Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Selgusid 2024/2025 õppeaasta üliõpilasesindajad

Siit lehelt leiad kõik 2024/2025 akadeemiliseks õppeaastaks üliõpilasesindajateks valitud tudengid. Saad tutvuda oma valdkonna ja instituudi uute esindajatega. Uute esindajate mandaat algab 1. juuli 2024 ning kestab üks aasta. Kui sind huvitab, et mis üliõpilasesindajaks olemine endast kujutab ning mida oma esindajatelt oodata võid, siis saad sellest lugeda VALIMISED 2024 alamrubriigist. Valimistulemusi protokolliti ning protokoll on samuti kõigile avalikult kättesaadav.

TÜÜE üldvalimiste protokoll 2024

Õnnitlused kõigile valituks osutunutele ja tuult tiibadesse!

Iga kandidaadi juures näed tema vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Mis teeks Sinust hea üliõpilasesindaja?
  • Milliste teemadega tegelemine on Sulle üliõpilasesindajana kõige olulisem?
  • Kui Sa kohtuksid kuldakalaga ja saaksid ühe soovi, siis mis oleks üks asi, mida Sa sooviksid ülikooli juures muuta?

2024/25 õppeaasta üliõpilasesindajad

Valdkondade üliõpilaskogud

Image
Pilt Heldi Marleen Langist.

Heldi Marleen Lang


"Mul on aasta aega kogemust TÜÜEs nii filosoofia ja semiootika instituudi kui ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindajana. Mõlemal tasandil tegelen õppekvaliteeti ja selle parandamist puudutavate küsimustega, kuna see teema on mulle südamelähedane. Olen entusiatlik ja vastutan selle eest, et kui midagi teha, siis tuleb seda teha kvaliteetselt. Mulle väga meeldib töötada meeskonnana ja sellel on üliõpilasesindaja töö juures oluline roll. "


"Minu jaoks on kõige oluline see, et kõrghariduse tase Tartu Ülikoolis (ja konkreetsemalt siis just humanitaarvaldkonnas, kuhu ma ise kuulun) oleks võimalikult hea. Selle kõrval on oluline samas tähelepanu pöörata ka sellele, et kõik tudengid tunneksid end ülikoolis hästi ja nende vajadused oleks täidetud, seal hulgas tudengite rahaline toimetulek. Kui on võimalik siis proovin ka olla abiks kogukonnatunde loomisel ja hoidmisel. "


"Et ükski tudeng ei peaks muretsema, kuidas õpingute jooksul rahaliselt toime tulla."

Image
Pilt Aurora Ruusist.

Aurora Ruus


"Olen juba varem olnud üliõpilasesindaja nii enda instituudis kui ka valdkonnas, misläbi on kogemus TÜÜE olemusest ja toimimisest juba olemas. Lisaks tegelen aktiivselt enda eriala populariseermisega nii erinevaid üritusi korraldades kui ka näiteks artikleid kirjutades, sest lisaks tudengite heaolule ülikooliõpingute jooksul on minu jaoks oluline tähelepanu pöörata ka potentsiaalsetele tulevatele tudengitele. Olen nii enda eriala kui tudengite õiguste (aga ka kohustuste) kirglik eestseisja ning leian, et rahulolevad tudengid on aluseks ülikoolile, mis lisaks haridusele pakub enda akadeemilisele perekonnale veel enam ka haritust."


"Minu jaoks on kõige olulisem see, et tudengid saaksid aru, mida ja milleks nad teevad, mis on nende eesmärgid ning kuidas neid täita. Selle alla kuulub näiteks erinevate infopäevade ja ürituste korraldamine, välisveebi edenedamine, tudengivarjude projekti propageerimine jms. Lisaks on minu jaoks olulised teemad veel võrdne kohtlemine, konkreetselt sõnastatud juhendite olemasolu nii hindamisel kui ka viitamisel, tudengite majaduslik toimetulek ning loomulikult igasugune panustamine emakeelse ülikooli ja seal tehtava kvaliteetse teaduse kestmajäämisesse."


"Soovin, et ülikoolis oleks vähem bürokraatiat, selleks et õppejõud poleks nii ülekoormatud (ja alamakstud)."

Image
Pilt Johannes Sarapuust.

Johannes Sarapuu


"Peagi lõppev esimene aasta üliõpilasesindajana andis mulle kindluse, et saan sel kohal hästi hakkama ning naudin esindajaks olemist. Diplomaatiline suhtlusoskus ning tugev missioonitunne toovad mulle esindaja rollis edu."


"Haridus humanitaarteadustest on praegu äärmiselt alahinnatud. "Tore, aga mida sa sellega teha kavatsed?" on küsimus, mida meie valdkonna tudengid pidevalt nii teistelt saavad kui ka endalt küsivad. Soovin seista selle eest, et humanitaarteaduste tudengid ei peaks tundma teadmatust oma tuleviku ees, et neil oleks piisavalt võimalusi enda mitmekülgseks arendamiseks, teadmised võimalikest karjäärivõimalustest ning rohkelt erialaseid oskusi rakendavaid praktikavõimalusi."


"Vastasin samamoodi eelmisel aastal ja vastan ka nüüd: et tudengid ei peaks õppimist töö nimel ohverdama. Rahaline toimetulek ei tohiks olla see, mis kõrghariduse omandamise eemale tõrjub."

Image
Pilt Gloria Margret Rose'ist.

Gloria Margret Rose


"Olen prantsuse keele ja kirjanduse kolmanda aasta tudeng. Ülikoolis õpitud kolme aasta jooksul olen omandanud teoreetilisi teadmisi ja osalenud minu tulevikku kujundavatel väärtuslikel praktikatel nii Eestis kui välismaal. 
Minu õpingukogemusteks on lisaks prantsuse keelele ka riigiteadused. Juba teisel kursusel õppides asusin vabatahtlikule tööle Euroopa Liidu juures, olles ainsaks karjäärisaadikuks Eestis. Minu inititsiatiivil valmis võrgustik, mis koosneb erinevatest Eesti riiklikest institutsioonidest, kelle ülesandeks on tutvustada noortele karjäärivõimalusi Euroopa Liidus. Loogilise järjena osalesin ülikoolipraktikal Riigikogu Euroopa Liidu komisjonis. Pean oluliseks, et iga filoloogiatudeng läbiks ka keelepraktika riigis, kus seda keelt kõneletakse. Nii asusin vabatahtlikule tööle Nantesi Ecole Sainte-Agnès’s, kus õpetasin 3-11 aastastele väikestele prantslastele inglise keelt. Praegusel hetkel töötan Šveitsis, Genfis ja töötan Eesti alalises esinduses ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures."


"Esindajana sooviksin, et iga tudeng tunneks ülikooli lõpetades, et on saanud erialasel õppetöö raames erialasel praktikal osaleda. Soovin, et ülikooli lõpetades tunneks noor eelkõige iseennast ja teeks sellest lähtuvalt enesekindla otsuse õpinguid jätkata või alustada töötamisega. Praktika vaatest on oluline kogemus ja tegelike olukordade läbimäng ning ka erialal juba kogenud töötajatega suhtlemine.  
Pean oluliseks, et üliõpilaste vaimset tööd tasakaalustaks liikumine. Tegelen ka ise spordina - maast madalast talvel murdmaasuusatamisega ja lumehooaja väliselt jooksmise ja surfamisega. Oluline pole varustus - igapäevasest liikumisvajadusest suure osa saab täis ka lihtsalt loengutesse ja tagasi ühikasse jalgsi kõndides."


"Suhtun maailma avatud loomu ja meelega ning minu jaoks on ülikool kõikide unistuste täitmiste aluseks. Olen kogenud, et ülikoolis on palju võimalusi, mille järele tuleb vaid ise käsi sirutada ja mida nii õppejõud kui ka administratiivtöötajad ei oska soovitada. Kui mul oleks vaid üks soov, siis ma soovin, et üliõpilased oleksid ise julgemad küsima võimaluse järele. Nüüdisajal on üliõpilasel võimalik läbida erakordselt huvitavaid ainekursusi, osaleda erinevates ringides, läbida praktikaid nii riigi- kui ka erasektoris, täiendada ennast nii õpingute kui ka vabatahtliku ja tasustatud töö kaudu nii kodu kui ka välismaal. Selleks ei ole vaja majanduslikke võimalusi, vaid lihtsalt algatusvõimet - küsida, uurida, kandideerida stipendiumitele. Kogemused ja koostöövõrgustik on noorele inimesele igati väärtuslik pagas."

Image
Pilt Rando Simsonist.

Rando Simson

"Armastan tegeleda organiseerimisega, üritan alati olla kursis kõige toimuvaga ja arvan asjadest palju. Gümnaasiumis valiti mind õpilasnõukokku ja õpilaste seas läbi viidud küsitluste põhjal veensin koolinõukogu vastavaid otsuseid langetama. Lisaks lõin koolis vabatahtlikuna kaasa kõikvõimalikes projektides (nt kultuurifestivalid, dokumentaalfilm kodulinna ajaloost, maailmakoristuspäev jne). Arvan, et olen piisavalt aktiivne ja motiveeritud üliõpilasesinduse tegevuses osalemiseks."
"Minu tähelepanu on enim köitnud Jakobi 2 ruumid. Praegu on fuajees 4 lauda, mille ääres toimetada, ja sellest minu arvates ei piisa. Soovin, et ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilastel oleks oma mugav ning soe ruum, kus puhata ja tööd teha."
"Sooviksin, et Jakobi 2 keeraks talvekuudel kütet natuke üles. Praegu on enamikes ruumides veidi jahe."
Image
Pilt Elisabeth Viirsalust.

Elisabeth Viirsalu


"Mina olen Elisabeth, olen õigusteaduskonna tudeng, BA, 1.kursus. Olen väga aktiivne noor. Esindasin Tallinna noorte huvesid Tallinna noortevolikogus aastatel 2021-2023. Tallinna noortevolikogu liikmena kogusin sisendikorjet, kohtusin ja arutlesin Tallinna noorte probleemid tipppoliitikutega, korraldasin üritusi ja osalesin rahvusvahelistel projektidel. Tallinna Noortevolikogu suurim saavutus oli ööbussiliinid. Paljud noored andsid tagasisidet, et see projekt oli väga oluline ja neil on hea meel, et nüüd Tallinnas sõidavad bussid ka öösel. TLNV liikmena külastasin Noorte foorumit Lätis ja Leedus, seal me arutlesime millised võimalused pakkub noortele Läti, Leedu ja Eesti ja mida saab veel paremaks muuta. Aastatel 2022-2023 olin Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlik. Tegelesin peamiselt muukeelsete noortega ja üleminekuga eestikeelsele haridusele. Kogusin sisendikorjet ja suhtlesin õpilastega. Muuhulgas aitasin ürituste korraldamisel. Alatest 2022. aastast olen Haabersti Noortenõukogu esimees. Seal me korraldame erinevaid üritusi noortele, keelekohvikuid jne. Samuti aitame linnaosa (peseme graffitit, aitame sügis ja kevad jooksul jne.). Alatest 2023. aastast olen ka abipolitseinik. Mulle väga meeldib patrullides käia ning uurijat abistada. Sel aastal ma juba osalesin Tartu Ülikooli vabatahtlikuna ja aitasin lahtise uste päeval."


"Vaimse tervise teema. Paljudel üliõpilastel tekib stress õpingute ajal, oleks tore, kui nad oleks rohkem teadlikud sellest, kelle poole saab vajadusel pöörata. Tuleb samuti selgitada, et ei tohi olla piinlik selle üles, et ma palun abi.  
Spordi teema. Kuna olen 16 aastat tegelenud iluvõimlemisega, siis sport on minu elu väga tähtis osa. Sooviks, et Tartu Ülikooli Tallinna osakonna tudengitel samuti oleksid võimalused spordiga tegeleda (nt. soodustused spordiklubidesse või tasuta külastus)."


"Ma sooviks, et üliõpilastel oleks mugav õppida ülikoolis ja et nad ei kardaks rääkida oma muredest."

Image
Pilt Eneken Riin Salongist.

Eneken Riin Salong


"Minust saaks hea üliõpilasesindaja, kuna mu tutvused instituudis on laialdased - nii bakalaureuse astmes, kui ka magistris. Olen sellel õppeaastal kõiki riigiteadlasi koondava Riigiteaduste Seltsi president ning olin sügissemestril kahe magistriprogrammi tuutor ja aitasin juba siis lahendada üliõpilaste probleeme. Koolielu peab arendama terviklikuna, mitte hakitult õppeastmete järgi. Niisiis, ühes laia tutvuste ringi Seltsi  ja tuutori kogemusega usun, et sobiksin hästi Skytte instituudi üliõpilasesindajaks kui ka sotsiaalteaduste valdkonna üliõplasesindajaks, sest läbi tudengiorganisatsioonide on mul palju kontakte ka teistelt erialadelt."


"1) Kõrghariduse tingimuslikkuse teadvustamine 
Järgmisest õppeaastast jõustuvad karmistatud sätted, mis piiravad tasuta õppima asumist teisel või enamal korral, õppetasu peab hakkama maksma erinevates olukordades - tasuta kõrgharidus on nüüd tärniga. See piirab nii praeguste kui ka tulevaste tudengite väljavaateid ning nii praegused kui ka tulevased üliõpilased peavad olema teadlikud nendest tingimustest selleks, et vältida olukorda, kus tudeng satuks säärastesse majanduslikkesse raskustesse, mis mõjutavad pikaajaliselt. Ülikoolil on plaanis seda ka üliõpilastele kommunikeerida ja ma tahan sellesse panustada ning sõnumit edasi kanda. 
2) Kohalike ja välistudengite integreerimine 
Välistudengite ja kohalike tudengite kokkuviimises kätkeb palju positiivset ning võimalusi kõigile üliõpilastele, alates üleüldisest Tartu Ülikooli rahvusülesest ühtsusest kuni rahvusvahelise võrgustiku loomiseni, mis võib olla erialane kui ka sotsiaalne. Lisaks sellele on välistudengitele selgelt suunatud pealtnäha ainult ESN ja ISA (International Student Ambassadors). 
3) TÜÜE ja tudengite vaheline kommunikatsioon 
Mul on tunne, et tudengid ei ole väga teadlikud TÜÜE ja üliõplasesindajate tegevusest. Soovin TÜÜE ja tudengite vahelist kommunikatsiooni arendada, jätkates praeguste Sotsiaalvaldkonna ja Skytte instituudi kommunikatsiooni meetoditega ning arendada välja nende kõrvale ka uusi. Lisaks kajastada üliõpilasesindajate tegevust valdkonniti sotsiaalmeedias ning kasvatada jälgijaskonda ja teadlikust."


"Kõrghariduse rahaauk ei ole noorte õlul - tasuta kõrgharidus on ilma tärnita."

Image
PiltGetter Lepast.

Getter Lepp

"Mina olen Getter, psühholoogia instituudi bakalaureusetaseme üliõpilane. Ma tunnen, et alati on raske vastata küsimustele, milles peab tooma välja enda positiivseid omadusi -- tunnen, et teod räägivad alati rohkem kui sõnad.  
Olen inimene nagu inimene ikka. Mõneti iseäraseks teeb mind ehk see, et ma olen sündinud tohutu uudishimu ja avastamisvajadusega ning lapsest saati on mind paelunud inimloomus -- et mis teeb meist selle, kes me oleme? Hiljem lisandus sellele juurde ka teine küsimus: "mida MINA saan teha, et teiste inimeste elukogemus sellel planeedil oleks killukesegi võrra parem?" No ja nii jõudsin ma õppima psühholoogiat.  
Muide, meie instituut ei ole olnud SVÜKis esindatud alates 2020/21 koosseisust alates, ja ma tunnen, et sellest, et seal mõni tegutsemisttahtest pulbitsev psühholoogiatudeng oleks, saavad kasu kõigi sotsiaalteaduste instituutide tudengid. Ma olen valmis meie kogukonna heaolu ja väärtuste eest seisma visalt ja järjepidevalt.  
Olles olnud käesoleval ehk 2023/24 õppeaastal instituudi üliõpilasesindaja, avastasin ma, et suudan ka nende ees, kelle ees ma tunnen väga suurt austust ja isegi aukartust (professorid jm tähtsad inimesed), siiski selgelt ja veenvalt avaldada enda arvamust. Tundsin, et olen tõepoolest "TUDENGI HÄÄLE KANDJA". Kommunikeerisin suhtlust mõlemapidiselt, üheti seisin nõukogus üliõpilaste arvamuste ja vajaduste eest, teiselt poolt veendusin, et kogu nõukogudest läbikäiv informatsioon jõuaks ka tudengiteni, vastutasin näiteks instituudisisese üliõpilastele suunatud uudiskirja eest ja jagasin infot ka jooksvalt. Seetõttu tunnen, et olen valmis ning soovin siiralt jätkata TÜÜE liikmena, esindades sel korral ka teiste instituutide üliõpilasi."

"Minu jaoks on kõige olulisem tegeleda üliõpilaste heaoluga -- eriti sellega, kuidas vaimne tervis mõjutab õpinguid ning vice versa. Näiteks on minu silmis oluline, et üliõpilaste õppekoormus ei oleks nii suur, et nende baasvajadused (uni, tervislik toit ning liikumine) kannataksid. Tervis on minu silmis iseenda kogemuse tõttu keerulise ja mitmekülgse loomusega fibromüalgia sündroomi tõttu miski, mis lihtsalt peab olema esikohal. Lisaks meeldiks mulle SVÜKi liikmena väga, kui toimuksid üritused, mis erinevaid SV instituutide üliõpilasi ühendavad."

"Kui ma peaksin päriselt jääma ühe soovi juurde, siis ikka see üks ja sama, aastast-aastasse käiv jutt: "PÜSIV TEADUSRAHASTUS KÕRGEMAKS". Tartu Ülikool on Baltimaades erakordselt kõrge tasemega, aga ma usun, et kui ülikoolile oleks tagatud püsiv finantsiline kindlustunne, oleks lagi taevas selles osas, milleks me kõik tervikuna võimelised oleks."

Image
Pilt Liisa Oksast.

Liisa Oks

"Tartu Ülikool on mulle pakkunud nii palju väärtuslikke teadmisi ja põnevaid võimalusi, et olen esimesest hetkest peale kangesti tahtnud midagi vastu anda. Seetõttu kandideerisin sügisel SVÜK-i asendusliikmeks. Üliõpilaesindaja töö osutus üle ootuste toredaks (ja mul olid väga kõrged ootused!), nii et siin ma olen. Nüüd tean, mis on hästi ja mida saaks teha veel paremini. Usun, et mul jagub pealehakkamist ja töökust, et uuel õppeaastal enda ja kaastudengite mõtteid ülikooliga jagada ning võimalusel ka teoks teha!"

