Autor:
Andres Tennus

Üliõpilasesindus jagas ülikoolilt saadud auhinnaraha tudengitele

Sel kolmapäeval, 15. märtsil jagas Tartu Ülikooli üliõpilasesindus ülikooli peahoone ees üliõpilastele sularahas laiali ülikooli ühiskonnateo auhinnaks saadud 4000 eurot, et juhtida tähelepanu püsivalt väikestele riiklikele õppetoetustele ja stipendiumidele. Raha jagati 20 euro kaupa üliõpilaspileti ettenäitamisel.

Vaata ja kuula videost, millised olid emotsioonid kohapeal

Hiljuti pärjati Tartu Ülikooli üliõpilasesindust ülikooli 2022. aasta ühiskonnateo auhinnaga, mille väärtus oli 4000 eurot. Kuna üliõpilasesinduse missioon on seista tudengite huvide ja heaolu eest ning üliõpilaste keeruline majanduslik olukord on jäänud riigis tagaplaanile, otsustas üliõpilasesindus ohjad enda kätte haarata ja auhinnaraha laiali jagada.

Kuigi aktsioon algas kell 9.30, olid entusiastlikumad üliõpilased kohal juba kell 6.45, et garanteerida endale koht järjekorras esimeste inimeste hulgas. Kella 9 paiku lookles raha soovivate tudengite rivi juba kõrvaltänavale. Ürituse avas kell 9.30 üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts oma sõnavõtuga ja seejärel hakati raha ükshaaval üliõpilastele jagama. „See, kui paljud tudengid täna siia kohale tulid, näitab, kui suure elulise tähtsusega on nende jaoks 20 eurot,“ leidis üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts.

Aktsioonist sai rahalist tuge siiski vaid 200 üliõpilast, ülejäänud ligi paarsada kohale tulnud tudengit jagatavast rahast osa ei saanud. Aktsiooniga soovitigi anda märku, et olukord vajab riigi tasandil kiiret sekkumist. „Praeguste toetuste suuruse juures tunnevad üliõpilased iga päevaga üha teravamalt hinnatõusu ega suuda elukallidusega kaasas käia,“ sõnas Päts. Ta rõhutas vajadust suurendada vajaduspõhist õppetoetust, mis on juba viimased kümme aastat püsinud 75–220 euro juures. 

Lisaks raha jagamisele saatis Tartu Ülikooli üliõpilasesindus esmaspäeva hommikul koos kümne teise kõrgkooli üliõpilasesindusega koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele avaliku kirja, kus rõhutatakse tudengite toetuste ja stipendiumide suurendamise vajalikkust. „Meie riigi tulevik sõltub sellest, kas meil tuleb peale piisavalt kõrgharidusega spetsialiste. Kui praegused arsti-, õigus- või muu eriala üliõpilased peavad käima kooli kõrvalt täiskoormusega tööl, et majanduslikult toime tulla, halvendab see kahtlemata nende õppeedukust,“ ütles Päts.

Üliõpilasesindus pakkus kõigile kohale tulnud üliõpilastele tõllakuuris (üliõpilaskonna büroos) teed ja kohvi. Kohal olid ka rektor Toomas Asser ja ülikooli maskott Tiksu.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus on ka varem avaldanud avalikult arvamust kõrghariduse alarahastuse ja tudengite toimetuleku kohta. Eelmise augustis avaldati akadeemilise õppeaasta avaaktusel meelt sentidega kõlistades. Sügisel korraldati projekt „Poliitikud ülikooli!“, mille raames kutsuti poliitikud üheks päevaks tudengivarjuks, et nad saaksid tutvuda üliõpilaste argipäevaga. Raha jagamise aktsiooni kohta saad järgi lugeda ka Facebookist.

Vaata pilte aktsioonist:

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Pilt Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusest 2023. aasta sügisel.

Selgusid 2024/2025 õppeaasta üliõpilasesindajad

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine