18.10.2022 võttis TÜ üliõpilaskonna volikogu vastu viis kõrghariduse rahastamisega seotud seisukohta. Seisukohad toovad välja kitsaskohad, mis on alles ka peale erakorralist kõrghariduse rahastuse kasvu 2022. aastal ja pakuvad võimalikke lahendusi.

Need viis seisukohta on:

🔹Kõrgharidust ei maksta kinni tudengi rahakotist ja riigipoolne rahastus peab tõusma 1,5%-ni SKPst.

🔹Vajaduspõhine õppetoetus peab tõusma 340 euroni kuus ja vanus selle saamiseks peab langema 21. eluaastale.

🔹Riik peab pakkuma tuge era- ja avalikule sektorile, et tekitada juurde ühiselamukohti viisil, et igal tudengil oleks õigus sellega arvestada.

🔹Riigi poolt määratud tulemusstipendiumi fondi suurust Tartu Ülikoolile tuleb tõsta viisil, et iga väga heade õpitulemustega üliõpilane saaks toetatud ja tunnustatud.

🔹Õppelaen peab olema tagatud igale tudengile, selle maksmimumäär peab vastama elukalliduse muutustele, kasumi intress peab olema 0% ning tagasimakse seotud lõpetaja majandusliku seisuga.


🗎 TÜÜE seisukohad seoses kõrghariduse rahastamisega – pikem versioon

TÜÜE valimiskompass tudengile
 

Võrdlesime oma seisukohti erakondade valimisprogrammidega ja märkisime värvidega ära nende vastavuse TÜÜE seisukohtadega. Vastavused üliõpilasesinduse seisukohtadega moodustavadki tudengite valimiskompassi tuues välja, millised erakonnad milliseid tudengite jaoks olulisi teemapunkte enda programmides käsitlevad. Seega on võimalik valimiskompassi abil teha üliõpilastel 2023. aasta riigikogu valimistel teadlik ja kaalutletud otsus.

Rohkem infot riigikogu valimiste kohta leiad siit.

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Barlova teadusõhtu 15. mail 2024

Barlova teadusõhtul arutletakse emotsioonide olemuse ja tähenduse üle

TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Vaimse tervise konverentsil kõneldi tööheaolust