" 1) Pool aastat TÜÜE-s on näidanud, et instituutide üliõpilasesindajad teevad tublisti tööd, kuid vahel ei paista see teistele välja. SVÜK-i liikmena panustaksin sellesse, et nad muudaks oma tegevused nähtavamaks — koguks tudengitelt rohkem sisendit ning selgitaks, kuidas ja kuivõrd seda otsuste tegemisel kasutatakse, aga võimalusel korraldaks ka rohkem üritusi, panustaks oma instituudi infokirja koostamisse jne.  
2) Veel mõlgub mul mõttes interdistsiplinaarne üritus või üritustesari “Et sa teaks”, kus erinevate instituutide tudengid ja/või õppejõud räägivad teistele seda, mida nende erialast teadma peaks. Nii saame kõik targemaks ja suudame inimesi tulevikus paremini aidata. 
3) Õigusteaduskonna nõukogus prooviksin olla selline üliõpilasesindaja, keda esimeses punktis kirjeldasin :) Kindlasti sooviksin (võimalusel koostöös mõne õigusteaduskonna üliõpilasorganisatsiooniga) korraldada vestlusõhtu õppejõududega, kus tudengid saaksid aimu akadeemilise õigusteaduse maailmast."

"Sooviksin, et ühelgi akadeemiliselt võimekal noorel ei jääks ülikoolis õppimine rahapuuduse taha."

Image
Pilt Robin Liiberist.

Robin Liiber

""VALI KORD!" või siis "MAAD, LEIBA TÖÖD!" - luban populistlikult kõike!! Tegelikkuses arvan, et ma oleksin tugevaks sillaks Teie ning üliõpilaskonna vahel kõiges, mis puudutab arvamuste/probleemide edastamist ning ka lahenduste genereerimist, panen kuskile enda meiliaadressi ja minugipärast saatke e-posti peale kõik soovid ja unistused, mis teil kõige elavamates fantaasiates tekivad. (Ja kindlasti jätkaks ka SVÜK infokirja!)"

"Siia võiks juurde lisada 100 leheküljelise memo, aga kui nimetada mõned valdkonnad: Tartu Ülikooli õppekorralduse paindlikkus, kõrghariduspoliitika üleüldine käekäik, õppekohtade ning majutuskohtade probleem, tihedam koostöö linnaga, lisaks võiks interdistsiplinaarsust igal võimalikul moel juurutada."

"Esmalt loomulikult sooviksin rohkem soove, aga kui tõesti ei anta, siis sooviksin ülikoolile lademetes rohkem raha, et saaksime päriselt õppekvaliteeti ning tingimusi paremaks muuta."

Image
Pilt Emma Anni Koplist.

Emma Anni Koppel


"Olen aasta aega olnud Meditsiiniteaduste Valdkonna Üliõpilaskogus (MVÜK) õppekorraldusspetsialisti rollis ning selle ajaga olen aru saanud, et üliõpilasesindajaks olemine paelub mind ja ma sooviksin jätkata tudengite esindajana. See aasta aega on õpetanud mulle nii mõndagi suhtlusest kaasesindajatega, dekanaadiga ja õppejõududega ning näidanud mulle nii MVÜKi töökorralduse tugevaid pooli kui ka arendust vajavaid kohti. Tahan ühendada endas esindaja kogemuse ning uuendusmeelsuse. Olenemata vastutusrikastest ülesannetest, olen jäänud rõõmsameelseks ja edasipürgivaks inimeseks ning usun, et need isikuomadused jätkuvalt aitavad mul tegutseda MVÜKis efektiivselt ja esindada kaastudegeid. 
MVÜKis olles täitsin ka lisakohustusi, näiteks, dekanaadile jõulukingituste korraldamine, tudengite nimesiltide jooksev asendamine ning üldplaanide ja mõtete viimine konkreetsetesse aja- ja tegevusraamidesse. Olen tõesti leidnud oma koha TÜÜE-s ning usun, et minu tulevikuplaanidest oleks kasu nii meditsiinditeaduste valdkonnale kui ka TÜÜE-le suuremas pildis."


"Olen olnud aasta aega MVÜK-is õppekorraldusspetsialist, seega sooviksin sammu võrra edasi astuda ning võtta endale esimehe roll. Sooviksin tõsta üliõpilaste teadlikkust TÜÜEst ja MVÜK-ist ning meie tegevustest. Samuti, koostöös kõigi meditsiinivaldkonna instituudiga, plaanin luua tudengitele ühise süsteemi, kus kõik saaksid küsida meilt küsimusi õppetöö või -struktuuri kohta, kartmata esitada ebamugavaid küsimusi ega kaastudengite poolset laitmist. Lisaks tagan, et õppehoonetes oleks iga instituudi ning MVÜKi kohta tutvustav plakat, kust üiõpilased leiaksid oma esindajate kohta info üles. Sooviksin edendada seotust MVÜKi ja erialaringide vahel ning jätkata produktiivselt alustatud koostööd Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja dekanaadiga. 
Lisaks soovin, et kõik meditsiiniteaduste erialad saaksid võrdseid võimalusi kaasarääkimises meie valdkonna õppekorralduses, mis vahel võib jääda kohati liiga arstiteaduse keskseks."


"Kõrgemad tulemusstipendiumid ning et neid saaksid rohkemad üliõpilased :)"

Image
Pilt Estin Rannast.

Estin Rand


"Pean end sõbralikuks ja abivalmiks inimeseks, kellele meeldib teisi ära kuulata. Nii mõnigi võiks mind kirjeldada lausega „Vaga vesi, sügav põhi” (aga see vist käib niikuinii iga keskmise eestlase kohta). 
Olen just lõpetamas ametiaega Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi häälekandja Curare peatoimetajana, mis andis mulle palju julgust ja enesekindlust tegutsemiseks ning pani mind mõistma, et mulle meeldib inimestega suhelda ja anda oma panus millegi arengusse. Olen ka prekliinilise rühma rühmavanem, seega on mul mingil määral kogemust info kogumise ning jagamisega ja rühmakaaslaste heaolu eest seismisega. See roll on mulle väga meeldinud ning usun, et tuleks ka palju kasuks MVÜKi kuuludes."


"Üliõpilasesindajana on minu jaoks kõige olulisemad igasugused õppekavaga seotud küsimused ja tudengi heaolu puudutavad teemad. Minu jaoks on oluline, et õppekvaliteet toetaks tudengit, õppekavad oleksid ajaga kaasas käivad ja ei tekitaks üliõpilastele kuidagi lisakoormat niigi vähese vaba aja tõttu. Samuti tuleks tudengitele luua võimalikult parim õpikeskkond, et neid veelgi õppimisel motiveerida."


"Kõigil erialadel võiks olla eraldi stipendium."

Image
Pilt Iris Niinemetsast.

Iris Niinemets


"Olen sügisest arstiteaduse V kursuse üliõpilane ja olen varasemalt olnud meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilasesindaja üle kolme semestri (2021 november - 2023 juuni). Usun, et see kogemus tuleb väga kasuks - tean, mida oodata ja mis võimalused on üliõpilasesindajana. Tegelesin need kolm semestrit peamiselt õppekvaliteedi küsimustega. Sel õppeaastal õppisin välismaal ning tänu sellele oskan võrrelda ülikoolikogemust eri riikides, tuua uusi ideid/mõtteid ja olen igati motiveeritud tagasi Eestis olles üliõpilasesinduses kaasa löömast. Olen sõbralik, optimistlik ja lahendustele orienteeritud."


"Üliõpilasesindajana oleksid minu jaoks kõige olulisemad teemad üliõpilaste heaolu ja õppekvaliteeti puudutavad teemad. Tegelesin varasemalt MVÜKis olles õppekvaliteediga, nii et see on südamelähedane valdkond - kuidas võetakse tagasisidet arvesse õppeaineid arendades, õppejõudude atesteerimise, õppekorralduseeskirjaga seonduvad teemad.  
Loodan, et saan teha õppeaasta jooksul nii palju kui võimalik, et kaastudengite õppe - ja ülikoolikogemust paremaks teha ning üliõpilased pöörduksid julgemalt meie poole oma muredega. Lisaks oleks minu jaoks väga oluline, et leiaksime õppeaasta jooksul uusi motiveeritud üliõpilasesinduse kandidaate."


"Kui kohtuksin kuldkalaga ja saaksin ühe soovi, kuidas ülikooli paremaks muuta, siis paluksin kuldkalal leida viisi, kuidas kõrghariduse, teaduse rahastust tõsta. Võimalusel võiks luua tudengisööklad, oma valdkonna peale mõeldes rohkem võimalusi praktiliste oskuste harjutamiseks."

Image
Pilt Karolin Juhkamist.

Karolin Juhkam


"Olen väga pühendunud ning südamega asjade juures, mis ette võtan. Mul on suur empaatiavõime ning näen enda probleemidest kaugemal ja hoolin ka teiste probleemidest."


"Minu jaoks on väga oluline üliõpilaste heaolu ning meeldiva õpikeskkonna olemasolu ja õpilaste kaasatus oma instituudi tegemistesse."


"Sooviksin, et igale erialale oleks olemas oma erialastipendium."

Image
Pilt Martin Veližaninist.

Martin Veližanin


"Olen juba aasta ega olnud üliõpilasesindaja ja mõistan juba süsteemi ning esindaja tööd. Tunnen end mugavalt oma rollis ja pingutan pidevalt selle parandamise kallal."


"Olles olnud juba kommunikatsioonispetsialist siis minu põhifookus oleks kommunikatsiooni ja infoleviku parandamise peal. Lisaks sellele keskendun meditsiiinivaldkonna tudengite elu üldisele parandamisele ja paremate õpivõimaluste loomisele."


"Sooviks, et Biomeedikum saaks automaatse remondi ja oleks Deltaga võrdväärne hoone."

Image
Pilt Agnes Rohtsalust.

Agnes Rohtsalu


"1. Laialdane kogemus esindades erinevaid organisatsioone - TÜÜE (olen hetkel LTT VÜKis), FÜS, TÜKS, Teadusbuss, Tudengisatelliit.  
1.2 Tänu aastale TÜÜEs tunnen kuidas töötab ülikool, LT valdkond ja instituudid ning suudan neid teadmisi rakendades veelgi rohkem uuel aastal tudengiesindajana ära teha! 
2. Kohusetundlikus saada esialgsed ülesanded tehtud ning loovus mõelda uusi ülesandeid endale juurde :) 
3. Julgen ja soovin edasi kanda tudengite häält! "


"Minu jaoks on üliõpilasesindajana südamelähedased kaks teemat: tudengite toimetulek ning õppekavade kvaliteet.   
Tudengite toimetulek sõltub nii toetusfondide suurusest kui ka elamispindade saamise võimalikkusest. Üliõpilasesindajatena on meil võimalik sõna sekka öelda tudengite toetusi puudutavates aruteludes ning teha koostööd Tartu Üliõpilaskülaga, et olukord abivajavatele tudengitele paremaks muuta. 
Õppekavade kvaliteet, mis tugevalt sõltub ainete õpiväljunditest ja õppejõududest on teine oluline teema, mille osas üliõpilasesindaja saab edasi kanda tudengite arvamust, tõstatada tähelepanu probleemidele ning aidata leida lahendus, mis sobib kõigile."


"Kui mul oleks võimalus, siis mina sooviksin muuta seda, mis rõhuasetusega me täpsemalt raha valdkondades jaotame."

Image
Pilt Anet Ilustrummist.

Anet Ilustrumm


"Tere! Mina olen Anet Ilustrumm, teise aasta matemaatilise statistika eriala tudeng. Küll aga paljud tunnevad mind hoopis kui oma tuutorit või kui üliõpilasesindajat - nimelt olin eelmise aasta sügisel esimese kursuse Matemaatilise statistika, ja ka tegelikult Matemaatika, eriala kursuse tuutor ning terve õppeaasta vältel juba üliõpilasesindaja. Seetõttu ei oleks ma esindajana kui mingi võõras, kes midagi kusagil vist teeb, vaid paljudele kui tuttav, kelle poole oma akadeemiliste luupainajatega pöörduda.  
Miks siis oleks mina see üliõpilasesindaja, kellele oma muresid kurta? Lühidalt öeldes on kerge nimetada omadusi, mida inimesel on, küll aga mina nimetan omaduse, mida mul ei ole. Nimelt ma ei oska istuda käed rüpes, kui tean, et tudengite mured vajavad lahendamist."


"Eelmisel aastal kandideerides oli mul igasugu ideid mõttes, mida ära teha. Alates rohkemate erialaste esinejate Deltasse toomisest kuni jumal teab instituudi suurema rahastamiseni. Paraku aga ei ole need just üliõpilasesindaja pädevuses ja ühtlasi ka ülesanded. Siin kohal nüüd teades, mida tähendab üliõpilasesindajaks olemine, ütleksin, et minu kõige olulisem ülesanne on olla representatsioon tudengite häälest, tahtest ja vaimsest tervisest sellel stressirohkel erialasel maastikul."


"Kui ma kohtuksin kuldkalaga, siis sooviksin muuta kogu kõrghariduse omandamise ahvatlevamaks õpilastele. Selle tulemusel võiks tulla rohkem inimesi bakalaureuseõppele ja seeläbi jätkaks rohkem inimesi heameeli oma õpinguid magistris."

Image
Pilt Anni Petronist.

Anni Petron

"Minust teeks hea üliõpilasesindaja varasem kogemus TÜÜEs ning suur tahtmine edaspidigi oma instituudi tudengite hea eest seista. Lisaks kuulan hea meelega ära kõik teie mured ning katsun neile ka lahenduse leida. :)"

"Kõige olulisem on minu jaoks õppehoonete tudengisõbralikkus, õppeainete mahtude vastavus nende EAPlise väärtusega ning tudengitele soodsamate õppe/elutingimuste eest kostmine."

"Ma sooviksin seda, et ükski õppehoone ei asuks mäe otsas."

Image
Pilt Gulnara Yusibovast.

Gulnara Yusibova

"I am the Founder of Sci-Shark. Last year, I started by organizing `MindFul PhD` project to address the challenges of PhD students worldwide to help them with their PI choice, their transition to Industry after graduating, or the familiarize them with opportunities within academia. From 2024, Sci-Shark became a global platform with a large audience where Students can find their job/next academic position from different parts of the world easily."

"My priority is students' stress-free study life and graduation. They often worry about their next step after graduation or finding part-time jobs or internship places during their studies. I will make this process hassle-free for them."

"I don't wish :) I see the problem and solve it. I will do co-operation with companies and recruiters worldwide rather than asking from goldfish."

Image
Pilt Kaspar Kasemägist.

Kaspar Kasemägi

"Olen väga pühendunud ja töökas tudeng. Iga kord, kui võtan ette uue projekti, ülesande või tegevuse, panustan sellele kogu oma energia ja ei jäta midagi pooleli. Mulle meeldib proovida uusi asju ja väljuda oma mugavustsoonist, sest see võimaldab mul end arendada. Seetõttu usun, et olen hea üliõpilasesindaja, kuna olen valmis astuma lisasamme, et aidata kaastudengite elu paremaks muuta."

"Mulle meeldib keskenduda teemadele, mis on seotud toetusega ja rahaga üleüldiselt. Nende probleemide lahendamine toob rõõmu nii tudengitele kui ka mulle endale. Samas usun, et üliõpilasesindajana on oluline mitte piirduda vaid nende teemadega, mis mulle isiklikult meeldivad. Kui me ei tegele tudengite tegelike muredega, siis kaotab üliõpilasesindaja oma otstarbekuse ning tudengite probleemid jäävad lahendamata."

"Ülikoolis õppimine nõuab täielikku pühendumist, sest soov hästi õppida võtab tohutult aega. Töötamine kooli kõrval võib oluliselt mõjutada tudengi õppimistulemusi. Seetõttu leian, et rohkematele üliõpilastele toetuse pakkumine on äärmiselt oluline - see annab neile võimaluse keskenduda rohkem õppetööle ja saavutada paremaid tulemusi."

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image
Pilt Anna Elisabeth Bennost.

Anna Elisabeth Benno


"Oleksin hea üliõpilasesindaja, kuna olen ka muidu üliõpilaskonnas tegev: ma olen Ajalooringi ja korporatsioon Amicitia liige. Samuti plaanin ma ka peale bakalaureuse lõpetamist ajaloo ja arheoloogia instituudis jätkata, seega hoolin ma selle tulevikust ja olen valmis töötama selle paremaks muutmise nimel."


"Mulle on oluline nii tudengite heaolu kui ka õppekavade arendamine ja kutsuvamaks muutmine."


"Sooviks, et iga instituudi üliõpilastel oleks oma puhkeruum, kus nad saaks süüa või lihtsalt aega veeta."

Image
Pilt Kirke Piiskoppelist.

Kirke Piiskoppel


"Olen TÜÜE-s oma instituudi esindaja olnud juba kaks õppeaastat, mistõttu arvan, et mul on piisavalt kogemust ja teadmisi, et jätkata esindaja tööd. Minu jaoks on oluline, et tekiks stabiilsus ja jätkusuutlikus esindajate seas, seega tunnen, et jätkates taas esindajana aitan seda eesmärki täita, sh muudab see üliõpilasesindajate positsiooni instituudi nõukogus stabiilsemaks. Üliõpilaste heaolu on oluline mulle mitmel rindel. Töötan TÜÜEs arendusnõunikuna mille läbi näen suurepäraselt siseelu, mida saan esindajana ära kasutada. Lisaks näen ma oma tulevikku siin instituudis veel vähemalt kaks aastat ning sooviksin panustada üliõpilaste käekäiku nii kaua kui võimalik!"


"Minu peamiseks ülesandeks ja huviks üliõpilasesindajana on esindada üliõpilasi instituudi nõukogus. Eriti pean vajalikuks panuse andmist aruteludesse, mis puudutavad otseselt tudengeid (nt õppekava). Arvan, et meie instituudis on üliõpilaste nähtavuse suurendamine äärmiselt oluline. Samuti olen muidugi olemas oma jõu ja nõuga instituudi tudengitele!"


"Kui ma kohtuksin kuldkalaga, siis sooviksin, et kõik üliõpilased, kes praegu kooli kõrvalt peavad töötama (või lausa mitmel kohal), saaksid õppida ilma selle kohustuseta ja ainult pühenduda oma õpingutele. Selleks oleks vaja muidugi utoopilisi summasid, aga kuldkala on õnneks kõikvõimas."

Image
Pilt Rando Simsonist.

Rando Simson


"Armastan tegeleda organiseerimisega, üritan alati olla kursis kõige toimuvaga ja arvan asjadest palju. Gümnaasiumis valiti mind õpilasnõukokku ja õpilaste seas läbi viidud küsitluste põhjal veensin koolinõukogu vastavaid otsuseid langetama. Lisaks lõin koolis vabatahtlikuna kaasa kõikvõimalikes projektides (nt kultuurifestivalid, dokumentaalfilm kodulinna ajaloost, maailmakoristuspäev jne). Arvan, et olen piisavalt aktiivne ja motiveeritud üliõpilasesinduse tegevuses osalemiseks."


"Minu tähelepanu on enim köitnud Jakobi 2 ruumid. Praegu on fuajees 4 lauda, mille ääres toimetada, ja sellest minu arvates ei piisa. Soovin, et ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilastel oleks oma mugav ning soe ruum, kus puhata ja tööd teha."


"Sooviksin, et Jakobi 2 keeraks talvekuudel kütet natuke üles. Praegu on enamikes ruumides veidi jahe."

Image
Pilt Robert Šimukist.

Robert Šimuk


"Mul puudub tagasihoidlikus. See-eest väärtustan viisakust ning empaatiat, mis koostöös järjekindlusega, teeks mind tugevaks esindajaks. Heal kandidaadil peaks olema nimetatud omaduste tasakaal."


