Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Üliõpilasesindajate valimine kestab 30. aprillini

Üliõpilasesindajaks kandideerimine on lõppenud ja nüüd on Tartu Ülikooli üliõpilastel aeg otsustada, kellest saavad järgmised üliõpilasesindajad. Valimine algas veebilehel valimised.ut.ee reedel, 21. aprillil, ja kestab kuni 30. aprillini. Hääleõiguslikud on kõik Tartu Ülikooli üliõpilased. Iga üliõpilane saab hääletada ühe kandidaadi poolt oma instituudis ja ühe kandidaadi poolt oma valdkonnas. Kandidaatidega saab tutvuda üliõpilasesindajate kandidaatide lehel.

Kokku esitati kandideerimisperioodil 142 avaldust. Kandideerida said kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, kes jätkavad järgmisel akadeemilisel õppeaastal Tartu Ülikoolis õppimist. Kandideerida sai nii selles instituudis, mille alla kuulub üliõpilase õppekava, kui ka selles valdkonnas, mille koosseisu kuulub üliõpilase koduinstituut. Korraga võis kandideerida nii instituudi kui ka valdkonna üliõpilasesindajaks või üheks neist.

Instituudi üliõpilasesindaja osaleb instituudi nõukogu istungitel ja moodustab koos teiste sama instituudi üliõpilasesindajatega instituudi üliõpilaskogu. Instituudi üliõpilasesindaja aitab kaasa õppekava paremaks muutmisele ja saab rääkida kaasa instituudi arengus.

Valdkonna üliõpilasesindaja osaleb valdkonna nõukogu töös ja sama valdkonna üliõpilasesindajad moodustavad valdkonna üliõpilaskogu. Kõik valdkonna üliõpilaskogu liikmed kuuluvad ka üliõpilaskonna volikogusse, mis on TÜ üliõpilaskonna kõrgeim otsustusorgan. Valdkonna üliõpilasesindaja puutub kokku ülikooli asjaajamise ja kõrghariduse käekäiguga.

Valimistulemused avalikustatakse 3. mail üliõpilasesinduse kodulehel. Valituks osutunute mandaat kestab 1. juulist 2023 kuni 30. juunini 2024. Valimiste eest vastutab valimistoimkond järgmises koosseisus: üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts (valimistoimkonna esimees), õppeosakonna jurist Martin Pärn ja üliõpilasesinduse järelevalvekomisjoni liige Laura Ilottu.
 

Tutvu kandidaatidega

Juhatus ja büroo

Tutvu TÜÜE juhatuse ja bürooga.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindajad

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindajad. Siit lehelt leiad kõigi loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituutide üliõpilasesindajad ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna üliõpilaskogu ...

Esindajad teistes otsustuskogudes

Lisaks instituudi ja valdkonna üliõpilaskogudele kuulub Tartu Ülikooli üliõpilasesindajaid ka teistesse otsustuskogudesse. Nendeks on üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon, Tartu Ülikooli senat ...