Autor:
Andres Tennus

Üliõpilasesinduste avalik pöördumine erakondadele seoses õppetoetuste ja stipendiumitega

Esmaspäeval, 13. märtsil saatis Tartu Ülikooli üliõpilasesindus 11 kõrgkooli üliõpilasesinduse ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) nimel koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele avaliku pöördumise. Pöördumise põhjuseks olid ebaproportsionaalselt madalad tudengite õppetoetused ja stipendiumid, mille suurust ei ole riigitasandil muudetud juba 10 aastat. Üliõpilasesindused ning EÜL tõid Reformierakonnale, Eesti 200-le ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale saadetud kirjas välja, et oodatakse nii vajaduspõhise õppetoetuse kui ka riigi poolt määratud tulemusstipendiumi fondi suurendamist. Järgnevalt toome kirja täispikkuses siin uudises välja.

 

Pöördumine Eesti Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poole

Lp koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade liikmed

Meil, allakirjutanutel, on soov, et üliõpilasi ei unustataks. Teemasid, mida koalitsioonikõneluste raames arutada, on palju, kuid tudengite sotsiaalsed garantiid ei saa jääda üksnes ääremärkuseks. 

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus (maksimaalselt 220 eurot kuus) pole tõusnud vastuvõtmisest ehk 2013. aastast alates. Võrdluseks: töötasu alammäär samal perioodil on tõusnud 320 euro juurest 725 euroni. Lisaks on õppetoetuse saamise tingimuseks pereliikme kuusissetulek, sest kuni 24-aastased üliõpilased arvestatakse oma perega ühte leibkonda.  Kui aga üliõpilaste vanemad ei saa või ei taha neid toetada, on tudengid sunnitud õpingute kõrvalt töötama ning neil puudub võimalus täielikult õppetööle pühenduda.

Sarnaselt vajaduspõhisele õppetoetusele on meie soov, et suureneks tulemusstipendiumi fond. Praegu on tulemusstipendium 100 eurot ning kuna fond on väike, siis taotlemiseks peab üliõpilase keskmine hinne olema tihti kõrgem kui 4,9. Stipendiumi eesmärk on tunnustada väga heade õpitulemustega üliõpilasi, aga kuna seda saavad nii vähesed ning 100 euro väärtus on kümne aasta jooksul vähenenud, ei täida tulemusstipendium hetkel enda eesmärki. 

Meie soov on tudengite toetused kaasajastada: 

  • Vajaduspõhine õppetoetus peab tõusma 340 euroni kuus ja vanus selle saamiseks peab langema 21. eluaastale.   
  • Riigi poolt määratud tulemusstipendiumi fondi suurus kõrgkoolidele tuleb tõsta määrani, et iga väga heade õpitulemustega üliõpilane saaks toetatud ja tunnustatud. 

Nüüd, mil valimised on lõppenud ja valitsuskõnelused käivad, on aeg panna koalitsioonileppesse lubadused, mille poolt valijad, sh tudengid hääletasid. Loodame, et valimisprogrammides olnud mõtted nagu “peame vajalikuks reformida õppelaenude, stipendiumide ja vajaduspõhiste õppetoetuste süsteemi nii, et üliõpilased saaksid pühenduda õppimisele” ja “tõstame vajaduspõhise õppetoetuse 500 euroni” ei jää pelgalt loosungiteks.

Tulevaste kõrgharitud spetsialistide toetamine nende algusaastatel ei tohiks olla ettekujutlus kui kulust vaid kui riigipoolsest investeeringust oma inimestesse, kes aitavad edaspidi arendada nii Eesti kultuuri kui ka majandust ja teenivad kõigi huve. 

Lugupidamisega 

 

Allakirjutanud 

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilasesindus

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasesindus

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond

Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesindus

Tallinna Tehnikakõrgkooli Üliõpilasesindus

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindus

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilasesindus

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasesindus

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Üliõpilasesindus

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Pilt Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusest 2023. aasta sügisel.

Selgusid 2024/2025 õppeaasta üliõpilasesindajad

Pilt neljast inimesest heledates riietes.

Sotsiaalteaduste valdkonna esindajad