"Paratamatult olen enda akadeemilise teekonna jooksul märganud probleeme üliõpilaste ja õppejõudude vahelises dialoogis. Seega soovin arendada kommunikatsiooni õppejõudude ning üliõpilaste vahel."


"Eeldades, et kuldkala on kõikvõimas, sooviks muuta ülikooli eelarve lõpmatuks."

Image
Pilt Triin Kuusest.

Triin Kuusk

"Minu nimi on Triin Kuusk ja õpin teist aastat ajaloo ja arheoloogia instituudis kunstiajaloo erialal. Otsustasin kandideerida üliõpilasesindusse, sest mind huvitab ürituste korraldamine ja uute inimestega tutvumine ning ülikooli ja oma instituudi arengusse panustamine. Eelmisel semestril olin oma õppekaval ka esmakursuslaste tuutoriks. Olen rõõmsameelne, uudishimulik ning alati teistega arvestav, mispärast usun, et saan üliõpilasesindaja ülesannetega hästi hakkama."

"Suheldes sügisel tuutorina erinevate esmakursuslastega, sain aru, et äsja immatrikuleerunud üliõpilastel võib tekkida raskusi oma valitud eriala õppekavas orienteerumisel ja tunniplaani koostamisel. Usun, et paljudele tuleb tuttav ette, kui keerukas on esmakursuslasena mõista näiteks ainepunktide süsteemi. Üliõpilasesinduses soovin panustada senisest enam õppekorraldusliku info jagamisse, et jõuda erinevate ülikooli kanalite kaudu iga tuge vajava üliõpilaseni. Üliõpilasesindajana seisaksin ka selle eest, et juhtida veel enam tähelepanu jätkuvale probleemile ühiselamute ruumipuuduse osas. Igal õppeaastal on suur hulk neid üliõpilasi, kellele ei jätku kohta ühiselamus ning nad peavad Tartus õppimiseks leidma üürikorteri, mis on ühiselamuga võrreldes oluliselt kallima hinnaga."

"Kui mina kohtuksin kuldkalaga, siis sooviksin, et ükski loeng ega seminar ei algaks enne kella 10.15 hommikul ning koolipäev oleks kõigil tudengitel läbi hiljemalt kl 18. Õnnelik üliõpilane on puhanud üliõpilane!"

Image
Pilt Johannes Sarapuust.

Johannes Sarapuu


"Peagi lõppev esimene aasta üliõpilasesindajana andis mulle kindluse, et saan sel kohal hästi hakkama ning naudin esindajaks olemist. Diplomaatiline suhtlusoskus ning tugev missioonitunne toovad mulle esindaja rollis edu."


"Haridus humanitaarteadustest on praegu äärmiselt alahinnatud. "Tore, aga mida sa sellega teha kavatsed?" on küsimus, mida meie valdkonna tudengid pidevalt nii teistelt saavad kui ka endalt küsivad. Soovin seista selle eest, et humanitaarteaduste tudengid ei peaks tundma teadmatust oma tuleviku ees, et neil oleks piisavalt võimalusi enda mitmekülgseks arendamiseks, teadmised võimalikest karjäärivõimalustest ning rohkelt erialaseid oskusi rakendavaid praktikavõimalusi."


"Vastasin samamoodi eelmisel aastal ja vastan ka nüüd: et tudengid ei peaks õppimist töö nimel ohverdama. Rahaline toimetulek ei tohiks olla see, mis kõrghariduse omandamise eemale tõrjub."

Image
Pilt Anu Kadri Uustalust.

Anu Kadri Uustalu


"Kui sa küsid mu sõprade käest, mis mind kõige paremini iseloomustab, siis nad ütlevad sulle kohe "see piff on üks hakkaja, kes vahetpidamata midagi käsile võtab ja siis selle ka ära teeb.""


"Ma tahan seista järgnevate murede lahendamise eest: kahvlite arv puhketubades (hetkel puudulik, kuid luban tõsta kogust 200% võrra), katlakivi puhketubade veekeetjates (seda vähendan 300% võrra) ning teiste sarnaste, kuid oluliste, tudengimurede eest."


"Ma sooviks tervislikke ja tudengile taskukohaseid lõunaid kesklinnas."

Image
Pilt Kertu Zahharovist.

Kertu Zahharov


"Soovin anda oma panuse edendamaks üliõpilaste elu. Kuulata oma kaasüliõpilaste muresid ja rõõme ning olla igas mõttes toeks. Lahendada probleeme ja aktiivselt kaasa rääkida, et aidata Tartu Ülikooli tudengite elu edendada. Olen sihikindel, kohusetundlik, avatud meelega ning alati valmis uuteks väljakutseteks."


"Minu jaoks on oluline üliõpilaste vaimne tervis ja finantsiline toimetulek. Nende kahe aspekti eest hoolitsemine on minu arvates alus edukatele ja motiveeritud õpingutele. Tahan, et kõik saaksid võimaluse täisväärtuslikult õppida."


"Kui kohtuksin kuldkalaga ja saaksin ühe soovi, millega oleks võimalik ülikooli muuta – et ükski tudeng ei peaks finantsiliseks toimetulekuks õpingute kõrvalt tööl käima. Et üliõpilase töö ülikooli ajal olekski tema õpingud, millele ta saaks rahumeeli täielikult keskenduda. "

Image
Pilt Lene Tiinasest.

Lene Tiinas

"Mulle meeldib suhelda ning olen selles päris hea. Lisaks julgen oma arvamuse välja öelda selle nimel, et asjad paremaks muutuksid! "

"Olulisimaks pean tudengite üldist heaolu ja seda, et nendega käitutakse õiglaselt."

"Sooviksin ühtainsat ühtset meediaplatvormi, kus kõik vajalik olemas on."

Image
Pilt Aleksander Amos Nigesenist.

Aleksander Amos Nigesen


"Olen teise kursuse semiootika tudeng ja loodan olla abiks kõikidele instituudi tudengitele. Iseloomult olen mõistev ja aus, probleeme ei karda ka siis, kui need on keerukad, ja lähenen neile loominguliselt. Olen kogukondliku tegevusega seotud olnud ka gümnaasiumi ajal ja ülikoolis aidanud kaasa semiootika sügiskooli korraldamisega. Kandideerida üliõpilasesindusse tähendab kanda vastutust. Hindan seda kõrgelt ja loodan, et olen selle vääriline."


"Tahan aidata tudengitel kujundada akadeemilist keskkonda neile lähedasemaks ning luua pidet tudengite ja instituudi vahel."


"Leiaksin teised kuldkalad, et nad panna mõnda toredasse Jakobi 2 nurka akvaariumisse."

Image
Pilt Aleksander Koplist.

Aleksander Koppel


"Minu soov ühendada tudengeid ja aidata neil ülikooliga toime tulla on ajendanud mind juba varasemaltki üritusi/tegevusi korraldama. Näen, et kui mul oleks rohkem teadmisi ja toetav keskkond, mida üliõpilasesindus tundub pakkuvat, saaksin oma tahteid täites olla abiks ka olulisele osale ülikooli struktuuri juures."


"Minu jaoks on oluline kogukonna loome, seega igasugused tegevused, mis edendavad tudengite ja õppejõudude või tudengite omavahelist läbikäimist, on need, millega mul oleks soov ja tahe tegeleda. Sääraseid kogukonda aitaks kindlasti luua mõningad ühisalad, kus on lisaks õppimisele ka muu tegevus toimuks, näiteks mõni tudengile taskukohase hinnaga toidukoht, kus loengute vahel kehakinnitades ka sotsiaalseid suhteid arendada."


"Sooviksin, et tudengitele oleks selgesti nähtavad erialase töö/tasustatud praktika võimalused saadaval juba esimesel aastal. See aitaks kaasa nii tudengite toimetulekule üldisemalt kui ka parema visiooni tekkele, mis hoiaks tudengeid motiveerituna õppimas kuni eduka lõpetamiseni."

Image
Aurora Ruus

Aurora Ruus


"Olen juba varem olnud üliõpilasesindaja nii enda instituudis kui ka valdkonnas, misläbi on kogemus TÜÜE olemusest ja toimimisest juba olemas. Lisaks tegelen aktiivselt enda eriala populariseermisega nii erinevaid üritusi korraldades kui ka näiteks artikleid kirjutades, sest lisaks tudengite heaolule ülikooliõpingute jooksul on minu jaoks oluline tähelepanu pöörata ka potentsiaalsetele tulevatele tudengitele. Olen nii enda eriala kui tudengite õiguste (aga ka kohustuste) kirglik eestseisja ning leian, et rahulolevad tudengid on aluseks ülikoolile, mis lisaks haridusele pakub enda akadeemilisele perekonnale veel enam ka haritust. "


"Minu jaoks on kõige olulisem see, et tudengid saaksid aru, mida ja milleks nad teevad, mis on nende eesmärgid ning kuidas neid täita. Selle alla kuulub näiteks erinevate infopäevade ja ürituste korraldamine, välisveebi edenedamine, tudengivarjude projekti propageerimine jms. Lisaks on minu jaoks olulised teemad veel võrdne kohtlemine, konkreetselt sõnastatud juhendite olemasolu nii hindamisel kui ka viitamisel, tudengite majaduslik toimetulek ning loomulikult igasugune panustamine emakeelse ülikooli ja seal tehtava kvaliteetse teaduse kestmajäämisesse."


"oovin, et ülikoolis oleks vähem bürokraatiat, selleks et õppejõud poleks nii ülekoormatud (ja alamakstud)."

Image
Pilt Kätri Kiilbergist.

Kätri Kiilberg


"Hei! Mina olen Kätri ning kandideerin meie üliõpilasesindusse teist korda. Olen juba meie instituudi üliõpilaskogus täitnud nii kommunikatsioonispetsialisti kui juhi rolli ning sellega seotult organiseerinud mitmeid tegevusi ja üritusi. Minu südameteemadeks on võrdne kohtlemine ning kogukonnaloome."


"Üliõpilasesinduses olen peamiselt tegelenud kogukonnaloomega. Mulle on oluline, et meie instituudi üliõpilased hoiaksid kokku, seega olen püüdnud jätkata ja arendada kursusevanemate süsteemi ning koos nendega erinevaid koosistumisi korraldada. Samuti seisan ma üliõpilasesindajana võrdse kohtlemise eest, mille raames olen alati valmis oma kaasüliõpilasi aitama ja kaitsma. Usun, et kõiki üliõpilasi tuleks austada ning kõigil on parem õppida, kui me ümber on toetav keskkond, sõbrad ja kogukond. Ma soovin, et keegi ei jääks oma murega üksi."


"Ma sooviksin kõikidele üliõpilastele piiramatut juurdepääsu vahenditele ja võimalustele."

Image
Pilt Heldi Marleen Langist.

Heldi Marleen Lang


"Mul on aasta aega kogemust TÜÜEs nii filosoofia ja semiootika instituudi kui ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindajana. Mõlemal tasandil tegelen õppekvaliteeti ja selle parandamist puudutavate küsimustega, kuna see teema on mulle südamelähedane. Olen entusiatlik ja vastutan selle eest, et kui midagi teha, siis tuleb seda teha kvaliteetselt. Mulle väga meeldib töötada meeskonnana ja sellel on üliõpilasesindaja töö juures oluline roll."


"Minu jaoks on kõige oluline see, et kõrghariduse tase Tartu Ülikoolis (ja konkreetsemalt siis just humanitaarvaldkonnas, kuhu ma ise kuulun) oleks võimalikult hea. Selle kõrval on oluline samas tähelepanu pöörata ka sellele, et kõik tudengid tunneksid end ülikoolis hästi ja nende vajadused oleks täidetud, seal hulgas tudengite rahaline toimetulek. Kui on võimalik siis proovin ka olla abiks kogukonnatunde loomisel ja hoidmisel."


"Et ükski tudeng ei peaks muretsema, kuidas õpingute jooksul rahaliselt toime tulla."

Image
Pilt Ove Averinist.

Ove Averin


"Mind on lihtne kaugelt ära tunda."


"Kuna ma olen doktorant ja meid on hetkel esinduses vähe ning seega ka meie huvid alaesindatud, siis tegeleksin eelkõige doktorante puudutavate probleemide ja küsimustega."


"Nagu soovis Cato vanem, Seminarium doctoratum abrogandum est ehk Doktoriseminar tuleb ära kaotada."

Image
Pilt Gerli Raost.

Gerli Raag


"Ma olen avatud ja hooliv inimene ning soovin olla valjem hääl muidu pigem vaiksetele ja tihti omaette tegutsevatele kultuuritudengitele. Mul on kogemust eelnevates kooliastmes õpilaste esindamisega nii õpilasesinduses kui ka kooli hoolekogus. Loodan seda kogemust kasutada selleks, et tuua kultuuriteadused senisest suuremalt kaardile."


"Raske on valida üht kindlat teemat, sest tegelikult soovime me ju kõik, et tudengielu mööduks võimalikult sujuvalt ja et vajaduse korral oleks meil, kellelt julgeks abi küsida. Ma soovin sellele kaasa aidata."


"Ma sooviks, et mu õppehoonele ilmuks maagiliselt kolmas korrus, kus tudengid saavad vabal ajal õppida, puhata ja niisama mõnusalt aega veeta."

Image
Pilt Marta Selma Grünvaldist.

Marta Selma Grünvald


"Kandideerin instituudi üliõpilasesindajaks teist aastat järjest ning olen seetõttu juba kogenud esindaja. Muidu olen ka igati viks ja viisakas ning püüan ikka tudengite elu paremaks teha!"


"Kõige olulisem teema, millega üliõpilasesindajana tegeleda, on tudengite hakkamasaamine majanduslikult ja vaimselt."


"Kuldkalalt küsiksin ma ülikoolile vajalikku lisakapitali, et teadust saaks ikka täie rauaga teha!"

Image
Pilt Johanna_Elisabeth Rannikust.

Johanna-Elisabeth Rannik


"Olen hetkel Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse (ehk ETUKÜ) juhatuse liige ning ühtlasi teatriteaduse magistrandina selle ainus tudeng. Sestap tundub loogiline olla ka instituudi üliõpilasesindaja, et kindlustada omavaheline kommunikatsioon ja humanitaarvaldkonna järelkasv. Kuna pälvisin bakalaureusediplomi Skytte instituudist, on mul ka teadmine, et areng ja muutused (olgu need instituudis või laiemal ühiskondlikul tasandil) nõuavad lisaks murede kaardistamisele ka aktiivset, eesmärgipärast tegutsemist. Minu tudengikogemus on olnud mitmekülgne: olen kokku puutunud tudengiseltsidega (Riigiteaduste Selts, ÜKSA ja Teatriteaduse Üliõpilaste Loož), õpirändega (semester Kopenhaagenis ja lühiõpiränne Uppsalas) ning praktikaga. Saan vajadusel kaastudengeid nende teemadega abistada."


"Olen veidi murelik, kuna tudengite aktiivsus erineb instituuditi üsna palju – soovin mõista, mis tõstaks tudengite aktiivsust, et instituut pakuks kogukonnatunnet väljaspool loenguid ja seminare. Lisaks soovin seista selle eest, et instituudis oleks igal tasandil pidev ja selge kommunikatsioon, mis poleks samas ka liig tõsine ega ülebürokratiseeritud, vaid soe ja ligipääsetav – ühesõnaga, tartulik."


"Paluksin kuldkalalt, et humanitaarvaldkonnas oleks alati piisavalt rahastust – see annaks meile tohutult võimalusi juurde, alustades laiahaardelisemast teadustööst (rohkem noori akadeemiasse!) ja lõpetades kohvimasinaga."

Image
Pilt Katrinka Josephine Savimäest.

Katrinka Josephine Savimägi


"Ma oleks hea üliõpilasesindaja, sest olen avatud ja mulle meeldib erinevate inimestega suhelda. Kui asjad peavad tehtud saama, võtan initsiatiivi, olen kohusetundlik ja eesmärgistatud."


"Minu jaoks on kõige olulisem tegeleda üliõpilaste turvatundega instituudis. Keegi ei peaks tundma end mõne õppejõu kommentaaride pärast ebamugavalt või halvasti."


"Ma sooviks, et meie instituudi remont saaks kohe kiirelt tehtud, kuid et see ei kaotaks selle käigus oma mõnusat atmosfääri ja essentsi."

Image
Pilt Saara Jaaniskist.

Saara Jaanisk

"Kandideerin kultuuriteaduste instituudi üliõpilasesindajaks, sest meie instituut on mulle armas ja südamelähedane. Soovin selle toimimisse panustada. Olen julge suhtleja, võtan osa instituudi üritustest, panustan üliõpilasorganisatsioonidesse ja olen avatud uutele võimalustele."

"Tudengite ja õppejõudude vaheline kommunikatsioon. Instituudisisesed majanduslikud teemad. Tudengite omavaheline suhtlus (et erinevate kursuste tudengid omavahel suhtleksid ja muljeid jagaksid)."

"Olen sellele küsimusele vastates realistlik ja soovin, et ülikoolil oleks võimalus maksta rohkematele tudengitele stipendiumit."

Image
Pilt Elsa Triin Raidlast.

Elsa Triin Raidla


"Olen kolm aastat olnud üliõpilasesindaja ning selle ajaga on saadud läbi viia muutuseid ja kuulata kaastudengite muresid ning need siis edastada kõrgematele jõududele – tunnen, et olen saanud tudengielu meie armsas instituudis ja valdkonnas edendada. Tänu oma kogemusele oskan orienteeruda siin maastikul ning läheneda probleemidele lahendustega, tehes koostööd ülikooli juhtivate organitega. Lisaks olen nii TÜÜEs kui ka väljaspool TÜÜEt aktiivne tegelinski ja mulle meeldib väga üliõpilasesindaja olla. Oma instituudis olen hetkel inglise keele ja kirjanduse (Euroopa keelte ja kultuuride) magistritudeng."


"Minu jaoks on väga oluline osakondadevaheline suhtlus maailma keelte ja kultuuride instituudis, sest kuigi oleme üks instituut, võib tekkida tunne, et oleme üksteisest väga eraldatud. Tänu tihedamale suhtlusele ilmneks ka murekohti, mis muidu võib-olla võivad märkamatuks jääda. Selle suhtluse alla läheb nii jooksvate murede lahendamine kui ka sotsiaalsete sündmuste korraldamine. Loomulikult on tudengina mulle oluline ka kõrghariduse alarahastuse teemadega tegelemine."


"Võrdne kohtlemine on väga oluline asi, seda ka ülikoolis. Kahjuks tunnevad paljud tudengid siiski, et kuigi meil on olemas kohad kuhu kurta, siis nad ei julge seda teha, kartes edasist tule alla sattumist. Võlukepiga lahendaksin ära selle mure – tudengid tunnevad, et neil on alati tagajärjed, kuid kui neid kehvasti koheldakse, siis tagajärjed puuduvad. Isegi kui see pole nii, siis see hirm on olemas. Üleüldiselt sooviksin rohkem läbipaistvust tudengitele ülikooli argipäeva tegevustes ja otsustes."

Image
Pilt Elisabeth Paest.

Elisabeth Pae


"Olen aastaid mitmetes valdkondades tegelenud ühiskondliku tööga ning praegu tegutsen ülikooli kõrvalt ka Üliõpilaskonna Sihtasutuses organisatsioonide arenduse tiimis. Tihti hõlmab minu kalender ka vabatahtlikut tööd, kus kogen pidevalt uusi kogukondi, sündmusi või võimalusi. Oma aktiivse loomusega aitan ehk tibake jagada ning kujundada noorte käekäiku Eesti kultuuriruumis."


"Üliõpilasesindajana on mulle südamelähedane õpilaste üldise heaolu eest seismine. See hõlmab vaimset tervist toetavate ressursside parendamist, abistava instituudi kogukonna loomist ning meelemürkide tarvitamisega seotud küsimuste lahendamist. Usun, et igal üliõpilasel peab olema tagatud juurdepääs pädevatele ressurssidele, mis toetavad tervislikku eluviisi. Üliõpilasesindajana sooviksingi instituudi siseselt tuua nendele teemadele rohkem tähelepanu erinevate avalike ürituste, arutelude või koolitustega."


"Oleks ju tore kui toidu kättesaadavus ja jagamine oleks ülikooli instituutides lihtsam? Kui kohtuksin kuldkalaga, sooviksin igasse instituuti lisada vähemalt ühe toiduvahetuskapi toidu jagamiseks ja jääkide vähendamiseks :)"

Image
Pilt Emily Mooritsast.

Emily Moorits


"Mul on palju energiat ning olen alati olnud hääle eest neile, kes ise enda eest seista ei saa või ei julge ning seda juba lapsena.  
Ma olen üksjagu üritusi korraldanud ning see on andnud mulle hea kommunikatsioonioskuse ja võime ülesannetekuhja alla mitte murduda. Kujutan ette, et üliõpilasesindajana on need kaks oskust üsna tähtsad.  
Lisaks ei karda ma väljakutseid. Olen teinud mitmeid erinevaid töid ning iga uue alguse juures on väljakutse see põnevaim osa. Olen teinud kaasa erinevates projektides, kaasaarvatud ka õpilasvahetusel juba gümnaasiumis. Olen läbinud ka tuutori kursuse. 
Ma tundsin sel kevadel, et minu elust on puudu midagi. Ühel hetkel mõistsin, et instituudi esindaja roll on see uus väljakutse, mida tahan vastu võtta."


"Minu jaoks on tudengite vaimne tervis esmatähtis. Tean omastkäest kui raske võib olla näiteks õppiv ja töötav tudeng. Minu eesmärgiks on jagada tudengitega teadmisi nende õigustest töötavate tudengitena aga ka leida võimalusi vaimse tervise edendamiseks.  
Lisaks tahan tegeleda sellega, et meie instituudis oleks mugav ja meeldiv olla nii õppejõududel kui tudengitel. See on esmatähtis.  
Üldiselt ongi mulle oluline, et ülikool oleks koht kus oleks õppejõududel ja tudengitel samamoodi hea käia, sest see teeb õpingud lihtsamaks ja meeldivamaks."


"Minu soov kuldkalale oleks rohkem vaheaegasid ülikoolis. Vahel on lihtsalt vaja pausi, eriti kui päevad on lühikesed ja väljas on pime. See aitaks kõigil võtta hetke, et akusid laadida."

Image
Pilt Victoria Laanemäest.

Victoria Laanemäe

"Olen väga hea suhtleja. Mulle meeldib üritusi korraldada. Oskan pakkuda head tuge küsimuste ja probleemide korral. Varasemalt olen olnud tuutor ning see kogemus andis mulle juba nii palju positiivseid emotsioone, soovin neid saada veel!"

"Minu jaoks on oluline üliõpilaste kokku toomine. Soovin leida võimalusi meie tudengielu edendamiseks."

"Elu lõpuni tasuta lennupiletid."

Image
Pilt Eelika Laane-Hannusest.

Eelika Laane-Hannus


"Heal üliõpilasesindajal võiks olla oskus mõista ning vaadelda Ülikooli toimimist ning akadeemiaga seotud spetsiifikat erinevate osapoolte "hõlma alt", sest see kergendab vajalikke läbirääkimisi, suurendab koostööks eelduseid ja loob eesmärkideni jõudmiseks vajaliku silla. Minu puhul on tegemist teaduskondade ülese "silmaga", kes õpib hetkel usuteaduskonnas MA õppes teoloogiat, töötab TÜ sotsiaalteaduste valdkonnas õppekorralduse spetsialistina ning õpetab etnoloogias õppejõuna ka tudengeid. Seega - lisaks sellele, et ma tean, milliste muredega ma olen ise tudengina silmitsi seisnud (ja seismas), olen ma ka õppejõu ning õppekorralduse spetsialistina tudengite vaevade ja probleemidega tuttav. Seistes sillal, mida mööda ma näen mõlemale poole jõge, tean ma kus jooksevad reaalse võimalikkuse piirid ning millist udust utoopiat ja kannatusi inimeseks olemine enesega aeg-ajalt kaasa toob. See ei tähenda aga, et lootma ja parema poole püüdlema ei peaks. Teoloog minus ihkab alati õiglust ning võrdsust. Ma hoolin - ega anna alla, kui tean, et midagi on vaja ära teha. Minu töödistsipliin ei luba mul asjadele käega lüüa ning inimlikkus nõuab lahenduste leidmist."


"1) Tudengite vaimne heaolu - läbipõlemise vältimine, et noorte ja andekate, tublide ning püüdlike akadeemiline võimekus saaks võimaluse maksimaalselt avalduda ning areneda. 
2) Võrgustumine - mitte keegi ei tohiks ennast tunda hüljatuna ning üksikuna, tugevate taga seisab "sein". 
3) Et rohkemad tiivad kannaksid (väljalangemine - põhjuste analüüs ning tõkestusmeetmete kaardistamine ja rakendamine). 
4) Kõrghariduse kättesaadavus - tarkus ei tohi mitte kunagi jääda rahakamate privileegiks 
5) Mugav ning turvaline õpikeskkond (nii õppija kui õppejõu vaatest)"


"Eeldusel (kui juba võluvägi ja maagia mängu tuleb), et kuldkala kõik soovid vastutingimusteta täidab, on mõistlik midagi tõeliselt elumuutvat paluda - mõtlemata seejuures sellele, kas see tavapärases maailmas oleks teostatav või millised oleksid kõikvõimalikud tagajärjed, erinevatest aspektidest kaalutuna... Ma sooviksin, et rohkemad noored, kes on lõpetanud gümnaasiumi või omandanud keskhariduse, saaksid soovi korral edasi õppima asuda ülikooli. Hetkel jäävad liiga paljud tublid ja targad inimesed ukse taha, samas kui sissesaanute hulgast toimub arvestatav väljalangemine. Ehk siis - ma sõnastaksin enda palve kuldkalale nii:" Palun tee nii, et noored inimesed tunneksid elus toetust ja armastust, mille toel nad saaksid võimaluse õppida kuulama oma südame suunamisi ning mõistaksid, mida nad tegelikult soovivad või milleks nad "loodud on" ning sellest tulenevalt tee nii, et iga noor jõuaks just selle eriala juurde, kus tema loomupärane potentsiaal kõige paremini avalduks, jättes avatuks võimaluse igaühel oma tõeliste unistuste poole pürgida." Enri Piisner "

Image
Pilt Mirjam Toomest.

Mirjam Toom


"Ma arvan, et oleksin hea üliõpilasesindaja, sest mul on mitmed olulised omadused, mis on kooskõlas ka üliõpilasesindajaks olemisel. 
Nii põhi- kui ka keskkoolis olin aktiivne õpilasesindaja ning 6 aasta jooksul said proovitud mitmed erinevad rollid : juht, asejuht, protokollija, valdkonna juht jne. Kuid ükskõik mis rollis olles, oli mul vaid üks siht - teha koolielu põnevamaks ning noorte aktiivsust ja motivatsiooni suurendada. Mida aasta edasi olles õpilasesindaja, märkasin kui enesestmõistetavaks muutus meeskonnatöö, suhtlemine ning igapäev naeratuse kandmine. Nähes kui palju võib aidata noorte töö kaasa kooli arengule, ei suutnud ma aastatki sellest eemal olla. Viimastel keskkooli aastatel olin aktiivne ka mitmes muus organisatsioonis ning kampaanias - korraldades nii suuri kui ka väikseid üritusi. Tunnen, et nende kogemustega olen leidnud enda tugevad küljed just : planeerimises, julguses (näiteks kirjutada autoriteetsematele inimestele), suhtlemisel ning kiirel probleemi lahendamisel.Tundub, et sellised väljundid võiksid käia ka üliõpilasesindaja kohta, mistõttu olen julge ka tegema samme edendamaks ülikoolielu."


"Ma arvan, et kõige olulisem üliõpilasesindajana on koolielu edendamine. Selle all pean silmas, et tudengitel oleks mugav koolis olla, neile korraldataks kutsuvaid üritusi ning ülikool saaks nii meedia kui ka päriselu vahendusel näha üliõpilasesindust aktiivses pildis.  
Mulle isiklikult meeldib kõige enam planeerimine (näiteks ürituse korraldamine), sest sellega ma näen võimalust isiklikuks kohtumiseks tudengitega, kellele need üritused enamjaolt on suunatud. Aga samas meeldiks mulle ka kohtuda õppejõududega või teiste oluliste inimestega, kellega koostöös areneks kool! 
Tunnen, et olen üsna avatud erinevatele muutustele ning ideedele, seega ootan alati huvitavaid pakkumisi, millega saaksin jälle tegelema hakata - mulle meeldivad vaheldused, seega kui saan tegeleda jällegi uue valdkonnaga, on see eriti kaasakutsuv!"


"Ma sooviksin, et ülikoolis oleks rohkem koostööd teiste kõrgkoolide üliõpilasesindustega ning nendega koostöös oleks korraldatud iga-aastane üritus, kuhu saaksid tulla üle-eesti kõik tudengid kokku ning teha midagi põnevat terve päeva või miks mitte mitme päeva jooksul."

Image
Pilt Sippie Guthist.

Sippie Guth


"Usuteaduskond on paari õppeaastaga mulle nii südame külge kasvanud, mis tähendab, et miski ei teeks mind rõõmsamaks, kui võimalus anda oma panus selle heaollu. Usun, et minus on olemas vajalikud isikuomadused esindamaks meie teaduskonna tudengeid – olen avatud suhtleja, kirglik oma eriala suhtes, sihikindel ning empaatiline."


"Mulle on oluline, et ühes väikses teaduskonnas oleks kõikide osapoolte hääl kuuldav. Mida väiksem on teaduskond, seda olulisem on, et keegi ei tunneks ennast kõrvalejäetuna. Üliõpilasesindajana on mul võimalus olla eelkõige bakalaureuse, aga ka teiste tudengite hääl ja võtta südameasjaks, et kellegi mure ei jääks kuulmata."


"Ma soovin, et ülikool võimaldaks tudengitel eriala vahetada ka peale pikema perioodi möödumist kui üks aasta, sest sellisel juhul saab kindel olla, et üliõpilane leiab lõpuks päriselt selle, mida ta õppida tahab ilma surveta kohe esimesel korral õige valik teha."

Image
Pilt Emma Lotta Kivibergist.

Emma Lotta Kiviberg


"Olen julge seisma oma kaastudengite õiguste ja murede eest. Soovin kõigile rahulikku ja meeldivat õpikeskkonda, seega julgen oma arvamust avaldada, kui seda vaja on. Lisaks olen hea tiimimängija ning usun, et koostöö on kõige alus."


"Üliõpilaste õiguste eest seismine, üliõpilaste kvaliteetse hariduse tagamine, oma osakonna arengu ning erialase sisu tasakaalu hoidmine ja õpivõimaluste edendamine."


"Üldisem soov on, et õpilased saaksid oma muresid väljendada ilma, et nad peaksid mõtlema Ülikooli "rahakotile". Arenguks on kõigepealt vaja ideid, mis tähendab, et oma arvamust ja muret võib julgelt avaldada - ei peaks mõtlema sellele, et keegi vastab su murele lausega "jah, aga meil ei ole raha". Plaani teostumiseks tulevikus, on vaja mõtteid vahetada oleviku - üks samm korraga. Aga soov, mille kuldkala võiks kohe täita on "luuperi ja effekti blokkide pargi hankimine muusikamajale" :) "

Image
Pilt Helen Linkist.

Helen Link


"Mul on aastatepikkune pagas (üli)õpilasesindustes, mis on mulle palju kaasa andnud. Seda nii ürituskorralduses, eelarvete majandamises, koostööpartnerite leidmises ning meeskonna juhtimises. Soovin tuua TÜ VKA üliõpilasesindusse struktuurimuudatusi, et esindus saaks efektiivsemalt tegeleda üliõpilaste murede ja rõõmudega ning luua tugevam side juhtkonna vahel."


"Üheks väga oluliseks teemaks minu jaoks on kindlasti tudengite vaimse tervise hoid ning sotsiaalne heaolu, et suhtlus oleks juhtkonna ning õppejõududega hea ja tudengid julgeksid ka muresid jagada. Hoida Viljandi tudengielu põnevana, tuues sündmustel kokku akadeemia erinevad osakonnad."


"Tudengitele üks mõnus puhkeala, kus loengute vahel puhata või vaikuses õppida."

Image
Pilt Joosep Kattist.

Joosep Katt

"Tunnen, et olen ekstravertne ja rõõmsameelne inimene. Usun, et kasuks on kindlasti minu head suhtlusoskused ja avatus. Mulle meeldib meeskonnatöö ning tunnen, et oskan ka raskeid olukordi kiiresti lahendada. Samuti suudan olla kohusetundlik ning alustatu lõpule viia.  
Olin esinduses ka sel õppeaastal (seega paljud teadmised juba olemas) ning kandideerin uuesti, sest tunnen, et suutsime koos teiste liikmetega esinduse struktuuri parandada ja selle rohkem pilti tuua kui kunagi varem. Minu arvates on akadeemia üliõpilasesinduses veel palju tööd, mis vajab tegemist ning sooviksin seda järgmine aasta jätkata."
"Minu jaoks on oluline üliõpilasesinduse töö kvaliteedi parandamine ning säilitamine.  
Tunne, et Viljandi puhul on väga oluline üliõpilaselu hoidmine ja tudengitele erinevate võimaluste pakkumine. Selle all pean silmas sündmusi, kus tudengid saavad näiteks ennast või erialaseid oskusi arendada, aktiivselt sportida/liikuda, pidutseda või enda mentaalsele tervisele keskenduda. Kindlasti tahan olla olemas ka uutele tulijatele, kellel võib olla alguses raske uude linna kolimisega, elamiskoha leidmisega või Viljandis orienteerumisega. Samuti sooviksin kultuuriakadeemias erinevate osakondade vahelist suhtlust parandada, tuues tudengeid üksteisele lähemale ning anda neile võimalusi koos projektides osalemiseks."
"Sooviksin, et ülikoolis oleks rohkematel tudengitel võimalik endale ühiselamutesse kohti saada!"
Image
Pilt Jürgen Joostist.

Jürgen Joost

"Varasem kogemus Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasesinduses nii esindajana ürituse korralduse rollis kui ka vabatahtlikuna on andud üldpildi, kuidas siine süsteem toimib ja mida võiks ka tuleval õppeaastal kaasata. Teades struktuuri, saan ennast paremini tudengite ideedega seostada ja vastata."
"Kogu kultuuriprogramm, mis Viljandi Kultuuriakadeemias, ei oleks ainult meelelahutuslikud üritused, vaid kaasaks endas ka tudengite (vaimse) tervist turgutavaid tegemisi."
"Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele üks suur puhketuba/või üks suur ühikamaja juurde."

Sotsiaalteaduste valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image
Pilt Kaileen Geidikust.

Kaileen Geidik


"Olen inimeste inimene ning alati hoolinud sellest, kuidas minu kõrvalolijal läheb ning mida kellegi heaoluks saan ära teha. Ma ei karda võtta vastutust juhtivates rollides, kuid samas pean ennast ka heaks meeskonnamängijaks. Lisaks usun, et sobin üliõpilasesindajaks, sest elan mõtte järgi, et kui kuskil muutust tahad näha, tuleb ise selleks astuda esimene samm. Leidsin endas julguse teha esimene samm parema ülikooli suunas ning otsustasin kandideerida, et saaksin läbi üliõpilasesinduse ka teiste tudengiellu panustada."


"Mulle on alati olnud oluline, et igaühel oleks võimalus kasutada enda häält ning olla kuuldud ja märgatud. Seda tahan ka üliõpilasesindusse tuua - teha kuuldavaks enda kaastudengite mõtted ning rõõmu- ja murekohad. Samuti tahan õpetajaharidust omandava tudengina rääkida kaasa teemadel, et meie ülikoolis pakutav kõrgharidus oleks kvaliteetne ning õppeprotsess tudengit toetav. Kõige südamelähedasem teema on mulle tänasel päeval aga hoopis elamusterohke tudengielu loomine, tehes seda põnevate ühisürituste, instituudipidude või hoopis kaastudengite põnevate ideede realiseerimise läbi."


"Kui ma kohtuksin kuldkalaga ja saaksin ühe soovi, siis teeksin nii, et kõigil ülikoolis õppivatel tudengitel oleks  piisavalt seda, mida nad õppimisele keskendumiseks ning tudengielu nautimiseks päriselt kõige rohkem vajavad - turvaline tugivõrgustik, toetatud vaimne tervis, enesekindlus enda valitud erialal või piisavad materiaalsed võimalused igapäevaeluks. Kui meie esmased vajadused on täidetud, suudame rohkem!"

Image
Pilt Marina Daškinast.

Marina Daškina


"Minu oskus suhelda teistega, eesmärgi pärasus, juhtimiskogemus ning oskus arvestada, et kõik meie oleme erinevad."


"Hariduspoliitika, üliõpilaste esindamine ja huvide kaitsmine, üliõpilaste heaolu ja tervis, õppe- ja õpikeskkonna parendamine, kommunikatsioon üliõpilaste ja ülikooli vahel, muidugi ka üliõpilasorganisatsiooni tegevuste arendamine."


"Vaimse tervise kultuuri edendamine läbi teadlikkuse tõstmise ja ennetustegevuste igal ülikooli astmel."

Image
Pilt Pirjo Mõttusest.

Pirjo Mõttus

"Minust teeb hea esindaja sama omadus, mis teeb minust ka mitteniiväga hea esindaja: ma olen kirglik kõige osas, mida pean piisavalt oluliseks, et nendega tegeleda. Tänu sellele ei heiduta mind väljakutsed ja tagasilöögid, sest takistused on ju selleks, et neid ületada. Toetan häid ideid, kui samas ütlen kõhklemata välja oma arvamused. Püüan seda teha diplomaatiliselt, kuid vahel lööb mu tulihingelisus välja ning võin seetõttu näida liiga otsekohese ja intensiivsena. Samas on selle taga alati vaid soov arutada alternatiive ja leida parim võimalik suund või lahendus."
"Doktorantide esindajana keskenduksin eelkõige teemadele, mis meie õppetasemel on kõige akuutsemad. (Õppe)töökoormus on kindlasti üks olulistest teemadest, mis vajab jätkuvat tähelepanu. Pean tähtsaks ka doktorantide heaolu, milleks on vaja mõistvat ja läbipaistvat süsteemi, mis toetab doktorantide arengut ning austab neid kui võrdväärseid ja olulisi panustajaid instituudi akadeemilisse ellu. Esindajana oleks minu uks alati avatud kaasõppijate arvamustele olulistest teemadest, sest mis on oluline minule, ei pruugi olla määrava tähtsusega kõikidele ja samamoodi võivad mõned olulised valupunktid jääda minule märkamatuks. Seepärast pean tähtsaks dialoogilist lähenemist, mille tulemusena viin instituudi nõukokku need punktid, mis esindavad võimalikult suure hulga doktorantide huve."
"Kindlasti oleks kuldkala abil kiirem ja kergem asju muuta, kuid kaldun arvama, et hindame ja nudime pigem neid võite, mille nimel vaeva oleme pidanud nägema. Seega soovin pigem ise pingutada, et muuta ülikooli selles suunas, et mitte üksnes praegustel vaid ka tulevastel doktorantidel oleks hea pinnas õppida ja areneda ning et neil oleks soov panustada akadeemiasse ka pärast õpingute lõppu."
Image
Pilt Eneken Riin Salongist.

Eneken Riin Salong


"Minust saaks hea üliõpilasesindaja, kuna mu tutvused instituudis on laialdased - nii bakalaureuse astmes, kui ka magistris. Olen sellel õppeaastal kõiki riigiteadlasi koondava Riigiteaduste Seltsi president ning olin sügissemestril kahe magistriprogrammi tuutor ja aitasin juba siis lahendada üliõpilaste probleeme. Koolielu peab arendama terviklikuna, mitte hakitult õppeastmete järgi. Niisiis, ühes laia tutvuste ringi Seltsi  ja tuutori kogemusega usun, et sobiksin hästi Skytte instituudi üliõpilasesindajaks kui ka sotsiaalteaduste valdkonna üliõplasesindajaks, sest läbi tudengiorganisatsioonide on mul palju kontakte ka teistelt erialadelt."


"1) Kõrghariduse tingimuslikkuse teadvustamine 
Järgmisest õppeaastast jõustuvad karmistatud sätted, mis piiravad tasuta õppima asumist teisel või enamal korral, õppetasu peab hakkama maksma erinevates olukordades - tasuta kõrgharidus on nüüd tärniga. See piirab nii praeguste kui ka tulevaste tudengite väljavaateid ning nii praegused kui ka tulevased üliõpilased peavad olema teadlikud nendest tingimustest selleks, et vältida olukorda, kus tudeng satuks säärastesse majanduslikkesse raskustesse, mis mõjutavad pikaajaliselt. Ülikoolil on plaanis seda ka üliõpilastele kommunikeerida ja ma tahan sellesse panustada ning sõnumit edasi kanda. 

2) Kohalike ja välistudengite integreerimine 
Välistudengite ja kohalike tudengite kokkuviimises kätkeb palju positiivset ning võimalusi kõigile üliõpilastele, alates üleüldisest Tartu Ülikooli rahvusülesest ühtsusest kuni rahvusvahelise võrgustiku loomiseni, mis võib olla erialane kui ka sotsiaalne. Lisaks sellele on välistudengitele selgelt suunatud pealtnäha ainult ESN ja ISA (International Student Ambassadors). 

3) TÜÜE ja tudengite vaheline kommunikatsioon 
Mul on tunne, et tudengid ei ole väga teadlikud TÜÜE ja üliõplasesindajate tegevusest. Soovin TÜÜE ja tudengite vahelist kommunikatsiooni arendada, jätkates praeguste Sotsiaalvaldkonna ja Skytte instituudi kommunikatsiooni meetoditega ning arendada välja nende kõrvale ka uusi. Lisaks kajastada üliõpilasesindajate tegevust valdkonniti sotsiaalmeedias ning kasvatada jälgijaskonda ja teadlikust."


"IKõrghariduse rahaauk ei ole noorte õlul - tasuta kõrgharidus on ilma tärnita."

Image
Pilt Miakel Kelomehest.

Mikael Kelomees


"Usun, et minust teeb hea üliõpilasesindaja eelkõige minu senine üle kaheaastane kogemus seoses tudengi esinduse tööga. Üliõpilasesindajana algas minu teekond bakalaureuse tasemel Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasesindusest, kus olin välissuhete juht. Seejärel olen kuulunud Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu, sealsesse järelevalve komisjoni kui ka olnud kümmet ülikooli koondava Euroopa Ülikooli Transfrom4Europe Tudenginõukogu asepresident. Nüüd õpin Euroopa õpingute magistris ja töötan Eesti Üliõpilaskondade Liidus avaliku poliitika nõunikuna, kus peamiselt nõustan juhatust avaliku poliitikat puudutavatel teemadel. Iseloomult olen väga suhtlev, ärakuulav, usin ja analüütiline. Usun, et oleksin hea partner Johan Skytte poliitikauuringute Instituudi üliõpilastel selleks, et nende sõnumeid õppejõududele edastada ja nende elusid edendada."


"1. Üheks kõige lähedasemaks teemaks on õppekvaliteet, mille kontekstis on kindlasti hetkel väga oluline keelmudelite kasutamine ja uue ajastuga kohanemine, mille osas Skytte Instituut alles eksperimenteerib erinevaid lähenemisi.  
2. Lisaks olen ka väga huvitatud sellest, tudengite antud tagasiside õppejõududele ka rakenduks, kus õppejõud areneksid õpetamisoskustelt ja metoodikalt paralleelset tudengitega õppimisoskuste ja teadmistega."


"Kui ma kohtaksin kuldkala, siis ma kirjutaks Tartu Ülikooli seadusesse sisse, et Tartu Ülikooli kõrgeimasse juhtorganisse (milleks on nõukogu) peab kuuluma vähemalt üks tudengiesindaja. Tudengid peavad olema esindatud seal, kus võetakse vastu ülikooli eelarvet puudutavaid otsuseid."

Image
Pilt Angelika Palmist.

Angelika Palm


"Ma sobin hästi üliõpilasesindajaks, sest mulle on oluline tagada, et järgmistel aastatel ülikooli astuvatel tudengitel oleks võimalik alustada oma teadmiste omandamist kvaliteetselt ja edukalt."


"Kui üliõpilased minu poole probleemiga pöörduvad, siis soovin olla nende usaldusväärne esindaja ning võtta nende muresid tõsiselt, sest iga tudengi hääl ja heaolu on mulle tähtis."


"Sooviksin kuldkalaga kohtudes, nii õppemaksu vähendamist erinevatel õppekavadel kui ka rohkemate stipendiumide ja rahalise toetuse võimaluste loomist, et haridus oleks kättesaadav igale andekale õpilasele sõltumata nende majanduslikust taustast."

Image
Pilt Hendrik Kõrgest.

Hendrik Kõrge


"Minust teeks hea üliõpilasesindaja varasem kogemus. Olen ka varem üliõpilasesindaja rollis olnud, ning selle ametiga tuttav. Minu tugevusteks on analüüsivõime ja oskus probleeme märgata."


"Mulle on kõige tähtsam üliõpilaste probleemidele lahenduse leidmine. Usun, et igale probleemile on lahendus, kuid tihti ei jõua mure õigete inimesteni."


"Parem infoliikumine ürituste ja muu toreda kohta. 

Image
Pilt Mikk Viilukast.

Mikk Viilukas


"Tere!  Olen väga aktiivne tudeng ja tegelen väga paljudes erinevates valdkondades. Suhtlen hea meelega inimestega ja kuulan teiste muresid. Tudengite vaimne tervis on mulle oluline teema, mille eest ma hea meelega seisaksin."


"Kõige olulisem on mulle vaimne ja füüsiline tervis ning et tudengite aeg oleks üliõpilase nauditav ja positiivne aeg."


"Oluliselt kõrgem rahaline toetus."

Image
Pilt Karin-Margareth Epnerist.

Karin-Margareth Epner


"Olen varasemalt juba olnud üliõpilasesindaja bakalaureuse tasemel, seega olen kursis juba tulevaste ülesannete ja kohustustega. Samuti olen sügisest juba aasta magistris õppinud ning saan aru ka meid puudutavatest probleemidest. Minu tugevuseks on, et mulle tohutult meeldib meie eriala ja ma tahan näha, et õpe areneks ja muutuks aina mitmekesisemaks."


"Mind huvitab peamiselt õppe kvaliteet ning võimaluste loomine psühholoogia tudengitele."


"Ma arvan, et kõige tähtsam on hetkel kõrghariduse ja teaduse rahastus. Minu kuldkala tekitaks ülikoolile piisavalt vahendeid, et kõik saaksid väärikat palka, õppevõimalused oleksid eripalgelisemad ning sotsiaalvaldkonnas ei peaks olema 5.0, et stipendiumi saada :)"

Image
Pilt Mikk Sikemäest.

Mikk Sikemäe


"Olen üpriski aktiivne inimene, kes tahab psühholoogia valdkonda edasi arendada. Olen märganud kohti, kus saaks õppetööd paremini korraldada, kuulan hea meelega teiste muresid ning annan parima, et need saaksid lahenduse.


"Psühholoogia teadmiste kasutamine nii instituudi siseselt, kui ka üle Tartu Ülikooli on üpriski kesine. Soovin tuua esile nende teadmiste olemasolu ning tuua tähelepanu selle kasutamisele."


"Ma sooviksin, et ülikool kasutaks neid teadmisi, mida nende enda teadurid on avastanud."

Image
Pilt Hanneloore Hornist.

Hanneloore Horn


"Ma oleksin suurepärane üliõpilasesindaja, kuna näen oma valdkonnas mitmeid muresid, mis vajaksid lahendamist ja ülevaatamist. Mina ei jäta ühtegi murekohta tähelepanuta. Minu konkreetse ning otsekohese panustamisega annan kõik, et üliõpilasesinduse otsused oleksid targad ja tulevikku vaatavad ning tudengi perspektiivist lähtuvad."


"Mulle on kõige olulisem tudengi heaolu ning kõrghariduse tulevik laiemalt. Leian, et praeguste otsustega mõjutame palju seda, mis hakkab toimuma kümne ning rohkema aasta pärast. Sel põhjusel arvan, et otsused peaksid olema olenemata valdkonnast lihtsasti mõistetavad, konkreetsed ning tulevikku vaatavad."


"Minu soov on lihtne ja konkreetne – soovin saada üliõpilasesindajaks!"

Image
Pilt Liisa Oksast.

Liisa Oks


"Tartu Ülikool on mulle pakkunud nii palju väärtuslikke teadmisi ja põnevaid võimalusi, et olen esimesest hetkest peale kangesti tahtnud midagi vastu anda. Seetõttu kandideerisin sügisel SVÜK-i asendusliikmeks. Üliõpilaesindaja töö osutus üle ootuste toredaks (ja mul olid väga kõrged ootused!), nii et siin ma olen. Nüüd tean, mis on hästi ja mida saaks teha veel paremini. Usun, et mul jagub pealehakkamist ja töökust, et uuel õppeaastal enda ja kaastudengite mõtteid ülikooliga jagada ning võimalusel ka teoks teha!"


" * Pool aastat TÜÜE-s on näidanud, et instituutide üliõpilasesindajad teevad tublisti tööd, kuid vahel ei paista see teistele välja. SVÜK-i liikmena panustaksin sellesse, et nad muudaks oma tegevused nähtavamaks — koguks tudengitelt rohkem sisendit ning selgitaks, kuidas ja kuivõrd seda otsuste tegemisel kasutatakse, aga võimalusel korraldaks ka rohkem üritusi, panustaks oma instituudi infokirja koostamisse jne.  
* Veel mõlgub mul mõttes interdistsiplinaarne üritus või üritustesari “Et sa teaks”, kus erinevate instituutide tudengid ja/või õppejõud räägivad teistele seda, mida nende erialast teadma peaks. Nii saame kõik targemaks ja suudame inimesi tulevikus paremini aidata. 
* Õigusteaduskonna nõukogus prooviksin olla selline üliõpilasesindaja, keda esimeses punktis kirjeldasin :) Kindlasti sooviksin (võimalusel koostöös mõne õigusteaduskonna üliõpilasorganisatsiooniga) korraldada vestlusõhtu õppejõududega, kus tudengid saaksid aimu akadeemilise õigusteaduse maailmast."


"Sooviksin, et ühelgi akadeemiliselt võimekal noorel ei jääks ülikoolis õppimine rahapuuduse taha."

Image
Pilt Lisette Põllust.

Lisette Põld


"Minu jaoks on aruteludes hääleks olemine väga oluline, et parandada osapooltevahelist suhtlust ja jõuda eesmärkideni parema koostöö nimel. Näen end avatud mõtlemisega, ausa ja ettevõtliku inimesena, kes valib parema hariduspoliitika, et edendada üliõpilaste õppetööd ja hariduskäiku ning toetada õppejõude ja akadeemilisi töötajaid. Usun, et viimast toetab aktiivne kuulamine, läbirääkimine, suurepärane probleemide lahendamise ja organiseerimisoskus."


"Üheks oluliseks prioriteediks pean seda, et üliõpilaste hääl ja arvamus jõuaks ärakuulamisest kaugemale ning võetakse arvesse õppealase poliitika elluviimisel. Üliõpilaste probleemide lahendamine, õppekursuste täiustamine ja kaasajastamine ning üliõpilaste ja õppejõudude vahelise kommunikatsiooni edendamine on väga olulised teemad edendamaks kõrghariduse kvaliteeti ja jätkusuutlikust. Kõrgharidus ei ole ainult ettevalmistus eluks, vaid kõrgharidus on elu ise."


"Kuldkalaga kohtumisel sooviksin, et õppejõud julgeksid seada esikohala mentorlust, teha interdistsiplinaarset koostööd ja võtta kasutusele uuenduslikke pedagoogikaid, mis hõlmavad uurimis-, probleemi- ja projektipõhist õpet ja arvestaksid ülikooli lõpetajate karjäärivõimalustega."

Image
Pilt Oskar Joostist.

Oskar Joost


"Ma olen väga hea kuulaja ning vajadusel toetan oma sõpru, kes toetust vajavad - tahan seda tuge ka oma kaastudengitele pakkuda, olla see inimene kelle juurde julgetakse rääkima tulla. Mul on üks aasta kogemust tudengiorganisatsioonis ELSA Estonia olles seminaride ja konverentside asepresident. Soovin selle teadmiste ja kogemuste pagasiga edendada ka tudengielu laiemalt, et igal tudengil oleks meeldejääv ülikooli teekond."


"Kõige olulisemaks mulle on tudengielu edendamine, tudengite arvamuste ja soovide kuulamine ning nende kogukondlik esindamine. Samuti on mu üheks tähtsaimaks prioriteediks tudengite ja instituudi juhtkonna vahelise kommunikatsiooni edendamine."


"Ma sooviksin, et ülikool, kus tudengid omavahel konkureerivad ja võistlevad, muutuks keskkonnaks, kus toimub kogukondlik õppimine, koostöö ja üksteise toetamine õpingute vältel, mis edendaks kogukonna tunnet ja võimalusi uuteks tutvusteks kogu eluks."

Image
Pilt Kadi-Liis Peiponenist.

Kadi-Liis Peiponen


"I have been part of the Institute of Social Studies now for almost four years, both in bachelor's and master's degrees. During these years I have taken part in several subjects with different teachers, providing me with comprehensive understanding of our institution's programs and social life. Previously, I have provided feedback to teachers on individual basis for the purpose on improving the quality of education. However, I feel that being part of ISC allows me to spread the positive feedback and highlight the challenges our institution faces more effectively.  
Additionally, I have a network of students from different curriculums and other universities in Estonia. This network provides me with insights into the positive aspects of our institution and areas where improvements can be made by adopting successful practices from other institutions and universities.  "


"While being a student representative, my top priorities would be improving quality of study programs and enhancing social and campus life. I will prioritize addressing issues related to the quality of our study programs. This involves actively seeking and considering student feedback, compiling recommendations for program improvement, and advocating for these improvements with the relevant teachers and academic staff. I am committed to making our social and campus life more vibrant and engaging. I will achieve this by promoting and supporting various events organized by student unions, institutions, faculties, and other universities."


"If I were to find a talking goldfish I would wish for it to provide all students with a network suitable for their fields. This would enable them to share exchange their experiences and participate in events, conferences etc together, and later spread the information they got and apply it to their studies."

Image
Pilt Triine Kosest.

Triine Kose


"Hei! Olen Triine, entusiastlik ja koostööaldis sotsioloogia ja infoteaduste tudeng. Juhtisin gümnaasiumiajal kolm aastat Pärnu linna Noortekogu ning kuulusin õpilaste esindajana Pärnu Sütevaka Humanitaagümnaasiumi nõukokku. Noorte kaasamine on mu südameteema, mistõttu olen viimase 5 aasta jooksul lisaks tugevale esinduskogemusele kogunud teadmisi ja häid praktikaid ka koolitustelt ning rahvusvahelistest võrgustikest, et mu esindustegevus oleks päriselt efektiivne."


"Üliõpilasesindajana on minu jaoks oluliseimad teemad oma õppekava kuvandi ja tööturualase relevantsuse tagamine; Ühiskonnateaduste instituudi tudengielu rikastamine ja eri õppekavade tudengite ühtsustunde suurendamine; Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava tudengite hääle ÜTI-s kuuldavaks tegemine."


"Kui ma kohtuksin kuldkalaga, sooviksin, et ülikooli õppemeetodid toetaks iga tudengi õppeprotsessi ja valmistaks üliõpilased ette nii tulevaseks karjääriks kui elukestvaks arenguks."

Image
Pilt Eliisabeth Aventist.

Eliisabeth Avent


"Minust teeb hea üliõpilasesindaja mu oskus aega planeerida, sõbralikus, avatus, motivatsioon korraldada midagi uut, positiivsus. Kunagi olin gümnaasiumis õpilasedinduses asepresident, mis kindlasti ka annab mulle natukene aimu, kuidas korraldada üritusi ja kuidas käib töö üliõpilasesinduses. Lisaks valdan eesti ja vene keelt, mis on tähtis Narva Kolledži jaoks."


"Tagada mugavat ja sõbralikku õppekeskkonda üliõpilastele. Aidata lahendada suuremaid probleeme, kui neid tekib. Lisaks ka teha huvitavaks ja meeldejäävaks ülikooliaastad."


"Ma ei sooviks midagi, kuna meie ülikoolis ei ole globaalset probleemi, mida saaks ainult kuldkalaga lahendada. Kõik, mis võib tekkida, on võimalik lahendada meil, inimestel."

Image
Pilt Vladlen Pokrovast.

Vladlen Pokrova


"Arvan, et olen väga avatud kõigile, mis tahes küsimustes. Ma teen oma tööd südamest, sest mulle meeldib seda teha. See õppeaasta on seda näidanud. Soovin seda tööd jätkata ja panustada Narva kolledži arengusse."


"Usun, et minu jaoks on oluline, et üliõpilastel oleks vahel puhkus, et nad saaksid lõõgastuda, tantsida, väljendada oma loomingulisi andeid ja palju muud. Minu jaoks on see kõige tähtsam. Pooldan ka seda, et kolledži traditsioon aastast aastasse jätkuks ja tudengitele mingisuguseid arendavaid seminare või loenguid pakutaks."


"Sooviksin, et kõik noored avaneksid ja ei oleks kinnised, et nad prooviksid elus midagi uut, sest elu on lühike ja komplekside tekkimine on ajaraisk."

Image
Pilt Marie Kristiin Lahesoost.

Marie Kristiin Lahesoo

"Oman varasemat töökogemust pingelistes ja otsuse langetamist nõudvatel ametikohtadel. Olen oma otsustes enesekindel, kuid olen ka nõus sellega, et kõike ei ole võimalik teada. Olen avatud suhtlusele ja teistele arvamustele."
"Olen arvamusel, et Pärnu kolledž vajab ühiselamut. Samuti tunnen, et üliõpilaste elu vajab rikastamist. Oleksin kahe käega muutusega kaasas."
"Sooviksin, et ülikool ning ülikooli alla kuuluvad asutused teeksid rohkem omavahel koostöös üritusi millest saaks osa võtta kõik tudengid."
Image
Pilt Pille Kurnitskist.

Pille Kurnitski

"Olen olnud põhikoolis õpilasesinduses, gümnaasiumis vaimse tervise klubis ja juhtisin ka Lauamängudeklubi. Nende tegevustega olen saanud korraldada mitmeid üritusi ja seista enda ja teiste arvamuse eest. Viimasel ajal pole koolis üritusi eriti toimunud ning TÜÜE liikmena saan aidata korraldada üritusi, mis toovad koolipere kokku."
"Minu jaoks on kõige olulisemad teemad ürituste korraldamine ning kaastudengite arvamuste eest seismine ja nende toetamine."
"Kui ma kohtuksin kuldkalaga, sooviksin kooli paremat ventilatsioonisüsteemi."

Meditsiiniteaduste valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image
Pilt Carolin Kuuskmäest.

Carolin Kuuskmäe


"Ma olen terve oma ülikooliaja (8 aastat) tegelenud üliõpilaste huvide esindamise ja heaolu tagamisega tudengiorganisatsioonide tasandil, tuutori ja mentorina. Lisaks olen nüüdseks peaaegu kaks aastat ka bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilasesindaja olnud ja hea meelega sooviksin jätkata, et tudengitele veelgi enam kasulik olla ning jätkata juba alustatud teemadega ning ürituste korraldamisega. Mulle meeldib tudengitega suhelda, kuulda nende mõtteid, ideid, probleeme ja seejärel leida lahendusi, mis annaks kõigile parema tudengiks olemise kogemuse. Ma olen avatud, sõbralik ja kiire vastaja, nii et küsimustega võib alati julgelt minu poole pöörduda."


"Minu jaoks on kõige olulisem see, et tudengeid kuulatakse ja nende arvamust võetakse arvesse nii erinevate ainete õpetamisel kui ka instituudi tasandil otsuste tegemisel. Samuti on tähtsaks teemaks efektiivse info leviku võimaldamine, et ükski põnev infokild ei jääks tudengitele edastamata. Kolmandaks oluliseks teemaks on tudengite vaimne tervis, et vältida tudengite pidevat stressis olemist ja läbipõlemist."


"Ma sooviks, et kraadi saamist tehtaks vähem stressirikaks."

Image
Pilt Mahvish Faisalist.

Mahvish Faisal


"I possess strong communication, empathy, collaboration and problem-solving adaptability, which  make me an effective student representative. I can understand others' feelings, can work together,  being flexible, leading, being honest, and not giving up easily. This way I can use these skills to help students and the university work together. I will listen to students' ideas and share them with the university. I will work with different people to solve problems and make things better. I will also find solutions to problems and adapt to changes. I will try to encourage others to join in and do what's right, and  keep going even when things are hard. "


"Being a student representative, I would like to maintain open and transparent communication channels between students and the administration. I will involve in actively listening to student feedback and ensuring it reaches the appropriate decision-maker. I will work collaboratively with other student representatives, faculty members, and administrators to address issues and implement positive changes within the university community. I will foster a sense of community and inclusivity within the student body through organizing events, initiatives, and programs that promote unity and diversity. I have been working as a student representative since last year and was actively involved in organizing such events. I will prioritize initiatives that promote mental health, physical health, and overall well-being among students. This can involve advocating for increased access to counseling services, promoting healthy lifestyle choices, and addressing issues such as stress and burnout. I will try to promote opportunities for student involvement in extracurricular activities, outdoor , organizations, and leadership roles. Advocate for funding and support for student-run events and initiatives that enrich university life and foster a sense of community."


"My wish to make the university better would be to build a center for Interdisciplinary Innovation and Collaboration. This center would be a place where people from different areas of study come together to work on important issues. It would have everything needed for research and collaboration, like modern facilities and grants for projects that mix subjects. There would be workshops and events where experts share ideas, and students could get support for their own projects. We'd also reach out to communities and other partners to make sure our work has a real impact. And most importantly, we'd make sure everyone feels welcome and included, while also focusing on being environmentally friendly and ethical. With this center, we could create a culture of creativity and teamwork that helps solve big problems and makes the world a better place."

Image
Kerda Pulk

Kerda Pulk


"Sel aastal sujus meil Bio-ja siirdemeditsiini instituudi esindajatega koostöö väga hästi ja soovin samasuguse positiivse ja tegusa energiaga ka järgmisel õppeaastal jätkata. Lisaks on mul maailma kõige armsam kutsa, kes võib Biomeedikumi vapikoeraks hakata ;)"


"Üliõpilaste ja doktorantide huvide eest seismine ja soovide/muredega tegelemine."


"Mugavad toolid."

Image
Pilt Mark Šamarinist.

Mark Šamarin


"Arvan, et mu tugevus peitub selles, et ma pole liiga värske ega liiga vana veri. Olen nüüdseks lõpetamas teist kursust, samas, mu ülikoolitee pole veel poole pealgi. Mu kogunenud teadmised meditsiiniteaduste telgitagustest, avatus suhtluses ja tõsimeelne suhtumine kõikide meditsiiniteaduste erialade tudengite muredesse aitavad mul täita oma kohustusi ja edendada tudengielu kvaliteedi paranemist. Arvestades mu varasemat kogemust õpilasesinduse liikme ja presidendina gümnaasiumis, loodan, et saan rakendada ja arendada oma oskusi ka üliõpilasesinduses! "


"Minu prioriteet on jätkata üliõpilasesinduse põhisuundade arendamist - olla ühendavaks lüliks tudengite, ülikooli juhtkonna ning õppejõudude vahel. Lõpp-tulemusena näen üliõpilasesindust kui struktuuri, mis on lähedane ja kättesaadav iga mures tudengi jaoks. Tahaksin koostöös teiste instituutidega tegeleda ühtse süsteemi loomisega, kus tudengid saaksid vajadusel anonüümselt küsida oma esindajailt nõu õppekorralduse, oma õiguste ja kohustuste ning üldise ülikooli elu-olu asjus."


"Ma paluksin sellelt kuldkalalt maagilisi võimeid, et saaksin toetada Õisi eluspüsimist ainetele registreerimise avanemise ajal. "

Image
Pilt Sandra Sirkist.

Sandra Sirk

"Pean ennast aktiivseks ja õiglaseks inimeseks. Olen varasemalt kuulnud enda kohta lauseid, et minu õiglustunne on suur ning ma olen põhimõttekindel. Seetõttu arvan, et saaksin ka üliõpilasesindajana hästi hakkama ja palju ära tehtud. Lisaks sellele olen avatud suhtleja ja avatud üleüldiselt uutele ideedele ning võimalustele. Arvan, et kui midagi tahta teha paremaks, tuleks ka ise käsi külge lüüa."
"Sooviksin tegeleda biomeedikumis hetkel kasutamata söökla-alaga, mida saaks edukalt kasutada õppimiseks."
"Paluksin vist ülikoolile raha juurde."
Image
Pilt Adele Tammest.

Adele Tamm

"Hea kandidaadi teeb minust varasem kogemus Bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilasesindajana. Koos teiste esindajatega seisime tudengite arvamuste ja vajaduste eest erinevates valdkondades - uute kahvlite soetamine, lõputud arutelud parkimise muutmisest ning sööklaala ümberplaneerimine koos dekanaadi ja arhitektiga. Ideid ja mõtteid, mida edasi arendada jätkub mul ka järgmisesse hooaega ning kogemus sellel õppeaastal toetab kindlasti nende läbi viimist uue meeskonnaga."
"Uuel hooajal kavatsen jätkata Biomeedikumi söökla ala arendamist, et sellest saaks mugav õppe- ja puhkeala. Protsessi panustanud inimesena on mul hea ettekujutus, kuidas tudengite soovide eest kõige paremini seista."
"Sooviksin, et üliõpilased ei peaks muretsema oma majandusliku olukorra pärast õpingute ajal."
Image
Pilt Ann Katriin Abelist.

Ann Katriin Abel


"Ma olen hea suhtleja ja lahendustele orienteeritud. Arvan, et peaaegu igas olukorras on võimalik jõuda kompromissini, mis rahuldaks mõlemaid osapooli. Olen väljaspool ülikooli aktiivne vabatahtlik ja viimased kaks aastat olen juhtinud tiimi. See on arendanud minu kommunikatsiooni- ja meeskonnatööoskusi, mida saaksin rakendada ka üliõpilasesindajana."


"Minu jaoks on oluline seista tudengite arvamuse ees instituudi nõukogus ja hoida neid kursis ülikoolis toimuvaga. Tahan, et tudengid tunneksid ennast instituudis hästi ja teaksid, et neil on keegi, kelle poole murede tekkimisel pöörduda."


"Mina sooviksin, et tudengite teadlikkus ülikooli toimimisest oleks parem. See aitaks neil kasutada ülikooli poolt pakutavaid võimalusi täispotentsiaalil ja vähendaks segadusest põhjustatud stressi."

Image
Pilt Anna Linda Meerbachist.

Anna Linda Meerbach


"Olen proviisori tudeng ja TÜRS-i liige. Olin keskkoolis sotsiaalselt aktiivne, tegin üritustel telgitaguseid töid ning sooviksin kanda neid oskuseid ülikooli tegevusse üle."


"Minu prioriteediks oleks suhtlus ja info levimine Instituudi ja tudengite vahel."


"Uuendada regulaarselt tegevatele seltsidele ja teistele organisatsioonidele loodud veebilehti, mis on pikaks ajaks unarusse jäänud."

Image
Pilt Lemme Liinist.

Lemme Liin


"Kui ma peaksin ennast ühe sõnaga iseloomustama, siis oleks selleks sõnaks „tasakaalukas“.  Inimestega koos töötamiseks on väga vajalik ka kuulamise oskus. Paljud räägivad, aga vähesed kuulavad! Olen hea kuulaja. Isikliku arvamuse omamine on küll tähtis, aga kollektiivides on tähtsam erinevad isiklikud arvamused kujundada kollektiivi selgelt sõnastatud arvamusteks. Kui need isikuomadused ja mõningane kogemus inimestega töötamisest kokku panna, siis arvan, et olen hea üliõpilasesindaja. "


"Pean oluliseks, et kooli ja tudengite vahel oleks hea infovahetus. See eeldab kokku lepitud 
suhtluskanaleid ja -viise. Ka noorte ootused õppekavale ja osalemine selle koostamise 
protsessis, on oluline."


"oovin, et ülikoolis oleks teatud stabiilsus, aga samas ka innovaatilisus alati tagatud."

Image
Pilt Suvi Sumbergist.

Suvi Sumberg


"Olen kohusetundlik, täpne ja pean oma eesmärkidest-põhimõtetest kinni. Kogu gümnaasiumi ajal lõin samuti kaasa õpilasesinduses ning korraldasin aktiivselt koolielu (erinevad üritused, näitused, kohvkud jms). Tunnen, et mul siiani huvi tegeleda seesuguste teemadega ning muuta ka oma instituudisiseselt tudengite igapäevaelu paremaks."


"Kõige olulisem on üliõpilaste heaolu ja õpihimu ning tihe koostöö õppejõududega. Tahaksin muuta ka tudengite puhkeala hubasemaks.


"Sooviksin, et kõik üliõpilased tunneksid huvi ja julgust, et alati küsida õppejõududelt, kui neil on soov."

Image
Elis Udumets

Elis Udumets


"Minust teeks hea üliõpilasesindaja see, et olen väga sõbralik ja avatud inimene ning alati valmis kaasüliõpilaste muredele lahendusi leidma. Mul on ka varasem üliõpilasesindaja kogemus, seega olen kursis, millega tegeleda tuleb."


"Minu jaoks on kõige olulisem tegeleda oma instituudi teemadega ja aidata eelkõige oma instituudi üliõpilasi nende murede ja rõõmudega. Tahaksin jätkata kursusevanematega kohtumise projekti, sest hetkel tundub, et see on hea viis, kuidas saada aktiivselt tagasisidet õppetöö osas."


"Tahaksin seda, et kõik üliõpilased saaksid keskenduda 100% õppimisele ja ülikoolielule ega peaks mõtlema rahale. :)) Aga kui mitte väga utoopiliseks minna, siis tahaks lihtsalt, et kaasüliõpilased naudiks ülikooliaega ja tunneks rõõmu ka väikestest võitudest ja tegudest. :) "

Image
Pilt Helen Rähnist.

Helena Rähni


"Ma olen hea suhtleja ning kuulaja, mistõttu ma olen valmis üliõpilaste murede eest seisma ja neile ka lahendusi leidma. Lisaks olen avatud meelega ja edasipüüdlik."


"Mulle on kõige olulisemad õppetöö parandamisega seotud teemad, sest seda on üliõpilasesindajatena meil reaalselt võimalik paremaks muuta nii praegustele kui ka tulevastele üliõpilastele."


"Sooviksin, et õppeained oleksid rohkem vastavad oma ainepunktidele."

Image
Pilt mustade juustega tüdrukust hallis pintsakus.

Liisa Kirs


"Minust teeks hea üliõpilasesindaja fakt, et tegu on mulle juba väga tuttava rolliga - olen  
viimased 2 aastat seisnud üliõpilaste heaolu ja murede eest ning loodan seda teha ka edaspidi. Pean ennast heaks kuulajaks, püüan alati näha suurt pilti ja leida lahendusi. Iga väike panus loeb ja tahan veel aidata, et muuta ülikooli paremaks!"


"Minu südameasi on õppekvaliteet kõigi oma alaosadega - ainete vastavus EAP-dele, puudumiste selge korraldus, mitmekesised toetavad õppemeetodid jne. Esindajana on minu jaoks olulisim, et tudengite mõtteid, kuidas muuta praegune õpe paremaks, kuulataks ära ja võetaks otsuste langetamisel kuulda."


"Kui kohtuksin kuldkalaga, siis sooviksin luua iga eriala tublidele suure stipendiumifondi, mis aitaks õpingute ajal toime tulla. Ülikooli ajal ei peaks tudeng muretsema toimetuleku eest, vaid nautima õppimist."

Image
Pilt brünetist tüdrukust.

Kristella Mariie Taimla


"Minust teeks hea üliõpilasesindaja see, kui ma leiaks selle kuldkala, kes soovid täidab. Aga tegelikult arvan, et mulle aitab kaasa see, et olen varasemalt üliõpilasesindaja olnud. Sain seeläbi rohkem aimu süsteemist ja probleemkohtadest, mistõttu indu nende lahendamiseks tekkis toooohutult juurde. Tunnen, et olen osavõtlik nii selle õiges kui ka “vales” tähenduses. Muidugi on ka minus sisemine tung kõiki aidata ja kõigi eest hoolitseda, mistõttu tunnen, et üliõpilasesindaja oleks see koht, kus seda realiseerida."


"Minu jaoks on kõige olulisem tegeleda teemadega, mis on üliõpilaste jaoks tähtsad. Seega esimese asjana tuleks ära kaardistada need murekohad ja siis nendega tõtt vaadata ja ette võtta. Kindlasti tahaks edasi tegeleda abiarstinduse ja lõpueksami teemadega. Väga tore oleks ka kui eesti ja välismaa meditsiinitudengid omavahel rohkem suhtleksid. "


"Utoopiline soov on, et kõik oleksid õnnelikud ja stipendium tõuseb. Minu praktiline soov on aga, et igaühel oleks kliinikumi garderoobis oma nagi, kust ükski asi ei kao ega tõsteta ümber :)"

Image
Pilt Elis Riin Tars-Hurdist.

Elis Riin Tars


"Olen julge pealehakkamisega, kohusetundlik ja teotahteline noor. Oman kogemust juhtimise valdkonnas olles olnud Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhtkonnas. Kuna töötan ka Tartu Ülikooli Kliinikumis, oskan aru saada ka töötava tudengi vaatenurgast ning aidata kaasa paremaks õpingute ja töö ühildamiseks. Olen Lastefondi vabatahtlik ja ettevõtte Eluks Valmis arendusjuht, mis on andnud mulle oskuse töötada tiimis, suhelda võõraste inimestega ja saada uusi tutvusi ning ennast väljendada. Ka ei pelga ma avalikku esinemist, kuna olen käinud koolides andmas vaimse tervise loneguid."


"Minu jaoks on õpingute juures hästi oluline praktiline kogemus, kuna igapäevases töös ainult teoreetilistest teadmistest ei piisa. Seetõttu olen pühendunud nii õpingute praktilisemaks muutmisele kui ka õpinguteaegsete töövõimaluste arendamisele (nt abiarstinduse arendamine). Samuti on mulle oluline, et kõik üliõpilased tunneksid ennast ülikoolis turvalisena ning teaksid, kuhu mure korral pöörduda ja saaksid abi."


"Sooviksin rohkem õppimiskohti ka Kliinikumi või et Tartu Ülikooli raamatukogu oleks ööpäevaringselt lahti, sest hetkel on puudu sellistest õpingukohtadest Kliinikumis, kus saaks rühmaga koos käia õppimas."

Image
Pilt Mimi Kruusingust.

Mimi Kruusing


"Tegelikult olen tavaline põikpäine tudeng, kes kui midagi pähe võtab, selle ka ära teeb. Olen varasemalt esindanud tudengeid Bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilasesindajana, seega päris puhas leht ma pole ja mingi rasv on juba naha alla kogunenud.  "


"Minu jaoks on oluline õppeainete sisu neis hinnatavaga vastavusse saamine. Kindlasti pole seda probleemi kõigis ainetes, kuid kindlasti suudab igaüks leida tunni, kus õpetati aeda, aga hinnati aia auku."


"Kuna mu põhiline transpordivahend on jalgratas, siis sooviksin kõigi ülikooli hoonete vahele turvalist jalgrattateed! "

Image
Pilt blondist tüdrukust musta värvi riietega.

Keitlin Pirn


"Olen hetkel 4. kursuse arstiteaduse eriala üliõpilane ning kandideerin kliinilise meditsiini instituudi üliõpilasesindajaks, sest mulle läheb päriselt korda see, mis meie instituudis toimub. Olen valmis panustama oma aega ja energiat, et muuta meie kliiniline õpe veelgi paremaks. Olen olnud ka varem KMIÜKi üliõpilasesindaja ning tean, et mul on mitmeid ideid ja eesmärke, mida tahaksin oma ametiaja jooksul täita."


"Pean oluliseks eelkõige seda, et tudengitel oleks võimalus anda ausat tagasisidet instituudis toimuva kohta. Lisaks soovin, et tõstatatud rõõmu- ja murekohad saaksid vajalikku tähelepanu ja vajadusel ka sobiva lahenduse."


"Tahaksin näha tudengisõbralikumat stipendiumite ja õppetoetuste süsteemi."

Image
Pilt Enelin Leichterist.

Enelin Leichter


"Kuulamine on mul hea,
Ütlen ausalt, kui teen vea.
Ideed leian nii kastidest
Kui nende ümbrusest.  
Probleemid lahendatud saavad,
Plaastertaud kõigi haavad."


"Minu jaoks on kõige olulisem edendada hariduse omandamise meetodeid. Leida uusi võimalusi teadmiste omandamiseks koostöös üliõpilaste ning õppejõududega."


"Ma sooviksin, et ülikoolis valitseks alati õppimist soodustav keskkond. "

Image
Pilt Erik Johannes Hurdist.

Erik Johannes Hurt

"Olen olnud Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi revisjonikomisjonis, kust olen kaasa võtnud suhtlemisoskuse ja koostööoskuse. Oskan tagada konfidentsiaalsust ja olen hea kuulaja. Olen julge ja kogemustehimuline."
"Soovin, et kõikide erialade tudengid tunneksid, et neil on võrdsed võimalused ülikoolielus kaasa rääkida. Lisaks soovin aidata kasutusele võtta meetmed, et läbipõlemist vähendada."
"Sooviksin, et Biomeedikum oleks vähemalt sama lahe kui Delta õppehoone ja/või oleksid meditsiinivaldkonna tudengitele arvestatavad stipendiumid."
Image
Pilt Kiur Erik Eensaarest.

Kiur Erik Eensaar

"Üliõpilasesindaja roll sobib mulle, kuna olen hea suhtleja ja oskan hästi töötada meeskonnas. Õpingute kõrvalt tegelen tippspordi - orienteerumisjooksuga. Üliõpilasesindajana olen avatud uutele ideedele ja usun, et suudan hästi orienteeruda ülikoolimaastikul."
"Peamine eesmärk on juhtida rohkem tähelepanu kaasüliõpilaste õpingutega seotud probleemidele ja murekohtadele, mis vajavad lahendamist."
"Kõigile tudengitele õigus tasuta treenida ülikooli spordihoones üks kord nädalas."
Image
Blond tüdruk sinises Tartu Ülikooli särgis.

Martina Vesper


"Olin esindaja ka sellel aastal. Olen hea suhtleja ja tahan alati oma kaaslastele võimalikult head keskkonda õppimiseks."


"Mugavus õppehoones, praktikale saamine (füsioteraapias sellega probleeme). "


"Otseselt ei muudaks midagi, aga kindlasti tahaksin, et tudengitel oleks rohkem võimalusi teha erialast praktikat."

Image
Pilt Doris Piigist.

Doris Piik


"Hea üliõpilasesindaja on aktiivne kuulaja, abivalmis, pühendunud ja töökas. Kõik need isikuomadused peegeldavad mind hästi. Olen rõõmsameelselt valmis uuteks seiklusteks ning ei pigista silma kinni ka keerulistes ja konfliktsetes olukordades. Minu motoks on: "Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!" Arvan, et see lause võtab mu olemuse suurepäraselt kokku."


"Üliõpilasesindaja oleks mulle kõige olulisem tudengite turvalisus nii koolis kui ka sellest väljaspool. Näiteks võiks ülikoolihoonete kõrval olla kinnised rattaparklad ja hoonetes sees kinnised kapid, mida saab vajadusel rentida, et pika koolipäeva jooksul midagi "jalutama" ei läheks. Samuti on minu jaoks olulised üliõpilaste liikumisharjumused ja vaba aeg."


"Ma sooviksin, et ülikoolis toimuks parem koostöö erinevate erialaste valdkondade vahel. Valdkonnad võiksid omavahel sõbruneda koostööüritustel ja erinevate erialade õppetundides."

Image
Pilt Marileen Naelast.

Marileen Nael


"Mulle on alati meeldinud teistele abiks olla. Sellest järeldades ütleksin, et olen abivalmis ja empaatiavõimeline. Olen ka kohusetundlik ning tegelen mulle usaldatud ülesannetega võimalikult tõhusalt, et need õigeaegselt tehtud saaks. Olin oma gümnaasiumis kõik kolm aastat õpilasesinduse liige ning panustasin seal olemise jooksul esinduse parendamisse ja efektiivsemasse toimimisse. Teinud olen ka vabatahtliku tööd erinevatel spordiüritustel, oles mitmetes erinevates rollides."


"Ma pean vaimse tervise heaolu väga oluliseks - nii enda kui ka teiste puhul. Tunnen aeg-ajalt ise, et oleks hea, kui keegi aitaks mul hakkama saada koolist tuleneva stressi ja koormusega. See keegi võiks loomulikult olla isik, kes mõistab seda olukorda. Usun, et ma pole ainus tudeng, kes end niimoodi tunneb. Sellest tulenevalt tahaksin neid aidata, kuulates neid ära ja vastavalt nende muredele tegutseda ja lahendusi otsida."


"Sooviks, et võiks panna vähem rõhku tudengite pähe tuupimis oskustele ning rohkem rõhku usaldusväärse informatsiooni leidmise ja rakendamise oskustele."

Image
Pilt Ragnar Roobast.

Ragnar Rooba


"TÜ Spordiesinduse aktiivse liikmena olen andud juba ülikoolile enda sõrme, nüüd on aeg lasta tal võtta terve käsi. Enda ülikooli tudengite esindamine ei ole mulle võõras tegevus. Praegu olen küll piirdunud spordivaldkonnaga, kuid tunnen, et olen võimeline ka rohkemaks."


"Kõik üliõpilased peavad tundma uhkust selle üle, et nad õpivad Tartu Ülikoolis ja tegema endast kõik, et ülikooli maine püsiks kõrge. See eeldab seda, et kõik tudengid tunnevad ennast võrdsetena ja ühtse ülikoolipere täisväärtulike liikmetena."


"See, et kõigile sisseastujatele oleks tahtmise korral võimaldatud koht taskukohases ja hubases ühiselamus."

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituutide üliõpilaskogud

Image
Pilt Ronald Judinist.

Ronald Judin


"Olen olnud või praegu tegev kooli õpilasesinduses, kahes MTÜs, Tartu linnavolikogu hariduskomisjonis ja ka siinsamas, TÜÜEs. Samuti olen kirjutanud arvamusartikleid ja juhendanud ülikoolis praktikume. Varasem koosolekute, juhtimis- ja esinemiskogemus on loonud head eeldused selleks, et väljendaksin tudengite arvamust meile olulistel teemadel selgesti ja arusaadavalt. Samuti olen seltsiv ja inimeste jaoks alati olemas: info liigub minu kaudu, küsimused saavad vastuse ja mured lahenduse. Minu tutvused võimaldavad mul ka kohaliku omavalitsuse tasandil tegutseda, et ülikooli juures midagi paremaks muuta. Kõige paremini töötan sisendiga, seega võib kindel olla, et kui sinul peaks olema vaja midagi üliõpilasesinduse kaudu teha, on mul ainult hea meel aidata."


"Kandideerin üliõpilasesindajaks teist korda. Eelmisel aastal olid minu peamised eesmärgid eestikeelse õppe osakaalu säilitamine ja suurendamine, suitsuvaba ala laiendamine üle Delta siseõue ning Delta kohviku taskukohaseks muutmine. Kuna bürokraatia veskid jahvatavad aeglaselt, tuleb esimese kahega neist väsimatult edasi tegeleda, et hoog ei raugeks - kuid ülikooli rahaline olukord ei võimalda praegu (suurte) püsikuludega otsuseid teha. Niisiis jätkan tööd selle suunas, et iga eesti tudeng saaks Tartu Ülikoolis soovi korral kõike üleni eesti keeles õppida, et tagada meie keele elujõud ja hea maine ka arvutiteaduses ning parandada õppekvaliteeti, sest emakeeles õppimine on paratamatult tõhusam. Samuti jätkan tööd suitsuvaba ala laiendamise nimel, et iga Deltasse saabuja saaks tunda end turvaliselt, teades, et tema tervisest hoolitakse. 
Aasta jooksul on lisaks ilmnenud, et tudengitel on vabal ajal Deltas õppimiseks ruumist puudu. Selle lahenduseks on pakutud muudatusi kärgede broneerimissüsteemis. Samas kuulun nende sekka, kes eelistavad töötada üksi. Ühelgi ajahetkel ei kasutata ära 100% Delta tudengialast - selle kindlustab eesti rahvale omane introvertsus, mis välistab tihedalt istumise. Kui me aga võtame siia arvutusse juurde ka kõik auditooriumid ja seminariruumid, langeb meie ruumitõhusus veelgi. Mina näen toimiva lahendusena nende ruumide automaatset lahtilukustamist Delta lahtiolekuajal, et tudengid võiksid ka neis üksi või sõpradega istuda ja õppida. Auditooriumi formaat soodustab ka tihedamalt istumist, kui selleks peaks vajadus olema. Kui tudengid saaksid olla igal pool, kus nad korralist õppetööd ei sega, oleks ruumikasutus tõhusam ja Delta elavneks."


"Paneksin kogu ülikooliperele eesti keele suhu. See osalt sentimentaalne liigutus päästaks rahvusülikooli, kindlustades igaveseks ajaks üleni eestikeelse õppe, ja soodustaks kultuurilist dialoogi. Paljud välistudengid tulevad siia niihästi õppima kui ka Eestit avastama ning keeleoskus annab neile palju paremad eeldused tutvuste leidmiseks, eesti kultuurist osa saamiseks ja meile enda oma tutvustamiseks. Samuti leevendaks keeleoskuse nii mahukas laienemine Eesti lõimumismuret ja looks viljaka pinnase ka uute tulijate mõistliku ajaga lõimumiseks."

Image
Pilt Kaarel-Richard Kaarelsonist.

Kaarel-Richard Kaarelson


"Ma arvan, et ma oskan hästi kuulata inimesi ja probleeme lahendada."


"Üliõpilaste huvi teaduse tegemise vastu, AI kompetents."


"Rohkem häkkerikultuuri Tartu Ülikooli."

Image
Pilt Uku Kangurist.

Uku Kangur


"I believe I would make a good student representative due to my wide-spread prior knowledge in the domain. I was a student representative in the ICS council 2018-21 and the development advisor for the student union 2021-22. In addition, I have been a student representative at KU Leuven in 2022-23. During that time, me and my co-representatives managed to successfully give lengthy detailed feedback to several courses, new programmes (such as Data Science MSc curriculum) and critically evaluate new staff candidacies. As a student representative not only would I continue the work, but I would also serve as a guiding force for the newer representatives."


"I have gone through the full learning path at University of Tartu, finishing my BSc in 2020, MSc 2022 and now pursuing a PhD in the same institute. I feel my understanding of the full student journey in the institute gives me a strong contextual understanding of how to develop and fix curriculums for the better. Due to that, I believe my strengths and priorities primarily lie in developing courses and creating better feedback mechanisms."


"Science is expensive. I would wish for larger higher education and scientific funding. With that funding the university could build better accommodations, study buildings, hire more qualified staff and much more."

Image
Pilt Biancamaria Bonuccist.

Biancamaria Bonucci


"I believe that I listen to everyone's struggles and try to understand how to solve the issues. I am vocal and I'll always be by the students' side."


"Sometimes I have seen that it's difficult to navigate between University rules, deadlines, documents and schemes. Therefore, of my priority as student representative is to help students know where to find informations, who to go to if in needs."


"I would improve the communication between people. I think that there is a lack of communication that would need fixing. "

 

Image
Pilt Agnes Rohtsalust.

Agnes Rohtsalu


"Minust teeb hea üliõpilasesindaja:   
1. Laialdane kogemus esindades erinevaid organisatsioone - TÜÜE (olen hetkel LTT VÜKis), FÜS, TÜKS, Teadusbuss, Tudengisatelliit.  
1.2 Tänu aastale TÜÜEs tunnen kuidas töötab ülikool, LT valdkond ja instituudid ning suudan neid teadmisi rakendades veelgi rohkem uuel aastal tudengiesindajana ära teha! 
2. Kohusetundlikus saada esialgsed ülesanded tehtud ning loovus mõelda uusi ülesandeid endale juurde :) 
3. Julgen ja soovin edasi kanda tudengite häält!  "


"Minu jaoks on üliõpilasesindajana südamelähedased kaks teemat: tudengite toimetulek ning õppekavade kvaliteet.   
Tudengite toimetulek sõltub nii toetusfondide suurusest kui ka elamispindade saamise võimalikkusest. Üliõpilasesindajatena on meil võimalik sõna sekka öelda tudengite toetusi puudutavates aruteludes ning teha koostööd Tartu Üliõpilaskülaga, et olukord abivajavatele tudengitele paremaks muuta. 
Õppekavade kvaliteet, mis tugevalt sõltub ainete õpiväljunditest ja õppejõududest on teine oluline teema, mille osas üliõpilasesindaja saab edasi kanda tudengite arvamust, tõstatada tähelepanu probleemidele ning aidata leida lahendus, mis sobib kõigile."


"Kui mul oleks võimalus, siis mina sooviksin muuta seda, mis rõhuasetusega me täpsemalt raha valdkondades jaotame."

Image
Toomas Daniel Viskus

Toomas Daniel Viskus


"Olen juba peaaegu viis aastat üliõpilane olnud ja selle aja jooksul olen näinud, kuidas FI üliõpilasesindus on suutnud viia täide mõistlike muudatusi, mis on üliõpilase elu lihtsamaks teinud. Sellepärast soovin ka mina anda enda panuse, et muuta ülikoolielu mugavamaks."


"Minu jaoks on tähtis see, et üliõpilasi hinnatakse ausalt ja see et õpitavad ained oleksid kasulikud üliõpilase jaoks."


"Ma sooviksin seda, et üliõpilased ei peaks enda õpingute kõrvalt tööl käima."

Image
Pilt Anna Maria Tubergist.

Anna Maria Tuberg


"Arvan, et oleksin hea üliõpilasesindaja, sest minus on julgust vastu astuda probleemidele ja väljakutsetele. Olen juhtinud projekti tiimi ning hoolin väga sellest, et tudengid, kellega ma koos õpin ja töötan tunneksid end väärtustatuna ja arvestatuna."


"Tunnen, et kõige olulisem on üliõpilastel tunda end kuulduna. Soovin luua õpilastele võimalusi koos õppida ja areneda ning tagada, et õpilaste häält kuuldakse."


"Kui kohtuksin kuldkalaga, kes täidaks ühe mu soovi, siis sooviksin, et üliõpilastel oleks võimalus külastada tähtsamaid teadusasutusi, äratades nendes huvi erinevate füüsika valdkondade vastu ning andes tudengitele väärtuslikke kogemusi oma akadeemilises püüdlustes."

Image
Pilt Gulnara Yusibovast.

Gulnara Yusibova


"I am the Founder of Sci-Shark. Last year, I started by organizing `MindFul PhD` project to address the challenges of PhD students worldwide to help them with their PI choice, their transition to Industry after graduating, or the familiarize them with opportunities within academia. From 2024, Sci-Shark became a global platform with a large audience where Students can find their job/next academic position from different parts of the world easily."


"My priority is students' stress-free study life and graduation. They often worry about their next step after graduation or finding part-time jobs or internship places during their studies. I will make this process hassle-free for them."


"I don`t wish :) I see the problem and solve it. I will do co-operation with companies and recruiters worldwide rather than asking from goldfish."

Image
Pilt Johannes Murrest.

Johannes Murre


"Olen 2. aasta keemiatudeng ning olen esimest korda kandideerimas KIÜK-i ja LTTvük-i. Olen tegevliige nii TÜKS-is kui FÜS-is; TÜKS-is olen õppekorralduse töörühmas. Olen ennast hoidnud kursis (Keemia) instituudis toimuvaga, kuid siiani pole saanud ametlikult esindada tudengite seisukohti. Kandideerin üliõpilasesindusse, et aidata tudengi häälel paremini kõlada ning ülikooli käekäiku arendada."


"Üliõpilasesindajana tahan töötada selle nimel, et õppekavad, mis instituudiga seotud on, saaksid piisavalt tähelepanu ja uuendusi. Oluline on, et õppeainete korraldus ja sisu oleksid heal tasemel. Seisan selle nimel, et tekkinud probleeme lahendataks tõhusalt, korrektselt, ja lugupidavalt, et nendega hiljem uuesti tegelema ei peaks."


"Sooviksin kuldkalalt sujuvat koostööd ja head läbisaamist kogu ülikoolis - nii valdkondades, instituutides, õppetoolides kui ka individuaalselt. Mured on kõige paremini lahendatavad koos töötades."

Image
Pilt Karl-Ander Kasukist.

Karl-Ander Kasuk


"Haridus: TÜ doktorant elektrokeemias, MSci Chemistry Imperial College Londonist.  
Juhtimiskogemus: Nucleate Baltics, Imperial College'i Eesti Selts, Reaali esinduskoda.  
Doktorantide esindaja keemia instituudi nõukogus.  
Bakalaureuse ning magistritaseme tudengite huve esindan tagantjärele tarkuse ning Imperial College Londoni eeskujuga."


"Kõrgema keemiahariduse kaasajastamine teaduspõhise ettevõtluse toetuseks."


"Rohkem huvispetsiifilisi seltse (näide: https://www.imperialcollegeunion.org/activities/a-to-z)."

Image
Pilt Lola Sõukannust.

Lola Sõukand


"Olen keemia teise aasta magistrant, oma bakalaureuseõppes keskendusin materjaliteadusele. Mul on kogemusi tudengite arvamuse esindamisel FÜSi juhatuses ja TÜKSis õppekorralduse töörühmas."


"Sooviksin tõsta tudengite teadlikust,, kelle poole nad saavad ülikoolis pöörduda, kui neil on probleeme. Samuti soovin aidata kaasa matrjaliteadlaste suuremale kaasamisele KI-s."


"Sooviksin parandada koostööd instituutide ja inimeste vahel."

Image
Pilt Märt Maasikast.

Märt Maasikas

"Suhtlen kõigi kõrgharidusastmete ja kursuste õpilastega keemia instituudis. Samuti hoian suhteid paljude instituudi töötajatega."
"Keemia instituudis on õppetoole mis ei paku üliõpilastele ühtegi õppeainet. Plaanin seda muuta. Samuti hoian silma peal uuel magistri õppekaval."
"Paljud vajalikud muutused ei veni mitte tahtmatusest vaid materjaalsest puudusest. Kui kohtaksin kuldkala, sooviksin, et ülikooli rahalised hädad lakkaks."
Image
Pilt Anet Ilustrummist.

Anet Ilustrumm


"Tere! Mina olen Anet Ilustrumm, teise aasta Matemaatilise statistika eriala tudeng. Küll aga paljud tunnevad mind hoopis kui oma tuutorit või kui üliõpilasesindajat - nimelt olin eelmise aasta sügisel esimese kursuse Matemaatilise statistika, ja ka tegelikult Matemaatika, eriala kursuse tuutor ning terve õppeaasta vältel juba üliõpilasesindaja. Seetõttu ei oleks ma esindajana kui mingi võõras, kes midagi kusagil vist teeb, vaid paljudele kui tuttav, kelle poole oma akadeemiliste luupainajatega pöörduda.  
Miks siis oleks mina see üliõpilasesindaja, kellele oma muresid kurta? Lühidalt öeldes on kerge nimetada omadusi, mida inimesel on, küll aga mina nimetan omaduse, mida mul ei ole. Nimelt ma ei oska istuda käed rüpes, kui tean, et tudengite mured vajavad lahendamist :D "


"Eelmisel aastal kandideerides oli mul igasugu ideid mõttes, mida ära teha. Alates rohkemate erialaste esinejate Deltasse toomisest kuni jumal teab instituudi suurema rahastamiseni. Paraku aga ei ole need just üliõpilasesindaja pädevuses ja ühtlasi ka ülesanded. Siin kohal nüüd teades, mida tähendab üliõpilasesindajaks olemine, ütleksin, et minu kõige olulisem ülesanne on olla representatsioon tudengite häälest, tahtest ja vaimsest tervisest sellel stressirohkel erialasel maastikul."


"Kui ma kohtuksin kuldkalaga, siis sooviksin muuta kogu kõrghariduse omandamise ahvatlevamaks õpilastele. Selle tulemusel võiks tulla rohkem inimesi bakalaureuseõppele ja seeläbi jätkaks rohkem inimesi heameeli oma õpinguid magistris."

Image
Pilt Helene Loorentsist.

Helene Loorents


"Olen matemaatika ja statistika instituudis nüüdseks õppinud juba 3 aastat ning sügisel astun magistriõppesse. Kuna praegusel õppeaastal olin ka matemaatika-statistika instituudis üliõpilasesindaja, siis minu eelis on kindlasti see, et tean juba kuidas TÜÜE ja ka meie instituudi siseselt asjad toimivad."


"Sel õppeaastal MSI üliõpilasesindajana sai korraldatud erinevaid üritusi kogu matemaatika-statistika instituudi perele. Arvan, et üritused, kus kaasatud nii tudengid kui ka õppejõud, on hea võimalus õppejõududega suhtlemiseks ka väljaspool loenguid/praktikume - seega üliõpilasesindajana jätkates plaanin ürituste korraldamise traditsiooni elus hoida."


"Ülikoolis õppimine võib tunduda raske, eriti MSI instituudis, kuid ma sooviksin, et kõik MSI instituudis õppimist alustanud tudengid jõuaksid enda õpingutega lõpuni."

Image
Pilt Laura Mia Mikust.

Laura Mia Mikk


"Ma oleksin hea üliõpilasesindaja, sest olen sõbralik, aktiivne ja avatud suhtleja. Olen varasemalt olnud põhikoolis õpilasesinduses ja gümnaasiumis olnud abikäsi õpilasesindusel. Hetkel olen ka MITS-i tegevliige. Ma arvan, et saan inimestega hästi läbi ning oskan arvestada ka teiste arvamuste ja soovidega. Lisaks kui on võimalused mulle antud, siis olen hea meelega valmis korraldama üritusi ning arendama elu instituudi siseselt."


"Minu suurim soov üliõpilasesindaja oleks arendada enda instituudi sisest elu, sest hetkel tundub mulle, et ühiseid üritusi hetkel on meil vähe, mille tõttu ei ole me ka eriti ühtsed. Lisaks oleksin valmis kuulama ka teiste üliõpilaste soove ning astuma vajadusel ka teiste eest välja, et ka üliõpilaste hääl kuuldavaks teha."


"Ma sooviksin, et ülikooli õppetoetused ja stipendiumid oleksid laialdasemalt kätte saadavamad, et osadel üliõpilastel ei oleks kohustust ülikooli kõrvalt tööl käia."

Image
Pilt Marin-Brith Põldmast.

Marin-Brith Põldma

"Olen inimene, kellel on ekstreemselt palju arvamusi kõige kohta kogu aeg, aga mis kasu on arvamustest, kui pole kedagi, kellega neid jagada. Kuna olin sügisel tuutor matemaatika ja matemaatilise statistika õppekavade esmakursuslastele, siis sain juba harjutada üliõpilaste häälte vokaliseerimist õppejõududele, ürituste korraldamist ning pidevat suhtlust nii noorema kui ka vanemate kursuste tudengitega.  
Samuti olen olnud 2 aastat Matemaatika ja Informaatika Tudengiseltsi (MITS) partnerlustiimi liige ning sellest aastast ka 2. kursuse matemaatika tudengite esindaja. Kuna olen omalt poolt andnud kõik, et üliõpilaste tudengielu mugavdada, siis arvan, et on aeg ka instituuti panustada."
"Õppekava ülesehitus. Kuna meie kursus on juhuslikult just see, kelle peal on tehtud seoses õppeainete ülesehitusega "katseid", siis oskan enda kogemustest kommenteerida, mis toimib ja mis mitte. Soovin, et tudengid saaksid matemaatika õppimisest maksimumi, kuid samal ajal naudiksid seda protsessi."
"Ma sooviksin, et kõikidel instituutidel oleks sama hea õppekeskkond, kui seda on Delta õppehoone. Olen alates esimesest semestrist naernud, et isegi kui on raske, siis vähemalt ma nutan kott-toolis, helikindlas kärjes, mitte kõval puitpingil. Eks sellel on natuke tõepõhja kah ;)"
Image
Pilt Lisette Haugist.

Lisette Haug


"Minu kogemustest ja oskustest räägib 7-aastane kogemus õpilasesindajana (sellest 2 aastat õpilasesinduse presidendina) ja aastane kogemus Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi õppekvaliteedi töörühma liikmena, kusjuures hakkan ka järgmine aasta seda töögruppi juhtima. Iseloomu poolest olen avatud, julge, töökas ja sihikindel ning hindan väga meeskonnatööd ja avameelset suhtlust."


"Olles ka programminõukogu liige, on minu jaoks oluline õppekava ja individuaalsete õppeainete parendamine ning selle puhul tudengite arvamusest lähtumine."


"Küsiksin geenitehnoloogidele rohkem geneetika aineid!"

Image
Pilt Aleksandra Lupist.

Aleksandra Lupp


"Kandideerin taas üliõpilasesindusse, sest tunnen jätkuvat soovi panustada oma instituudi arengusse. Seni olen tudengiesindajana näidanud end aktiivse ja hoolivana ning seisnud oma veendumuste eest. Olen kindel, et minu aasta üliõpilasesinduses ja varasem kogemus mitmetes tudengiorganisatsioonides toetavad mind selles rollis."


"Üliõpilasesindajana soovin tuua rohkem avatud suhtlust ülikooli ja tudengite vahele, mis aitaks vältida ettejuhtuvaid probleeme. Lisaks tahaksin leida viise, et luua paremat keskkonda, kus kõik tunneksid end toetatult ja mõistetuna. Aasta esindaja rollis on mulle näidanud, et paljud tudengid on oma probleemidega üksi ning leian, et siin oleks arenguruumi. Lisaks on õppekvaliteet mulle südamelähedane teema, millega soovin jätkuvalt tegeleda."


"Kuldkalalt sooviksin rahalist toetust või rohkem stipendiume kõigile tudengitele, et ükski täiskoormusel õppija ei peaks ülikooli kõrvalt tööl käima! "

Image
Pilt Anita Lipust.

Anita Lipu


"Uuel aastal uue hooga! Kuna sügisel algab minu (loodetavasti) viimane ülikooliaasta, siis tundsin, et pean sellega midagi ikka tegema ka ja otsustasin uuesti kandideerida. Esimene aasta esindajana oli huvitav ning kindlasti võttis selle rolliga harjumine aega. Nüüdseks tean, mismurekohad instituudis tudengite jaoks on ja mis peaks olema siht, et nende muredega tegeleda."


"Tudengite heaolu õppehoones ning efektiivne kommunikatsioon õppejõududega.


"Teeks nii, et kõik moodle kursused oleks korralikult organiseeritud ja uue aasta õppematerjalidega uuendatud."

Image
Pilt Sofia Kõrrest.

Sofia Kõrs

"Olen hea üliõpilasesindaja kandidaat, sest olen aktiivne kuulaja ning mul on tugev probleemide lahendamise oskus. Välismaal õppimise kogemus andis mulle aimu, kuidas võiksid ka Tartu Ülikoolis õppeainete ülesehitus ja maht välja näha. Osalen ka Rändava Bioklassi töös, mis on andnud mulle hea tiimitöö kogemuse ning samuti oskan märgata, kui õpilased vajavad abi või toetust."
"Üliõpilasesindajana on minu jaoks kõige olulisem õppekvaliteedi parandamine. Soovin olla abiks kaasüliõpilaste murede lahendamisel ning kaasata neid rohkem otsustusprotsessidesse, sest tunnen, et olen ise sellistest võimalustest ilma jäänud. Lisaks sooviksin õppekava muutmise abil lihtsustada tudengite elu, et kõigil oleks kergem keskenduda nii oma füüsilisele kui vaimsele tervisele."
"Minu soov kuldkalale oleks suurendada kohustuslike õppeainete mahtu näiteks 6EAP peale. Väikesemahulised ained on ebamõistlikult jaotunud, sest palju on ainetevahelisi kattuvusi või teemade laiali voolamist. Kohustuslike ainete mahu suurendamise abil on võimalik paremini siduda erinevaid õppeaineid, mis aitab kaasa nende mõistmisele. Selline jaotus võimaldab keskenduda kindlatele ainetele ning lihtsam on järge pidada koduste tööde, testide ja kontrolltöödega."
Image
Pilt Aikaterini Niovi Triantafyllakist.

Aikaterini Niovi Triantafyllaki


"I believe I am a good listener with a strong sense of justice and honesty. In the path of my life, I have gone through different leading positions(E+ projects, astronomy group) and I know that things are only moving forward when we act upon them, take accountability of these actions and plant the seeds for the next ones to go through the phd life a bit less frustrated and ready to dive into the curiosity of research and discovery knowing that maybe someone out there cleared things out, stood up.  I do want to be a good example of this and a role model as a person and scientists 
who is passionately curious about the universe, spreads her own knowledge while keeping her values and preserving her rights as a student and human."


"I do not know what I will solve. I think I am a good example of asking questions on clearing things out on what needs to be done in the process of getting my phd. I hope for a stronger transparency and more organisation on the collective processes(phd exams, clarity on the books/lessons, where to find information) that involve the acquisition of a phd while as phd students we are taking our own individual research paths but we are growing together."


"That students develop a stronger sense of achieving things together and are curious about their learning, supported by the faculty towards that direction."

 

Eliisabet Judin


"Olen Eliisabet Judin ja sooviksin võimalust esindada tehnoloogiainstituudi tudengeid. Minu eesmärk ei ole mitte ainult rääkida, vaid ka kuulata. Leian, et tõelised muutused algavad siis, kui me kõik töötame koos. Olen valmis tegema kõvasti tööd selle nimel, et tagada meie üliõpilaste kuuldavus ning et meie instituut oleks kõigile parim koht õppimiseks. Olen tänulik võimaluse eest teenida teid ning luban teile, et teen seda alandlikult ja sihikindlalt."


"Minu eesmärk on viia tehnoloogiainstituuti sisse hea tuju spetsialisti ametikoht, nagu on juba olemas arvutiteaduse instituudis. Hea tuju spetsialist on kõige pädevam pakkuda tudengitele emotsionaalset tuge ning toetama neid eksamisessiooni eel ja ajal. Meie oleme samuti väärt oma neljajalgset sõpra."


"Et tehnoloogiainstituudi pakutavatel ainetel oleksid päriselt juhendavad juhendid, mis toetaksid tudengit ülesannete täitmisel algusest lõpuni."

Image
Pilt Kaspar Kasemägist.

Kaspar Kasemägi


"Olen väga pühendunud ja töökas tudeng. Iga kord, kui võtan ette uue projekti, ülesande või tegevuse, panustan sellele kogu oma energia ja ei jäta midagi pooleli. Mulle meeldib proovida uusi asju ja väljuda oma mugavustsoonist, sest see võimaldab mul end arendada. Seetõttu usun, et olen hea üliõpilasesindaja, kuna olen valmis astuma lisasamme, et aidata kaastudengite elu paremaks muuta."


"Mulle meeldib keskenduda teemadele, mis on seotud toetusega ja rahaga üleüldiselt. Nende probleemide lahendamine toob rõõmu nii tudengitele kui ka mulle endale. Samas usun, et üliõpilasesindajana on oluline mitte piirduda vaid nende teemadega, mis mulle isiklikult meeldivad. Kui me ei tegele tudengite tegelike muredega, siis kaotab üliõpilasesindaja oma otstarbekuse ning tudengite probleemid jäävad lahendamata."


"Ülikoolis õppimine nõuab täielikku pühendumist, sest soov hästi õppida võtab tohutult aega. Töötamine kooli kõrval võib oluliselt mõjutada tudengi õppimistulemusi. Seetõttu leian, et rohkematele üliõpilastele toetuse pakkumine on äärmiselt oluline - see annab neile võimaluse keskenduda rohkem õppetööle ja saavutada paremaid tulemusi."

Image
Pilt Baiba Brūmelest.

Baiba Brūmele


"DI am not afraid to speak my mind and my main goal is to ensure that PhD students' hard work is valued. I have been a student representative for the past year and have ensured that PhD students are represented in the Institute of Technology council."


"My top priorities are to ensure that student voices and opinions are heard and our work is fairly compensated."


"I would grant unlimited funding for all the wildest ideas."

Image
Pilt Helena Tammsaarest.

Helena Tammsaar


"Ma arvan, et minust saaks hea üliõpilasesindaja, sest mul on viieaastane kogemus Tallinna Inglise Kolledži õpilasesinduses, kus ma lõin oma koolile prügisorteerimissüsteemi, olin Arvamusfestivali peakorraldaja ning aitasin kaasa ka teiste suurürituste korraldamisel. Samuti olin õpilaste esindaja oma kooli hoolekogus, kus sain hea kogemuse õpilaste arvamuse esindamisel."


"Üliõpilasesindajana oleks minu jaoks kõige olulisem juhtida tähelepanu tudengitel tekkinud probleemidele ja muredele esmakursuslase värskest vaatepunktist ning aidata kaasa nende lahendamisel."


"Ülikooli tulles tundsin ma kõige rohkem puudust kevad- ja sügisvaheajast, kuid kui see kõrvale jätta, siis paluksin kuldkalal parandada kommunikatsiooni meie suure instituudi kõikide osapoolte vahel."

Image
Pilt Martin Haamrist.

Martin Haamer


"Olen Tartu Ülikooliga olnud seotud juba viis aastat nii bakalaureuse-, magistri-, kui ka nüüd doktoriõppes. Olen tudengite soove esindanud mitu aastat geograafia eriala programminõukogus ja aktiivselt osalenud tudengiorganisatsiooni EGEA-Tartu tegemistes."


"Soovin keskenduda eelkõige doktoriõppe ja töökorraldusega seotud aspektidele. Samuti soovin tegeleda magistriõppe parema vastavusega tudengite ootustele ja vajadustele."


"Sooviksin, et tudengid oleksid rohkem kaasatud teadusprojektides ja -tegevustes."

Image
Pilt Tormi Kallest.

Tormi Kalle


"Vastavalt oma nimele olen tormilise loomuga - korraga tekib puhang, hulganisti ideid, mis ootaksid realiseerimist. Naudin tiimitööd, sestap tunnen, et saaksin esinduses koos teiste mõttekaaslastega mägesid liigutada. Olen varasemalt keskkoolis õpilasesindusega tegelenud, olles nii liige kui ka president ning seetõttu oman mingil määral teatud kogemust selles valdkonnas."


"Pean oluliseks tudengite heaolu, nii vaimset kui ka füüsilist. Samuti tudengite finantsilist toimetulekut(stipendiumid ja toetused)."


"Oh kuldkala, ole nii hea ja loo meile Tartusse vabu ühikakohti juurde, et soovijaid igast Eesti paigust tudengilinna õppima saaks tulla."

Image
Pilt Ursula Pajumäest.

Ursula Pajumäe


"Ma olen bioloogia ja elustiku kaitse õppekava kolmandal kursusel ja näinud ning tundnud erinevate õppeainete võlu ja valu. Seega suudan terviklikult hinnata kõiki kolme aastat, mis ma bioloogia õppekava rohelisel suunal veetnud olen ja õppekavas välja tuua nii kitsaskohti ja arenemisvõimalusi kui ka positiivset.  
Lisaks soovin nooremate tudengite seas täita suure õe rolli ning olla kursusekaaslaste ja teiste tudengite seas isik, kes aitab seljatada kõik mured ja purjetada rõõmude lainetel.  
Lisaks on mul meeskonnas töötamise kogemus Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS) keskkonna töögrupi juhina."


"Üliõpilasesindajana soovin panustada bioloogia õppekava uuendamisesse ja parandamisesse ning seista selle eest, et iga õppeaine eest saaks kätte õiglase hulga väärtuslikke EAP-sid. Samuti tahan  jätkata Oecologicumi tudengiruumi muutmist veelgi mugavamaks ja tudengisõbralikumaks."


"Kui ülikoolis toimiks muinasjutulik maagia, võiks õppehooned varustada laudadega, kuhu ilmuvad soojad lõunad sama kiiresti kui jõuad öelda "lauake, kata end". "

Image
Pilt Anni Petronist.

Anni Petron


"Minust teeks hea üliõpilasesindaja varasem kogemus TÜÜEs ning suur tahtmine edaspidigi oma instituudi tudengite hea eest seista. Lisaks kuulan hea meelega ära kõik teie mured ning katsun neile ka lahenduse leida. :)"


"Kõige olulisem on minu jaoks õppehoonete tudengisõbralikkus, õppeainete mahtude vastavus nende EAPlise väärtusega ning tudengitele soodsamate õppe/elutingimuste eest kostmine. "


"Ma sooviksin seda, et ükski õppehoone ei asuks mäe otsas."

Image
Pilt Līva Mazurest.

Līva Mazure 

"I have finished the best gymnasium in Latvia with an especially active student life in which I participated frequently. Personable communication with students and the staff of my education institution has always come naturally to me and I would like to further improve this skill as well. I am always full of ideas, passion and a will to execute potential plans. Additionally, during middle and high school, I have gained experience in conducting and hosting events. Moreover, since I am a perfectionist, I put in a lot of effort into what I do and try to do my best in everything."
"As a student representative, I would focus my attention on bettering the communication between students and the staff of the university. That is, because now as a student I feel separated from the people making the decisions which affect my student life and education. The lack of communication could be minimized by regular short surveys. Since young people often tend to have little initiative and will to participate in such surveys, I think we should come forward with proposals, so they just have to vote for their favorite ideas. However, room for offers from students would also always be welcomed and made more accessible."
"If I had such an opportunity, I would wish that professors would be more welcoming to student feedback, because I have had experiences where the professors either do not even ask for the feedback or if they do, take it harshly and do not change anything. Additionally, professors themselves should be able to express clearly their feedback about students and ask them for some changes if needed."
Image
Pilt Natavan Aliyevast.

Natavan Aliyeva

"I have strong communication skills that would allow me to be an effective linking piece between the students I am representing and responsible authorities. In addition to that, I have great problem-solving skills and I am dedicated to ensure that student's problems are heard and properly addressed."
"My priority is to let students know that their problems and concerns are being heard and dealt with. I would love to help to come to the solutions that will provide a safe and comfortable study and development environment."
"It's very difficult to choose just one wish, but I would probably wish for the expansion of extracurricular activities to support student engagement in university life and contribute to a more dynamic environment."
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu on avatud perioodil 20. mai – 07. juuni

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega